Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

ANRKYDEDI) MAWR I UN Oj GERDD…

--:0:----YR YMDRECHFA GYD-i…

-0--YR ALBAN.

INODIAD.

:0;.--,,----TRAMFFORDD DRYDANOL…

-:0:-FERNDALE. -0-

News
Cite
Share

-:0:- FERNDALE. -0- Nos Fere her, yr 22adn cyfisol, cynaliwyd y seithfed o'r cyfres darlithiau cyhoeddus yn Ysgoldy North Street. CadeiriwycD y noson gan y meddyg. enwog Dr. K. Datta. Daeth cynulleidfa barchus yn nghyd, a chawisom gyfarfed arddterchog o wledd. i'r meddwl Dywedoddl y cadcirydd ar y decbreu ei fod yn gp-beith.ia y byddai i bawb ag oedd yn bresenol, ralidi gwraixlawiad astud. i'r dar- lithydid; ac os. byddai i rhywun, wahandaethu yn eu barn i'r hyn a. ddywedaa, yr areithydd, y cawsent gyfle i'w ategu ar ol iddo derfynu ei anerchiad. Yna. galwodd ar M John Richards, Fern- dale Offices, y dalfJithydd apwynriedig, i ddyfod: yn mihien i diraxldodi- i ni ei ddarlith ar y tefstyn pwysig ac amserol, "Rhai Ag- w(."dd:au ar Gymdeithasiaeth" (Some Aspects of Socialismi). Agorodd Mr Richards ei anerchiad' yn feistrolgar gan addef fotd "Cymdeithasiaeth" yn fa.es mor fawr ac eang a ddyddorol fel na chandata amser iddo y noswaith hon ond rhoi cipolwg i ni ar y prif agweddau. Sy)-, wodd ar y testyn o amryw gyfeiriadau, sef: Hanesyddbl: Dangosodd mor foreu y ceis- iwyd sylfaenui yr egwydYJjorlon mawr rhydd- frydig hyn, mewn gwahatnol oesau, gan wa- h nol oeswyr, mewn gwahanol wledyddL hyd } i bresenol atom ni ar ddechre uyr ugeinfed inrdf. Da oeddi genym, glywed enwau John Ruskin, a Robert Owen, o Gymru, fel rhai i ni i'w hefelychu. Yna symudodd yn mlaen gan ddangos y lleshad. sydd yn dedlliaw i ni fel gwerin bobl o fabwysdadu y cynllun o gym- deithasiaeth. Hefyd., buajsai yn edn codi i safle uwchr-i. gydweithdo a chynorthwyo ein gilydd er dyrchafiad cenedlaetholj ac njd i gyfamryson (competition) a'n gilydd, a. meddwl am uwchafiaetlit. GAvawrio wnelo y dyddi pan na fydd amom cdsiau yr hen ddi- areb: 'Trechaf,. tfleisied, gwa.naf gwa:ooded.' Egluirodd fel mae addysg, a.c yn enwedi-g addysg xad; fel y mae yn bresenol, yn ein codi fel cyfangorff yn gosodl y tla:\vd i gael man- teision fel y cyfoethog. Sylwodd ar "Gymdeithasiaeth Gristionog- ol" (Christian Socialism). Dangosodd fod y Beibl yn dysgu cymdieithasiaeth drwyddo, ae hefyd fod ein Gwaredwr yn dysgu )T egwydidbrioni mawr hyn yn y bregeth ar y mynydd. Diweddoddl ei anerchiad trwy gyf- ar\vyd)d5adau. ac anogaethau, i bawb wneyd eu goreu, er codi safon cymdeithas i dir uwch ac i awyrgylch mwy clir ac iachus yn y dyfodiol. Wedi i'r darlithyckl ddiiweddiu ei ddarlith bendgamp, hysbysodd'j cadcdryjd fod un o bleidwyr mwyaf selog; ein cyfarfody^dSd., ac un hefydJ ag oedd! wedi gwneyd ei orcu er hyr-, wyddo- a 'dyrchafu cymdeithas yn y lie pobl- og hwn yn mynedi i ymtadaici 2.1, ni a.m. un 0 wledydd y Cyfamlir, sef yr Alma-em, Hwnw y I ydoiedd y boneddwr a'r athraw medrus, Mr Ayres, B.Sc. Gobeithiwn oil fel cyfarfod y bydd iddo esgyn eta yn uwch i risiau dyrch- afiad, ac. i ben pinacl anrlmlecld- Fel y dywedodd y cadeirydd, colled1 fawr i Fern- dale oedd ei ymadlawiad, ac yn gaffadiaddr mwyaf i'r Ellmyn. CvflwyTiwyd y wobr o lyfr ii Mr John Williams am y cofnodiad gor- cu! yn Seisnig o'r cyfarfod: o'r blaen. Yna cyhoieddadd y cadeirydd y cyfarfod yn rhydd i unrhyw un roddi ei fam ar y ddar- lith oididog oeddym wedi ei wrando. Caw- som ymddiddan lied wreSog o bladd ac yn erbyn sylwadau y darhthyd-cl Siaradwyd yn erbyn gan Mr Samuel, C.C., Abel Jacob, Morris Morris, D.C., a, Miss James Mardy, ac Arthur Morgan. Ond llawen genym hysbysu mai credu ychydig oeddynt yn y o gyf amry san (com- petition). Cymerwyd plaid' y darlithyddi gan Daniel 'Evans D.C., a Thomas George, atalbwyswr, Willie James, a Mr Southern. Dnvg gen- ym hysbysu i'r cadeirydd, Dr. Datta, gael ei alw cyn i'r cyfarfod derfynu, a chymerwyd ei le gan Morris Morris, D.C. Yn nesaf, ;galwyd ar Mr J. Richards, y darlithydd, i ateb ei feirniaid, yr hyn a. wnaeth yn feistrol- gar a, da oedd ganddo ei fod wedi ein har- gyhoed-di. Wedi talu diiolchgarwch, i'r dar- lithydd am ei ddhrlith odidog, ac i'r cadeir- yddion, am lywyddu, terfynwyd un o'r cyfar- fodydd mwyaf hwylus; a dymamiad pæwh ydyw, Melius, moes eto. Hen Law.

-';0.:--.--FELINFOEL PRIZE…

GLOWYR RISC A ArR DRYSORFA…