Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

ANRKYDEDI) MAWR I UN Oj GERDD…

--:0:----YR YMDRECHFA GYD-i…

-0--YR ALBAN.

News
Cite
Share

-0-- YR ALBAN. Y Prif Gefnwyr— A. W. Diimcan, Pnfysgpit Merchis,ton ac Edinburgh. Y Tri-chwaiter Cefnwyr: W. H. Welsh, Prifysgol Merchiston ac Edingurgh. A B. Timrals, Prifysgol Edinburgh, Phipps-Tumbull, Edinburgh. A. N. Fell, Prifysgol New Nealandi ac Edinburgh. Yr Haner Cefnwyr: J. T. GiJiesbie, Edinburgh. F. H. Fas son, Prifysgol Merchiston a,c Edinburgh. Y Blaenwyr: Mark Morriiston, yr Ysgol Frenhinol. B. D. BedeII-Sivright, Coleg Fettes a Phrifysgol Caer 1 9 A. B. Flett, Y sgol Leys a Phrifysgol; Edin- burgh. J. ROIss, Coleg Fettes. J. Bell, Ysgol Uwchraddol Dollar ac Ys- trad Clwyd. R. J. C. Breenlhss, Kelvinside a Chaer- grawut. William Kyle, Hawick. J. V. Bedell-Sivright, Coleg Fettes a Prif- ysgol Caeirgrawnt. CYMRU. i'j-'if Gefnwr: J. Strand-Jones, Llanelli a Rhydychen. Y Tri-chwarter Cefnwyr ,E. G. Nicholls, Casneycydd (capten). W. Llewelyn, Ll wynypia, a Chymry Llunr den. R. T, Gabe, Llanelli a, Chymry Llundien. 'E. Morgan, Cymry Llunden. Y rHaner Cefnwyr: Ll.. Casnewydd. E. Owens, Abertawe. Y Blaenwyr: A. Bruce, Aberafon. J. J. Hodges, Casnewydd. A. F. Harding, Caerdydd. W. Joaeph, Abertawe. G. iCasneAvyddl D. Jones, Treherbert. W. T. Osborne, T' ountain Ash. H. Jones, Penygraig. Pan ymcldlangotsodd yr Albamvyr ar y cae, chwairerdiai y seindorf hen alaw bohlogaidd eu gwlad, "Auld Lang Syne," a phan wnaeth y Cymry eu hymddangosiad, tarawyd "Hen Wladi fy Nhadau," yn nghanol banllefau y GOIrf. Enillodi4 Cymm y!r hawlf-raint i diii&wis eu hochr, ac, wrth gwrs, dey, isiasant gicio gyda'\ gwyot. Ciciwyd y b el. gan Boots, ac yn fuan yr oe.ld dros y terfyn. yn rhandir yr Albanwyr. Wedi, iddi gael ei chicio'n oj, passiwyl| hi gy la chyflymdar a dieheurwydd neillduol gan dri-chwa.rter cefn- wyii- Cymru!, a chafodd un or r Abanwyr eirgyd uwchlaw ei lygad, yr hyn a ataliodlii y ch.wa.r- eu am, ychydig fynudau. Wedi ail-ddech- terU), rhuthroddl t Cymry am y bel, a, llwydcl-'| cnld Llewelyn i wneyd Cynyg, end nllethwydl ei throi yn Goel. Y na cymerodd ysgarmes I le o ftun pum' troiedfedd igoel yr Alban- wyr, < n 1 ued-L ymladidi am y, bel am. amryw funyVU, cS v\ eddiodd mewn i'r Alban gael y fraint Oi roddij cic rhydd i'r bel, trwy yr hwn ni ddarfu. ickJynit fanteisio dim. Wedi hyny daeth i rani Cymru gael cic rhydd, ond\ aethi y bel o'r1 tuol i'r goel. Parhiii Cymiru i wthio } n mben, a, chymercd.(i amryw ys- garmiesaw ie1 yn nhiriogaeth yr Alban. Yna cymerodd rhedegfa ardderchog le gan y tri- ch wart er cefngyr Cymreig, a dygasant y bel o fewn deg llath i'r- goel; ondi diwetdiclodcj hyny elo mewn ysgarmes. Allan o hono, fod'di bynag, llwyddiodd Llewelyn i wneyd Cynyg arall, end, methw)il) yn yr ymgais i'w throi yn goel. Buwyd wedi hyny yn) chwar- eu yn rhanljir yr Alban, ac wedi idddi gael ei cbicio i'r canol, cymteirodd amrywl o ysgarrn- esau caled Ie, a chamlynw:yd! hyny gan gic rhyddi gan Gymru, pryd yr aeth y bel dros y terfynaiu. Canlynwyd hyny gan chwareu Iletcl anwastad, pryd y caniatawyd1 cic rhycidj i'r Alban; and diwecld hyny ydoedd i Gabe wnayd Cynyg arall i Gymru trwy drcs- ghV}13k:liadi y bel gan) y tri -ch wa.rter cefnwyr; ans'i miethwyd trod y cynyg hwn eto yn goel. Parhai y Chymry i wthio yn mlaen, a chan- iatawyd., iddynt gael oic rhydd fwy nag un- 'I wadth, ond aeth y bel dros y terfynau. Chwareuai y Cymry yn awr yn ardderchog, gan gymeiryd mant ais ar bob cyfle, ac ym- ddangoisent fel yn diea.ll eu gilydd yn ber- ffaith a llwyddodld Gabe i wneyd Cynyg arall. Para, i wa,sgu ar wynt yr Albanwyr yr oeddl y Cymry, ond; fa ganiatawyd dau gic rhydd a'r olaf, yr hyn a'u galluogodJd i wthio yn, mlaen i randir Cymru, ac yn y diiiwood gwnaed Cynyg gan Welsh, yr hwn a drowyd yn goel. Pani daethpwyd i haner y ym- drechfa, safai y pledddau fel y canlyn: Cael Lvnyg. CYMRU 1 2 YR ALBAN 1 <? Ail-dlJiechreuwyd y chwaxeu gan, Mark Morrison, ac anfonodd y bel i randir Cym- ru, lie y cymerodd amryw ornestau le1 am y bel. Yn y diwedd, cafodd! yr Alban gic rhyddi, ond ni lwytijdiodd1 i wneyd un fantais o håno. Ymdrechai y Cymry am, wthi.o y chwareu i derfyn yr Alban; daJiodd Hodges y y bel, ond ni, enillwyd d-irn, ac yn. y diwedtl cüsbwydl Cymru am chwareu ar yr ochr. Yn awr, gwnaeth y tri-ch warier cefmvyr ymdrech ddeheuig i wthioi yn mlaen, ond safai y chwaren a,r y canal Am ychydig, aeth: y bel i randir y Cymry, a chymeroddi ysgarmi- ieisaM Ie, pryidj y llwyddodd Owens i, gario y bel i'r canol, ac Oiddiynü aeth ill randiir yr Albanwyr. Yn y chwa,reu a, ddilynodd, cafodd yr Alban gic rhydd am, i'r Cymry wyroi ychydig yn y rheolau, ond nid enilloidid ddim anno. Yn wir, yr oedd y bel yn fuan yn, rhandir yr ymwelwyr, gan mor fedrus a chwim.wth oredd ysgogiadau, yr haner cefni- wyr a'i tri-chwarter cefnwyr. Dygasant y bel o fewn pum llath. i goel yr Albanwyr ac ieir i'w chwareu wyr hwythau wneyd pob ym- drrech i'w gwrthwynebu, csdioiUl y Cymry eu tir; ychwaneg, yr oeddynt 01 fewn pum' llath i goel yr Alban, cedsiodd tri-chwarter cefnwyr yr Alban wneyd rhuthr ar y Cymry; ondJ er mor llielrthol a chelfyddl ydoeddi anfont- wyd hwy yn o gan fechgyn. Cymru gyda'r un medrusrwydld. Cymerodd amryw ysgarmes- au Ie air ol hyny, y nadill ochr a'r Hall yn gwneyd1 pob ymdrech i enili y gamp; ond lied gyfartal oedd y chwareu o hyn i'r di- wedd. Dychrynwyd ydorf pan ddeaHwyd' fod Llewelyn wedi ei ndweidio; y mae ef yn ffafryo gan bawb, peldroed'wyr ac ereill ond wedii i'r chwareui sefyll. am ychydig funydtau, cafodd y dorf rjddhad wrth ei weled yn ei Le ac yn chwareu. ai holl egni. 0 hyn i'r diwedd, dalioddj y Cymry i gadw y bel aUan o'u rhr.nddr eu hunain, ac yn yrnyl ecel yr Albanwyr. A phan chwythodd y canolwr, Mr Gilliard:, o Llunden, ei chwibanogl i hys- bysu fad yr ymdrechfa drosoddj, yr oedd y dchvy blaid yn sefyll fel y canlyn: Coel Cvnyg. CYMRU 1 *3 YR ALBAN 1 o

INODIAD.

:0;.--,,----TRAMFFORDD DRYDANOL…

-:0:-FERNDALE. -0-

-';0.:--.--FELINFOEL PRIZE…

GLOWYR RISC A ArR DRYSORFA…