Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Oddiwrth Amencanwyr Cymreig. AT EU-PERTHYNASAU DIODD»EFUS GARTREF. MAE MILOEDD 0 GYMRY WEDI GADAEL BRO EU GENEDIGAETH I GEIS- CASGLU CYFOETH YN AMERICA. SYT YMA A THRAW DRWY YR OLL 0 DALAETH PENNSYLVANIA FE GAN- FYDDIR TREFEDIGAETHAU CYMREIG. Y MAE Y TRIGOLTON YN LLWYDD IAN US AC Y NDDA ALLAN, OND FEL > MEIDROLION EREILL, Y MAE AFIECHYD A CHL'EFYDAU YN I)OD O HYD IDDYNT. MAE MR VENO YN CAEL EI ADNABOD YN BOGLOGAIDD YN EU PLITH FEL "Y GALLU I AC H AOL MAWR." A VENO'S SEAWEED TONIC A VENO'S LIGHTNING COUGH CURE YDYW EU DEMISOL FEDDYGINIAETHAU. Ymysg llu o feddyginiaethau, ni ddaeih yr un mor boblogaidd, neu un ffydd y Cymry Americanaidd fel ag y gwnaeth Veno's Seaweed 1 onic, a Veno s lg ning Cough Cure, ac y mae ami i gycneradwyaeth wedi cael ei danfon ar draws Mot y Werydd i ryw ffrynd yn Nghymru. Cafodd Mr Veno ei gynghori yn fynych i ddwyn y meddyginiaethau hyn i Gym.ru, yr hyn a wnaed ganddo ac fel y gwyr paw > g>' llwyddiant digyffelyb d herwydd ni chreodd yr un feddyginiaeth erioed y fathiddyci d ordeb dwfn ac eang ei gylch, na chyflawni cymaint o adteriadau rhyfeddvL Gall y dysfiolaeth ganlynol fod yn ddyddorol, gan ei bod yn dyfod oddiwrth Gymro sydd yn dra adnabyddus, ac yn cael ei barchu yn fawr yn Pennsylvania. JOHN JONES, MWNWR/ New- mM. castle Street, Minersville, Pennsyi- jPP, | vania, a ddyoddefodd am ddeng mlyn- WKtfk oddiwrth gamdreuliad hirtarhac 1, ac jSjgf afu swrth, yn gymhlethedig ag aflech- i M yd yr elw od, a mwymeud, ir fath P|lv. | | raddau fel ag y byddai yn analluog i weithio yn fynych, a phrin ddigon o 'v&lnerth i gerdd :d o gwmpas. Yr oedd Jill'1 Wli/C'# wedi rhoddl prawf ar amryw o fedd- 11'wll'\ '■)! yginiaethau heb dderbyn dim lleshad l!1'1Vw' £ 0? i gwirioneddol. Ar y 2sain o Fehefin. 1' 1892, cvmerodd y ddogn gyntaf o Seaweed Tonic, ac ar y dydd Mawrth Seaweed Tonic, ac ar y dydd Mawrth canlynol, yn ol ei fynegiad ei hunan, | yr oedd yn teimlo fel dyn newydd. Nid yn unig yr oedd y feddyginiaeth r wedi gweithredu yn llwyddianus ar yr organau treuliadol, ond yr oedd yn teimlo ei ymenydd yn fwy clir, el ys- bryd yn fwy Ilon, a'i nerfau yn I 9 ryfach. JOHM J 3 N i vl; u sviile. Veno's Seaweed Tonic. sydd wedi ei barotoi yn arbenig i weithredu ar bedair or an fawr hanfidol y corff sef yr s- tumo?, Afu, Elwlod, a gwaea. Y mae, o j>'an yniad, yn iachau yn drylwyr anhwylderau tel^cam- dreuliad, gwynt ar yr ystumog, afu swrth, pen ysgafnder,ise-der ysoryd. cefn gwan, neu boen- us, curiad v galon, a gwaed anmhur ac y mae yn feddyginiaeth naturiol at rwymedd. tlae y I claf arwyddion hyn yn ganlyniad i gyflwr afiach yr ystumbg, afu elw'jd, neu y gWRe-d; fe welir fel:y fod Vono's Seawead Tonic yn adferyd yr organau afiach, a thrwy hyny yn dwyn oddiam- gylch gyflwr iachus a rheolaidd yr hoU gorff. Mae meddygon yn gwneyd c .m=jymeri^I drwy 'y roddi triniaeth i'r claf-arwyddion yn unig ond y mae veoo's Beaweed JTonic yn rha^flaenu y cam^ymeriad yna drwy i chau yr organau eu hunain, oblegyd pan y byddont hwy yn iachus, nisgall clefyd fodoli Mae hon yn driniaeth wlybyrol. VEEO'S LIGHTNING COUGH CURE. A ddyry atalfa ar beswch eyffredin mewn un noson, ac iacha beswch hi barhaol, bronehitis caethdra anwydwst, a'r pas yn "yflym. Nis gell r mesur ei ragoriaeth cnf wr ar y jyniysgeda- au peswch cvffredin, neu unrhyw un o r meddygiaethau. Y mae wedi arbed miloedd o fYNydau ar ol tddynt gad eu troi allan o'r ysbytdai. Meddyginiaeth wyddonol ydyw, yn cael ei chymer- adwyo gan feddygon, yn yfansoddedig o gyffyrau na ilidefnyddiwyd erioei o'r blaen yn Mhry- dain Fawr mae yn cael ei gwarantu i iachauy cyflyrau gw ethaf a mwyaf cyndyn. Ar werth mewn potelau Is Id a 2s 9c. RHAGOCHRLIAD -&fs aa IwchVbeidio syi.wi ar y-*welliant dirf-wr a gymcr le yn eich iechyd bron yn uniongyrchol ar ol cymeryd uno'r ddwy fedd^triniaeth yma. ,>yfynwch (fan unrhyw fleryllydd neu fasn.aahydd mewn me^dyginiacthau^ant feddygini ethauYeno, a goralwca f 'ifiich bod yn eu caet. YPyn ambeil fferyllydd werthu cymysgaeth o'f cid.dynt eu ftunain. > AR WERTH >N GVFFREDINOL MAE Gh-:n;¡de'1¡rls, 'VI tIt, ya v goreu, a chynwysa Alto Daury PJrt, ^-l 1 ) C Y:5:srifeni'vL1i/š Yr wvf wsii rhaddi archebion vn 1 dy vsid ir, ac yr w/f y" c:J i vlalt GI21 yn pro'i /ii e f iol t n-' ?fiech\d maith-j fet haintf Typhoid." 'C/.nerir ef y<i_ ga.i mggr- ddj oddefwyr, ',y 11 ao • 11 y 3 1 I i 1 iii-i 1 >t t\i 1 i hwnv pan na all y dyoii_fy:U gymeryd bwydydi SfeHl. _cdJ 1:; '"r¡ I), ¡;'ll/llv7C:'v'll 1 ) i !,1 1 ) ) t t j i-i ¡ y ilyt'1v.c If a 11 JI-. V. a 67, ;}!f/ ¡\ 110::) L'11hil1; 33, S:vIttÿ'; :LLd.>J a 8r, GL3iEil:n ynt?i1nL aIMr:' n .J)1, alfjKbi.J Z I I Tabemaci, Ferndale.- Cvneisr EISTEDDFOD n y capel uchod, Gwener ysGroglith, Maw. 28, 902 LlywyckiiLHl Cuuucilior Smith, Tylor&- town, a Mr D W Thorn is, Mining Engin- eer, Ferndale. "weinydd H Evans, D C. CerdJoriaet! • Mr William rky. Mr To1. Tho.ras, Forth, uvuues Miss Morgan, M. Ddarn, I'r parti Male Voice ddim mewn rhif a gano yn oreu, 0 mor • y J33. jarti o blant d.'im dan 35 a gano yn Hyfryd Ganaan. ill 10s. j or, Merch o'r Seer.' 10s 6ch. j rxvvd, Gwys i'r Ga i.' 10s 6ch. l an gilia'r Niwl.' 12s. obrvvyon pvvysig ereii!. j .m boh manylion ac am 1\6 aw, yr Vsg, D J Treharne, 35, Brynhyfryd, Fernd rle. Programs gyd,i'r p 1st, qc. PBSQARRKX Art Union Postponed until the First Monday in Aprii, 1902. All monies and duplicates to be returned to the Secretary, Mr James Samuel, 102, High street, Pen- darren, by March 25th. I Ca^tell-}< evv^fta- Eml^n. Kistedd'bd Hadeiriol | DYFED, j Dydd Mercher, Awst v !3eg, 1902, Prif ddarn corawl, 4 The Night is De- parting" o Hymn of PraUe(Mendelssohn) GWOBF" £ ico A Darnau Cerddo-,ol gwerth 3p i'r arwein- ydd buddugol. Parti GwryvVtddd (Maie Voice Party) I Son of God (vIr L> Jenkins, Mus Bac). GWOBR, £40. Programs yn cymvy" vr holi destynau yn barod 2 geiniog yr un; trwy y ilythyrdy 2!c W. Lewt?, Ysw., Ysg MygedoJ, T T E ias, J Picton Jones, Ysgn. JAMES JOHNS, ABE RAMAN, PRIZE DRAWING. Winning Nunvbers 2907 255; 3505; 4502 3216 3^3 1326; 5056; 2103; 1089; 2555; 2266; 2053; 2450; 1045; 159;-3837; 2i54j 3337; 9^6; 24i 1354; 2326, 3388; 1597; 3731j 969; 1780; 4775 3398. Ail prises must be, claimed; vnibdn 14 days. 538, Cardiff-road* .Hiugh. Williams, Aberamaii. CALFARIA, ABERCYNON. j Cynelir Eisteddfod Yn y lie uchod, Dydd Gwener y Groglith, 1902. Prif ddarn, I'r cor heb fod dan 50 mewn I rhif a gano yn oreu, Then round about* the Starry Throne.' Gwobr, lOp a haner gini i'r arweinydd. I'r cor o blunt a gano yn oreu, Goleu yn y Glyn,' (Sankey) Gymraeg neu Seis- nt g. Caniateir wyth i gynorthwyo. Gwobr o Ip 10s, a thlws hardd i'r arweinydd, Triawd, 12s 6ch deuawd, los. Yr un- awdau a'r prif adroddiad 7s 6ch yr un. Beirniaid y canu, Mri J T Davies, G., Hirwaun, a E Rees, Abercynon. Yr adroddiadau, Parch W R Jones, Penrhiwceiber. Programs yn cynwys y manylion oddi- wrth yr Ysgn am y pris arferol. T. lame Ysi4 Gohebol, 21, Cardiff road E Edwards, 24, North st, Abercynon. GRAND Competitive Concert SOAR CHAPEL, LLWYNHENDY (Kindly llit for the occasion), On S iitupday,March 15, 1900 Under the auspices of the 'Llew a Chaion Tent of Rechabites, LHvynhendy, Champion Solo (any solo), 4p 4s and a Silver Cup. Other competitions Ip Is each. Adjudicators Music, Wm Thomas, I Esq., Treorky Esq., Treorky Recitations, Rev R Gwylfa Roberts, Llanelly. Accomptnist, D T Evans, L, Llanelli. Programs, Id p:st free. j Secs- T Williams, College sq, L'anelli VV H Jones, Cwmfelin, Lbnelli. I Llanharran Eisteddfod. -0- THE TENTH Annual. Eisteddfod Will be held in a Spacious Marquee on WHIT TUESDAY, May 20th 1902. ADJUDICATORS— Music-Mr. D. EVANS (Eos Dar), Mardy D. C. DAVIES, ESQ., Cardiff. Baiyds-PAUL DRAPER, ESQ., Penarth. Literature and Conductor for the day • TOM JOHN, -;ESQ., LlwYIl pia. & Accompanist— MADAM F. JONES REES, C.R.A.M., Llanharran. Male Voice Test Prize, 'Sparten Heroes;' • prize, ISp., and a gold medal to conductor. Mixed Choirs, Yeoryo, come travellers:' prize, iV. Brass Band Contest, I Turline' (Wright Round^j, first prize, Sf; 2nd, 3p. Marching Contest prize, ip. Further particulars from Sec.— MR SAMUEL GRONON, :Coed(l)ychan, Llanharran. Pob gohebiaethau, hanesion, ys^rifau &j, j'w hanfon i'r 'Editor, Tariajj OSS23. Cardiff Street, Aberdare, Pob.taliadau ac hysbysiadau 'w hanfon a G. M. EVANS, Tarian Office, Aberdare. Nid Amdd ffyn, Gore" TARIAN ond TARIAN. W Cyfiawnder- -:0:-

ANRKYDEDI) MAWR I UN Oj GERDD…

--:0:----YR YMDRECHFA GYD-i…

-0--YR ALBAN.

INODIAD.

:0;.--,,----TRAMFFORDD DRYDANOL…

-:0:-FERNDALE. -0-

-';0.:--.--FELINFOEL PRIZE…

GLOWYR RISC A ArR DRYSORFA…