Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

NOD I ON MIX Y FFORDD.

News
Cite
Share

NOD I ON MIX Y FFORDD. GAN Eos HAFOD. --0> Nos Fercher dli.wedd'af, cynaliodd Cym- -fo'dcriiort Ystrad, Rhondida, gyfairfod, yn Festri Seba. Yn ab'senol'deb y Parch, J. R. Jones, Pontypridd,. penoclwyd un o'r -"flbru '!yr cymrodiorol y lie i anoreh v cynulliad. Dewisodd! yn diestyn, :"Can a Thelyn." Chwareuwy'd yr offeryn a, enwyd yn chwaeth- ,us a me'drus gan Mr R. Price, Gelli. Siar- adwyd gan y cadeirydd (Mr W. Powell), Mri John Isaac (loan, ah Daniel), D. Loughor, W. Williams (Alaw'Ma.chno), a D. H. Davies, Maelwr, i ganlyn, ac i bvvrpas. M wynha- \oJd pres: n, -Ideb a, seiniau y delyn yn fawr. Bu: far nos Wener diwetdidaf, yr henafgwr Mr Roger Williams, cigydd^ Y stradl road, n'edi oystudd eydmarol fyr. Brodor ydoedd ■a Aberhonddiu. Treuliofiki flwyddi lawer o'iJ oes yn y Rhmidda. DVTli taw el a, diniwedi ydoedd. I-Ioffid; ef gan gyich eang o adna- hyddia-et h. Clywais ei fod yn aelod hardid o eglwys Gyniulleidfaol Bethesda, Ton. Hoffai siarad am AbeThonddu yn fynych, ac ynor y cleddir ef yn unol a i dd'ymunisad. -oc-- Wrth weled dlau Robin Goch yn mwy nhau eu, bywyd mor ddirwgnach ar fore'll oer yn <ldiwedd!ar cyfansoddwyd iddynt y llinellaiu canlynol: Dau adieryn lion a, phrydferth Weiaf yma. yn gytun, Newyrljdi (Mod heb unirhyw dTafferth 0 daweiwch nosawl hum; Llygaid! bywiog, bromau cochion, Wnai addurno'r brodyr, bach, Ac hawdd! gana.nt seiniau mwyn'on, Vn hapusrw. dd calon iach. o— Cafodd y diwedda; Mr James Thomas, •coiadiwr, Tyntyla ROGr;¡, 1. :trad, angladd! hynod o luosog: a pharchus. Cyfarfyddodd yr ymadawedig a;i ddiwedd' yn ngvvaith Llwynypia rhai wythnosau yn ol. Daeth, cyf- c-,ill-io,ni i talu y parch olaf i'w goffawdwriaetb a bell ac agos. Gvvnaed! yi nifer luosocaf i fyny oi gyiikveithwyr. hon yn dystiol- aeth dda., ac yn werth ceisioneii heniill. Gwas- anaethodci y Parch. Anthony Williams, Y nOSUTli o'r blaera, bedyddiodd y Parch, loan Thomas, Silioam. Gelli, wyth ot ber- sonan ych waraegol at aelodiau eghvys Fedyddr- iedig Seksnig, Hope, Gelli, road1. Nos SuI t^weddaf bedydidiodfd y Parch. Anthony Wil- liams, Nebo, B., Ystradl, nifer Ûi gyfeillioni oed:di am uno a'r hen eghvys adhabyxMus a codwyd. -Of-- Testyh Cymdeithas Dda Jleuol, Ystrad, nos Fa wrth, yn Yfwythnos orr blaien oood!, "A ci.'iylemi ysmocio?" Dadleuwyd' dtos- hyny gan Mr George DUlrneH; ynt erbyn gan Mr John James, Cross street. Tri: yn unig bleidleisioddi dros ddiefnyddio y inyglys, a nifer luosog yo. erbyn: yr arferiad. Llyvvydd- "1\,1 gan M r D. Lloyd1, un 0 faiehvyr y lie. Ma,e ofn y frech wen wedi meiiidianiu ana- ryw yma a thraw a,r hyd Y, wI ad. Mae rhai mevvni oed wedi brysio gosod buchfrechiad. DyAvedir y bydd ymweliad; y dolur yn ysgafn- 1 Z5 ach dimy wIl!eyd felly, ac yn. llai peryglus. Cofus genyf adeg pan y dlychrynvv^d cyrr- ytlogaethau gam y grudidf an deimlid dano. Gwnes rwjdiad yr wythnos o'r blaen am far-wolaeth y diweddar Mr John Thomas, A1 exandra, roiad, Ton. Canmohd ef fel cyf- aill teilwng. Aribabyddidi ef yn gyfeillgar fel Maer y Ton, gan edmygwyr pell ac agos o hcnc. Ei weddw yw mini o< ferched Mr Jas. Morgan, Treherbert, a envvir yntau gyda pharch yn Siams y Crydd. Ymdden.'gys M fod yn un a gryddion goreu Cymru, a chly\r- ais gyfeiriad cyhoeddxus a,t ei fodfruisrwydd yn ■y cyfeiriad hwn beth amseT ynt 01. Credir y bydd hyn yn help i'r rhai, sydd yn bynv yn tnhell wybod gydJa, sic.rwyddi pwy oedd yr ymadlawedig John Thomas y cyfeiriwyd ato mior parchus. Chwed fod bwriad yn mhlith cyfeillloni y diweddar Barch. T. H. Williams (Harri Ael Ingli), ci-ira,d yn ard'al Ystradi, RhondldJa, am un flvnedd-ar-hugain, osodl cofadail ar ei #et :!d yn nghladdfai Treorci. Gwelais yn hianes ei fywyd ei fodi yn bregethwr hyawdi, ac yn at hraw Ysgol Sul rhagorol. Cyn ei ctdyfodiad i'r Rhondda, llanwodd- gylch cyffelyb yn Maesteg, a Glyn Taf. Yr oedd Gymro dys,getlig, ac yn fardd cymeradwy. Nos Lun, Ionawr 13 eg, hyd' y i8fed cyf., cynaliwyd cyfarfodiydd! cenaiibl gan) eglwysi rhy.lion y Pent re. Ton, a'r Gelli. Pregeth- tvy!d ar yr achlysur gan y Parchn. W. Jones, Ton; J. T. Davies,, Cymmer: O. Lloydi Owen. Porth; Philip Gelly, Dyffryn j D. G. Evans, Bryn Seion; D. Waters, Torn; J. W. Mathews, Bethany; Rice Owen, Treorci; T. Lloyd, Ystrad; T. D1. Jones, Bodringallt; a; nos Sadwrn di weddaf cynalivvyij) cyfeillach g}-ffreflinol yn nghapet Hethesda. Yn ystodi vr un wythnos cynialiodd eglwysi rhyddion yr un anlaloetid gyfarfo<l)lVi o'r un natur, a gwasanaethwyd gan v Parchn:. A. Roberts, Ton; J. Bacons, Tonypandy; J. W. M at hews, a D. Waters. —-O—■ Mae Parti Meibion wedi ei ffurfio yrt ardai y Pentre, a. chlywaf ganmioliaieth i'r cyfeill- ion sydd wedi uno a'u gniydd yn gym) '(eithas gerdldorol. Maent. yrn ffodits mewn arwein- ydd., sef Mr D. Jones, organydd eglwys Sant Pe-dr, P entre. Y mdldiengys. y c ana nit: y cyf- ansM :M\.ui mwyaf gorchestol gyda, lhvydd- iant amlw g. —Oi— !>n ••all fod' y P'>rch. W. Morris (Rhov yni'7^ vn wael ei iiechyd er vs rhai dyddiau. Mae wedi metbu presrethu yn herwydd, hyn. 1 Clvw?js dydd Sai Vrn fod ei sefvllfa gorpho't-1 olvn pClrhau yn. anffafriol. Gwyddomi dnvy Cvmru. a mianau ereill, ei fodi yn w^einidbig lbfurus a U wyddianus iawn. C'yduna pawb yn vr un dymuniad1, sef y gwel y teiimla Mr I Morns ei hun yn ei gymhefiinol iechyd yn fuan. —o Svlvvir fod EisteMfodi 'Eglwysig plwyf Ystraklyfodwg i'w chynal fel arfer yni mis Mawrth ntesaf. Yn mhlith testyn,au priodol ereill, cynygir gwobra:lJ¡ am dlon gynulleidfaol •f «alm-(Um oreu. Mae) y gystadleuaeith yn i Eglwyswyr y plwyf uchcxlL ebyg y Dydid hyn yn syrwbyliad i gyf ansodd- i Wiit ieuairac g>'stajd4u. Tcimllr fed rhai pwyllgo-rau yn an.nghofio pwy:iigrwyddi cysta.dleua.eth: fel hon. yn ein dyddsau nik Cawn hanits crjv»yafrif cerddor- ion Cymru yn cystadilu fell hyn yn mereu. e.u hoes, ac wedi hyny. Mae ymdrecb am wobr yn beth Vv; gynieradKvyo', ond gwna, 11awer hyny d'nvy hofflJer 0 a dnodldau neu benill- ion. Yn ddiddadl, mae ym gj^rwng rhagorol i ddadiblygu talent,. Yn nghapel Jerusalem:, Lhvynypia., nos I a,u divveddJaf, traddbd'ci Idi Dr. Dallinger, ddarlith 'AthronycMiod iawn: ar "Y llyn a'i bres- wyiwyr b)-chain. Llywydidbdid Mr Hood1, a cha,fut ?fd y d'arlithydd wrandawiad ast-uidi gynulleidfa luosog a dysgedig. Cawn ma,l hon oedd y gyntaf oi ddarlithiau fwriedir gyflwjtio1 ar destynaul nie:wydd a dyddorol. Enwir Dr. krb "ire-Nvi Wilson gydag ereill o en- ^oigttorn i gymeryd rhan. Yr hyn glywais y diwrnod o'r blaeni oedd', fed fy hen gyfaill Mr Thomas Evanis, (Cein- j ionyctd'), Pontlottyn:, yn gaeth i'w well" gan waeleidld iechyd; er ys. rhai blynyddau. Chw^re'.1 "irV'l ef ai miinau lawer yn nghydl pani yn b'a,nt, a. buomi yn gweithio yn yr un lofa, .sef Great Western, Gyfeillon. Ei hoff- der mawr pan yn ieuamc oedd barddoni, a, minrlu datganu. Yr oedd barddoni aeth Ceinionydd a'i bresenoldieb yn -dScTierbynLol lawn bob a/fiser. Cofrestrwydl pedwar-ar-hugaini 0. aelodau newydtdion drwy fediydld yn eglwys Siloam, B.) C;.eHi, yn ystodi y ftwydlilyn ddiiweddaf. Y Parch. loan: Thomas yw y gweinidog. Cawn fodi yr Ysgol Sul yn rhifo rhai can- oôdd, a theimlir sel: dros hvyddiiant yr hen sefvdlliad hwn. Mae: Mr Thomas a'r aelo:d- au yn ffyddlon e:r gwneyd 'diaionk

-:0:-DYFFRYN AMMAN. -0-

HIRWAUN.

———— :o:———— CWMTWrRCH.

•——— :o: RHOSAMMAN.

Advertising