Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

nO I- c.Ji: < MAC H I N- E 81 JLviL JL JLJ SOUND, RELIABLE, AND BEST VALUE POSSIBLE. BUSINESS ON THIS BAS MUST SUCCEED, SUCH REPUTATION ONCE ATTAINED IS WORTH KEEPING. W. Griffiths, Clydacb, ESTABLISHED 1871. With over Thirty Years of Practical Experience in the Sewing Machine Trade, nd bave sold over 8, 000 Sewing Machines, surely have a claim to your kind attention now offers yobtest points of Science n TZ ■ | • c Sewing Machine Mechanism, waranted to be bewmg v' aciimeb durable, rapid and strong, yet very cheap. Young wives, the Penny saved is as good as bOWlUg lyiB-ClllIlcb Shilling earned Send for Lists, Study Economy an the best Machines at Bottom Store Prices 10 years warranty with Macnine —-———7 The Celebre "ed Automatic Knitting Ma- T\ 111 t)LlIlg cXCIllIL^ chines," so very known in South Wales, 1 ranks about the easiest, quietest, and most Knitting Vi aclune durable. Good discounts for Cash or Easy PA YME Terms Free. Please call, or write for our Illustrated Catalogue. W. GRIFFITHS, Sole Agent for Soutk Wales [ \Vaslîlllg & MASHINING MADE EASY with my combined Machines. >Y dbllillg My customers crowd arround me with faces beaming with fi 11f$1111(S joy on Market Daya always giving high credit to the labour saving Washing and Mangling Machine. Lists on applica Machines. tion, grand discount for cash. Carriage paid to next station- Distance no object Branches— Neath, Llanelly, & Swansea Markets. Postal Address- t W. Griffiths, Clydach, R.S.O. Machines! Machines! X 6«OD^rogW4V. LLOYD'S A1 DOWLAIS, White Oil. AP /1]/ From N., S., E., & W., Folks are Writing In Praise of this Wonderful Painkiller. — TFSTIMONY offers the mostcon incin gvproof of A a KI^ICACV of this marvellous preparation. Many costly rerae les may relieve the sufferer, bUt this INEXPENSIVE one CURES! THE FIX 11 ST REMEDY ON I The Public are earnest WARNING EARTH FOR ly requested, in their T 1. ohlp own interest, to ms st It is necessary to warn W^EAK JOINTS "^or uPon having the Senulne readers of the many SINEWS, Athletics, &c. LLOYD'S spurious imitations of SPRAINS, CRAN]pn„0u nnwT ATc „ Sore Throat, Bronchitis, Whooping Cough. Al DOW LAIS this '.old-established & Recommended by Doctors. wWTTTT OTT renouned f gt. John's Ambulance Lecturers, and WUlIJi UlL, N urfes everywhere. « PAINKILLER." J Never fails in the Time of Need. and refuse all substitues LLOYD'S Al Dowlais White Oil and Lloyd's forGont and Rheumatic Ovulettes constitute an ir. s-esistible combination which quickly conque-s theworst cases of Rheumatic Backache Sciatica, Neuralgia, Lurnba-To. Ouinsy, and Muscular Pains. V rice of Oil, 1/ 1/9 & 2/9 per bottle Price of Ovulettes, 1/li per bottle. Unrivalled for teanstmg the system, Purfying the Blood, and lid- ilfing D.serse. Of a l Chemists and Stores or Director. H. M LLOYD ,M.R.PH.S., F.R.M.S,, Manufact. Chemist, 28, Victoria Sq., Mertbyr. v MIDDLE M^HALF I qEAL SILVER mCPJ1E1TE CIiSES-12/6 Plain or Engraved. SILVER MATCH BOXES, 3 6 M A MONTH'S FREE TRIAL DIAMOND & 18 CARAT COLD RIMC 25 J! ALLOWED WITH EVERY Half Hoop, Claw Setting, Five Real Diamonds. E PURCHASE- MONEY RE- El THE "MAYFIOWER" C10PK—— 9/6 H „. pays R«,LW.v 1 FARE within a radius of 30 miles? s „ TT ll&g to Al-L. spending 25/- and more. Popular Favorite, Sells in Hundreds. J|j S THE FINEST SELECTION IN THE KINGDOM. Hp CALL TO-DAY. SATISFACTION GUARANTEED. || JUMUEL,. St. Mary -street,^ (Jardifi^ || ■I -m'" XO, Doctor Anwyl, Sefwch am foment! A rhaid Y i i fy anwylyd farw P 'I YCHYDIG OBAITH OHONI SYOD GENYP OND TREIWCH TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Yr hws 11 a\ nw samel Cymreitr pnr h sud or ail pu a m v t e feith .1 wedi en casglrur fvmd o- dd Cymru, y t m pr od 1, pa mae u rbiuweddau yn y perff i hr wy m a Bronchitis. Mae milcedd o blant yn marw yn fiyDyddol o'r Bronchitis, v pas a'r crwp. Dyrna ddar- ganfyd iad rhagorol 1 iachau y cyfryw afiecb ydon. Mae yu aumluisifidwy i bersouau a breatiau gwan, merched g-acllyd, a phlaut. Iselta vediibob peth arall fethu Iacha beswch, anwyd, asthma caetbdra. lachaodd flloedd o biant or Bronchitia a'r pas. iacba am pwllt pan y bydd punoedd wedi eu gwario vu otsr. Treiwch ef Os oes genycb beswch, treiwch ef; os oes genych anwyd, treiwch ef Rbydda y fflera, cyohesa y frest, a rhodda gwag pan byddwch am nosweithiau heb orphwys Darllenwch yn mhellach. Tystiolaethau heb ofyn am danynt. Teilwng och sylw Ysgrifena boneddwr-Tejmlaf yn ddyleds^ydd artiaf eich hy^bysu ty mod wedi bod yn defnyldio Tudor Willianas, lialsadi of HOLe) yn fy olieuiu, yr hwu sydd yulluosog. am Qynyddau, ac yr w»f wedi profi ei werth. j^au oachesai ddim ara mswu achosina 0 beswch a'r freeh gosh, pas a Bronchitis, gallat ei gymeradwyo 1 rieni at y cyfryw afiechydon.— vr eiddoch yn ddiulchgar.-WM. HARDING. Agent, Tredegar Wharf Estate, Newport, Mon. Derbynir bwDdelau 0 Lythyrau bob iydd ac wae yr Dyn dd wed^at am Tudor Williams' Balsam of Honey vn rhywbeth rhyfeddol iawn Dywed Ynad Heddwch—Yr wytf wedicael eicn B tlsitu of H mey ya rerldyginiaeth eifetth- iol at Broi ch tis. Tystiolaeth Boneddiges- Ysgrifena) neddiges adrabyddus o Strou i—Iif^hno ld eicb Balsam of H >a«y fy mach- gen bach. Anfonwch botelaid arall i mi. Y iijak g"nyf fen-h yn arftr caei y Crwp, a bob amser yn arferot 0 gael eich meddyginbéth yn Ilcsi l iros ben. Gwellhad Uniongyrchol- TEILWNG 0 vSTYRI *ETH—s>yr,—Dyrnuua ty ugwrai aruaf eich hysbysu fod eich Balsam of Honey wedi profi. vn llesol iawll yn, teuin (wytli mewa ntfer). Mor fuan ag y gwna peswch neu anwyd wneud eu hymddaugosxad, tiiO S iir d-go o Tudor Williams Balsam of Honey ar unwaith, a pbarbeir gydag et oes bydd yr %rjwv(i wedi ymadael. 'yn defnydd- io eich Balsam b ddai y plant yn wael iawn gydag anwyd .w wytbuoaau ond yn awr, trwy gymervd eich meddy-iniaetb, ychydig iawn oauu^hydMUsdra a achoeir Bydd effdiith y Balsam yn rhyfeddol, ar piaat yn boffo bono.-W ALTER J BRMTT, G.M. Headmaster, Severn Tunnel Scheol. I arllenwcli eto- Darllenwch yn mlaen I Argymhellir gan Feddygon a Physigwyri V MEDDYG—Vsgrifena Dr Clark, Friars Road, Londou —M-te /u bioser mawr genyf dystio i ragorikieth eioh Balsam of Houey, ar boo da<'pin&e ii cvffelyb syi < ya y farchnad. Gwnaf hyn ar fy nghyfrif fy hun, ac hob i hyn gael ei ofyo o idiaraaf. gia yr ysfiyriaf ef yn rbodd fawr i'r cyhoedd. Dywed Fferyllydd o Gaerdydd—Yr ydwyE yn gw-i-thti mwv o B tls^tn of Honey Tudor Wiliiucns nago ua hyw feddyginiaeth arail at beswcb. D/nn opiaiwu yr h >11 iferyllwyr drwy Gynnu. Y feddyginiaeth effe thioiaf at boll anhwy11erau v F -st, y Gw i if, L'r Ysgyfaint. Nid y I yw byth yn mettia rhoddi rbyddna i unioagy c^i )1. )-a LVI 1 iati a, Opiaia, aa Morphia ynddo. Edrycb-cvch at eich lechyd- Y Cyfoeth Penaf. Byddwch ofalus mewn pryd chwi oil sydd yn t: La galwedigaetbau, pa un ai yn yr awyr agored, neu swyddfeydd, neu siopau, ag ydych yn c dyianwalu aru 'oh gaa hinsawdd an- sefydlog Prydain Fawr. Peidiwch cebwair gyda pik,irygl, oud ewch rhag blaen am Tudor Williams Balsam of Honey. GOCHELIAD-Mae llawer o Fferyllwyc diegwyddor a wthiaut eu darpariaethau gwael eu hunain. Pam na fynech gwerth eich barian a chaei y feidy^miaeth wirioneddol ? Na pherswadier chwi i gymeryd yr uri arall ond Tudor Wit jams' Patent Balsam of Honey. Mae yn well na'r un fedd/giniaeth arall yn y tarchuf d at Seswoh a r sgyfaint, gan ei ad y puraf a'r gwerth goren am arian. Gwrthir gan yr holl Chemists, Drass/iot* a S« M a' V,-A potali IS. lie 2s 9c, a 48 6c. Potel Sampl, a'r cludiad wedi eu dalu. Is 8a, 3s, a 5M. each. D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., Medical Hall, Aberdare. ,¡iH | *1 ow is your Cough this HHoming j piiYiR i mA&lK cf|R 1 & it you »<>cae Lea out ot iheuB PW .<*r iehewim ef g^uuia* article; 70a p«rceiT« the *pl4 ehtnyc. U.j roioa is new M clear 11 m b«U, the ooujrb KU fi&ltc l«fl ID. MI! mf rtimir^yiwn uaise ii ii a retl pleaaur* to br«Atbe. Toa ere, I Admit, exo«)lem ftS Biftriaf Wi s« medifrufi &t o# thOM plants it, I few, totally different fthiag, Thit remarkabi* 'Ooititoot s*. 5 n<l»>rstj!iAd. mad« b>r u chemist UM tkorou^rkiy studied thb oettl ioiftaw to uw for •TDractt^f :• and it contains other m^radt«aii« wMok daabt fraatiy mw*Uw ihwraptfufcio ;-t«p«rU«n.'5 The CoLTPT-o^T BLiXIK Is a wojudorfUily unco- «sfni r«*xnady tur Ooogks, OoMa, a»tfMAw»r .tr^u,x#u»fc fti itnac 0- B!oo4f AstKrna <Uid OvH«»* Cbtsr DivotIts ML>1 atrari turr ;h.« usj « '^qu^ns. rtondslion of tis*. mucuu# ol laxi^s kue-. r-.fiui'Wnr e^usjf -<- '«{ ^\js6. RliXir rtxr^iy -reu'vtahie. -srt; a^ trow f.ohhfo SJI«. otbwr rrQw. !>r.y .4^ }•' '■ »c» <»*. is au'id but ^ttoctixni. *r><* a-iav1 *fc **<. u :»Oi u*. u ?H* 'vi.Tfcroo'r •> y?» **■■*>■ n xn Suro:>-» r^mtatioR, r^«u-«c /»r P %T.«««» u. i" ki'-i m. nd i>ar bott-la; rr >.«a? ir** •opriw-.M^x w 5 S «R [SEFYDLWYD 1S69 P. FrederickD. E.George, •' (Late George Jones, formerly Isaac Thomas), Argymerwr a Choffinwr 24 & 25, Seymour Street, ABERLAR. Dymnna Frederick D. E. George ddiolob yn wresog i'r cyhoedd am y gefnogaetb y mae wedi ei chaei yn y blynyddoeld a aethant heibio, a dytunua h-cyd waead vu nysbys fod gan- ddynt bobpeth angenrheldiol at wasanaeth aagiaddol ¡un y pt is )->i riiatal' ya y dyifryn, Perohenog pob math l) Elo.gerbydau, Gatar-garoydau, 1& Rhoddir rhestr o brisoedd Bricked Graves ar ymofyniad. DHI8™,ia-2i 25, ssrnoau sum, iBguu-iag Newydd ei Gyhoeddi "Y Brythoniaid," Cydgan i leisiau Gwrywaidd gan DAN PROTHEROE (MUS. BAC.), Pris: Solfa, 2g.; H.N., 6ch. I'w c'ael gan D. PROTHEROE THOHAS; Yrtradgyniais, R.S.O., Breconshire. "DRYCH CAMLYWODRAETH." Llytrvn S^V!i, I'w gael rn-vv sypvann im Mwar swlit. Yn ngwvn-h v gwe thin t)-) .-tr) sydd wedi ood Mr y ,\(.rt,d a)r mílot<d ia-v r y(;h^HOH^ 0 berso'iHU idynnnsint iu,I,jii, iiad ya analluog wy ID EA pi*W, r I ■ I u V •, ;/fl QO i edig prnseix^i gosod y d ih n > • w s cy-Q-tedd v tlotat yr; v tir. Y,i 1-iii I Archsbio.-i <y u oltea 'a ..h Miss A, A. DA VIES, Station House, Crynant, Nr. Neath. ti. NOP SI AU GYMRBIG (WELSH NOVELS), Ar werth gan D. DAVIES Bookseller, Ferndale Telerau goreu i Lyfrwerthwyr. Y Ferch o Gefn Ydfa. Swllt. (CraieffryE Hughes). Do. Yn Seisneg. Chwech Cheinog. Elen Deg o r < wm. Swllt. (Craigfryn). Ferch o'r Seer. Chwech Cheinog. „ Llofruddiaeth yn Ngnoed y Gelli. Chwech Cheiniog. (Craigfryn). I Fyny. Swllt. Gan Elwyn. Neillduol o Dda. Gruffydd Llwyd, Swllt, gan Roger Thomas. (Mae Deg Mil o hon wedi eu gwerthu). Gruffydd Wynn. (Arthur loan). Chwecb Cheiniog. Nofel garwriaethol. loan Meredydd. Swlit. MORRIS EVANS' HOUS iOLD OLLS Ole wT eu 1 uaidd Morris Evans & Co. Mie hwn wedi gwella miloedd wedi bob peth arall fechu, el y cewch yn Ba-ner ac Acn^etaa Ur ara, t tHlo fuctwr mi yn fy aheutu, i byd l felly i chwithau. Gwelais v dyd i o'r blaen yn y Rhnndda, ddyti yttjCynvg Free Trial tryr olew hwu. At Grvdcymalau, Briwiau. PtõieD, Prydriadau drwg eu rh) w, Y Ddanodd, sigdod, neu Losg Tan, Fe wella peb dyn byw. Meddyg Esgyrn Enw-og -0- D. Rocyn Jones A'i Fab, BONE SETTER, 104, Hill-st. Rhymiiev -0- Bydd Mr Jones yn barod i dderbyn ym- wehvyr yn eu cyfeiriadau ar y dyddiau Llun, Mawrth, a Sadwrn A Hyd bedwar o'r gloch y prydnawn. j Llyfr Breuddwydion Casg-le-^ig o Weithiau PRIF. Ddoethion AC Astroxo- MYDDION HEN A Diweddar. -:0 Y Ddau Waith am 2/6, cludiard yn rhad. Charles Crowe, Llyfrwerthydd, Wrexham. Miss Blodwen Morgan A.C., IF open to take PUPILS for PIANO PORTE PLAYING; and also to serve & Concerts, Fisteddfodau, "At Homes," &c. For rerms,- 25, Wyndham Crescent, Aberamaa, 1 HUG- DfiVIES'S ICOliG :URE: I NO MOR 1 rtatbimg. SO ,K1 ORt i-s. t(j M Kb O. v r:Shs. DAviSS'S COUGrS MIX ODGES DA /IES'S COUGH M -T- OLBS } DA VlES'S OO'JGH Hr ,,S HMA DAYIES'S OOTJOH M T; oNCHITIS DAVIRS'i OOXJGH MIX I f" -OARS^NBSS DAVIES'S COUGH MJXTDSi, L.UENZA U DAYIES'S 0 ,)UGH MITITTS' UT OS J BAVILS'S OOC«H MIXaaKF ♦ oCfi''5S § DAVIES'S C iUGH MIXTURi lor E THROAT I DAVISS'S COUGH MIXTURE—Hos. Snotiiing | DAVIES'S COUGfl MIXTURE warmf tee Chest B DAVIES'S COUGH MIXTFBE dissolves the Phieg» w DAVIES'b COUGH M XT'JRE for S N E-c-S liAVIE-'S OOU:.tH MIXTURE—for PUBLIC L DAVIES'S COUGH MIXTURE SPEAKERS V THE GREAT W3LSH BSMESY. )3\d. and 2 9 Bottles. Soid jJverywhc.r^, B Sweeter tha^i Honey. irep like it & tl DA VlES'S COUGH Hr 1 ,j HMA S DAYIES'S CODGR M T; ■ oNCHITIS M DAVIRS'i COUGH M1.XT FE -OARS^NBSS H DAVIES'S COUGH MJXTDSi, L.UENZA U DAYIES'S 0 ,)UGH MITITTS' UT OS J BAVILS'S OOC«H MIXaaKF ♦ oCfi''5S § DAVIES'S C iUGH MIXTURi lor E THROAT I DAVISS'S COUGH MIXTURE—Hos. Snotiiing | DAVIES'S COUGfl MIXTURE warmf tee Chest B DAVIES'S COUGH MIXTFBE dissolves the Phieg» w DAVIES'S COUGH M XTURE for S N E-c-S liAVIE-'S OOU:.tH MIXTURE—for POBLIC L DAVIES'S COUGH MIXTURE SPEAKERS V THE GREAT W3LSH BSMESY. 13id. and 2 9 Bottles. Soid jJverywhc.r^, B Sweeter tha-l Honey. irep like it & I P HUGH DAVIES, CH R MAOEYKLLETH. I 'JII DII>i DOWN & SON'S FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, < arpets, &c., And every Description of HOUSE FURNITURE. Steam Cabinet ) 21 HiQln StPSOt, | y o c f" Works: } & Morris Lane, I ^WdiloC i. The Largest and Cheapest Steam Cabinet Mauufaetory in South Wales. lllust ted Catalogues free on application. Immence stock to select from. Carriage paid on all Orders»above £ 10, or delivered free in our own vans.. Gwei thia tl ARISTOTLE, Yr Athronydd bydenwog, yn cynwys m Orchest=weithia u a'i Gyfarwyddiadau Meddygol, I Deuluoedd. CYFARWYDDIADAU I FENYWOD. Ei Lyfr ar DDYRYS-BYNCIAU, t1 Nodiadau ar WEDD-ÜFYDDIAETII (Physiognomy). Cyfrolau Cyfiawn, goreuedig, wedi ON rhwymo mewn llian. 256 o dudalemu. The South Wales Coalfield ITS GEOLOGY AND MINES. i New Book. Highly Praised. Illustrated. 206 Pages. Cloth Binding, Free by Post, 5s. 4d., from the Author— HENRY DAVIES, Avenue, Pontypridd. "'c Treatment of Hernia. i JL odgs's Patent Trusses for the Beliet and Cure of Hernia. The Lancet, October 3rd, 1885, says "It is comfortable, adapts itself readily to the movements of the body, and is very" effective improvement of Trusses, for the treatment of various kinds of Hernia, following the principles laid down by Proffesor Wood, of Z"" King's College Hospiital. PARTICULARS.—HODGES & CO., 80, College Strees, Chelsea | London, W.