Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

FFUGCHWEDL N £ WYDD.

I".'"''''"''""".'."""'' IATEBIAD…

ETHOLIAD AELOD Y CYNGOR SIROL…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ETHOLIAD AELOD Y CYNGOR SIROL DROS RANBAKTH HIRWAJON A PHEN JCHAF HEOLYFELIN. MR. mae yn aoilwg erbyn hyn fod brwydr i gyinaryd lie yn y Ward uahod» Yr ymgeiswyr ydyat y Parch. R. Morgan, Commercial Place, Aberdar, a Syr William Thomas Lewie. Gweinidog parchus a defn- yddiol gyda'r Trefnyddion Calfinaidd ydyw Mr. Morgan. Nid oee genym yr un gtir anmharcbus i ddweyd yn erbyn y buaeddwr. Credwn ei fod yn ddyn da, defnyddiol, ac egwyddorol yn y cylch y mae yn troi ynddo, a hod iddo air da gan ban k, a chan y gvrir- ionedd ei hua. Ond yn ein barn ni, nid yw hyny yn ddigon a gymwysder i'w owd yn aelod o'r Oyngor Sirol, yn enwedig pan ystyrir fod y fath gawr o ymgeisydd yn sefirll am yr un sedd. Gwaith afreidicii vdyw dweyd pwy a phdh ydyw Syr Wil- liam Thomas Lewis, obiegyd y mae ei enw -yo y cylch mftenachol—btva yn fyd- adnabyddns. G&n xaai gwaith yr aelodau fydd gosod darpariadau ded if Dew-fdd Llyw- odraethiad Ueol mewn gweithrediad, yr ydym o'r faro nad ces a fyno golygiadau gwleidyddol yr yrugeiswyr a'u cymwysder«u i fod yn aelodau o'r Cynghorau Sirol. Os edrychir ar y gwaith fydd yn rhaid ei gyf- lawni, fe ganfyddir yn amlwg ei fod yn bwys?g anarferol i gael y business men goreu ag sydd yn bosibi i yingymeryd a'r gwaith, gau nad heth fydd an daliadau gwleidyddol neu grefyddol. Mewn trefn i roddi syciad i'r darllenydd 0 fawrodd a phwysigrwydd y gwaith, dichon y caniatewch i ni, Mr. Gal., i codi rhats o'r gwaitb fydd yn rhaid i'r Cyngor S,rol ei gyfkwni. Ditu y bydd hyn ya gyuorthwy "i'r efebolwyr i tfurfio biun gywir paitbed teilvugdod a chymwyeder y ddau ymgedsydd dan syiw, ac o bosibl, ym- guiswyr ereiil yn ngwahatol racivu y sir. Bydd yn rhaid gofalu am (a) Wne-id, gosod, ac arddodi tretb y sir, heddgelÜWIUd, cantoef, neu uorhyw drath arall, yn nghyd it chymhwyslad a thaliad y cyfryw, a gwneothur trefniadau er talu y symian dyledue allan o'r oyfryw dreth, ueu allan o gronfa seu drysorfa y sir, a gwneud darpariadati ac od-irefuiad o'r safon ar ba un y gwneir y drbth sirol, (b) Beotbyca anan. (c) Mabwysiadn y cyfrifon, a rhoddi rhyddhad (discharge) i'r trysoryd4 sirol. (d) Gotalu -t;m neu.-tddau sirol, Uysoedd brawdiyeol, llety-dai i'r bamwyr, cautdl^ oedi (lock ap houses), Uys lai, ystafcHoedd i'r ynadem, gorsafeedd heddgeidwaid, ac ad- eiladau, gweithiau, a meddfanau. («) Trwyddedu tal nsu leoedd at gerid- ortaelh neu ddawcaio, a rhotdi trwyddedau o dan y Racecourses Act, 1879. (f) Darpanad, helaethiad, cynahai, Jlyw- r odraethiad, a phethau ereiii yn nglyu g, gwallgofdai. (g) Ssfydliad.. a ebyi.a'iad o, a'r cyfraniad i, ysgolion diwydgar a diwygiadol. (k) Gofalu am bontydd a heolydd adgy- wmedig gan bontycld, ac unrhyw nvymaa a arddodir gan yr HighwEvs and Lodomotivs (Amendmect) Act, 1878, yn awdurdod y Sir. (i) Cytaeryd gofal 0 gyfres o'r talkdau i'w cymeryd gan, a'r costau a gaciateir i, unrhyw archwilwyr. dadansoddwr, neu beieon yn dal unrhyw swydd yn y sir, oidi- gorth vsgrifenydd yr beddweh ac ysgrifen- ydd yr ynadon. (j) Penodiad, symudiad, a iheolefddiad cyftogan y trysorydd siroi, y tir-fesarvdd sirol, dadtuisoddwyr cyboeddus, neu unrhyw swyidog o dap yr Explosives Act, 1875, ac uurbyw swyddog, cyflog yr hwn a delir allan o'r dreth eirol, oddigarth ysgiifenyad yr heddweh ac ysgrifenydd yr ynadon. (k) Rheoleiddiad cyflog unrhyw dreng- holydd, cyflog pa un sydd yn daladwy allan o'r dreth siro), a'r taliadau a'r treuliau a ganiateir i'w talu gan unrhyw drenghoiydd, a rhaniad y sir i ddosrau6u tnmghobadol, a throsglwyddiad y cyfry w ddosbarthiadau, (I) Dosbartbiad o'r sir i ddosbarthiadau etholiadol i ddybeniou etholiadau seneddol Penodiad Ueoedd yr etholiad, penodiad y lleoedd i gynal Uysoedd er ad-drefna cof-, restr yr etholwyr, a'r treuliau yn uglyn a chofrestriad etholwyr Seneddol. (m) Gosod mewn gwaitbredisd fei awdur- dod tteol y deddfau o ba' thed i glefydau 1 heintaa anifeiliaid, i bryfatd dinyetriol, i gadwraetfe pyagod, i adar gwylltion, i fesur- au a phvyaaa, i nwy fesuriadtan, so i'r Local Steaip Act, J869. (n) Unrhyw fater yn codi o dan Fesur y TeriVegoedii-Riot Damages Act, 1886. (o) Cofrestru rheolau cymdeithasau gwy- ddoaoi o dan ddeddf sened I-dymor y 6 a'r 7 flwyddyn o dcyrnasiad E: Mawrhydi pre- senol, pen. 36. Cof cotriad y rhoddion elusenolo dan ddeddf scoedd dymor y 52a111 flwyddyu 0 deyrnasi^d Sior y 3ydd, pm. 102. Arwyddo a ehoinodi lleoedd o addolkd crefyddol o dan ddeddt ea..edd-dymor 52 o deyrnasiad Sior y Sydd, peia, 155. Cadaiu. had a chofoodiad o reolan cyxadeithasat beothycfol o dan ddeddf seuedd-dymor y 3 a'r 4ydd flwyddyn o deyrnaBiad Ei Mawt, I hydi presenol pen. 110. (p) Unrhyw waith arall a droiglwyddir gas y ddeddf bresenol. I Oddi wrth yr uohod, gwelir ei bed o'r pwys msryaf i gael dynien sydd yn gwybod Hiywbeth am drafodaeth maenacbol i fod yn swiod cynghorau, ae yn ngwyneb y rhestr o'r dyiedswyidau a aodwyd, credwn oas gall fod nnrfcyw aenheuaeth yn meddwi neb .841 "yw Syr WiDiaei Thomas Lewis lawer iawa ya fwy eymwys i fod yn aeiod o'r Cywgwr a.'i gfd-ym^«ieydd. Bydd ei I dalsaisu dysglaer, a'i wybodaeth aoghyd- warol o fftMiaeh yn ei gwahanol agweddau, yn nghyd a'i brofiad-wybodaeth fwnswl eaag a'r eyflensderaH eydd ganddo i wybod aafiatwdd ac ax^enrheidiau y sir, yn ei osod ar Utiwaith ya ue t'r aelodau pwysicaf, os nad y pwyeMwtf, ar y Oyngor. Heblsw I hyay, y mae yn Gymio diledryw, ac yn Gytoro eydd yn cam ei wlad a'i genedl, ae fel y eyfryw yn barod ar bob amgylchiad i YiItØd pobjjflfeh fl1 ei aliU er hyrwyddo ei dywhrf*<l 'Prawf a byn ydyw y ffaifch msi Oytaxy y4ynt y utfor tMeocaf o lawer o'r ewv £ 4og$sn ^wy«ieai ",id dan ai ofai, ac y I moa en lirfcf broa yu liing. Bydd cael Syr Wiliam Tbo*u» Lewis yc gagaeliad mawr i'r Cycgor, ac yn adlewyrchu anihydedd1 mawr ar yr etholwyr a'i haofoaodd yt-c. Pleidlefsiwo djosto, ynte, ar bob cyfrii, a rhoddwa idde fwyafriif a#jrhyded4us. ETHOLWR. I

CYFARFOD Y EHYDDFRYDWYK.

IY B-UIID GYMREIG ns Y SENEDD.

Y CYNGOR CENEBLAETUOL CYMREIG.

¡ETHOLJADAU CYNGORAI; SIROL.

CYNADLKDD GYMREIG JJYDD GWYL…

CorADA LL HENRY EIOKARD.

CIGOEDD.

tRHYMNI.---.-.

DYDD NADOLIG.

CYFAHFODYBD PREGETHTT.

CyMRUFYDD.I

Y DEYSORFA ABBESS.

Y DEYSORFA ABBESS.

MR SCHNADIIORST A RHYDDFRYDI.J^TH…

YSGRIFENYDD ARIANOL.

Y CYFARFODYDD BLYNYDDOL A'R…