Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Or tIïe cheapest, best, and largest assortment of Men's, Boys', and Youths' OVERCOATS! GO TO WniTWORTH & CO., TB B STAR CLOTHING EMPORIUM, 14, CARDIFF ST., ABERDARE, Or at D.I't\k.; <3hops, 17, BAGLAN PLACE, PENTBE YSTBAD, and STATION STREET, PORTH. Holidays I Ohristmas Holiddysll DBIXA: I-ARA.X.3^, MERTHYR TYDFIL. £ U N OLE TOM'S CABIN.7 "I" *^O15 RA NRT AND Expensive Engagement during TH9 Christmas Week, for Eight 1' PVI^&ACEA, OI J3H. CHARLES M. HKKMAN'S celebrated AI^ ,1.0 AMEBIC AN COMBINATION lot the highly ec < etoual representation of Slave Life in Amerioa, adapted in 5 Acts from MRS. R. B. ST CLE TOMTS CABIN.' A -.PRISING ii. 1 1 D Cast of Special Artistes, a Real Negro Slave Troupe, and Real American Mastiff Bloodhounds. i'v jKrwarfal chorus oi carefully selected male and female vocalists &re ^asjagad to a vivid and realistao effect to the Great Plantation Festival. THE I^OOIAI 3onery for this pathetic production inoludes the following:- BO f':r ec*t IW SOSAAOATH e Ohio River; the Rooky Paaa, the Cotton Picking Fiantation; &UU .e Gland Allegorical Tableau, EVA IN HEAVEN. Aut *—SatUirAav ght on the Plantation; Unole Tom at home, &o. Act 2.—Capture of Oaoi-ae Harmfe Bloodhound on the traok; the River of ice; Escape of Eliza. A e* s —&a i -s Tom; the Rock of Freedom; Escape of George Harris. Aot 4.— ♦ £ Ue f)(;Ja,¡;i:1 m '< land Chant by fall band of Slaves. Act 5.—Tne Great Slave Sale cbo (ireafe Pia: ation Scene; Negroes picking Cotton; Uncle Tom lashodttodeath; GcK».4a liartia uru.g jood news; Too Liate; Unole Tom is dead and united to gentle Eva." f"- •? Scenery. New Costumes, and Fine Mechanioal Effects. Negro Songs, £ Iym £ 3, and Molodios, Ttee First Pt £ ?atnianee will taka plane Monday, Dec. 24th, 1883. Grand Morning Ferforsjaueo is Day and Boxing Day. Doors opev P-t Y, p.m., and every evening during the week at 7 o'clock; Performances 00 COXOJU^UOE n t 2, \()') Mid 7.80. idmlH i.Qa. Chairs, 2a. 0d.; Second Seats, Is. 6d.; Third Seats, Is.; and a limibsi et d i each. Children under 12 years of age admitted at half-price. General Manager, 14B, FRANK MONTAGUE. %Di) £ DIRWESTOL XEGAB. f .YNEijffc Elb i DFOD GADEIRIOL yo. y U" (louud iydd Linn. Chweixor ::[)S¡V.i, y f Aidd' liaeth, &c.> Dyfed; y -.e cJ. Jenkins, R.A.M., UanoUi. Gyfoiiydd, Mr G. Golding, Tredegar. Am y bryddeafc a-.ea heb fod dros 800 Uioeil, t.r.hi-a 't,)i'a.itb,' gwobr a -hadair ii'-rw It ode neb fod o an 120 o rif, a gano yn teo 0 AiM 1)ÿ Uluquim ar ol y diwaddar gii&a j £ viiOt')> gau .U"W Dda, gwobr Z620 a £ 1 i'r arw<jtijyts.u» Jopian i'yy oaal oddi- y dL- -h, nla6 WiUiamB» Gower ''r.Oa. l. Swaai«i». i 'r o f uu gyuulididfA hob fod cian 80 0 rit, » y- y i Dyroaafwn Yawl" gau J tivaas, A.C., iVdjegac, gwobr MD, a i )r' i'r irwoiDyj-.i, Oopiau i'w cael gan yr fc'wdwir. i'r cor o blaut, o dan 15 oed ao heb fod c daa 30 o rif.. a yn oreu • Mwy sydd eao i gaoiya, (I »wu y Juwbiii, gwobr a, a lv>- J'C *twei! £ vyu.'U Caniateir wythmewn ood i'w <'ynortii^yo. O/iiOiic cycijeirdi fawreddog yn yr hwyr. Bydd y proguvs: yn oyuwys y gweddill 0'>; eobtyuau, ya i -trod yn fimu. ao i'w caek aia lc yr uus u-Wj j post, lib. TXVSMYDTF :—J. L. Horberl. Yagu—Xt 1." > avies a J. L. Alsop, OOtÏi:N lavern Uhf aberd, Tredegar. r. Dm aawid «*uw a phob daiomL* « Yu :igwyi: :,Lf L al a llygad goleuni.. EX 8 TEI> n ?'D GEBDDOBOL ARE ..XSEIiIR YR 3I3T3DDFOD TJuhod "tn y Tenay »anoe Hall dydd Llun y i MO, 1884. Boiraitid;—Y c^rddor oadeiriol, Mr. W. T. Rei fi (A tw iiianelli. Itf o £ > A tc-i dan 100 o rif, a gano yn CM\: Aatha ri :jk» iiiadol f Missionary nLhemj D. Je^uas- i iaoaatioli, ar y geiriau Seisnig, jjwobt a cttfrdai* itaxdu gwertti 2s. I'r arwoiitykt, iibioddir hefyd gopi nardd o'r • (Urn- lYdm Melodies^ lOwaut Alaw) i ffirwday<i<«o^ Y corau anfaddogql, I :¡ôr v wo uantK) o rif, ao Ita enillodd d £ VH MO Qt. biftt ) a gano yn orea I Datod IK3KI rtowryro.sm, «uiia rhomiUj lilanwifiyd, cv-q}),. £ .10 m <H Fainting nardd or arwein- ydd, it u wrywod hob fod dan 20 o rif, a gtuM ru orea 1 The Little Church,' V. Bfcoke?, <^4. A: ye c\ii!LD: Gynulleidfaol oreu, t2 2s. it Bratp iiMxtl heb fod daD .16 o rif a afcv*&.reat< yn NÐIl (rettcler best) 'The Royal MUmkate&s*/ 4 a OuAtapiaa Joae f<&). gwufet .00. .,p' C /iueiu oyxj!4berdd fawreddog or radd ai5ha< yn yr iw By M y pr^gtaais yn barod yn fuan, yn rya-w. > g'-veddiU o'r testynau, ao i'w cael sua y £ "i mtsroi gan yr Ysg. Gohebol;- Mt John v> ¡W.a.ms (Eryr Glan Gwawr), å bct!nl 1t,U, .EM, PORTH. ■|^tNELE fc y r imed Eisteddfod Flynyddol yr. y lie uvaod Nadohg, 1888, pryd y srwobr-vyit yr ymgeiswyr buddugol mewn ««aiadaoi,ii. tv\r idoniaeth, traethawd, &o. I'r oor h-ib i'd dan 60 mewn rhif, a gano yc oren Beaoigedig fyddo Arglwydd Ddnw Isr&aV J T .OJ3 48, gwjbr J620, set ^18 i'r zte, a M i'r i <• veinydd. X prog rax;, y- i awr yn barod. B y arddooiaeth, &Ci—Patch J. Declaaydd Wiliams, Maesteg. Beirniaid y i/aJsjadaoth,—-W D. Bowen, Abercarn, ao R 0 R.A.M., Llanelli. casniat; y pwyllgor i gor yr eglwys cr.m gy'.tftdl u.—THOMAS HOWKLLS, Yøg. DI AWB YN BAKOD. Y D'YDDIADUB ANNIBXNOL AM 1884, Dan olygiaeth y Parohn. D. Evans, Heol Awsti Caerfyrddin, a D. Stanley Davies, Llanfyllin. Rhestr Amerioa dan olygiaeth Mawddwy. Pris 60 mown llian; pooed lyfr un logell, Is; eto, dwy logell, lledr aryf a hardd, gyda phapyr gwyn ilineiiedig, Is 60. Clfilfi ynddo gofnodion manwl a ohywir o v holl hanes yr enwad yn Nghymra, trttfi Lloegr, ao Amarioa, yn nghyd a liuaws o dablau buddiol a dyddorol ereiU. Ni phe- truswn ddweyd ei fod yn gydawnach eleni nag y bu erioed, ao yn mor o fod yn llawn gwarth yr hyn ofynir am dano. Dylai pob annibynwr ei gael pe dim ond er mwyn yr ystadegaeth newydd oyad ynddo o sefyllia yr enwad yn Nghymra. Sylwer ar y teierau am ddosbarthu:— tair eeiniog y swllt am y rhai Is a Is 6o, a oheiniog yr un oddiwrcn y rhai 6o.—y oy- hoeddwr i dala y cludiad. Anfoner yr eirchion oil mor fuan ag y geilir i H. Evans, Swyddfa'x Cronicl, Bala. Ail Eisteddfod Flynyddol Brynhyfrvd, Capel y Bedyddwyr, TBEHABBIS. omELDl BISTBDDPO D FAWREDDOG YN Y LLN UOHOD Dydd Nadolig, Bhagfyr 25ain, 1883, Baimiad y Gerddoriaeth, Eos DAB, Mardy. Beirniad y cyfansoddiadau a'r adrodd, PAROH. B. EVANS (Telynfab), Gadlys. Llywydd, JOSEPH OWBN, Yaw., Taff Vale House, Merthyr. Arweinydd, T. J. BVARS, Yaw., Bar- goed House, Treharria. Cyfeiles, Miss B. EVANS, Bargoed House, Treharria. Caniadaeth. I'r oer. heb fod o dan 60 o nifer, a gano yn orea I Molwoh yr Arglwydd,' J. Thomas, gwobr .£12 ao Oil Painting o'r arweinydd gwerth 30s. I'r o6r o'r un gynulleidfa a gano yn oreu I olyw, 0 Dduw fy llefain,1 D. Jenkins, Mus. Bac., gwobz .64, a 10a i'r arweinydd. I'r odr o blant, heb fod o dan 80 mawn rhif, nao uwchlaw 16 oed, a gano yn oreu (Ai difater genyt ein oolli ni ?' o Delyn yr Yagol Sul, Dr Parry, gwobr j62. Caniateir i bedwar mewn oea i ganu gyda y plant. Am y Solo Bass I Why do the nations' (Messiah), gwobr 16s. Traethodau. Am y Traethawd goreu yn Gymraeg neu Saesneg ar Ysgoloriaeth y Gweithwyr,' nen gynllun ffyrling Mr Ifor James, registrar Prif Ysgol y Deheudir, gwobr X2 2S. Am y Traethawd goreu ar Hanes Tre. harris,' gwobr oSl Is. Barddoniaeth. Am y 100 llinell goreu ar Yr Ystorm,' gwobr .& Yr holl fanylion ereill i'w cael yn y pro. gram. Bydd oyngherdd fawroddog yu yr hwyr, pryd y gwasanaethir gan Eos Dar a rhai o brif gantorion Cymru. Y program yn barod, ao i'w gael gan yr ysgrifenydd am 1c. yr an, trwy y post, lie. Yr eisteddfod i ddeahreu am 11 o'r glooh yn gywir. THOS. DRJIW (Y Dryw), Ysg. NELSON, LLANFABON. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod dydd Calan, 1884. Prif ddarn oorawl: 1 Clyw, O Dduw, fy llefain,'gan D. Jenkins, Treoastell, gwobr 45, a JBI i'r arweinydd. Ceir manylion pellach yr wythnos nesaf. BWRDD Y GOLYGYDD. CANWR.—Baaaai yn dda genym ailu cy hoeddi eioh ysgrif pe buasai wedi dyfod i law yn gynt; ond y mae oyhoeddi hanesyn tair wythnos oed fel hwn yn afresymol. Pob Gohebiaeth, Newydd, Beirniadaeth <M., i'w cyfeirio at 11 Editor, TARIAM Ofiioe, Aberdare. Pob Arehebion, Taliadau, ae Hysbysiadau, i'w hanfon at Mnxs A Lmoa, Aberdare,

RECTOR MERTHYR A THBALLOD…

ANWYD!

LLANELLI.

GWYLIAU Y NADOLIG YN MERTHYR.

GORSEINION.-

GADLYS, ABERDAR.

CWMBACH.

CWMAMAN, ABERDAR.

ALLTWEN.

,.,OYDWELL

TRECYNON, ABERDAR.

SYMUDIADAU LLONGAU

YMWELIAD AELODAU SENEDS?0&…

Family Notices

[No title]