Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M<1y ;OMER I'B CYMBY > xi sodaeth sydd nerth. "l.-i.jd vr enti sy'n dymuno cael y y.<V v.ufc-iaioa eo?Bu t*rth groesi y Werydd yn /«** V latai, anfon at Owner B -tn i Oye i to £ ), yr hwn a rydd lddynt }y k wv buda^r genrheidiol dros p Aa^ican e-'r jaaclian Steamers. Gos- iij,rtgl.&Ji Y"l Y fe?K £ IlS">EK,PffaABELPHIA, AB LTiMORE, w™r *«" cryiaf sydd yn hwybo. f^on.>. iwv* da phob cysur a dyogelwch. Z$Li & 1»* Digon o waitha nil*fiogd& y» Ait.- ica. Efe a s Jfei Sctv" o a at. i ofal ar en dytodiad i. xXmit^c »'u r, dd yn ddyogel (y Cymry </vda'B ij-iyUft) ur iWNld y Steamers. K ^RW V.idyu ■ Ifaeledig er siorhau ar- l; i:«Jiad &tiaa ac a ond cofiwch 3gg^R K ^RW V.idyu < Ifaeledig er siorhau ar- l; i:«Jiad &tiaa ac a ond cofiwch 3gg^R x u ay y gwely, a *>reo- 1 pr""ya <jyttWT" t f -|'j r-c v u D X). S '#v >1^ vu oael en gorfodi i data cU«W America ar ol dyfod i am fuasent yn yfigrifenu atef I, :^Sxo £ »««>• piisoedd T; nv)!i» a gadael cartrei cyn oa Teiupi*r>- and Masowo Hotel, 49, ij thiiou Ls ^wl< anecldl Danedd4, DYMUNA *p W'tiitty Evans I SS-BUDWB TEA IKWOfl, •1' .»Cddi gyfl»™ «- fb,.y aroheb am n b -od o'r mathau jorett >* 7 gwobrwyon mown. i3Xay T^SaSTytSi» danedd < m «OilS>X KV: iV» ° 12 lOs. y a d6 fiid^etyd^nen rhoddir 1 adramwyal. I VY^H DD AM SWLLT YB VB. fii^dSx* aicrvv.I am ioddlonrwydd ft ded v^.iu M h gyda piiob set, U ^yWflS^rEVANS, M.P.S. 4 »•, iaist & DexitisC, t.iOO 1 4 »•, iaist & DexitisC, Aberdare DA-VIE^ C.A.M., NO VOCALIST, ;>i |g i igagementH ior Oo^b 1 i. Ov^t,wu«, r itetldiodau, &o., and ma) '>o ad U ^tivsc; ;ti iJen £ Eynon HaU, PontrhyU. I' a'.nr Al-'< rystwytb. j MAE I V- moi-yi i ddvbyn Engagemeutstel Con tia :o i^^ wn eyugerddau, <fco. ( •!•:> ortb, Knondda Valley. Y MAB Miss Sarah C. Morris (Jj'inos Dyffryn), M.O.W., 8' re<i ddf r >yn engagement* lei Soprano x.)bw- cyngerddau. &o. Oi ^iria, >- '>• Morris, 9,Picton-plaoe, M&'eUcg._ —- j D. Li!-WIS? (ISOS DYFED), K A.ii is .alyfera, via Swansea, T X<U'-or i.>;oist buddugol yn Eisteddfodan O-aedl^tUc.! Carnarfon, Caerdydd, ao IM'sm Bro. weiiM. Thomas ( Abertawe, yn agOled i dderbyn engagemmtM fei Tenor fv }vSiiruiad eisttJddfodol. BHYBUPDI -^r MAF UWJLYM THOMAS yn agored If, i A.Ly.5)Vri' engagement* fel Bas»wr a h^-rulc^ !«b Ei gy^iriad hyd byeby, ^j-Sd ^U. vavw Forth. Pontypridd. DYMITMA T. a EVANS, u.o.w. W^cyuI yc i-v-bys ei fod yn agored fel 'Xeaot i vl'ioi engagements i gauu mewo ^ligHrddau, i feirniadu mewn eistedd- todaa. Cy yiuon Street, Carmarthen ZmA. ;> Y MAB t ^ILF.IAM RA 31413 (KOS WENALLT), Y Te«us bud i ol yn Eisteddfodao Oenedi aetbol Wrt=xi a, Caerdydd, Merthyr, &c., tm apcreKi i -derbyn engagements l ganu im-MX Qr\<mc- 4 Cantatas, a Miscelianeopt- SU*i«,"uo}>. 'yd i fc-»ruiadu mewn El8' teddfodau. Cy;mrla<i, '21, tfiurenoe Street, Neath. Xt'}MFU dwib, J.AB:ES REES, r 3ENGEB AGENT, I:L Et, l mi's Sqitare, Liverpool, I ,ve v ith Cymro Gwyllt. 411 iafonn&.uor. given respticting Fares and 8 diiapt c< Steamers for America, sov i-om America attended to. ?fs nOBfii ftttioi- ion paid to Passengers— ec tou £ and oomfort studied. Wfite before ving home for partionlars «KW Y>;tof\niv> yn Nghwm Rhondda ag R, PHfh LI i: S, Griffin Inn, Pentre. VOFl £ £ i OYiEIRIAD UGUGh 7— — A H 0 D DIAD:" ^ena'wd D iirv astol boblogaidd i Mezzo- Si^cano « The? or, geiriau Cymreig a Saea- -u:gt yn CAOI &t aencorio bobtro y cenir hi, 0 irddoriaeth gan OSS OT.Aih.A DAYIES, 71. Cowbridge i4oa,u, Canton, Cardiff. Yis xh(Mi trwy'r pott, Is. 6d. AT. yMFtJDWYR. Gcruohwyliaeth Ymfudol Trwyddedfy DYMUNA J. D PIE?0E hvsbysu y oeir Pob Wbodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau, a r priaiat) i wahanol ranan o'r AmerIca, Canada, Aus- tralia, New Zealand, a phob parth o'r byd, trwy vraofyn ag ef. yn Gymraeg nen yn Saesonaeg, mewn llythyr yn oynwys pottage ,ta&icthedx tocynan oludiad am y prisiar ^T^li* sylw neillduol i dooynan (pastag* ticket*) wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Gynorthwyol (alNur pastwo) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar eu dyfodiad 1 Liverpool, a sicrbeir lleoedd i'r Cym" gyda'u gilydd yn y rhanau rhagoraf yn yi agerlongau, i bawb a ymddiriedant eu gof&i i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wadi croesi 5 Werydd amryw weithiau, teithio ilawef yt yr America, ac wedi cael profiad helaeth yv y fasnaob ymfudol. Cyfeirier at.- J. D. PIERCE. EMIGRATION AGENT. 18, HIGHFIELD ST., Tithebarn St. LIVERPOOL Cymeradwyir yr uchod i sylw gan 3 Parchn. John Evans (Eglwys Bach), Linn dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Joto Thomas, D.D., Liverpool; John Hagnes D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F.A Pb.S., Aberdar, ao er.eill. „n_,oD IS* COFXER Y OYTEXBIAP PC I 19 g 0 FUHMFTUILT, HARMONIUM, AND :PIANO WAREHOUSES, 6 & 26, CANON ST., ABEBDABB Mrs, General House Furnisher, Is now offering goods at greatly reduced prices. A good stock of Home-made Furniture al ways kept. Repairs neatly doae. Harmoniums & Pianos by the best makers Note the Address,— 6 & 26, Canon Street, Aberdare. RHESTR 0 GEBDDOBIAETH G,\N II, DAVIES, A.C., .1- (PENCERDD MAE LOR), Gartli, Buabon, pYDYMAITH Y DAD<'JANYDD, pris Is. C Caneuon i Mezzo. Suprauo nen Baritone, yn y ddwy iaitb a'r dd.au nodiaut. Heiyd i S. Deu T. i fod yn bsrod yn ftnn. ETHEL WIN. Sot-ffa. 6c.; Heu Nodiaut, 1* 6c Cantata Ddirwestol gycU* geiriau .Camraeg a Saesoneg. Mae hon yu uytod yn boblogaidd gyda choraa ieuaiuc, Bands of Hope, &c. VI ORDAITH BYWYD, Sol ffa, 6c Hon Nodiaut, 2s 6c. Rhaid i bob uu di ragfwrn gydnabod fod 'Mordaith By^yd yn gyfansoddiad nos gwelir bob dydd ei gyffelyb "-Tanymarian. SAMSON, Oantawd i blant, Sol ffa, 4o. S Mae hwn yn yr un arddull a • Joseph,' ao vn sicr o fod mor boblogaidd. Cantawdau poblogaidd, Sol-fEa, 4 c yr nn— Dafydd, Moses a Josbua,. Dan\el; Jna Samuel, Abraham. Geiriau y ° SX"CYB OEDD TO Y WLAD HONO. 6C. Deuawd i T. h B. neu S. a B yn y ddau nodiant. TELYN Y PLANT Sol ffa, 3c. Chwech o Ganeuon i T. yn y ddau nodiant, Is. 9c. Pump o Ganenon i B. yn y ddau nodiaut, Is. 60. Neu 4c yr un. Y BYWYD FAD, Sol ffa, 2g Hen Nodiant, 4c. Canig briodol i gysiadleuaeth. I'w cael gan yr awdwr,-H. DAVIES, (Peucerdd Maelor), Garth, Ruabon, a'r llyfrwerthwyr. Aufonir rhestr gyflawn o ganeuon, anthemau, cydganau, &c. /"•YMDEITHAS ADEILABU BARHAOL Y MERTHYR A DOWLAIS. Sefydlwyd 1872,-Corffoloedig yn oi fodcli y Senedd. Prif Swyddfa34. Victoria- street, Merthyy Tydfil. Cai,leirydd :-Thomas Williams, Ysw., J.P Y tnae y Gymdeithas uchod yn barod roddi benthyg arian mewn symiau o iElOC i £ 10,000 ar Eiddo, ar y rhybudd byrat, i gael eu had- dalu mewn cyfranau misol net; chwarterol. Benthyewyr yn y Gymdeithas hon a leddant fauteision neillduol na cheir mo honynt mewn cymdeithaeau ereill. Telir traul y Weithred gan y Gymdeithas, a sicrbeir annibyniaeth y benthyewr cybyd ag y parha efe i dalu ei gyfranau gaa y Coirestrydd dan Ddeddf y Cymdeittiasau Cyfoiligar. Sicrheir hefyd y dirgoiwoh mAm fanylion pellach, ymofyner & Mr. E ROBERTS, yr ysgrifenydd. Y mae y Gymdeithas yn barod i dderbyn apeliadau oddiwrth ber-onau a ddymunant fod yn oruchwylwyr lleol. Y MAE TOM FELIX, Y Tenor buddugol yn Eisteddfod Genedl- aethol Merthyr, &c., &c., yn agored i dder.' byn Engagements i ganu mewn Oratorios, Cantatas, a Miscellaneous Concerts. Cyfeiriad,—Pentre, near Pontypridd. Nr TARIAN Y GWEITHIWR am bob math o argraffwaith rhad, &o. Nawgdd ei Ddarganfcd Meddyginiaeth LlIgsieuolll WILLIAMS'S Compound Castor Oil PIlls. (Trade Mark Registered and Approved ac- cording to Act of Parliament, 1875.) Cafodd cynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan phvaigwr Amerioanaidd enwog, y5* oedd wedi myned i'r wlad hono er adferyu ei ieohyd. Gwnaeth brawf o'r naill ar ol y liali, nes myned trwy ei hoil gyfo«^tz3, ei ieohyd wedi ei dori i lawr yn llwyr, ? phoenau dros ei holl gortl. Yr oedd ei ar ohwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pyln, ac yntau wedi myned felaxycn- iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blamgift oedd yn orlawn o lysiau, ac yntau yn brofEeswr Uysieuaeth, oymeroact ayiw mauwl o'r oil. Tra yn rayuod trwy J blanhigfa un diwrnod, cyfeinodd un or brodonon ef at ilysieuyn m^dygoL llawn ffrwythan, ao wedi sylw ei tod yn afiacb, dvwedodd mai o hwn yr oedd y brodonon ™ oael eu meddygmiaeth, a i fod bob dvwedodd mai o hwn yr oedd y brodonon ™ oael eu meddygmiaeth, a i fod bob amser yn eu hiachau. Efe a gymerodd i £ yxiy fwndel o r ffrwythau, gan ei gycaeryd ^rrUg a gwnaeth ymchwilad fferyllawl fw ansawdd, a chafodd ei fod yn oynwys defnyddiau rhagorol ar gyfor anhwylderau yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddefai I efe yn fawr. Pendcrfynodd ei gynaeryd, a'r diwmod canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwruod ar ol y Hall, nes ei fod yn hollol iaoh. Yn I fuan narweliodd a'i gyfaill negroaidd, gan ddyohwelyd i New York yn ddyn iaoh a ohryf. Ond pan y dychwelodd efe, efe a gyflwynoddy ilysieuyn i'w gyieiH;on ffer- I yllol, y rhai a gawsant ei i'o-i yn cynwys j defnyddiau iaohaol rhagorol, a phender- « fynasant ar fod i'w gynwysiad yn cael ei wneud yn beleni i'w cynyg i r fy^ j moddion at bureiddio y gwaed, a chiaubsu y | oroen, y rhai a iwyr lailhant boil *iib"w> lder- an y croen, y rhai a godant o amaburedd y j gwaed. Y m&enfeyn feddyginia^tb "svottb- fawr, ac yn un a deimlid ei augoa at afiechyd yr ysgyfaint amethilint treuiici, y rhai a acJjosant ddiflyg luewo ebwant ymborthi gwendid oorfiforol, poeiiau yn y coluddioxi, dwfr poetb, rbwymt-dd titJjafoi, nen ryddni gotmodol, ouriau. y galoa, tafoi syoh a gwyu yn y boreu, gv?eh»edfi gwyneb- pryd, methiant owsg. bilioosnesB, Uawudid chwyddawl wedi bwyta, pwu yn y pon, poen rhwng yr ysgwvddau a'r oeta, &c. Trwy ddefnyddio y peleni byn, declireuant ar wraidd yr holl anbwyldcJlau a buan y teimla y dyoddefydd fod ei afioohyd liethol yn ei adael, ac Yl.;tau yn debyg o gael ei wneud yn greadxir newydd. Y xnaent yn aughydnaarol mCWl1 aulrwylderau menywaidd, yn symud pob annhrefn, a dwyn y cyfuasoddjad i'wiawn weithrediad. Ni ddylai yt 'an fenyw fod heb flychaid v?rtii law ar gyfer poel1 yn y pen, a pben- ysgaissder, &c. Y iLat nt hefyd yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. T YSTIGL AETHAU. Gmllkad Hynod o ÐdÛur yr AlIA a Diffyg Anadl, yn Ohj><efrort 1879, ANWYL SYR,—Bum yn cael fy mlino g&n ddeiur yr afu vn nghyda diilyg anadl, am bum' mlyneda, ac am fisoedd lawer yn methu gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ac or oael gvpa^auaeth ansryw feddygon a llawer o feddyginiaethau, eto ni chefais fawr o les ganddynt. Ond dioioh, tUtdd. wyd fi i wneud "prawf o Williams's Com- pound Fill?, ac y mae yn dda genyf eioli hysbysu fy mod, trwy effeitbiau gwellbaol y Pills yma, yn mwynbau owsg esmwyth ao yn teimlo fy bun yn hollol iaoh, ao nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawr gymeradwyoi ereiil. Yr eiddooh yn garedig, TaoMAS GRIFFITHS, Grawen Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879. Gwellhad Rhyfeddol o Ddolvr yr Afu, T onrRO TN CANADA, Ar ol cymeryd eich Pills, sef Williams's Compound Castor Oil Pills, mi gefais well. had buan. Cyn eti cymeryd, yr oeddwn yn methu a gorwedd yn y gwely, o hejwydd y noen vn y eefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy Schr dde, yr hwn achosai ddiffyg treuhad a'r bile. Yn ol fy marn i. ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae oanmohaeth uches i'oh Pills yn y wlad hon. Yr eiddoch, THOMAS JONES. Ailsa Craig, West Canada. Moddioft Dootor yn methu, a Phitts William* yn Iaehau. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell- had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y 'atumog yn roetha ei rhan, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu oysgu y nos; ac er oy- meryd llawer e foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eioh Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn hollol iaoh. Y mae fy Bgweliliad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaetft hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y oy- hoedd. Yr eiddooh, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Tyttiolaeth PWfIig oddiwrth Pedtyg. Hyn sydd i ardyBtio fy mod wedi arohwilio Peleni Compound Castor Oil Williams, ao wedi oael eo. bod yn oynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamoanu. Dylasent gael oefnogaeth gan bob teuln yn gyffredinol. DR. BLAKB. Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwoh, cofiwoh ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch foa ttamp y Llywodraeth ar bob blyohaid o honynt, a'r Negro (trade markj ar y utbel; heb hyn nid oes un yn gywir. SvLWOH.—Conor fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9o.; y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth gan bob fleryllydd, nen trwy'r post oddiwrth y perohenog, am 15 neu 24 o ttampt. PBRCHKN09— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, I Qwttyt, and WhUeombt Strut, Abator Tynu aGosodL Danedd bel ddim poen! t |YMUNAF hygbyBTs y ovboedd fx- tsor J yn ymgvmeryd a pharotoi « go«od owl fk 90140d Y mae V danedd hvn mor esmwyth i'* l^fayddic, ac yn ffitio y yutnt mor beifiaisfe fei aas gal! y mwyaf cyfarwydd ddargan- fod mai danedd gosod ydyat. Gwaroutu awy i fod yn berffaith gytaddas aÐ fwyta, itarad, oanu, a pharablu, a pharhant p-Ptod oes heb waechygu mewn l)iw._ Gwnei? jni-byw welliant-au oyst-a! a newydd. Lieuwir tylian danrxtd danedd drws au 8s. 6o. yr un; tynir danedd am Is. yr «c. lanetld gosod, o 5H. J danD i M 10s. y Jcfcaf neu yr iR-af. Daniel Tudor DENTIST, M&.•'• £ >A•- 4.HCT'" tOO OfPOStTB As H:'N.à" Qwellhad mmn Pum' Mjnyd ODDIWRTH BESWCH AC ANWYD ( OS ydycb yn dyoddef nos a dydd oddi- wstli befcwch poenus, ac o'r oraidd yn alluog i siarad, oerd'ie'l, neu anadlu, dyieeti ddefnyddio Williams' Balsam gf Honey at Beswch, hen Auwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poen (twaed, Croup, In- fluenza, BroncbiSis, Darfodedigaetb, &o., Y mae ragoriaetbau neilldaol y Balsam yu ei effeitbiau lacbaol yn rbyddhan crynhoul Y11 y llwne, yn g&Uuogi y olaf i ttoeri yn rhydd, ao i anadi-: i;yda riiwyddiueu tra yn gorwedd. Y raa*> yn gwei.haa y au.urutu a di-imiir bob amwi yu y fynwes besweb parbaus a riirA-m, ao wedi oi gy- meryd bydd i'r dyud-iHtydd fwynhau ben- diibioa owsg e^iiiwyth, Y mae yn rhoi gwaredigaùth lwyr o ddiffyg anadl, aihydd- bad o'r p«awch sydd yn ei ganlyn. Rhag peswcli, boo itawy-1 Ac., y mae y fedd- ygioiaetb oreu, yo hawdd ei gymeryd, ac vn hyno i am ei elfeithiau iackaoi a buan. 1 blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwbllhad unioi^yrchol. GWELJLUAD RHYKK,DDOL I BLENTYN. Gwna.eth un botelaid o'oh Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaetb, ao yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHARLES MATHSWS. Cwmdows, Coliy, ¡,WU Newbridge. GWELLBAD HYNOD O'R CROUP. Garedig Syr,—1>» genyf allu dweyd i'cb Balsam of Honey aehub bywyd fy mliiizitttvii, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef od iiwrtb y Croup. Cafodd iawer o esmwytbder drwy y ddos gyntaf, ac y ma-o eioh raed-ivyiuiaeth wedi ei hollol iaobau,—Yr eiddoch, &< Llanelli. JOHN SHIPTON. Allan oV ^iclad-'jarwr* Mesh$3a.in, 1881. AT ¥ GYHOBDD. Dichon fod rhai yu eofio i mi. rhyw dro yn ol, alw sylw at enaint mel (B<iUam of Honey) Mx Williams, o'r Gadiys, Aberdar, fel y feddyginiaetb oral er gwella pes web. Cefais anwyd trwm ryw dair biynedd yn ol (mwy neu lai), a dilynodd y peswch mwyaf annyoddeloi ef. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwely, yn teimlo fy ochrau yn friw fel pa wedi fy llabyddio droswyf. Wedi methu cael un gweiihad, prynais botelaid o Bain'm of Honey Williams, & chymerais hi, yr bou a'm llwyr weliha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, sef o gylch yr 21ain neu 22akt o. fin Awst diweddaf, a aaetb y j>eswt:h yn miaen yn union fei oynt. Anfouai-s am botolaid at Mr Key, fferyllydd, Pontypridd, a chymerais draflwnc yn union boreu dydd lau, sef y 25ain o Awst, pryd y galiaswn gredu fod oyliyll yn fy nbrywanu pan yn peswch. Cy marais y botelaid mewn pedair awr ar hugaia, a ihymafiynysgrifenu ar y 2&ain o'r un mis, yn ddyn iach, a'r pesweh wedi fy ngadael yn hollol. Yr ydwyf, ddwywaith bellach, wedi cael gweii- had trwyadl trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y rhinwedd sydd yn yr enaint. Cofied y darllenydd mai aid pwff i'r oyffeiriau yw hyn, ond hysbyau y rhai hynv a ddicbon gaul anwyd a phesweb, iel y cefais i, y gallant gael gwellha<i am swlit a ohwe' cheimog a dimai. Nid ydwyf yn adwaen awdwr y feddygmiaeth mwy na'r dyn yn y lleuad. Fy unig reswm am ys- grifenu yr uchod, yw credu y gaii yr hys- bysia.d fod o ies i rai o'm cydwladwyr. Iachus, a cbwedi gochei—y dol-ur Sy'n tliiyn yr oerfel, Ydwyf, a thyna'r model Eto mwy fydd 'Enaint y Môl.' Pontypridd. DEWI Li A RAN Ar werth mewn coatrelau is. Ito. a 2s, 9c., gan bob fferyllydd. Gofyivwch yn egiur am Williams' Balsam of Honey. Y mae cryn arbediad wrth brynu y costreiau mwyaf. Darparedig yn unig gan y dargan. fyddwr,— DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hail, Aberdare. CofSniau! Cotanlau I Y MAR WILLIAM JAMES, t Carpenter ac Undertaker, GWAELODYGABTH ARMS, Yn dymuno hysbynu ei holl gyfeillion ei fod yn gwneutbur Cofliniau a phob math o Saeruiaeth yn rhatach na neb yn y lie. Hefyd fod ganddo HEARSE i gario chwech o bersonau, heblaw y oorff, i unrhyw fan. Coffiuiau Mawrion £ 13 0 Eto i Blant, o 0 7 0 Elorau bychain am yr un bris. Bydd W. J. yn bresenol ar bob amgylchiad o goffinio a chladdu. Cofier y cyfeiriad o hyn allan,—William James, Gwaelodygarth Arms, gerllaw y Taff Vale Station, Merthyr Tydfil. Canon St Coffee Tavern, Opposite Temperance Hall, Aberdare. Dinners—Chops & Steaks. Tea & Coffee. Good Beds. A., Peleni Llysieuol Kernick. | f \S ydycb yn dyoddef oddiwrth Ddolur y | Peu, Anl?wylderan y Geriawg, DifTyg ] Treuliad, Rkwyraedd, Oewyu^ti. & rvolur i y Wyneb, ) TRBIWOH Beleni LIVYKIECOI, KSEXIOK. Y maent vn fychain, ac felly yn bawdd j'. cymeryd. M nid yw yn angenrheidic) i aroe yu y ty sra yn eu cymoryd. Y maont YÐ cryfban y cyfansodrfisvl. ac v maeot wedi eu tr«»o ga«j filoedd, ac wedi eo datgan fei y fwloyginiaetjli oren yn y byd ( Cyroeradwyaeth oddiwnh J. BALBIKKT* ] Y8V., M.A M.D., Darbthiwr ar DdaD^odd.- 1 iae+h, ao awd-KT • Trae»>hawd ar y Turkish t Brif-h,' &e. I Yr wyf wedi pruti y peiaai F.y<M yn myned { Wctïi) yr e.)W Llynieaol KomicK. ac yt I yn gwybo<l both sydd ynddynt. Yr wyf >etyd wa ppog t}n b<i{feithiau, Gallaf i I w^j tystioiaeth wirionaddol eu bod vt ray««a^ cKi"iwnh b-yiwoidau metalaidd » »i!v; t.iu\cii, ga-Iai eu oy mesadwyo fel y *go-naooi gort-.u i'w oyiaery«l rhJ« Boirwymedd » wn i D&KVNT Mr tjranwf.d. ^werthwr Mod,^ Y,OTT^V.DIO. pan YN YSGRIFENO at GAD(^» (long, a <idywe*t&i;— I Oeawch a cay lien wad o Peleai Llyg Keruick; yr wyf wedi eu proS yn etfeithiol iawu; y maent wedi fy Djjwcii.a i wedi i bob moddion arall fetha ae oddiar hyny, yr wyf yn tJu rbotldi i'r ekiiiion gyda.'r ur Uwyddiaat.' Cefa Merthyr, I An.wyl Syr,—T>1, Humphreys, gwehydo yn Ngw^itiifa Ynyafeiio, gerbaw y He hWl' a ddyoddeioild oddiwrth boenau dirdynol yt y cylia am bedair neu bum' miyuedd, a< wedi cymeryd iiawer o fuddiou er cae: gwellhyid, oud y cwbl i ddim bwrpas, hy., aes hFIO ddygwydd cyfarfod a'ch gorucb wyiiwr yn Marthyr. Gwaa-oth y ddw" t)i!8(m gyrnta.t a gymeredd rwy o ie" !(¡..¡:. jh't ho'4 ercti: i iiyi, ae erbyn iddx gytu«;!yd y ehM&txsh pil&en, yn hoiio) cy-id cui.awrth boen; a bytb oddiar hyuy bief am y pum mlynedd diwtxldaf, y mae yr cadw eieu peleni chwi yn y ty, a phryo byuag y texmla argoehoa fod yr hen ddoln: yn galaelyd ynddo, nid oes ganddo ddhr., i'w wneud ond cymeryd dvry o'oh peien) cbwi, ac yna mae yn ail right drachefn. Y mae Mrs Humphreys hefyd, yr hon oedc yn oael ei phoeni gan wynsogrwydd, wed eu profi y feddygimaeth oreu at y cyfryw ddolur. Y ument yn dymuno a.nfon y gymer841 wyaeth hon iy I a i'ch gornct wyhwr, yr hwn a fu mor g&redig iddyni Ydwyr. yr eiddoch yn ovtyngedig,—- itobJiKT PRICK. Gellid cyhooddi miloedd o gymeradwy aetbao ereiil llawn cystal. Y mae Peies Korniek yn crythau a bywioeau yr boJ gyfausoddijivi, ac uid ydynt yn gofyn uurhyv ryoiiia noijdd uol mewn perthycas i ymbortb ac y taaaii ya cael eu cydnabod fel y fedd ygmiuetb orea sydd wedi ei darganfod. Geilir eu cael gan nnrkyw fferyllydd, ner gan ddirprwywyr peaodedtg, mown biychar. Is. lie, a 7to., gyda ohyfarwyddiadau ps fodd i'w oymeryd. Teisienau Liysieaoi A.eruiuK. i LacLd Liyngyr. Y mae y Teisienau ( Lezengtt) hyn y fedd yginiaeth fwyaf effeithiol sydd erioed wed.1 caei eu cynyg at y llyngyr. Y maent yj- hoiloi ddmiwed o ran ea cynwysiad. Galí plant o bob oedran, grad4, a sefyllfa, at oymeryd gyda pherffaith ddyogelwoh. i'w Gael mewn btycha-u Is. lie. a 7fe. yr or, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Pelec: Llvsieuel Kernick. Byddwch ofalas i weled fod yr enw ar bol sypyn neu fiwcb.\ Allan o'r Wasg, pris 6c trwy ypost, Gl-c, 11 9 AWDL AR "Syr Rowland Hill," GAN DYFED. tSPTob archebion i'r awdwr, Cathays Caerdydd. < Allan o'r Wrisg ya ddioe>l, pris 63.. trwy y post, 6te., AWDL AR DDYN/ GAN CARNELIAN. Pob archebion at vr "wd wr-l^ontypridd. Glam # RHYMNEY A-i-t Union Prize Drawing IN aid of the buil ling t'und of Oosh-n Con -*• greg^tional Chapel, Rbvmney, will take p'ace H.t the above chapel nn iv^iay, May 1st, 188-3, under the dNtin^iisW na^ronaae and supervision of the fo towine aoa^empn T, Davies, Esq., Rbymney; VV. Pritchard, E'q, Rhyruney; R. Abrahams, Esq., Khymn-y; J R. Willia-ng, Ksq Rhynney. I. PhiSlipg, Esq Ponttottyn; J f Javies, Ssq., Rhymuey; D. Thomas, Esq.. RhvranMy. FIRST PRIZE, XIO 10s. CASH. Prize. £ s. d. 2nd—A Silver Lever Watch C 0 0 3rd—A Hosewood Writing Desk 2 2 0 4th—A Pair of Pictures 1 10 0 5th—A Good Pa-ir of Blankets 1 10 P 6th-A Gc od Waterproof Coat 1 10 0 7th—A Set of Trays 1 10 8th—A Ohina Tea. Service 1 I 0 9tih-A Beautiful Silver Nçckcba.;n 1 1 0 10th—A Silk Umbrella J 1 0 0 1 Itb-A Cruet Stand 1 0 0 12th-Au Accordion ••• 1 0 0 13th—A Gentleman's Silver Albert 0 IE 0 In addition to the above there will be given away about 40 prizes, consisting of useful articles, but no prize will fofc given away of le&s value than 5s. Tickets, 6d. each, or a book of 12 for 5s The Drawing will be on the principle of the Art Union, and the successful numbers will be published in theTABIAN y i IWRITHTWR, Merthyr Express, and South Walet Daily Newt. Treasurer,—Mr Lewis Tones, Price-street, Bhymney. Anrlitors,-R,w J. R. Williams, Pontlottyn, and Mr WiUiaja Harris, As. surance Agent, Pontlottyn. secretaries,- Mr Thos Evans, Lawn Cottage, Rhymney, and Mr Jobn Wm. Harris, Assnrance Agent, Price street, Rhymney. AH prizes will be forwarded to any destination, but the win. ner must pay carriage of game. All ticket holders are invited to attenei [ the Drawing at 6 p.m. punctually on the 1 above date. WHITE'S SUGAR-COATED PILL OF HEALTH From the recipe of a celebrated physician Acts directly on the blood, speedily im» proving its qnality, and strengthening the digestive powers. WHITE'S I SUGAR COATSP Pill of Health! I Cleanses the Stomach, cares Headache*, Biliousness, Indigestion. Paias, Oiddin«-H». Heartburn. Piles. Wind. F(«tulenoe, biveness, Coiic, Pimpies, Ecoptious; restore tone and vigour, »iad are iavaluAt>k» as a Skiu and Blood Purifier. w lflr h; ■ Sagar-loated Pi'! of H,:altb! I IMPOUTAVT NOTPCK. Copy of Aivtlyxis !:J Or Hopkins Oeutlym«u, —f liav^ ma »e a Aualyais of White's Patent P>U of Health. aud louad thera to he comj>)«usl&i ol genmao and pure ingredients. I thTufe them the best Aperient and Antibiiioae- Ptils k own—a warm Stom^bic, and mirably adapted for Wiai as.tf CoostipstiCM? generally. Signed, J HN M SG4.V H> -F-KI*S, H 11. Quay Street, Carmarthen. Feb 24th, 1876. ■ Mr" Pow ?ll writes to say she has mssfe H p'oasure in bearing testimony to White's* H I aten*. PHI of HeaJth. Is is very effective^ H for Ii'idig>stion and Bilious aud L v\-jr H CorapS tints. The Pills are elegant in ap- H peara?sce, and may ba t *keu by the mo«4- H i -1 dedicate without aoy degree of nausea. I Mr I homas Davgan, Inspector, wrrtes i—~ I Gentlemen, —I bave artUGh pleasnre in I tify'ng as to the efficacy of your Scg%ev I Coate(i Pill of Health. They c&u b6 takes* at all times without any inconvenience, and rea.dily afford relief ia any ebstrucsions. Oue or two doses suffice Headao^ie^ irleartburn, Wind,' Ac. H Lry Grice writes:—' I like your pur better than any I have tried for Bile aasdl Pains in the Hc-a]. My wií-d &Iso prtioirfc Siiem to other kiuds., « Carmarthen, Sept 28th, 1874 Genfe^men,—I ha-ve naett yseur Patenfe Pin of Health and all my family, and foami it the l-es6 PiU that ktv"r r had I hav £ -,iace recommen ied it to manv.. St¡;lf.P<1.. WfUJA* DAVIES Messrs. White bothers eoufidenUy com-ui n i this PiII. Parties taking the PM mvar'ably p ac • con'idence themselves in- :t. aud are :otu inde-ad to make a change afterwards for any other. es Prepared only by White rs M.P B.r Ohsm >-i>, 7, GUTKMIAKK SQUAM- CARMABTHSK. Sold ui boxes at o-Ud u I orm price, la. 1|^ eacb, oy all Chemists and Diuggiate, ME LIN CRY THAN Art Union Prize Drawing. In aid of the building fund of Siloh ChapeJ, T'IE DRAWING will take place a il:« Town Hall, Neath on Thursday, Juna 14th, 1883, under the patronage and super- vision of Rowland Thomas, Esq., Mayor. and other gentlemen. The following valuable priaes will be ^drawls, for.- I-A Piano, or £ iJ m Money. 2-A Ha.n.1some Pony £ 15 0 0 3-A Treadle Sewing Machme. 7 7 0 4-A ientleman's superior S%dtUe fj (; å 5—A go .d SiiVar Lever \V*tch. 5 o 0 6-A Chest of Drawers, richly finished 4 0 Or 7—A handsome Eigbt-day Time- piece — — 310 a 8—A rich Paisley Shawl — 3 a ct 9-A beautiful viahot»any Couch 3 3 0 fO-A Box of fine Cong,-),: To& 2 10 a ll-Â heautifal Gold Albert 2 2 a 12-Â Lady's Walnut \>TK Table 2 2 Q 13 An Electro plated I^ea service 2 2 0 14—An elegant Chimney Giass. 2 0 0? 15— A superior solid Perambulator 1 15 Q 16 A fine Engraviug, framesd and glazed I 10 (T 17—The Princess's Whittle I 10 0 Lb—A superior copy of Couyftere & Howson's Life and Epistles of St Paul I 10 a 19-A good piece of Serge sufficient for a suit 1 10 20—A stroug Salmon Fishing R.«i 1 I Or 21—A beautiful set of Fire-Iton« 1 22-A very handsome Cruet Stand 23-A Ge tide man's Silk UJ""h dia I < q 24—A. beautiful fine-ton<adr <l!" A ? 25—An elegant Rosewood V uiug Desk ( Gt Also a choice selection < « ••; » arte" making the total norabe t>i two iiiindred. TICKETS, SIXPRN B T The Drawing will be ot- ,¡t:c.<pk, Pc. the Art Union, aud the ni UoJ mh. ;tt will be published in the T. ey,. v«tvn-it rsrr I Neath (-kaz,)tta.'and .Sol-ltb News' on June 20th, 1883.r .i^vafjfnmx. j«r numherR will be forwarded ti aey who will send a stamped velope for the same. Treasurer-Mr Thomas Davi(m. Hon. Sees.—Rev. B. Evans. Idw* V.TLsb, Melincrytban, and Mr J. WiUiaats, MeUucrvthan. Neath. Auditors—W. T. Lewis, Esq.. mad Me V. P. Venables. Schoolmaster. N.B.—Agents wanted in every towa. Good commission offered. Ail Argraffiad, "7MDAITH Y gvstobiok^ ("THE MUSI01ANS' MAR€BJr > I leisiau gwrywaidd, yn y ddau BO1» >u< geiriau Cymraeg a Saesueg a chyfeihatifc i'c berdoneg, yr holl a.r yr uu eep>. pritt 3c. HEFYD, IRWYF YN COFIO'R LT.ntm.: t Balad i Danor neu Soprano pris Gc. I'w cael oddiwrth yr awdwr,—Seth p, Jones, Board School, Three Crosse*, sk-w- Swansea,