Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

l EWtLIiYSIAU RUYFEDD.

News
Cite
Share

l EWtLIiYSIAU RUYFEDD. Yn vr ecghreillcfian a nodasom yr wytbnos adiweddaf o ewy'iiysiau rliy'edd, gwe'som efiaifch a chanlyniad casineb acug^vmo, v/y yo mblith touluoedd o herwydd ym • Taniadau y rhai a yrwyd i annhrefn, trwy eithafoedd drwg ewYtivs v nai l tuag at y Hall. Mewn gwrtbgyferbyniad i gynwys llith yr wythnos ddiweddaf, ni a ddcchreu- tfn yr wytbnos hon trwy alw i gof eiriau -s cariadlawn boneddiges o fri i'w gwr pan yn -1 xnarw, y ibai oeddynt fei y canlyn u Gan fy mod er ys amser maith wedi rhcddi i cbwi fy nghalon, a chaa fod fy ny. muniadan goren, a fy serch tyaeraf, wedi 1 bod bob amser yn eiddo i chwi; felly hefyd y mae pob peth arall yr wyf yn ei feddn ■gann fod pob peth sydd yn eiddo i mi yn eiddo hefyd i chwi, nid oes gODyf ddim i'w roddi i cbwi ond fy niolcbgarwch mwyaf am y gofal a'r care;d^rwvdd yr yilych wedi ti ddangcs feoas) ataf, nniil ai mewu iechyd nets afieehyd, am yr hy?3 yr wyf yn gobeitbio y bydd i'r Bow HoHIIu >g eich gwobrwyo mewn byd gwell Yr wyf yn awr mewn modd iJarnol yn rboddi ac yn ewyllysio i cbwi. yn gyntaf, y dt>?!g rail punau a adaw. "wyd i mi gan Syr R H y ddau can* pun to fiwvdd dai a adawvd l mi gan fy nLad. y ewpan aur, yn vghyd &'r ddau gvvpan c/toco lale Ileiaf, ar y Thai yr wyCyn dymuno 1 chwi yn awr r.c yu y man, f«l c<>f arwydd- im o sngeu, ac o'r ffrynd botius&f a £ fy(td locaf a in geoycb ar y ddaear Cafodd y cwpanan chocolate rbag grybwydedig ei Jffuifio o fodrwyau giLir unowning rivys), ac yr oedd yr Arglwyddes Palmer;-ton yn eu tlefcyddio yn ddyddiol, er coi am gyfeillion ymadawedig. DyDa enghraifffc o'r modd i wneud yr byn a roddir yn ddwbl gwerthfawro-aeb gan y derbyniwr tra y a ae cymnnrdddwyr ereiil ■wedi cymeryd gofal i ddadfeicbio derbyn- wyr eu ffafran o bob teimlad diolcbgftr. Darfu i Pr Dutilop, o Upper Canada, ddi iyru ei hnn trwy fod yn gellweiru3 ar draiil ei legatees P.boddodd betb eiddo i un cbw^er iyru ei hnn trwy fod yn gellweiru3 ar draiil ei legatees P.boddodd betb eiddo i un cbw^er aID ei bod yn briod & gwcinidog, yr bwn a ymddygai yn fychanns mag ato; rbo ldodd beth i chwaer arall am nad oedd wedi priodi, ac am ei bod yn hen ferch weddw ac yn anfarchnadol; i un arall gadawotld Feibl Tenluaidd, gyda'r awgrym, pan y fcyddai iddi ddyfod i wybod eymaint o'i ysbryd ag yr oedd o'i lythyren, y bnasai yn Bawer gwell Cristion; i'r bedwaredd chwaer gadawodd flwch ysnisin ei famgu, a't owpan yfol arian, am ei bod yn dueddol i'r ffordd hona, ai fod yn edrych yn weddus i hen ferch weddw i gymeryd ysnisin. Gadawodd y Doctor ei lyfrau i un o'i frodyr, fel y gallai ddysgn darllen & hwy; rhoddodd ei eriadnr (watch) inn arall, gan ei gynghori iroddi ifyny Wbigeriaeth a Radicaliaeth, a phob pechod arall a'r rhai yr oedd yn cael ei amgylchynu. Cyflwynodd i frawd-yn- ughyfraith iddo flweb ysnisin arian o faint- Joli anngbyffredin, fel arwydd o ddiolchgar- web yr esvyllysiwr iddo am briodi ei chwaer Marged, yr hon na fuasai dyn o chwaeth yn ei chymeryd byth; i frawd.yn-nghyfraith arall rhoddodd punch bowl, am ei fod yn debyg o wneud cyfiawnder a'r cyfryw. I an John Caddell rhoddodd depot arian, i'r dyben iddo gael yfed te o hono, er cysuro ei hun yn ngwy neb y ffaith ei fod yn briod & gwraig anynad ac yslafcllyd; tra y derbyn loddmabhenaf yr hen John danced aiian (silver ta> kard), a fuasai yn cael ei roddi i'r Jhen John ei bun, oni bae y buasai yn ei doddi, ac yn gwnentbur medals dirwestol ag ef, yr hyn fyddai yn bechod o'r fath waethaf. Yr oedd yr hen Gymro hwnw yn llawn mor anf odd lawn i wneud caiedigrwydd yn y modd mwyaf telaid, yr hwn a adawodd yr holl eiddo a feddianai i'w benteulues (housekeeper), yr hon, meddai, oedd yn ddynes lied dda, ond a fuasai yn llawer gvs ell nag yr oedd pe heb feddu tafod mor drystfawr. Ond nid oedd cymunroddion Lieutenant. General Huske i'w wasanaethyddion yn cael en hanafu gan attodiadan mor gas ac annymunol a'r uchod. Rhaid fod yr hen fawr hwn yn un o'r meistradoedd goreu, jaen ei fod yn feistr ar wasanaethyddion -oeddynt yn fodels fel y cyfryw, oblegyd, pan y bu farw yn 1761, yr oedd eu rhan hwy o'i eiddo yn bedair gwaith rowl. gwerthfawr na'r hyn a ranwyd yn mhlith ei berthynasau. Heblaw cyfarwyddo fod pob gwasanaethwr yn ei wasanaeth ef i gael cyflog blwyddyn, ac i gael eu bwyd am dri mis, darfu i'r General roddi rhywbeth ardderchog i bob un. Rhoddodd i'w dair housemaids gan' punt yr un; i fachgen oedd yn edrych ar ol y da rhoddodd gant ac ugain o bunoedd ac i'r benteulues (housekeeper) a gedwid ganddo jmewn ty yn y wlad, rhoddodd gatt a haner « buncedd i'w ragfarchog rhoddodd bum' cant o bunoedd, ac i'w is farchwas (under. groom) rhoddodd yr un faint, tra y rhoddodd i farchwas yr ystablau y swm anrhydeddus -1) bum' mil o bunoedd, yn nghyda holl geffylau a cherbydau ei feistr; i benteulues ei dy trefol (town house), gadawodd y Gen- eral haner can' punt, heblaw blwydd-d&l o ddeg punt ar hugain y flwyddyn. Rhanwyd pob diliedyn o'i eiddo rhwng y footman a'r walet-y cyntaf yn derbyn, heblaw hyny, bymtbeg cact o bunau, tra y cafodd y gweinydd (val-.t) fwy o ffafr na pbawb; cafodd legacy o bacer can' punfc, a dau cant 11 o bunau y flwyddyn tra y byddai byw, gyda gweddill o haner can' punt i'w wraig pe byddai byw ar ei ol ef, ac i goroni y ewbi gofalodd adaeli feroh y valet y rbodd o fil o bunau. Darfu i Lieutenant General Hawley, yr hwn a y egrifenodd ei ewyllys A'i law ei bun, 11 Y. ,ama,lod ganddo yr opiniwn gwaelaf am bawb cyfreithwyr, gyfaiwyddo eiclweiniaid i roddi ei garmw yn rhywle, acos byddai i'r t)ffeiriad bawlio ei dâl. yr oedd i adael i'r cian (puppy) ei gael. Gadavtodd gan' punt i Elizabeth Burkett, am brofi ei hun yn Uawforwyn mor dda a dymunol. Yr oedd y rban fwyaf o'i eiddo i fyned i fab mab wysiedig gyda'r amod hon:—Os buasai efe a Elizabeth yn priodi, nid oeddyrit i gael an ddimai goch. Yn 1814 hysbyswyd Arglwyddes Frances Wilson, merch Iarll Aylesbury, gan Arch- ddeon Potts, fod yna ddyn yn eiblwyf ef o'r enw Wright, yr hwn oedd y pryd hwnw yn forwedd yn farw m^wn llety tylodaidd yn limlico, wedi gadael iddi ystad yn Hamp ahire. Darfu i'r foneddiges hawddgar wawdio y peth, gan nad adwaenai hi berson o'r f-atb. Ond bid a fyno, hi a aeth i PlimHco, a hi a adnabyddodd ei cbyfaill marw fel ymwelydd cyson a'r opera, yr hwn oedd wedi ei haflonyddu yn fawr iawn trwy fearhaus lygadrythu arni yno. BUMem ya naturiol gredu fod y dyn digvfaill wedi syrtbio mewn cariad a'r foneddiges, neu, feallai, ei fod » edi ei swyno neu ei atdynu ati, ar gyfrif ci thebygolrwydd i ryw ben gariad colbdig o ddyddiau ei ienerictyd. Oaliasai fod yna ryw dynerweb teimlad yn yr acbos hwn ond wed'yn sui yr ydym i gyfrif am ei waiêh yn gadael pedair mil o bunau i'r Countess o Rosslyn pedair mil i Lefarydd Tv y Cvffredin; ac un fil i'r Chancel-or < f the Exchequer—pob o' r rba.i oeddynt yn hoHol anwyboJus o'i fodolaetti. Y mae yn bur debyg y buasai yr Arch^fk°n ai rhydeddus yn ei ystvried yn wabgoiudyn dycbrynllyd cai bviasai iddo brofi ei buu yn ddyn cad trwy adael iddo y swm o iil o bnnau, fel arwydd o wertafav\rogiad o bregeth a glywodd Yr ArcLddeon yn ei tbraddodi yn 1772.. Darfu i foneddwr o ir Fynwy adael uffaio mil o huuan i ddyn na sbradodd air ag ef tra yr oedd do byw. °GarlawodA un >1r Furstor.e sa'th 1nn 0 bunaa i'r cyutaf yu dwyn ei euw a f .^ussi ya priodi a mCDYW n'r enw Fuj ^totie. Dyixui jtfurdd r\fedd i etifeddv/yr: iiid I gwell genym ffcrdd y goce-.t George Watts o Stoke Bishop, yr hwn oedd heb gyfneawyr o fath yn y byd. i'r r'ljai y geiSid gadael I amryw o dai yr oedd de wedi dyf\ d yn berchen arnytt trwy iafur ac liraiauytawad iad; efe a'i gadawodd i'r tenantiaid oeddynt yn byw ynddynt. Darfn i destaiucntwr dialgar adael i'w fab-yu nghyiraitb yehiii g ibiynn ehwiban- ogl, ac i'w fab a'i fercb qadnwodd bunt yr un, j'r dvben iudyut setio c'/fiifon a r cyntaf, a tbaiiedd i mewn eifaddeuant. gan ol eifcbio y byddai i'r nefoedd roddi iddo mwy o synwyr. Darfu i William Dsrley, o Ash, Hertford- shire adael yr an swm i'w wraig Mary, yn daledigaetb am tigo ei boced o ariugain punt, a chymeryd arian heb d drwydJed a'i ganiatad. Yn ein Desaf bydd genym engbteifftiau hynod 0 ddynion yn gofalu am ddarpariaetb ar yyfer creaduriaid afrosymol yn eu cymun roddion.

GLYNNEDD.

TON, YSTRAD.

HAWEN, RHYDLEWIS.

--LLANIDLOES.

AT Y BEIRDD.

TANBELENIAD ALEXANDRIA.

Y BARDD YN EI GYSTUDD.

! Y GLOWR.

LLAW-FER Y PARCH J. WILLIAMS.

Advertising