Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

V v Peleni h-m fu PaddvjrinJaeth Sicr, Baan, a Dyozel i r PiLEh a r GTIAVEL, ac i luaws o anhwylderan ereill sydd bob amser vn eu cam™ « £ £ £ sr p Mn "f ^afadef Vn y Pen, Diflyg Treuiiad, Raws-medd, Llynger Man, Difiyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwvnan Sif Wawr'vn" y Colnddton. Gwasw, Gwynt, Colic, Dwfr Poeth, Dwir-ataliad, Teimlad o Bwysau yn y Cefla, y Lwynau a Gwaelo ^SSSSSSl *OwfflS yn Bwi «Aneglnr, SyeMer a Bias Annynmnol yn y (towi, iPoea yn y Borddwydydd/chwyddLnty?f C wBmwyth., a holl ddctorisu yr Arsnan sr. pAiAns oohod mawii fcri o idnHiau gwahano] znewn Blycn.au, Is. He,, a 2s. 9c. yr m, fel y camyn:— parotolr y Peieai «.— L GEOKGE»g PILE AND GRiiVEL PILLS. No GSOEGfi'S GHAYEL PILLS, Noo 3. GEORG E'S PILLS tor the PILES.' Y m&e Berehenog y Peleni feyn wedi derbyn BEOS BA1B MIL o Dystioiaethau pwysig i efiettMolrwydd y Fe^dygimaetii ka21# ac yn ea Fedaygoa enwog. I ST?TC^ oifPT'^flr<r^T3"l A Tj^i. ^arc"- I rr: fn r? nr? T s > t » -if. JL A- A" S WJSSjLH AD HYNOD. | PISICKWC-MAWB, [ Eglwyswk^, R.3.0, AsgWtU SlB,*—Dymun&! eich hysbysu gyd& diolchgarwch j « daioni maw* & wnaeth sicb FILE PILLS i mi. r «W wedi bod yn wael iawn er ya blynyddau; fy nghyila J f V dnqldO. .ngtoifi yn rh^o, ton mowasth at I *)ja,S«*prth a Jwytown yn gwacgn W, as m cha™ j Ma ei fy^y. j "gi os&dwn «r brydiau ar ol poen fa7.Tr, yn caei llawer ? ^a, waad i fyny, Yn ngolwg fy nghyfsillion, so ya fy I £ «Bnhd fy huD, y* oeddwn yn agoa i angaa, Arfems 0 foddion oddiwrth y meddygon goreu, ond i diun #Wtj>as. Cyferwyddwyd fi gan un profiadol i wneud prawf PnJB FOR thb FOBS, ac wedi i mi gymeryd ychydig, I; ? waawn yn well, ac erbyn fy mod wedi cymeryd ond un | iieeS, yr oeddwn yn ddyn arall; a chyn i mi ddefnyddio tmfast&t yr oeddwn yn gallu bwyta pob math o fwyd, ac :~f sSffijg i wnead y fngwaith fel arfer, Yrwyfyn dyrnono gwnend hyn yn hysbys er calondid i *kw £ er Uee i oceOl, ao er clod i'r Qornchal flwyi yr holl gymydogaeth am danaf, ac am fy lachad vhyfadA, SydUbbf yn barod i ddwyn tystblaeth helaethach lilt sab a ewylfyaao ofyn i mL-Ydwyf, &o., 1 THoMAS DAYIES, Xae. Thomas Babies yn adnabyddtia i mi er yø 35 mlynedd, j « ptilaf dssth&n bod yr uchod yn berffaith wix. 1 B. LEWIS, Gweinidog Annibynol, Brynberian, Pembrokeshire. ,h. J, Eo GzoaQB, M.R.P.8. MLIB GEORGE YN IACHAU AR OL I BOB PJSTH ARALL FETHU. AmDALE BOILER WORK8, NEAR BIHGLST. Sm,'Pssriona to receiTing your GRAVEL PILLS, I had 1§em for upwards of six months very serkrasly affected with in the Kidneys, causing pain in the sides, &c., and bWM so seriously bad that I was not able to follow i&tiaa, and daring which time I had tried more than kweaty different remedies, but I found little relief until I your Pills, which gave me relief within 24 hours ate the first dose, and I am no less surprised than to find all pain gone within a week. And now, k&es: aging only one small box of your No. 2 PILLS, I am tekip:} to say that I am nearly free from all trace of that ^daM disease. Yours, &c.,—W, KHIGHLY, MEDICAL. I havs analysed the medicine known as GEORGE'S PILE UD GNAVN- PILLS, and find them to consist of purely 14gabbk Compounds. No mineral substance whatever nnrtirf into their composition. I believe they are a medicine m gzut TWO in the diseases for which they are intended. DB. HY, PURDON, F.S.A., Lond. f 5iar Pilla have been severely tested by me and others, mi crom careful analysis they are found to be composed of a '-dl and peculiar admixture of the mildest Vegetable fesgs, I have nsed them for years in an extensive private with eminent success. In neglected and hopeless sm* of Pilaa and Gravel, they are productive of immediate tsM, I have no hesitation in stating that, so far as my gbmnmtioa extends, they are really a medicine without in tne cure of Piles and Gravel. j, M. WILLIAMS, M.D., U.S. M 11; GBOSQB, Esa., M.B.P.B., &0. I I X' exe?ll -Ui' wcr'N, | X w'lilad ujanw! i usewn 1 ruisa-v-:) < f y J. X*' UKO RCE is I'li-E AND GRAVEL e?ob I e^joi, ac yr yuyrii yn <;yi;! t*u T /V.LLS," ac yr wyf yn cael e« b'A yu laiisouutiu!^ o cy"rmau ¥~ i a*» n « » §' j iiynet»"i tyne*at.. Yr wy{-«vedieu <lefny<!«lio t" i Li £ Uii A V 1lIb< i f' Syfansodtieriig o ddefyndu.An j yn fcelastb a-rc flyny<!dau jaw >r mcwn 5 | I; llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur 1 | orartu-r, a hsny Ryda t 1 PILLS. 1 }| fetelaidd. YR YDWYF O'B FAKN EC j I rudeiiho Ubodihnt esu»w». thad I iiau 1 rft! i 5 |! I 1. fflew" sefylifa afobeirhioi o h«r^*dd > I f V B0D :xaeth DHA OWEKIH j V. Pilee ar Gravel. Ao ui 1 wyf yu petn.so PAHOTQiR y PtLtN! UCHOD V. FAWi S.I i DOLtrniAU IIYMY AB OYFKH I V dweud, uad oe-, rnewu gwinouedd, eu MtWN TRL O DDULLIAU S \x PA kAi Y MAENT WEDI j \cjlKljb GWAHANOL FEL.YGANLYN: | KUBAMOAXC. ;NO] S^SSTSPIIE&GA4'«IP!LI5.| X1%BOH, \^X No. 2"6E8R3E'S GRAVEL PILLS. '( ■^TINIR?III IT>JSIBTFGIBMFE KOC 3 &EQBGES PILLS FAR THE P?LES» J GOCHELWCH DWYLIWYR. I I „ I 600HELWCH DWYLLWYR, I 1 „ f Mewa blyohaa Is. i|o. a 2a. 9o. yr an. Jj f 1 Daliwcb sylw fod euw y gwneuthurwr f lj Gofynwcli yn eglur am GEOBQES Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgyloh f UAN BOB FFERYLLYDD PABCHDS jj AC EB EICH PEUSWADIO, na chymerwch J bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn | DRWY y8 HOLjL FYB | f "Pile and Gravel Fills," o wneuthuriad u J wirioneddol. 'l I ne^ ftra^' j 1 r -»l I— — J ( fc; 'I coo ¡ r PFIEN YN Y f CHWYDD YN ¡I ¡ ii I IBWYMT, G0L1C, j fcWFf! rCETH*Ctm:l I LUMBAGO, SCIATICA, } | RHWYMEDO, | J • I UKOKGB'8 fiv* .» ■ *—i I — ft i>»i3* 81*, KH*MNI» f | MB, GEOBQE, |f 1^1 T 1 & Cl R L I h»TH mnct. plcasr.re in [taring U'6t1ns0L9 r,. ;[ i Dear Sir,™ Your Pill?, take well. here. F r COUaA I • and in time I shall have a large opening 1 PILi XjS if j l| thoae troublesome and painful disorder*, and am arri 'y [ J for them —Yours truly, |I jj &to&PP0inted even m mat oi'etmaif cateM. 18 8 s I remain, yours truly, !L I G, O\VKN, ctiemitt to '.ht Royal Family, | Y mat y Peleni hyn yn Feddygittiaetk § Fi;a.NRI1N uiXON. Jf F g'Of?, ^'AN) A DIOOE! !'B S .2 U' "ii u- ij IU.. ac 0 anhu'i/lderau trHil t'jid bei ji xmsir vn iu t anlyn, mr.'xr.— t pc-rN Vrt Y CFFN, YN v P £ N, C-.Pf Yi? t 4 TYL j;ya flwpi T-H 4.D XV T"EUU*:>< RHWYMEDO. LLYNGER MAN, NSJFFY? g XX W M-wvl i»w„ » mi X Jy t WWOliUna 5, -X ANADL, POEN YN Y« »P £ NAU A R (-WYNAU, »'JSK: | VT he{v.'d v, v'v( w, -1' lud yu Jy 0 RWYFEDDOL."—Bum t,3 XX vn YR YSTYMOO. POEH OIRFAWR YN Y C0L'JDD:9N, i W-' ^boenl gin y riiw'a r iir»»ei, ju r.Btij-1 • g/ <?» -yn elif P^Wbr O flynyddau <* OWAEW, QWYMT. COLIC. TEIM'-AO O PWY8AU YN Y i lelnl m»wr V rai amnerau yc dufewnol, mi tu« Mi A? 8', „ R„ <§» '•> C5fN. Y L.WYNAU, A OWAEtOS YB YMY».'»AROROB, ii M deuddeg mlyu.'dd. ac am y (pump miB olat cyu 1 mlI >0* gan y i lies a r Oravel. Draiaci « pWFR =OETH, DWFR-ATAL;.A3. V QWE'~E?!Afc YN | g gael gatanl ar eich peleni cliwi, yr oeddwn wedi fy vr oeddwn vn alluoe i sefvll ar fy A »Wt AO ANEGLUR. «YCHOE!» A BLA8 ANYMUNOtV# f Uwyr gaetbiwo i aros yn y ty. Yr otdd y fatti boen I II yroeaawn >n aiiuog £ ■> WNau. fofm YN y BOROOWYOYDD. OHWYO^AOT 8 #.• (cofldu.yn fy af-oiuddion, f, nghyUa. »"m #/ nhraed gan y poen » aciiOfcenT. 1 ITU, ar l VN y TRArrl .,a jj I/ poen mawr yn f> rohen, ac yn ItJdv* gfl) i)™"™' ,el OM i Ij ysgafnieryn fy mhen. Fe wuaotU IJoetorlald A j" mmi„ I KSrryCKrffift- 1 II Aberdare a Merthyr eu goreu i mi. ac yr J Hj n*» gaiiwn gredu fui n«>dd i mi byth weiia, ond dwkt i | I wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ;| j 'Ef,OHENOe' t. Awd?n mh^l,^otd^VddX^ ^o! j ond ni dderbyniais fawr Hes oddiwrth un o ;» j_ j» GEORGE» M.R.P-S., f V\ eich cyfarwydrtva, yr n'ddvvn yn galla dil'" « ugaiwedi. J j \v honynt Prynais flychaid o GEOBGB'S j ^tvw'ajn | V/ V PILES and GBAVEL PILLS, a chymcrais ,B u ± ts. ,v a. J V yroeddyntyngwemiM^owna^ \ddau ddogn o hunynt—yr ydwyf yn y/ GLAMORGANSHIRE, vw c,merjd.T v arvr yn ddyn iach. y/ y. ■ X maent wedi fy artferyd i m gwres fel cynt, y X.\ /jf I ™i f X. »r vr wvf fel yn dyfud yn leuunc or f X^CWMDABK, ABaaDARE^^ X^^UAVll) OAVi^yX 1_ iL iri 0 -JL- -i iu v xi IA-LB. ] WEKTHFAWBrX AF O BOP FETH YW mCBYD. Yr wyf yn tejrnlo rhwymau arnaf i wneud yr hyn a all., er lies y cyhoedd yn tnhob eyfeiriad mor be? led ag y ma* > ynwyf. Gan fy mod yn dyst personol o'r daioni alr 1^* > nnmhruiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth V^lenau Mr. Georca. j ffeiyUydd, Hirwaun, le, nid tUioni peraonol yn unig Sd hefyd i lawer o'm cydnabod mewn amryw ranau o'r wlad t J mae yn ddyleds^dd arnaf hysbj-^n hyn iV cyhoedd Ta, gyffredinol. Yr wyf wedi caeJ fy mlino er yn ieuanc m t ddolur \-n y cefn, anhwylderan yn y cyJla, poeriau yn ft nghluniau & m arenau yn ami i&wn. O'r diwe<id clyw&i) am belenan George, a chymerais drlan o honynt. ryw nostf pan yr oeddwn yn methu ymsymnd gan y poen heb drafferti fawr. Ond, er fy ffawd, cyn pen pedair &wt at hugain yi oeddwn yn te;mla mor heinvf a mab 21 oed, tc cddli. hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy uhy fel y trysot goreu. Y maent i mi braidd fel moddion anffaeledig, Ar ryw brydnawn, pan oeddwn iach a hefnyf, cyfarfyddav a Mr. William David, Believing Officer, Aberdar, yr Ii- oedd yn mron llewygu gan ddolur yn y cefn; ac wedi idde adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gefn, net peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dywedais wrth, am fyned nen anfon am flychsid o beIenau George. Tt chwech o'r gloch tranooth cyfarfVdddaia ag ef drschefa, gwnaeth Mnnald arnaf i ddyfod ato, a dywedodd ii fod 11 hoUol iach! Yr wyf yn coffhau enw Mr. David am ei foe mor adrabyddns trwy yr holl gjmydogaeth Voned p8W! nad wyf yn ysgrifenn hyn am ff mcd ps adasbyddui a M: George, can.-is nid wyf wedi cael y fraint o'i weled oe nnwaith yn fy oes trwy wybodaeth i mf, Aberdar. ISAAC THOKAA. j GWELLHAD AR OL PEUDDEG MLYKXDD TB BELNI ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL, GABVAWB, Sm Buno. ANWYL STB.—Ie, ac snwyl iawn i mi hefyd. yr wedi bod yn ymboeni gan y PHea a'r Gravel, yu ughlo [ neW mawr ar rai amserau t-n dnfewnol am tea dteodc mlynedd, ao am y pomp mio olaf cyn i mi gael gafpa eich Pelenn chwi, yr oeddwn wedi y Uwyr gaethiwo i fi yn y ty. Yr oci3d y hth boen gofidns yn fy ogolnddiom, » nghylla, a'm ysgyfaict, a mboen mawr yn ff mhen, ao feddw gan ben^o, reI c's gsIJwn amgyifred petfaaa yx. niw a'n !Inn prk^ol; mewn gair yr oeddwn wedi fy 11 andwyo gar boen a selni, fel nas gallwn gredu fod mi byth weHa ond diolch i Awdwr pob daioni, a phan ehwithsn yn mhes bythefcoa, irwj dde.o/^dio eioh N yn 01 eich cyfatwyddyd, yr oeddwn yn gallu dflya K,tb p agelvedii,Y(Isg egm a pbleser. Yr oeddynt 11 ngwella braidd lwb jn wybed i mi, gan y modd tew5 eemwjth yr yn gweithredn arual. Yr oedd 1y %r*or*d.»&d v■?& myned mor ocr « ODd t?wy barb an :■ v,- c. msryd, msent wedi fy adfant gwres fel cynt, so yr wji f .l ^n dj^od yn iensno o'r xew Ydwyf. —D. DAV | GWEILHAD FHYFEDDOL O'R PILES A GRAVEL WEDI I EDDYGON Fl £ Tiru. CwMDAB AÐEWAJrW Bum yn glaf lawer o flrnyddan gan y Piles a'r tt f Braidd yr n ailnov i se-yll ar fy iihraed gan 1. a achoeent i mit a'r j'sgafuder rn fy mhen. Fe t » doctoriaid Abeidar a Merthyr eu ?oreu i mi, ac yr "1f tain iddynt hwy b&noedd sm hyny ond ni dtk iais fewr lies oddiwrth un « hot jnt, Mi brmai* f GBOBGK'S PILES AND GRAVEL PILLI, a chS menb ddogn, e honynt—yr ydwyf fa awr yn ddyi iacL, + >• lawu I I Na ddigaloned neb mwyach—Y mae Meddyginiaeth a'u llwyr iacha. I tJoriKiAD—Pa feddyginiaeth yw yr un fwyaf Ijoblogaidd yn yr oes hon ?  TEBIAD.-Nid oes yr un feddyginiaeth i'w thylielybu mewn poblo.:rwydd a'r un byd glodas fcono a. adwaenir wrth yr enw I Goerge Pile and Gravel Pills,' ac y mae yn ffaith dayiid ei chof- nodi y gwna llawer o fawrion ein gwlad abertbu cu haur a'u hamser i anrhegn y tlodion cystudd iedig yn eu cymydogaethau a'r Peleni hyn. G.-A ydyw y Piles a'r Gravel yn ddoluriau: ag y mae llawer yn dyoddef oddiwrtbynt ? °A.—Gyda eithriad o anwyd cyffredin neu y ddanodd, hwy ydynt, yn ddiamheuol, y doiuriau ag y mae y natur ddynol yn fwyaf agored iddynt. Y mae o leiaf dair rhan o bedair o drigoliou y wlad hon yn dyoddef i raddau mwy neu lai oddi- "Wrth y Piles a'r Gravel, a'r poenau cysylltiedig a bwyct. G,—A oedd darpariaeth i'w chael at y doluriau poenna hyn cyn i berchenog y Peleni yma ddar- gallfod y feddyginiaeth werthfawr hon ? A.-Nac oedd, Peleni Piles a Gravel George ydoedd y feddyginiaeth anffaeledig gyntaf a gy,uyg.Lviyd i'r byd erioed at y doluriau byn. G.-Pa rai ydynt yrarwyddion mwyaf cyffredin o'r Piles a'r Gravel ? A.—Y rhai canlynol: Poen yn y cefu, gwaew, gwyut, colic, ysgaindcr yn y pen, diffyg treuliad. rlxwymedd, Ilyngyr man, diffyg an ad!, poenau yn yr aretau a'r lvvynau, surui yu yr ystnmog teim'ad o bwysau yu y lwyuau a gwaelod yr ymasgaroedd. G.—A ydyut yn.aohcsi poenau erril' ? A.-Mae y poenau canlynol yn fynych yn eu canlvu Chwyddiapt yn y traod, poen yn y bor ddwydydd, dw:r poeth. uwfr-atalia'l, ^enynfa a gwres yn yr ymysg-. -'i cwe^ediad pwl ac aneglur, svehder a b'as annymunol n ctu. dropsy, curiad y gal on, iselder ysbryd, a cbwsg anesmwyth. G.-Beth ydyw barn y meddygou am y Peleni hyn?  .-Y mae meddygen y wlad hon a'r America yn ea hnchel gymeral wyo a'u cdnog1, ac y mae yn meddiant y perchenog luaws o oysliolaethan pwysig oddiwith feddy^cn enwo^ ag ycynt wcli rhoddi prawf trwyadl ariynt Jlae y rLan fwyaf o fferyilwyr ein gwlad hefyd wedi bod yn gohebu ag awdwyr y Peleni hyn mewn perthynas i'w rbinweddan, a'u barn un ac oIl ydyw eu bod yn feddyginiaeth heb ei bath. 11 G.—Dywedwch wrtbyf, a ydyw yn wir fod y Peleni hyn wedi gwellhan llawer a ddatgenid gan y meddygonyn anwelladwy ? A.Y mae yn ffaith bysbys i fiioedd fod hyn wedi ac yn cymeryd lie yn fvnych. Profir hyn gan y tystioiaethan a dderbynir yn barhaus gan y perclienog. Do, gwel'hawyd mi!oedd, lliniar. wvd poenau degar. o filoedd, ac aiHerwyd canoedd a ddatgenid gan y meddygon yn anobeithiol i'w hiechyd cynefinol drwy y Peleni gw. rthfawr hyn. Gwna y tysfio'aethaa a dderbyniwyd g&n ddy. feisvdd y Peleni hyn gyfrol yn CYDWYS dros fil o dudalenau o blyg cyffredin. I G.—Ai gwir fod enwogrwydd y Peleni hyn wedi jyrbaedd dror y moroerid i wledydd tramor, a'u bod mor adnabyddns yno ag ydynt yma? A.—Nid oes cened! wareiddiedig dan hanl y nffoedd Dad ydyw yn brofiadol o'u rhinweddau iachaol. ac y n aent am flynyddoedd lawer wedi bod ar y blaen vn mh'ith darparifiethau meddyg- iniaetbol at y doluriau poenus hyn. r" THE AMERICAN RHEUMATIC IINI MTh } Neu "THE AMERICAN MARVEL." | V mae y ddarpa iaeth hon yn nn o'r rhai hynotai yr oes at 1 Y Rheuoiati>, Lutubago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ochrau, Cwyddiant, I. Brua). Spiain, Qamsy, Holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr -A elodau, Cvlc Gwaa, Pa-tt.w' pi f i.oiatg, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gwddf, Stiff Neck, Tarctu ar rl ( roen, Cornwydydd, Stitfrwydd, Henaint, <kct | Y ma a gan b, -c ,e 1." If Amirifti2 Marvil liwir o dysbiohothaa o b.rt d i'r feddyginiaeth rhii| f I A Y ma a gaa bj*c -r Aaa^fjtan MarviJ o dysbiohothaa o b^rt d i'r feddyginiaeth rhii| f hon oddiwrth rs3a«| oeddynt wedi ea rhoidi i t'/oj yn »c«e Uiw/ gaa faidy^on. Y mia wedi jLOFF I GERDDED. Y wed' ystwjtho o^n- eli /> STIFF JOINTS. i bob peth arall -'at u, gfr jm th Otl W YDDIADAU per gl '■ a Pho aus mairn ych^d g or.aK Y ma j ol/a awfno -;maith boeian RheutnotiiiivM o'r cefn, y Ore chna, a'r ctaaian* I IS" Byid i'! t)..¡a, « dl jn myayohl11 Tarksh Blth 9%81 fol chy -ig di firyn n [ Shampooer yn hynod aifeithiol er }stw?tho r hQa S°r t} so i hwyinsu y gwellhid Ar war th gan h)W f r fllyJd tnawa pot^laa Is, 9c. yr ua. Os d fg -'ydd i'r Dra^gist fod allan o hono, gc'« j iddo anfon am :>ot i»iJ i ohwi oddiw th y g «neotha?wr, uen an o'r Lonl m Wholesale HoUias, { I PEROEE NOG:—J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRW# Printed and Published by the proprietors, MILLS & LYNCH, at their General Printing Offices, 19, Cardii u i. Acerdare, in the County of Glamorgan, Thursday, March 8th, 1883. | ¡,. i ?• i