Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. v v Peleni hyn. yn Feddyginiaeth Sicr, Bimn, a Dyogei i r PILES a'r GRAVEL, ac i luaws o anhwylderan ereill svdd boh M Poen^n y Ceffcu Y^&fB.&er yn y Pen, Difprg Treult&ii, Rhwymedd* Llynger Ma& Bigyg &nadl, Poen yn yr Arenau &'r Lwrnaix Si pM^yn* Poen dirfawr yn v Coltfcddion, Gwaew, OoJio, Dwfir Foetfe, Dwfr-afca&acL Teimlad o Bwysau yn y Cefh, y Lwynau GwaJSrPiPi y Gwelediad yn Bwl »c Anegltir, Sychder a Bias yn y Geaau, Poen yn y Borddwydylld,ChwyMairJi j T?aed BrmxVaJ?: Ir^ars'Tytfe, a holl ddoluriau yr Arenau a'r Afa. u> psy- 0ws* I *rotoir y Peleni achod mewa tri o tdolliaa gwahano'l msrns Blychau, Is. l|c., a 2s. 9c. yr on, fel y canlyn:-— No 1, -ti" AND GBAVEL PILLS. 3So S3, GI'lOIiGlir-B GRAVEL PILLS. ■ No. 8. GEOBG fC'S PILLS tor the PILES. Y mas y Peleni hyn wedi derbyn DKOS BAIR MB. o Bysttosaetiiau pwysig i eiieithiolrwydd y Feddytfntaeth hon ac vn en ami, „ oddiwrth Fedaygon enwog. •* F mac TESTIMONIALS. eWELXiBAD HYNOD, PSSOHWC-MAWS, EOLWYSWBW, 1\.8.0. :À¡;I1 Dymuuf eich hysbysa gyda diolchgarwch nmwr a wn,%eth- ekh Flmz Pmu i mi Yr ytrlt,r{ we-i bod JB waei iawn er ys blynyddaa; fy ngylla Va d't,i fy nghorff yn rhwymo, dim arehwaeth at %r?4 jofe peth a fsytawn yn gwaaga arn4 ac m chawn im Dt8 8i pel i fJny. fs ooltwn ar brydiau ar ol poen fewr, yn cael ilawer M. ts vead i fynJ. Yn ngolwg fy nghyfeillion, ac yn fy W fy him, yr oeddwn yn agoa i angau. Arferais %*m<* b ir oddiwrth y meddygon goren, end i ddim s. Gyfarwyddwyd fi gan un profiadol i wneud prawf mi shzs& ros rBJI PILEs, ac wedi i mi gymeryd yehydig, -it M&lwu ya well, ac erbyn fy mod wedi cymeryd ond un too* yr oeddwn yn ddyn anil; a chyn i mi dde&yddio So fwoi, ft oeddwn yn galln bwyta pob math o fwyd, ac .$Ki £ S8Cgi wnen4 fy Bgvradth fel arfer. rt wyf yn dymano gwnend hyn yn hysbys er calondid i 4$k%i% m tea i weffl, ac ar clod i'r Goruchat Irvft hott gymydogaeth am danai, ac am fy iachad *Y%ig4 Byddaf yn band i ddwyn tystiolaeth halaethach h a awylfymo ofyn i mL-Ydwyf, &c., THOMAS DAVIES. %<t& ~jte&aaa I>avieH yn adnabytidtifl i mi er ys 35 mlynodd, A J4 bod yr uchod yn bearffaith nir, Sa LEWIS, Gweinidog Annibynol, Brynberian, Pembrokeshire. msL .H. Gsostos, M.R.P.S. Ifi GEOR(:iE YN IAGHAU AR OL I BOB PBTH AKAIJi FETHU, AZRDALE BOILER WOSKS, NEAB BIKGLEY. ¡ "Proviow fea wceifing your GRAVEL PILLS, I had up"nis 1)4 six months very seriously affectbd with ;j.0iN,¡1 m the KicLaeySj causicg pain in the aides, &c., and zw, iftwe so actioasly bad that I was not able to follow wsf :t: and during which time I had tried more than .-Iffamt ramediss, but I found little relief until I it*?*#yiiur Pills, whkh gave me relief within 24 hours Ang the first dose, and I am no less surprised than to find all pain gone within a week. And now, &!t?t eg oaly one small box of your No. 2 PILLS. I am -.0 »y that I am nearly free from all trace of that Yours, &c., KEIGHLY, MEDICAL. « ki,vs analysed the medicine known as GEoRaies PILB A. GanL TILLS, and find them to consist of purely Compounds. No mineral substance whatever I fokwm isto tiheIr eomposition. I believe they are a medicine at ptM iftlna in the diseases for which they are intended. Dn. HY, PUBDON, F.S.A., Lond. It)" Pills have been severely tested by me and others, .d ktm oareful analysis they are found to be composed of 1and peculiar admixture of the mildest Vegetable I have used them for years in an extensive private J¡¡;& with eminent success. In neglected and hopeless 7Ø of. Piles and Gravel, they are productive of immediate fwggr, 1 have no hesitation in stating that, so far as my -.gn&tim extends, they are really a medicine without wf&Bii in toe cure of Piles and GraveL J. M. WILLIAMB, M.D., U.S. J, -ImoBQH, BBS., &0. _¥_=: 5 ,Yr yrlwf fi ac yr erem wftili gwueud arch- j willad maDwii uiewn i ansawdd 'V eicb Peieai, ac yr ydym yn cael eu bod yn gyfausoddedig o'r cyfftn^-au f 'Hlysifiuol tyne'taf, Yrwyf T.vedi eudefnvddio yn helaetb am flyityddau taw ;r mewu | privM? practice, a hynv gyda i nyddiant 1 nodtdiy. Rlsoddant esruwythad Luau i rai j |. i mewn sefyJifa anobeithiol o herwydd y j! Piles a'r Gravel. Ac Ilid wyf yn petri. so y dweud, nad oees mewn gwirionedd, eu s cyffolyb fel meddyginiaeth tuag i at wella y Piles a'r j v Gravel, f:p>/ J. WILLIAM.S, .sa dA j U I I GOOHELWCH DWYLLWYR. i Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch bob biwch. Heb hyn nid oes dim yn wirioneddol. | Um- [ >0 lt%* ¡ PILE & GRAVEL) i | PILLS. f: i PAROTQIR Y PELfcNI UCHOD1 MEWN TR! O DDULLlAU I j GWAHANOL FEL Y CANLYN: I i NO. ]-GEORGES PILE & GRAVEL PILL$, No. 2- BEORSE s GRAVEL PILLS, j No. 3- GEORGE S PILLS FOB THE PILES, | | Mewn blychaa Is. lio. a 2s. 9o. yr un. I UAN BOB FFERYLLTDD PABCHUS | j DRWY YR ROLL FD. j "">) "=: -W_- JF'' Yr wyf wedi AHCUYTO JY'GEORGE'S f'iLE AND GRAVKL f/ ('ILLS, ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau t; llyxieucl. Nid oes ynddynt ddim o natur i fefelaidd. YR YDWYF O'R FAitN Kt: t BOD YN FJI't.AETH DRA GWERTH- I V PAWi tr* 'f DOLTIRIAU HYNY AR OYFER J PA RAI Y MAKNT WEDJ V EU HAMCANU, N^%0QN, I -GOCHELWCH DWYLLWYR. Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills. AC ER EICH PERSWADIO, na cbymerwcli "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad neb arall. nmrn'm mm I m 7 m wm m m YI ■ ■ f¡ ■ nflWTDTTTiwi ¡ I t I i a j | POEN YN^Y CEF»rj CHVI'1'DI' YN J TRAED | j POEN YW Y tWYKAli j i | CWFRPOETH flC^ATAUCl j | j U1MBAG0.WIATISft^ j f RHWYMEDO7io-$ 1 1-' MB, GEORGE, ( Dear Sir, Your Fills take we'] here, and in time I shall have a large opening # for them.-Youre, truly, J G. OWEN, ChemUt to the Soyal Family. w w '« jT/ O U « GWELLHAD t EHYFEDDOL."—Bum E> yn glaf llawer o flynyddau if gan y Piles a'r Gravel. Braidd \« J! yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy ° nhraed gan y poen » achosent i mi, a'r 11 yegafnder yn fy mhen, Fe wnaeth Doctoriaid | 11 Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, ac yr |S wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, I ond ni dderbyniais fawr lies cddiwrth un o jl j] V honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S 'J |j V, PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais /s dd i ddau ddogn o honynt—yr ydn-yf yn l anir yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS. IUWXDA.RZ, I -W <; I: o HG K'S PILE;&GRAVEL I FILLSa I I 1 F mat Y Peleni hf/n yn Feddyginiaeth 3 $ICIR. BUAN. A DIOGEL I'R I PiLES AR 19RAVEL, § ac i luawt c anhwylderan ereill sydd soi inner yn eu canlyn, megwt:- PC Yfj Y CEFN. *33A1!H?>5I» YN V PEN, :FFY? I Tf»CU;.lAD. BMWYMEOO, VLYNGEA MAN, 8JFFY5 ,'iNADL., POEN YN Yilt ARENAU A'R LWYNAU, ")'0 YN YS YSTYMOG, POEN D'RFAWB YN Y OOLUDOiON, GWAEW, 0*>NT, COLtO. TEIMLAD O BWYSAU YN I OSFN, Y LWYWAU, A QWAELOC YP YMY»QAROEO!J;, j DWFR POETH, DWFR-ATALIAB, Y QWEUEQtAD y IBWL AO AN5QLUR, SYOHDER A BLAB ANYMUNOL. YIII I SFINAU, POEN YM Y BORODWYDYDD, OHWYDSIANT YN Y TRAED. to. 8HSCBAST ESMWYTHAB HNIONSTRGKIU i PERCHENOO, 1 J. E. GEORGE, M.R.P.S., I HI R WA IN; GLAMORGANSHIRE. ( S)> -i:- -r. 1' 8m, J lj I h«-*e mnch i,li«*»nre In besring tertltwiif 1.1 o.p 1 ■I grekt offlcacy of your Pills for fiiet an«l (ireval. j" ,i l recommend them with Hie gre»to°t con8'Jaccf to my J ■ tomer» •» being superior to any otb«,'lc ifUc» i.it f 1 thone. troublesome and -painful disorder*, and am iv i-U ■ | disappointed even in moit obitmate caui. I I remain, yours truly, | J -_u,- FRANKLIN VIXOfit. j( -:8r"¡ Gifi I *NWTL STB,- "^tr V '• hctyd, wyt "ct. bod YD y Pilc8 r yn nghJd "'I seIDl mawr &r ral yn ,1uft:tJ01. 8m tn. denddcg mlynedi1. ac aill ,lUJS ol. Cpl ,mt gael ar peleni chwi, yr .1<1",<; ,11 fy # Uwyr gaethiwo area yn y ty Y r 0. -1,1 v futh Iuj«i« > #' gofldue yn fy u^oluddion, fy jr,,ciiyila. h lo y<p:yfAtnt « 5 lj poen mawr yn f> mhen, ac yn feddw gau Lt-ndro. !• <■«■» s i fl; {rallwn amgyifrod pethau yn eu lliw a u Uun priodoi; mewn j |j gair jrr oeddwn wi'di fy Iwyr andwyo gan st*ni, »el J 81 na» gallwn gredu fod modi i mi byth tfella, ond diolch 1 I Awdwr pob daloni, a.p..o.n!b Ichwithau. ? l\ eich oyfarwyddyd, yr oeddwn yn galta dil'~ ogalwedi f V gaeth gydag egm a phleser. Yr oeddwC yn *y t V braidd heb yn wy bod i mi, gan y at-Aid tawel ac e»mwyth yr oeddynt yn gweithredn arnal. Yr oedd fy nehyfttneoddiad weM myued. mor J' oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd, y Y mMnt wedt fy Mtferyd t'm fet eynt. fM yr wyt dytod yn teu.mc « r new'dd -YUwyf. UAVID DA VIES. j TESTIMONIALS. I EKTHFA ^trotaf O BOB pwm VW TECHTD. U YW TF£HYD. U Yr wyf yn teimlo rhwjTnau arnaf i wneud yr hyn s er Ilea y cyhoedd mhob cyfeiriad mor belled ag y ynwyf. Gan fy mod yn dyat personol o'r daioni a'r 1 anmhrigjadwy sydd yn deilliaw oddiwrth belen au Mr. (4vir;,e fferyllydd, Hirwann, le, nid daioni personol yn nmg, '^6 hefyd i lawer o'm cydnafcod mewn amryw ranau o'r wl mac yn ddyledawydd arnaf hysbysu hyn i'r eyhclevi y, gyffredinoL Yr wyf wedi cael fy mlino er yn ieu"o tm ddolur yn y cefn, anhwylderan yn y.- poena- 7b ft CY nghluniau a'm arenau yn ami iawn. O'r diwedc clywrit, am belenan George, a chymeraia ddau o honynt rr7 J1)Ø1,m pan yr oeddwn yn methu ymsymud gan y poen heb Arzffmb- fawr. Ond, er fy ffawd, cyn pen pedair awr ar hupjn 1f oeddwn yn teimlo mor heinyf a mab 21 oed, qd&tv hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy 2hy fal V tryssr goreu. Y maent i mi braidd fel moddion anffaeleco^ Ar ryw brydnawn, pan ooddwn iaoh a heinyf, cyft-4dd«i^ a Mr. William David, Believing Officer, Aberdar; yt lm oedd yn mron llewygu gan ddolur yn y cefn; ac wedi Idf,t adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd yn ei gafn, Jk"; peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwb], dywedais wm, am fyned nen anfon am flychaid o belenan Georr^. ohweoh o'r glooh tranoeth cy&rfydddah ag ef drYA&e%, gwnaeth amnaid arnaf i ddffod ato, a dywedodd ci f«J « hoUol iach! Yr wyf yn ooffhau enw Mr. David sri «i fel mor adnabyddus trwy yr holl gymydogaeth, Cof*& r¡"h nad wyf yn ysgrifenu hyn am fy mod yn adnabydc a Mi | George, can s nid wyf wedi cael y fraint o'i wa'ed | nnwaith yn fy oes trwy wybodaeth i mi. j Aberdar. ISAAC Teto*^ GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLVmrnn n BELNI ODDIWRTH Y PILES A'B GRAV% | Gabfawb, So Bmva* ABwYL Pm-le, se anwyl iawn i mi hefyd. It wyf j wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yr iphyd a j aelni mawr ar rai amseran yn dnfewnol am tna ifeB&W i mlynedd, ao am y pump mis olaf cyn i mi gaei %;■ | eich Pelenu ohwi, yr oeddwn wedi fy U^ryr atetl »> f ynyty. Yr oedd fath boen gofidus jn fyngol.ddiLT H »'m ysgyfttot, s mhoen mawr »n tj ml™ ( E" beB'.T°,id M #fflgyft«d petl .a' « w Uiw 8 u lbm pnc^ol • mewn gair yr oeddrnt werli £ y hrn audwyo gan been a selni, fel nas galiwc gredu tc.1 mo-.M i mi byth weHa oDd diolch i AWtwr rob daiosi, k n hal-i;t. i chwithan yn mhen bythefnoa, è.rw1 diSeaiyddfo .,L:-11 h.j yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallv "lilp u ngalwedi^a^th gydag egni a phleeer. Yr oeddyst *» h ngwella bra5dd b^b yn wybod i mi, gm y esmwyth yr oeiMynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd ty ngh> &n«o £ di&d wedi icjntd mer Of::r « CILIC, ond trwf barbae i w c: merrli, msent wedi fy &i fDt gwres fel cynt, 00 yr wyf fol yn dy/cd yn ieuanu tenyta Ydvyft &c.D. 'fJ", VIlA KBYVBDDOl O'R PILE, A-S GRAVEL WKEI X IEDBYGON METir c Cwmda* Ajjtrj sa Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y PUen tI I", %vvet Braidd yr oeddwn xn alluog i seiyll ar fy nhiaed < A? a achosent i mi, a'r ysgafhder yn fy mhen. > "i"3\' doctoriaid Aberdar a Merthyr eu gores i ali, ac yr VJt wfdi tain iddynt hwy bunoedd lawer am hyny; ond at M w, fowr f xm 0 boryat IB brjnsi, t, PILU, a chy j&wjt jtmjnddy«|^H. II¡ hw Na ddigaloned neb mwyach—Y mae Meddyginiaeth a'u llwyr iacha. Ck)jt>' £ AD.—Pa feddyginiaeih yw yr un fwyaf |l>lvg £ kidd yn yr ces hon ? M^.biad.— Nid oes yr un feddyginiaeth i'w ytlel,hu mewn pobloerwydd a'r un byd glodus a adwaenir wrth yr eDw I Goerge Pile and Ot*iV6' Pills,' ac y mae yn ffaith ddylid ei chof- tioi.li y i- ivna llawer o fawrion ein gwlad aberthu >6sa hsmx a n hamser i anrhegu y tlodion cystudd !t};,lig eu cymydogaethau a'r Peleni llyn. <>.—A ydyw y Piles a'r- Gravel yn ddciuriau tI. y ilawer yn dyoddef oddiwithynt ? A —<"vyda eitbriad o anwyd cySr^din nen y ^dr»codd, hwy ydynt, yn ddiaroheuol, y dolmiau f: y m».e y natur ddynol yn fwyaf agorod id lyut. Xf". ~t leiaf dair rhan o bedair o .drigolion y T.t L a yn dyoddef i raddau mwy neu lai oddi- y Piles a'r Gravel, a'r poenau cysylltiedig a IZWJtit; O. —A oedd darpariaeth i'w chael at y doluriau po-jnu? hyn cyn i berchecog y Peleni yma ddar- p geiuod y feddyginiaeth werthfawr hon ? A. N ac oedd, Peleni Piles a Gravel George ylot. y feddyginiaeth acffaeledig gyntaf a '1 i'r byd erioed at y doluriau hyn. Jo 9* a.-Pa rai ydynt yr arwyddion mwyaf cyffredin o'r Piles a'r Gravel ? A.-Y rhai canlynol: Poen yn y cefa, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder yn y pen, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr mâu, diffyg anaùJ, poenau yn yr arenau a'r lwynau, surni yn yr ysstumog. teimlad o bwysau yn y lwynau a gwaulod yr ymasgaroedd. G.—A ydynt yn achosi poenau ereir ? A.—Mae y poenau canlynol yn fynych yn eu canlyn :» Chwyddiact yn y traed, oBn yn y bor ddwydydd, dwir "paeth, dwfr ataliad, enynfa a i gwrf's yn yr ymysgaroedd, gwelediad pwl ac aneglur, sychder a bias annymuDo! yn y genau, dropsy, curiad y galou, iselder ysuryd, a chwsg anesmwyth, G,-Beth ydyw barn y meddygon am y Peleni hyn ? A.—Y mae meddygon y wlad hon a'r America yn eu huchel gymeradwyo a'u cefnogi, ac y mae yn meddiant y perchenog luaws o dystiolaethau pwysig oddiwrth feddygon enwog ag ydynt wedi rhoddi prawf trwyadl arnynt Mae y rhan fwyaf o fferyllwyr ein gwlad hefyd wedi bod yn gohebu ag awdwyr y Peleni byn mewn perthynas i'w rhinweddau. a'a barn un ac oil ydyw ou bod yn feddyginiaeth heb ei bach. C, G.-Dywedwcb wrthyf, a ydyw yn wir fod y Peleni hyn wedi gwellhau llawer a ddatgenid gan y meddygonyn anwelladwy ? A.—Y mae yn ffaith hysbys i filoedd fod hyn weii ac yn cymeryd lie yn fyavch. Profir hyn gan y tystiolaethau a dderhynir yn barhaus gan y perchenog. Do. gwelihawyd miloodd, lliniar. wyd poenau degau o filoedd, ac adferwyd canoedd a ddatgenid gan y meddygon yn auoheithiol i'w hiechyd cynefiuol drwy y Pcleiti gwtrthfawr hyn. Gwna y tystiolaethau a dderhyuiwyd gan ddy. feisydd y Peteni hyn gyfrol yn CYDWYS dros fil o dudalenau o blyg cyffredin. G.—Ai gwir fod enwogrwydd y Peleni hyn wedi I yrhaeda dror y moroedd i wledydd tramor, alu bod mor adnabyddus yno ag ydynt yma ? A.-Nid oes cened] wareiddiedig dan haul y nefoedd Dad ydyw yn brofi tdol o'u rhinweddau ianhaol, ac y maent arc lfynyddoedd lawer wedi .bod ar y blaen yn mhlith darpariaethau meddyg- iniaethol at y doluriau poenud hyn. THE AMERICAN RHEUMATIC LINIMENT, ..1 Neu "THE AMERICAN MARViflT." Y mae y ddarpafiaeth hon yn an o'r rbai hynotai yr oes at Y Rhauoxati3, Luaabaga, Sciatica, Poen yn y Cefa a'r Ochraii, Cwyddiant, Ciazi* p I -Z Briifli, Sprain, Quinsy, Holi ddol^unaii y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylokrediad hi Gwaa, Bom%* yn y Joints, Chilblains, Cr.e yn y Cefa a'r Gwddf, Stiff Neck, Tar-ldiad&u ar y Croen, Cornwydydd, Stigrwydd, Henaint, ic. J Y mae gaa bire enjf ft "Aanriom law)r o i/st ohothau o bartied i'r- fedly/iniasth rhjrwLddol i hon oddiwrth 33rS04U¡ ag oaddyat wedi 11 rhsidi i fyay yn anwelbjwJ gatl teddló03, Y me weii ^aUao^i v OLOFF I GERDDED. Y rne wAi y«bw<tho canoeld o STIFF JOINTS Ar ol I i bob peth a.ra.U fetbu, g/r jm ith OH W YDDiADAU per gl a a pho nus mewn yoh d g .>mit Y mad telyn awyao ymaith boeiau Rheuaa itiaiild o'r uefo, y bre chno, a'r clnaian. OW Byld i'r oft'soiii hriy g ri I yn myaycha j T¡J:k'šh. Bsfch gael fol jchydig dd ferynar r b" y I ghampooer yn hynod atfeitbliol er )stwl-tho if holl gif, ao i hwylasu y gwellhad Ar wsrfch flrao tf uryli/di injfra potalaa Is. 9c. /r an. Os d g*-dd i'r Druggist fod allan o hone, y-ig >m\- '4 iddo anion am botMi i ohwi oddiw th y g^neuthurwr, cfeu an o'r London WholiSile Hou 1 PEROHEKTOQ:—J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIF .¡. Printed and Published by the preprie tors, MILLS & LYNCH, at their General Printing Offices, 19, Cardiff Sm Acerdare, in the County of Glamorgan, Thursday, March 1st, 1883.