Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M my GOMBB I'B CYMBY •smAj A Gwybodaeth sydd nerth. Bf I ed i'r rhai sy!n dymuno cael y r, vn ion goreu wrth groesi y Werydd yn »7 ,'r fare, rhataf, anfon at Gomer r", (Cymro Dôf), yr. hwn a rydd iddynt i,ob,/ bodaeth angenrheidiol drosiineLLau yr AU' dean a'r Canadian Steamers. GOB- l<vo< '<u- yn y fares [' NEW YORK, PHILADELPHIA, A BALTIMORE, Steamers cryfaf sydd yn hwyho. SiOi fwyd da, a phob cysur a dyogelwch. f nf' & 15s. a M. Digon o w«uth a r.5 ,la yn America. Efe a gyferfydd a r shV i Id o dan ei ofal ar eu dyfodiad J ?■ ao a'u rhydd yn ddyogel (y Cymry r .-ilydd) ar fwrdd y Steamers. ssawmSTsisr • eteeik, yn ymyl U.b.—Y mae ei ay p ly> a bre0. UD D. T- 11awer vn cael eu gorfodi i dalu 1 adE& America « ol dyloa i ( am na fnasent yn ysgrifenu ataf i oya cael General PMBanget BOBE8.T8, General Passenger frijor.4 Templara and Masonic Hotel, 29, reet, L'erpwl. 1 .,3,idl Danedd! Danedd! ) DYMUNA T Ev, I y CY]looaa fod weffi ci r ixm. I^&BAKKD^WB IKA IHWOU, STfla™ ,1,,■ ihyw archeb am Gosod o'r mathan goreu I £ *z#3 £ gssr~ aSeaa »efya, nen *««» newyddion, &o., a^hyny gyda k I buanclrs mwyaf. TtMrt Danedd AM SWLLT yr_^n' ] Raoddir -i orwydd am foddlonrwydd a ded yyddwob gyda pbob set. -defter v j>-feiriad,— MBB T vVHITTY EVANS, M.P.S., I 480] Chemist & Dentist, Aberdare v 1 Mra~~HNFiL DAVIBS, HOPRAN0 VOCALISi, to Engagements for Concerts i X Qv^ Jos, Eisteddiodau, &oM and may be ad dressed at Peijffynon Hall, Pontrhyd w. oes, w ar Aberystwyth. ad at Peaffynou be ad dressed at Peijffynon Hall, Pontrhyd w. oes, w ar Aberystwyth. MAE i Mifis BronwenM. Thomas in wroted i dderbyn Engagements fel Con- t-a.to mewn cyngerddau, «c. 1 Ov fexmd,—Porth, Rbondda Valley. J MAE » Mjsa Sarah 0. Morris y Dyffryn), M.O.W., 1n Rgrore d i dderbyn engagements fel Soprano i mewn cyngerddau, &o. -plwe, I -D. Idorris, 9, Picton T E. LEWIS (EOS DYFED), v.* M, Yatalyfera, via Swansea,, S j iloist buddngol yn Eisteddfodao J V :,e liol Carnarfon, Caerdydd, ao I Abertawe, v J t. V liol Carnarfon, Caerdydd, ao I Abertawe, v dderbyn engagement* fei Tenor j iA beimiad eisteddfodol. i BHYBUDD i i y ( WILYM THOMAS yn agored i nyn engagements fel Basswi a a Ei gyfeiriad hyd hysbys ;j ~< h, ydyw Portfa, Pontypridd. DYMUNA T, CL VIVANS, U.O.W. /Voettd i hysbys ei fod yn agored fel -1 Ten i. i byn engagements i ganu mewn r er ii, ac i feirniadu mewn eistedd- x dsa 90, Symon Street, Carmarthen ». ». a -1 — 'i XAB «'WILLIAM T Hp MIS (EOS WENALLT), i ueolynEiateddfodauCenedl. L: -tam, Caerdydd, Merthyr, &c., i i dderbyn, engagements i ganu •- os, Cantatas, a Miscellaneont Conceit tefyd ifeirniadn mewn Eis. teddfodau. f,. (. 21, B'lorenoe Street, Neatn. Ll A "iMFCDWXE. 4 CE8 RBBS, pt I ASSENGER AGENT, 1-i, St., Paul's Square, Liverpool, #ri Laie with Cymro Gwyllt. a given respecting Fares and s nf Steamers for America. a from Ametioa attended tot J.'V u ifcion paid to Passengere— .).. t. o 7 and comfort studied. Wttte u saving home for particulars i f'iiiP xV,"«>xi' • yn Nghwm Rhondda a§ R. Phuü I PS, Griffin Inn, Pentre. js 4 J: QYBEIBIAD UOHOD zlwAHODDIAD:" « i Dei 'vestol boblogaidd i Mezzo- J]K.^iar>6 a r' u nor, geiriau Cymreig a Saes- pmg, jr> (, hencorio bobtro y cenir hi. i lerddoriaeth gan Misa CLA.1.X N. DAYIES, 71, Cowbridge Poad, Canton, Cardiff. ■ Yn "hcw-:l trwy'r post, Is. 6d., imy TAEIAN, Y GWBITHIWB am il Q argraffwaith rhâd, &o. AT YMFUDWYR. OoruohtoyUaeto Tmfudol Trwyddedig DYMUNA J. Df PIEROE (Clwydlano) hysbysn y oeir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau, a'r prisiao i wahanol ranau o'r Amerioa, Canada, Aws- traha, New Zealand, a phob parth o'r byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn oynwys pottage statnp. Siorheir tooynau cludiad am y prisiar; iselaf. Telir sylw neillduol i docynau (pcu&agt tiokets) wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Gynorthwyol (assists passage) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar en dyfodiad } Liverpool, a siorheir lleoedd i'r Cymry gyda'u gilydd yn y rhanau rhagoraf yn yi agerlongau, i bawb a ymddiriedant eu gofai i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi croesi y Werydd amryw weithiau, teithio llawer yt yr America, ao wedi oael profiad holaoth yr y fasnach ymfudol. Cyfeirier at,- J. D. PIERCE, EMIGRATION AGENT, 18, HIGHFIELD ST., Tithebarn St.! LIVERPOOL. Cymeradwyir yr uchod i sylw Parohn. John Evans (Eglwys Bach), WJJ dain; John J ones (Vulcan), Liye5P°?l'ffhe8 Thomas, D.D., Liverpool; gF A D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, Ph.S., Aberdar, ao ereill. HOD. t:iir' COFXEB Y QYFKIBIAP POHOD. I FURNITURE, HARMONIUM, AND PI AN" O WAREHOUSES, 6 & 26, CANON ST., ABBBDABB Mrs. B.H. Phillipa, General House Furnisher, Is now offering goods at greatly reduced prices. A good stock of Home-made Furniture 801 ways kept. Repairs'neatly done. Harmoniums & Pianos by the best makers Note the Address,— 6 & 26, Canon Street, Aberdare, RHESTR 0 GERDDORIAETH GAN _M L-1 H. DAVIES, A.C., (PENCERDD MAELOR), Garth, Ruabon, CYDYMAITH Y DADGANYDD, pris lB. C Caneuon i Mezzo, Soprano neo Baritone, yn y ddwy iaith a'r ddau nodiant. Hefyd i S. Dell T. i fod yn brarod yn fuan. ETHEL WIN, Sol.ffa,6c.; Hen Nodiant, Is 6c. Cantata Ddirwestol, gydd, geiriau Camraeg a Saesoneg. Mae hon yn dyfod yn boblogaidd gyda chorau ieuainc, Bands of Hope, &c. ITF ORDAITH BYWYD, Sol ffa, 6C.; Heii •«-». Nodiant,*2s 6C. "Rhaid i bob un di ragffcrn gydnabod fod 'Mordaith Bywyd yn gyfansoddiad nos gwelir bob dydd ei gyffelyb. JI-Tanymarian. 0 AMSON, Cantawd i blant, Sol ffa, 4o. S Mae hwn yn yr un arddull a Joseph,' ac yn sicr o fod mor boblogaidd. Cantawdau poblogaidd, bol-ffa, 4c yr nn— Dafydd, Moses a Joshua, JO^^ Samuel, Abraham. Geiriau Y G SAESOJ^G Y WLAD HONO, 6c. Deuawd i T. & B. neu S. a B., yn y ddau nodiant. TELYN Y PLANT. Sol-ffa, 3c. Chwech o Ganeuon i T. yn y ddau nodiant, Is. 90. Pump o Ganenon i B. yn y ddau nodiant, Is. 6C. Neu 4c yr un. Y BYWYD FAD, Sol ffa, 2g Hen Nodiant, 4c. Canig briodel i gystadleuaeth. I'w cael gan yr awdwr,—H. DAVIES, (Pencerdd Maelor), Garth, Ruabon, a'r llyfrwerthwyr. Anfonir rhestr gyflawn o ganeuon, anthemau, cydganau, &G, AYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL V MERTHYR A DOWLAIS. Sefydlwyd 1872,-Corffoledig yn ol Dead! y Senedd. Prif Swyddfa34, Victoria. street, Merthyj Tydfil. Cadeirydd:—Thomas Williams, Yew., J.P Y mae y Gymdeithas uchod yn barod roddi benthyg arian mewn symiau o X4.00 i ^10,000 ar Eiddo, ar y rhybudd byraf, i gael eu had-dalu mewn cyfranau misol NET chwarterol. Benthycwyr YN y Gymdeithas hon a feddant fanteision neillduol na cheir MO honynt, mewn cymdeithasau ereill. Tein traul y Weithred gan y Gymdeithas, a sicr heir annibyniaeth y benthycwr cyhyd ag y parha efe i dalu ei gyfranau gaa y Cofrestrydd dan Ddeddf y Cymdeithasau Cyfeillgar. Sicrheir hefyd y dirgeiwcti mwyaf. Am fanylion pellacb, ymofyner & Mr. E ROBEBTS, yr ysgrifenydd. Y mae y Gymdeithas yn barod i dderbyD apeliadau oddiwrth bersonau a ddymunant fod yn oruchwylwyr Ueol. Harmoniums, American Organs, and Pianos. Best value in the trade. Lowest prices and easy payments. Send for price list, post free. J. BENTLEY, Harmonium Manufacturer, Small Heath, Birmingham. Local AgentsJ. Rees, 5, Groves Terrace, Morriston, Swansea, & Thomas Lewis, 24, Salomanco Street, Llauelly, Nowydd,siDda,rganfodt Meddyginiacth Llysieuol if WILLIAMS'S Compound Omatof Oil Pills.. (Trade Mark Registered and Approved ac- cording to Act of Parliament, 1875.) cafodd oynwysiad y Pills nodedig hyn el ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gOtn pbysigwr American aidd enwog, oedd wedi myned i'r wlad hono ei iechydl. Gwnaeth brawf o'r naiil feaayg ar ol y llail, nes myned trwy ei holl gyioeta, ei iechyd wedi ei dori i lawr phoenau dros ei holl gorff. Yr oedd ei ar- ohwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygml wedi pylu, ac yntau wedi myned fel drvolk- iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blam^a oedd yn orlawn o lysiau, ac Jp broffeswr llysieuaeth, cymeroad eyiw manwl o'r ofl. Tra yn mW trwy y Kianhiprfa un diwrnod, cyfemodd on or brodonon ef at Uysieuyn meddygol, Uawn ffrwythau, ao wedi sylw ei fod yn afaaeli, dywedodd mai o hwn yr oedd y brodenoa yn oael en meddygmiaeth, a'i fod bob amser yn eu hiachau. Efe a gymeroda 1 fyny fwndel o r ffrwythau, gan ei gymeryd gydag ef, a gwnaeth ymohwilad neryliawl i'w ansawdd, a ohafoad ei fod yn cpiwys defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwylderau yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddefai d efe yn fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naiil ddiwrnod ar ol y llall, nes ei fod yn hollol iaeh. Yn fuan ffarweliodd a'i gyfaill negro aidd, gan ddyohwelyd i New York yn ddyn iach a ohryf. Ond pan y dychwelodd efe. efe a I gyfiwynodd y llysieuvn i'w gyteilhon fflir. ¡ yllol, y rhai a gawsant ei fed yn cyuwye I defnyddiau iachaol rhagorol, a phenaer- fynasant ar fod i'w gynwysiad yn cael ei wneud yn beleni i'w cynyg i'r holl fyd fel moddion at bureiddio y gwaed, a chlanhau y oroen, y rhai a lwyr lauhiut boil anhwylder- au y croen, y rhai a godant o anmhuredd y gwaed. Y maent yn feddyeiniacth werth- fawr, ao yn un a deimlid ei angwn at afiecLvd yr ysgyfaint a methiant treuliol, y rhai a aohosant ddiffyg mewn ebwanv ymborth, gwendid corfforol, poenau yn y ooluddion, dwfr poeth, rhwdd eiuhufol, ueu ryddni gormodol. ouriad y galon, tafod sych a gwyn yn y boreu, gwelwctld gwyneb- pryd, methiant owsg, biliousness, ll&wndid chwyddawl wedi bwyta, pocn yn y pen, poen rhwng yr yegwyddau a'r cefn, &o. Trwy ddefnyddio y peleni hyn, decbreuant ar wraidd yr holl anbwyldtirau a buan y l-eimla y dyoddefydd fod ei aiiechyd llethol yn ei adael, ac ynwus yn debyg o gael ei wneud yn greadur newydd. Y maexrti yn arghyamaxol mewn aahwyiderau menywaidd, yn symod pob anohrefn, a dwyn y cyfansoddiad i'w iawn weithrediad. Ni ddylai yr un fenyw fod heb flychaid wrth law ar gyfer poen yn y pen, a pben- ysgafeder, &o. Y maent hefyd yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Gwdlhad Hynod o ÐdoluT yr Afv, a Diffyg Anadl, yn Ohwfror, 1879. ANWYL Syit,-Bum yn cael fy mlino gan ddeiur yr afu yn nghyda diffyg anadl, am bum* mlyneda, ac am fisoedd la wer yn methu gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ac er cael gwasanaesb. waryw leddygon a llawer o feddyginiaethau, eto ni ohefais tawr o les ganddynt. Ond diolob, tuedd- wyd fl i wneud prawf o Williams's Com- pound Pills, ac y mae yn dda genyf eich hysbysn fy mod, trwy effeithiau gwellhaol y Pills yma, yn mwynhau owsg esmwyth ac yn teimlo fy hun yn hollol iach, ac nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u ac vn teimlo fy hun yn hollol iach, ac nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawx gymeradwyoi ereill. Yr eiddoch yn garedig, THOMAS GRIFFITHS, Grawen Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879. Qwtllhad Rhyfeddol o Ddolur yr Afu, t CYMBO TO CANADA. Ar ol cymeryd eich Pills, set WiHiams's COIDpound Castor Oil Pills, mi gefais well- had buan. Cyn eu cymeryd, yr oeddwn jn methu a gorwedd yn y gwely, 0 herwydd y ooen yn y cefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy SZ&'yr bwn achosai ^8 bile. Yn ol fy mam 1, m ddylai yr un t^ fod hebddynt. Y M" canmoliaeth nehel i'oh Pills yn y wlad hon. Yr eiddooh, THOMAS JONES, Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn methu, a PhiUf William* p IacAafl. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell- had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eioh Compound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y 'stumog yn methu ei rhan, poen yn fy nghefn, a iwaethaf oU, methu cysgu y nos; ao er cy- meryd llawer o foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes oael eioh Pills ohwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn hollol iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn ex budd y oy- boedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Tystioljuth Pvrytig oddiwrth Feddyg. Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peloni Compound Castor Oil Williams, ao wedi cael eu bod yn oynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamoanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredmol.. PK' Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwoh, cofiwoh ofyn Beleni Compound Castor Oil Williams, a goialwoh fod stamp y Llywodraeth ar bob biyehaid o honynt, a'r Negro (tram mark) as y tobel; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWOH.—Cofiex fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. So«5 7 oynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth gan bob fferyllydd, neu tnrylr post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 24 0 stamps, PH OG- Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, Gfadlys, and Whitcombe Stmt, Abeadar Tynu a Gosod Danedd hot ddim poen, DYMUNAF hysbysu y cvUoodd fy mor yn ymgymeryd a pbarotoi a gosod Patent Artijhvil Te-eih hab ddM pom ? Y mae y danedd hyu mor esruwytb I> defnyddio, ac yn Stio y GVVIS mor he.rff&i fel aas gall y mwyai cyfarwydd ddarg&n fod mai danedd gosod ydynt. Gwuentit bwy i fod yn berSaifch gyfaddas at I^'YFCT siarad, oanu, a pharablu, a pharhant &N ystod oea heb waethygc ME-VEN LLIW. QWIIEH unrhyw welli&atau oyst;al A NEWYDD. Llenwir tyllau danedd døuedd drwg AN 2s. 60. yr un; tynir DAAODD am ls, yr M danedd gosod, o 5a. y dant i Z2 10s. y uohaf neu yr isaf. Daniel Tiid,o- Wuimtm DENTIST, MWI-IA 1;u., ¡j n 809 oppogttil QUEMTE lloTE4 A Gwallhad imwn Fain' Mynyd ODDIWRTH BESWCH AO ANWYDS OS ydyoh yn dyoddef nos a dydd odd!. wrth besweh poenus, ao o'r hraidd yn alluog i siarad, cerdded, neu anadlo, dyifxih ddefnyddio Williams' Balsam of Honey at Beswoh, hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, In.. ffuenza, Brouchitin, Darfodedigaeth, fee., Y mae ragoriawtiiaa NOILI«»IOI y Balaam yn ei effeithiau iachaoi yn rhyddhau crynhoad yn y Uwno, yn galluogi y olaf i boeri yn rhydd, &0 i ana.dia gyda. rhwyddiueb tra yn gorwedd. Y MM yn gmdiisaa y dolatiau a deimlir bob amBcr. yn y iynwe& oddiwrth beswoh parhaus a thrwm, ac, wedi ei gy- meryd bydd i'r dyatl ieiydd fwynhau ben- dithion cwsg ATSMWYTLI. Y mae yn rboi gwaredigaoth lwyr o ddiffyg anadl, a rhydd- had o'r PE«WV'II sydd yn ei ganiyn. Rhag peawch, hea wyti, &c., y mae y fedd- yginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac r hynod am ei effeithiau iachaol a buan. I blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r ,v a Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwellhad umoagyrchol. GWELLBJill RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey lea mawr i fy mlilentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn awr yn holl iach, CHAUUBS MATHEWS. Cwmdows, Colly, uear Newbridge. GWELLHAD HNOD O'R CROUP. Garedig Syr,-Da gonyf alln dweyd i'ch Balsam of Honey achub bywyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yu dyoddef oddiwrth y Cronp. 'Cafodd h-LwL-v o esmwyti-tiler drwy y ddos gyntaf, ac y RUA^ eich meduyginiaeth wedi ei hollol iacliau.—Yr eilUIocii, &C., Llanelli. JOHN SHEPTON. Allan o'r 'Gwladga'j'wr/ Msdi$3atn, 1881, AT Y OYHOEBD. Dichon fod rhai yn eofio i mi, rhyw dro yn ol, alw aylw at enaint mel (Balsam of Homy) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, fely feddyginiaeth oraf er gwella pesweh. Cefais anwyd trwm ryw dair blynedd yn ol (mwy neu iai), a dilynodd y peswoh mwyaf annyoddefol ef. Yr oeadwn bob boreu wrth godi o'r gwsly, yn teimlo fy oehrep yu friw fel pe wedi fy llabyddio droswyf. Wedi methu oael nn gwellhad, prynais botelaid o Balum of Honey Williams, a ohymerais hi, yr hon a'm Uwyr wellha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, sef o gylch yr 21ain neu 22ain o fis Awst diweddaf, a daetli y peswch yu mlaen yn union fel cynt. Anfonais am botelaid at Mr Key, fferyllydd, Pontypridd, a chymerais draflwnc yn union boreu dydd Iau, sef y 25ain o Awst, pryd y gallaswn gredu fod oyllyll yn fy nhrywanu pan yn peswoh. Cymerais y botelaid mewn wr ar hugain, a thy-naa fi yu ysgrifenu ar y 29ain o'r un mis, yn ddyn iach, a'r pesweh wedi fy ngadael yn hollol. Yr ydwyf, ddwywaith bellach, wedi cael gwell- had trwyadl trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y rhinwedd sydd yn yr enaint. Cofied y darllenydd mai nid pwff i'r cyffeiriau yw hyn, ond hysbysu y rhai hyny a ddichon gael anwyd a phesweh, fel y cefais i, y gallant gael gwellhad am swllt a chwe' cheiniog a dimai. Nid ySwyf yn adwaen awdwr y feddyginiaeth mwy na'r dyn yn y lleuad. Fy unig reswm am ys- grifenu yr uchod, yw credu y gall yr hya- bysiad fod o les i rai o'm cydwladwyr. Iachus, a chwedi gochel-y dolur Sy'n dilyu yr oeriel, Ydwyf, a thyna'r tmdk Eto mwy fydd I Enaint y Mel.4 Pontypridd. DEWI XIAEAN. Ar werth mewn costrelau Is. lie. a 28. 9o., gan bob fferyllydd. Gofynwch yn eglur am Williams' Balsam of Honey. Y mae oryn arbediad wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn unig gan y dargan- fydawr,- DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare. Cofilniau I Cofnnlau I Y WILLIAM JAMES, Carpenter ac Undertaker, GWAELODYGABTH ARMS, Yn dymuno hysbysu ei holi gyfeillion ei fod yn gwneuthur Cofiiniau. a phob math o Saerniaeth yn rhatach na neb yn y lie. Hefyd fod ganddo HEARSE i gario chwech o bersonau, heblaw y oorff, i unrhyw fan. Coffiniau Mawrion II 8 0 Eto i Blant, o 0 7 0 JSlorau bychain am yr un bris. Bydd W. J. yn bresenel ar bob amgylchiad o goffinio a chladdu. Coffer y cyfeiriad o hyn allan,—Willisan James, Gwaelodygarth Arms, gerllaw y Taff Vale Station, Merthyr Tydfil. Canon St Coffee Tavern, Opposite Temperance Hall, Aberdare. Dinne-Chops & Steaks. Tea & Coffee. Good Beds. Peleni Llysieuol Kerniok. ydycli 5'R dy,^dilef od.iiwrth Ddolcr y Pen, Anhwyideraa y Gori&wg, Diffye Treuiiad, Rhwymiyld, Gewyuwst, s y Wyneb, TRErwCH BKUSNI L^i'siscnoi. KJSKKIOK, Y maent yn fyclllain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd. ac nid yw yn aEi^enrkeidiof i éU'O yn y ty ora yn eu eymeryd. Y maent yn cryfban y cyfansoddiad, &c y mnent wedi en treio gan ill oedd, ae wedi eu dafigan fel I y feddygiaiaeth oreu yn y byd Cvmeradwyaeth oddiwrth J. BALBIF-NM, Ysw., M.A., M.D., Dariithiwr ar Ddansodd- i-%P-"la, ac awdwr Trao liawd ar y Turkish Bath.' &o. Yr wyf wedi prefi y peleui sydd yn myned wrth yr saw Peleni Llysieuol Keraick, ac y? I yn gwybod beth sydd yn^dynt. Yr wyf netyd wedi profi eu hefftrthlau. Oallal ^*7? tystioiaoih wirioueddol eu bod yu i ■ °^aI WPth sylweddao metal aidd ft l '11 ? g^lai eu cymeradwyo fai y Rr>I>• ia i'w oymervd th&e Bolrwym^vd ag a wn i am dacynt.* xr r< rwyddwyd), J. BALBIKKIB. Mr Cranweil, ixwerthwr Mo^Hioa Mt, oi Monteviojo, pan yn ysjarrifeea ]u g^beB Uong, a ddywedsi^ • Deuwch & chyfienwad o Peleni Kermck yr wyf weds en profl yn edviuuo] iawn; y maent wedi fy ngweUa i wedi j bob moddion arall fethu ao oddiar hyny iawn; y maent wedi fy ngweUa i wedi j bob moddion arall fethu ao oddiar hyny yr wyf yn eu rhoddi i'r cleifion gydaJr na llwyddiant.' Cefn Merthyr. 1 Anwyl Syr,—Dl. Humphreys, gwehydd 1 Anwyl Syr,—Dl. Humphreys, gwehydd yn Ngweithfa Ynygfelin, geriiaw y lie hwn, a ddyoddefodd oddiwrth boenau dirdynol yn | y oylla' am bedair neu bum' mlynedd, ac wedi cyaieryd llawer o foddion or cael gwellhad, ond y cwbi i ddim bwrpas, hyd neaidde ddygwydd cyfarfod a'ch goruch- wyliwr yn Merthyr. Gwnaeth y ddwy bilaen gyntaf a gymerodd fwy o 168 iddo na'r holl bethau ereill i d, ao erbyn iddo gyiaeryd y chwech pilsen, teinalai yn hoilol rydd odtliwnh boen; a byth oddiar hyny, sef am y pum mlyaudd diweddaf, y mae yn cadw eich peleni chwi yn y ty, a phryd bynag y teimla argoelion fod yr hen ddolur yn gafaelyd ynddo, nid oes ganddo ddim i'w wneud ond cymeryd dwy o'oh peleni chwi, ac yna mae yn all right drachefn. Y mae Mrs Humphreys hefyd, yr hon oedd yn cael ei phoeni gan* wyntogrwydd, wedi eu proft y faddyginiaeth oreaiat y cyfryw ddolur. I Y maent yn dymuno anfon y gymerad. wyaeth hon gyda diolchgarwoo i'cn gorucb wyliwr, yr hwn a fu mor garedig iddyat Ydwyf, yr eiddoch yn ostyugedig,- ROBERT Paicm. Gellid oyhoeddi miloedd o gymeradwy aethau ereill Hawn cystal. Y mae Peleni Keraick yn cryfhaa a bywiocau yr boll gyfanso<Liiad, ac nid ydytii yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn pertbynas i ymborth. ac y maenfe yn oael en cydnahod fel y fedd- ygiaiaetb oren sydd wedi ei darganfod. Geliir eu cael gan unrhyw fferyllydd, nee gan ddirprwywyr penodedig, mewn blyohan la. lie. a 7Jc., gyda ohyfarwyddiadau ps fodd i'w cymeryd. Teisienau Llysieuol Kermck i Ladf Llyngyr. Y mae y Teisienau (Lozenges J hyn y fedd- yginiaeth fwyaf effeithiol sydd erioed wedi oael eu cynyg at y Uyngyr. Y maent yn hollol ddJniwed o ran eu oynwysiad. Gall plant o bob oedran, gradd, a sefyllfa, eÐ cymeryd gyda pherffaith ddyogelwch. I'w cael mewn blychau la. lie. a 7io. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuel Kernick. Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn neu flwch.t Plaster Doctor Crynant. [BYSBYSIAD. ] DYMUNA J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAUN, hysbysu y cyboedd fod y cyfarwyddyd (prescription) i ddarparu PLASTER DR. CRYNANT wedi cael ei ymddiried iddo ef gan unig ferch y diweddar John Williams, neu fel yr adwaenir ef yn gylfredin, Dr. Orynant, yn ugoftal. irr hony gadawodd efe y Receipt ar ddydd ei farwol- aeth. Hefyd, sicrha ei gydgnrldl y bydd i'r Plaster hwn gael ei barofcoi dan ei arol- ygiaeth uniougyrchol ef ei hun, o'r defnydd- iau meddygol paraf, heb ystyried nathraul na thrafferih, ac yn uool a. hyffordditidau pendant y darganfyddwr. Anwyl Syr,-Ni theimlais yn fwy diolch- gar erioed nil. phan giywais eich bod chwi, syr, wedi sicrhau liecaipt Dr Williams, Cfynaut, at Wneud ei Blaster hyaod a gwerthfawr. Chwi a roddwch sir Forganwg, os nad Cyuiru oil, dau rwyma.u o ddioich garwch i chwi am osod o hoooch y trysoc hwn o fewn cyrhaeUd mlloedd sydd yn I dyoddef yn herwydd briwiau, ysigiadau, esgyrn dryiiiedig, Bronchitis, &c. Coiled i'n gwlad fyddai colli y Plaster hyaod uwa. Teimlaf hefyd fod y prescription, wedi cael ei ymddiried i'r dyn iawu, m nvn gair, i'r cymhwysaf yn ein gwlad. Dymuuat i chwi bob llwyddiant yn yr aatuviaeth newyid hon o'ch eiddo, a gobeitbi if y cewch bab cefnogaeth gan y dosbarth hyny (sef y gweithwyr) ag yr ydych yn wasanaethu fei nas gwasanaethodd neb arall. W Yr eiddoch, &c.,—J. W. Ar werth gan bob fferyllydd pyhug mewn packets, 7to a is lie yr un; drwy v post am 9c a Is 30 mewn stamps. Er dyogelwch y cyhoedd rhag Hag. blaster on s bydd pob pecyn o'r Poster itwa yn dwyn enw y darganfyddwr J. vv linatus, ar stamp y Llywodraeth fydd am daao; heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. GWNEUTHUaWR J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAUN. Allan o'r Wasg, p"s 6c trwy y post, 6tor AWDL AR "Syr Rowland Hill," J GAN DYFED. tar'Pob archobiou i'r awdwr, Catbays Caerdydd. Allan o'r Wasa yri ddioe4, pria 6a.. trwy y poafc,.G £ o., AWDL AR DDYNtt GAN OABNELIiN. Pob arohebiofn at vr ow lwr, Pontypridd, Glam. WHITE'S SUGAB-COATED PILL I OF HEALTH! ■ From the recipe of a celebrated physjeiaa H Acts directly on the blood, speedily im4 H proving its quality, and strengthening the H digestive powers. H WHITE'S I SUGAR COATED H Pill of Healthl I Cleanses the Stomach, cares Headache, I Biliousness, Indigestion, Pains, Giddiness* I Heartburn, Piles, Wind, Flatulence, Cos- I tiveness, Colic, Pimples, Eruptions; they I restore tone and vigour, and are invaluat4a I as a Skin and Blood Purifier. I WHITE'S I Sugar-Ooated Pill of Health! I IMPORTANT NOTICE. I co!,y of l/(ftl!f'¡' IIY Dr Hopkins. I Gentiemen, -1 Siavri maile a camfd I Analysis of White's Patent Pill of Heat&k, I and fouod them to be compounded oi I gonuine and pure ingredients. I think I them the best Aperieat and Antibilioas I Pdls known—J, warm S&omachic, and ad- I ixiirably adapted for Wind and Gonstipatioa I generally. I Sign,-d. -T HX M EUAN HOPKINS, M.D. I 11. Qaay Street, Carmartheaau I Feb. 24th, 1876. I Mrs Powell writes to say she has muclk I pleasure in bearing testimony to White's I Patent Pill of Health. It is very effective ^?5 Indigpstion and Bilious and Irivae Complaints. Th« Pills are elegant in ap- pearance, and may be taken by the most delicate without any degree of nausea. Mr Thomas Da"gan, Inspector, writes: 1 Gentlemen, -I have much pleasure in tail.. tifying as to the efficacy of your Sugar*- Coated Pill of Health. They can be talœa &t all times without any inconvenience, &ad readily afford relief in any obstrucumm. One or two -doses suffice far Headache, Heartburn,"Wind,* &c. Henry Grice writes: I like. your Pill better than any I have tried for R»H Pains in the Hea 1. My wife ?180 them to other kinds.' » Carmarthen, Sept. 28th, 1874. Gentlemen,—I have used your Pateaft Pill of Health and all my family, and f«m*»i it the best Pill that ever I had. I it the best Pill that ever I had. I h&wa. since recommended it to many. Signed, WILLIAM DAVEBS» Messrs. WUito Brothers confidently m- commeud Pill. Parties taking the Pill invariably pac.) confidence themselTes ÍtJ. it, and are loth' indeed to make & chaogci. afterwards for auy other. Prepared only by White Brothers M.P.S., Chemists, 7, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHUK. Sold in boxes at one uniform price, Is. ltc. each, by ad Chillits and DruggiattS. ME LlNCRYTHAN Art Union Prize Drawing. In aid of the building fund of Siloh Chapel, THE DRAWING will take place at the Town Hall, Neath, on Thursday, June 14th, 1883, under the patronage and supec- vision of Rowland Thomas, Esq., Mayor, and other gentlemen. The following valuable prizes will belar&W% I for:— I-A Piano, or X40 in Money. 2-A Handsome Pony lis 0 Q 3-A Treadle Sewing Machine. 7 7 tt 4-A Qentlemau's superior Saddle 5 0 43 5-A good Silver Lever Watch. 5 0 a 6—A Chest of Drawers, richly finished 4 '0 a 7—A handsome Eight-day Time- piece 3-10 Cl A-A rich Paisley Shawl 3 3 a 9-A beautiful Mahogany Couch 3 8 (J 10—A Box of fine Congon Tea 2 1Q (J I I-A heautiful Gold Albert 2 2 Cl 12-A Lady's Walimt Work Table 2 2a 1f—An Electro plated Tea Sc rvi-ce 2 2 0 14—An elegaut Chimney Glass. 2.0 Q 15 A superior solid Perambulator 1 IS (I 16-A fine Engraviug, framed and glazed I 10 a 17—The Princess's Whittle 1 10 a 18-A superior copy of Coaybere & Howson's Life and Epistles of St Paul I la S 19—A good piece of Serge sufficient for a suit 1 10 (X 20-A strong Salmon Fishing Rod 1 1 0: 21—A beautiful sut of Fire-Iraas I 1 8 22—A very handsome Cruet Sfc*ad 23—A Gentleman's Siik Umbreb'a 1 1 q ->4—A beautiful fiae-toned Accordion I I Q 25—An elegant Rosewood Writing Desk 1 1 Q Also a choice selection of otlur articles, making the total number of prizes about C, I two hundred. TICKETS, SIXPENCE BACH. The Drawing will be on the principle of the Art Uniou. aud the successful uumbcea will bepublished in the T ARIAN Y G WJIRRHIWK, 'South Wales Daily News' on June 20ih, 1883. A list of wi-iuk numbers will be forwarded to any persosj who will send a scamjed addressed eR- velope for the same. Treasurer—Mr Thomas Davies. Hon. Sees.—Rfcv. B. Evans, Idwal Tills, Melincrythan, aud Mr J. Williams, Grocer, Melincrythan, Neath. Auditors—W. T. Lewis, Esq.. and Mr W, P, Venables Schoolmaster. N.4..Agents wanted in every tows. Goed commission offered. AU Argraffiad, "YMOAITJ Y CANTORION" C" THE MUSIJIANS' MARCH,"J I leisiau gwryw add, yn y ddau uodi&ofe^ geiriau Oymrang a Saesneg. ac!iy;ail(a«.ore m berdoneg, y £ hotl ar yr un cops, pcfe 30.. HEViD, H 'RWYF y COFIO'S LLOBB^Y. Balad i Duúl ueu Soprano. pris 6e. I'w cael oddiwrth yr awdwr,—Seth P- Jones, Board School, Three Qivmsat mms Swansea