Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

¡"õ'J CANCER, A phob afieohyd peryglus arall perthynol i'r GWAED, fel esiampl, curw Gwynegon, 01 wyfau, Inflammations, Twym- non Gout, Erysipelas neu'r Blast, Toriadau allan ar y Onawd, Gwendid yn y Nerves, A BEDWIR DRAW WRTB GYMERYD Y FEDDYGINIAETH ÐYNOD 7 e oo 1 s. Patent Blood Pills! mae yn rhaia catlw Gwaed, sef bywyd 7 bat> yn bosibl i'r oorft iva rhvddo afieohyd. Y mae hyn yn wmonedd anwadadwy i bawb a all (eddwl; 1/SymMer y Pills hyn er mwyn Awystro drwg, ao.hefyd er mwyn pure y gwaed o r y bob drwg. Wele a ganlyn fel prawf o'u gwerth UN BOX GWERTH DEG PUNT. «I QV* —Mi eefais box o'oh Pills, sef HUGHES' PATENT BLOOD PILLS,' gan Mr. iim, nuorliiaf ft«vr wvf wedi eu profi yu fwy gwerthfawr na'r holl foddion yr oedd Tt Eftyg Trenlia.l. Isolier Ysbryd, Tar ddi ant ar y Onawd, Poen yn Pan Ao Ao Yr wyf wedi bod o dan driniaeth Dr Fernet, Dr Verera, Dr Bull, aDr iTnoa on nid oedd yn bosibl cael dim i'm lleshau byd nes i mi gael eich Pills chwi, y ai sy'dd wedi gwneuthur mwy o les na'r pethau yr wyf wedi fcalu DEG PUNT am 1 °yh06daM. A. CHRISTOPHER." 0 Scurvy, Clefyd y Brenin, & c. Jiyfedd iel y mae Hughes' Patent Blood Pills yn glanhau y Gwaed o'r clefydau hyn. Jxodderprawf arnynt. Sicrheir Gwaed Par, Oroen Iach, a Nerves Cadarn. Ar werth trwy y deyrnas am Is. lie., 28. ge., a 48. 6e. Perchenog a'r PatenteeJacob Hughes, Apothecaries Hall, Llanelly. o YMYIi MARW I FYW I G*lon ffaelu'' P y' ■x° gymeryd y Pills hynod,— IHZTTGKECIES Patent Dropsy Pills! Gwyrthiol yw eu heffaith ar bawb. Rhodder prawf arnynt. Gwerth Is. lie., 2s. 9c.. a 4s. 6c. yn mhob man. 2 fewydd Da i Arddwyr CYMOEDD RHONDDA AC ABERDAR. VEWYDD EU DERBYN, cyfanswm mawr o Hadau Gerddi, a hyny yn ongyrohol o blanhigfa y perchenog sydd ii (wmeryd y prif wobrwyon am amryw prif lysiau, megys Williams's Magnum v.fjQm Onion, Giant Zittau Onion, Mussel■ J -g Leek, Munich Turnip, Career's Tele- )ne Pea, Carter's Leviathian Broad Bean, Macklean's Pea, Hadau Pytatws, Carter's • lite Eliphant, International Kidney, luty of Hebron, felly y mae yr hadau a yn fwy cymhwys na hen hadau fel y t yn gyfireain. lellir gwneud llawer mwy o bob gardd a wneir, ond hau yn brydlon, a cbael iawn hadau. Gardd ydyw fferm y dyn wd. Gwerthir hefyd Wrtaith Super- isphate, Blood and Bone Manure. Infonwch stamped envelope a'ch cyfeiriad brisoedd, a nodwch enwau yr hadau a'r m. Telir cludiad pob hadau. TYSTIOLAETHAU. i Castell Cyfarthfa, Chwef. 27, 1882. ivr __Wedi gwneud archwiliad i'ch Scoc rt ac amrywiol o bob math o hadau ddi, &c., y mae yn dda genyf allu hys- m en bod oil yn edrycb yn hy nod iach addawol. Y rhai hyny a antonasaoh i a brofais yn ofalus, a gallaf siarad yn lei am eu ffrwythionrwydd. Y mae eich visiad yn dda, ac yn hynod gyfaddas- g i'r cynaydogaethiiu hyn, nid yn unig ddi mawrion, ond hefyd gerddi gweith- r yn gyfEredin. Y r eiddoch yn ddilluant, HENRY BATTRAM, Prif Arddwr W. Crawshay, Ysw.' Abernant House, Aberdar. nwyl Syr,—Rhydd i mi bleser mawr i «V»vsu fv nehydarddwyr am y cyfanswm To hadau gerddi sydd genych ar rth, Yr ydwyf ar eich cais, wedi rhoddi iwf ar bob esiampl o houynt, ac y maent di rhoddi i mi y boddLonrwydd mwyaf, y gallaf gyda phob parodrwydd eu neradwyo i bawb. Yr eiddocli yn wir- eddol,- GEORGE WILKINSON, Prif Arddwr.' i mae Mr W. H. STONE, prif arddwr lwydd Aberdar, yn dweyd, Y mae lycb y casgliad mwyaf a goreu o hadau :ddi a welais erioed, ac yn deilwng o'r w.' Pare Aberaman, Aberaman. Inwyl Syr,—Yr wyf wedi archwilio eich M newydd o hadau gerddi, ac wedi eu 'l yn dda, ac o ansawdd rhagorol, ac yn G, ilwng o'r enw. Gallaf eu cymeradwyo i bi wb Yr eiddoch,— WM. BEILBY, Prif arddwr Syr George Elliot.' E" mae Mr J. MORGAN, garddwr R. Bed. gton, Ysw., Gadlys Ucbat, yn dweyd,- id oes amheuaeth na tydd yn ddyddorol "hwi wybod fod yr hadau blodau a'r aau gerddi a gefais oddiwrthych wedi i )ddi boddlonrwydd mawr i mi a m ffogwr., Conwch y cyfeiriad,— DANIEL TUDOR WILLIAMS, eed Merchant (Wholesale and Retail), idlys Road, and Opposite Queen's Hotel, Aberdar. LECTRIC LIGHT A'R PHONO- GRAPH (Y Llafar-beiriant). "\7" MAE DARLITII ar y testyn uchod gan y Parch. J. Davies, Abercwmboy, y mae yn barod i fyned i'w thraddodi le bynag y gwahoddir ef. Berthlwyd, Quakers' Y. ard. < YNELIR EISTEDDOD yn y lie uchod dydd Llun y Pasc, 1883. Llywydd,—W. Beddoe, Ysw, Nelson. Arweinydd,—Parch E. Jones, Berthlwyd. Beirniad y gerddoriaeth,—Mr Dan Davies, A.C., Dowlais. Beirniad y farddoniaeth, &c ,—Mr John Morgan, Treharris. Y cyfarfodydd i ddechreu am 2 a 6 o'r gloch. Programs yn awr yn barod, i'w cael gan yr ysgrifenydd am Ie yr un, trwy y post, lie. BEMJAMIN EVANS, Lewis Town, Treharris, Quakers' Yard. TBECYNON, ABERDARE. A PRIZE DRAWING will take place at the Corner House, Trecynon, in aid of William Williams, Cwmnantyrhwch, on Saturday, March 10th, 1883, when several valuable prizes will be drawn for. Tickets, 6d each, or a Book of 12 Tickets for 5s. Tickets may be oetained of the Secretary, Mr W. Jones, 12, Oxford-street, Oadlys. All monies to be paid to the Treasurer, Mr John John, Corner House, Trecynon. THE REDEMPTION, MARCH 12TH, 1883. THE SWANSEA CHORAL SOCIETY numbering over 200 voices, together with an Orchestra of more than 50 per- formers (led by Mr Hulley) under the con- ductorship of EOS MORLAIS, will perform for the first time in Wales, Gounod's New Oratorio, the REDEMPTION, AT THE ALBERT HALL, SWANSEA, MARCH 12TH, 1883. Artistes engaged:—Miss Mary Davies, Madame Isabel Fassett, Mr Harper Iiearton, and Mr Frederic King. OrganistMr J. F. Fricker. Reserved Seats, 7s. 6d., 5s 4s., and 3s.; Unreserved do., 2s. The Society's Band will be augmented by 12 members of Mr Charles Halle's cele- brated Manchester Band, together with professionals from Gloucester, Birmingham, Bristol, and other places, the Orchestra thus bemg made the moat efficient that ever performed in Wales. Apply for tickets to Mr W. G. Foy, Hon. Cor. Sec., Albion Chambeers, Swansea. For railway arrangements see bills. Y MAE TOM FELIX, Y Tenor buddugol yn Eisteddfod Genedl- aethol Merthyr, &c., &c., yn agored i dder- byn Engagements i ganu mewn Oratorios, Cantatas, a Miscellaneous Concerts. Cyfeiriad,—Pentre, near Pontypridd. 'Ymdrech a Iwydda.' 1 Mdr o gan yw Cymru gyd.' >7vSchoolroom, Cwmafon.. 0 dvdd flL1EISTEDDEOD yn y lie uchod dydd Gwener y Groglith, 1883. Beirniad: Mr Gwilym Thomas, Porth. Darnau Cor awl. I'r cor heb fod dan 50 mewn rhif a gano yn oreu 0 Father, whose Almighty Power gwobr XIO. J I'r c6r heb fod dan 30 mown rhif a gano yn oreu 'Mai' (John Thomas), gwobr Is, a Chromatic Pitchpipe i'r arweinydd. Y programs yn cynwys yr oil fanylion, i'w cael gan yr ysgrifenydd-Rees Morgan, Pwllygwiaw, Taibach. ABERDAR. DYMUNIR ar y person hwnw a fethodd adnabod gwaith llaw ei hun nos Fawrth, Chwefror 6ed, i alw gyda T. George yn 90a, Gadlys road, Aberdar, er cael ail gynyg. Allan o'r wasg, cerddoriaeth newydd, gyf add as i Ysgoiion Sabbothol, cymanfaoedd canu, a gorymdeithiau, sef 'Ymdeithgan y Pererinion,' 'THE PILGRIM'S MARCH,' Geiriau gan Prof. Rowlands, Aberhonddu. A 'GLAN YR IORDDONEN,' I THE VERGE OF JORDAN,' Y ddau ar yr un copi yn y ddau nodiant, pris 2g. Cyfeirier am dano gyda blaendal at yr awdwr,—W. G. Smith, Birchgrove, Llan. samlet, Swansea. I Yn mhob llafur y mae elw.' BETHEL, TONYPANDY. BY DDED hysbys y cynelir ail Eisteddfod Gadeiriol Fiynyddol Cyfrinfa Teml Cariad, o Urdd anrhydeddus yr Odyddion, yn y capel uchod dydd Llun, Ebrill 30am, 1883, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn rhyddiaeth, barddoniaeth, caniadaeth, &o. Traethawd. ( Ffurf lywodraeth y Genedl dan y Barn- wvr.' gwobr 10s. Barddoniaeth. C&n o Glod i D. A. Thomas, Ysw., Y.H., Clydach Vale, gwobr £1 Is. Marwnad QofEadwriaetholj ddim dros 150 o linellau, i'r diweddar David Rowlands, Penygraig, gwobr 10s 6c Can o Glod i Gyfrinfa Teml Cariad am y llwyddiant sydd wedi ei chanlyn o'r dechreu hyd yn bresenol, gwobr 5s. Caniadaeth. I'r cÓr ddim dan 40 o rif a gano yn oreu 'Let the Hills Resound' (Brinley Richarhs), gwobr X5 a chadair hardd i'r arweinydd. I'r cdr ddim dan 30 o rif a gano yn oreu y d6n Hudderfcfield,' o Lawlyfr Moliant, gwobr £1 10s. I'r c6r o blant ddim dan 30 o rif, na tbros 14 oed, a gano yn oreu 'Ai difater genyc ein colli ni,' gwobr XI a chromatic pitchpijie i'r arweinydd. Cadeirydd,-D. W. Davies, Ysw., Ffrwd Villa, Tonypandy. Beirniadyrhyddiaetharfarddoniaeth,- Mr C. Coslett (Carnelian), Pontypridd. Beirniad y ganiadaeth,—Mr L. Morgan, arweinydd y Merthyr Harmonic Society. Perdonydd,—Mr J. Llewelyn (Tubal Rhondda), Penygraig. Cyfarfodydd i ddechreu am 2 a 6 o'r gloch. Bydd y program yn baited jp faaa, yn cynwys yr holl fanylion, ae i'w gael am y pris arferol gan yr ysgn.,—Thomas Pugh, 142, Miskin Rd, Trealaw, a Robert Morris, 82, Trafalgar Terrace, Penygraig. Trysorydd—H. H. Llewelyn, Bridgend Inn, Tonypandy. BWRDD Y GOLYGYDIJ. PUNT COLLEDIG Y CRWYS.—Y mae yr oil yn dra thywyll Os ydyw pobl y Crwys yu deall y chwedl, gwyddom nad oes neb arall. Y mae yn rhaid i ni gael rhywbeth a ddeallir gan bawb. CROMWELL.—Gorlawnder yn unig a'n rhwystrodd i osod i mewn eich eiddo chwi. Bydd yn dda geuym glywed oddi. wrthych unrhyw bryd. COLLIER No. 1, CYFAILL Y GWEITHIWR, GWEITSIWR, A. C.- Y mae y pedwar eyfaill hyn yn ysgrifenu ar deilyngdod ac annheilgnydud, &c-, dau ymgeisydd neill- duol i Bwrdd Ysgol Aberdar. Wedi ystyriaeth ac ymgynghoriad, yr ydym yn meddwl mai gwell ydyw eu gadael hob ddweyd na da na drwg am danynt. Os caniatawn y naill ochr, y mae yn rhaid caniatau y llall. YSGOL GLYN NEDD—Yn yr hanes a roddas. om o barthed yr ysgol hon yr wythnos ddiweddaf, gwnawd y camgymeriad o roddi fel elw yr ymdrech a wnawd, 6p. 6s 7 £ c, yn lie 60p. 6s, 7 £ c. Y mae hwn yn waif pwysig, a thrwy hyny dy- munir ei gywiro. IOAN.—Y mae y cyfaill hwn, yn gymaint a bod mndiad ar gael ei ddechreu i roddi tysteb i fardd neillduol yn y Deheudir, am gael gwybod gan Dewi Wyn o Et-syllt pa faint a dalwyd i Athan Fardd, fel ys- grifenydd ei dysteb ef, am dawyn y gwaith yh mlaen, er cael amcan beth fydd y gost. Pob Gohebiaeth, Newydd, Beimiadaeth &o., i'w oyfeirio at "Editor, TARlAN Office, Aberdare. Pob Archebion, Taliadan, ao Hysbysmdau. i'w hanfon at MiLi-s k LYNOH, Aberdare'

DADL FAWR YN Y SENEDD.

--.---------ABERDAR.

Family Notices

TYSTEB MR THOMAS WALTERS.

ETHOLIAD BWRDD YSGOL LL¡,N.,…