Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

<li r *■ T' Z 1 )MBB I'B CYMRY M £ ( ,vjbodaeth sydd nerth. kla nddU' i's shri syl,n dymuno cael y Ml. r 3 aioa goreu wrth groesi y Werydd yn W' »-fSm Aatat, naftn «**■»« fj „r- fCTmro Ddf),yr ^aryddiddy^t (1 U- -v jodsotb aigenrheidiol | ] 1 s;i Canadian Steamers. Gos- -t v fans MEW YORK,PHILADELPHIA, if 5 a BALTIMOKE, IiL c. iEue.?f cryfaf sydd yn hwybo. M r"; • v. fj s;vphobcysur adyogelwch. I ;d i;>i. a M. Digon o waath a I tie, JU America. Efe a ? ■ 1 -vte o dsn 3i ofal ar eu dyfodiad i II •, £ %su xliydd yn ddyogel (j Cymry U (t aa, twrdd y Steamers. M V'fjrwddvd a ifiaeledig er siorhau ar- ■^dti ar4 ac ^Ber.ondcofiwchys^ifenn jjfi p-uIbS, gan imgam Stamp, at GOMER fM ifjvoio D6f)i Passenger Agent, l| i9, Union St.,L'erpwl. 11 ^b'~Y ei dy yn helaeth, yn ymyl c. Swper, gwely, a br ec 1 jVS, 2*. pifcnt, haner pns, yn cynwys I r~' r' fHK-nm, „ 0i 1 f r* Shepherd, 21, Seymour St., • 1 Aberdar. Iy ~7"~ _B_ B D D. H k was yj l»el •? **■&. and Masonic Hotel, ■•^acaBKai' u^spwl. *V,^ lynoddl Daneddl' W OYKUNA ft* wfedtty Evans W yhoedd el fod wedi ei A t wyntio yn W :V^iTfE J DPAMHDDWR TRA6 EKWOO, I r X, ,-et Wn ffordd i gyflftwm aD. 1 0', 7 arcbeb am t ;u< 3d o'r mathau 9**°*' w,f • mill J g-.o^o" »»™ 41. a",M I "4 10B,*O..»J'Y°YWDA' 1 idra mwyal. | F ,D a* Swllt ra w, Biwd'la •; »m toddlmiwyad a aed wjddwca gyda phob set. ^RAVRBTAHB. mdst & Dentist, Aberdare L DAVIES, C.A.M., pi JO VOCALIST, | fg opaa to .gagements tor Conoerte, I V<}ri.cv^ teddfodau, &c„ and may I a. enffynon Hail, Pontrhyd. 9 Igsoes, naw A, ystwyth. » • .—-—— mar |V«-* r penM. Thomas fi-BagoreS! yn Engagements lei Con- ? mcyugerdd&n.&c. orth, Rhondda. Valley. I „ Y MAE .W i rah C. Morris I' Dy&yn), M.O.W., j.. yn engagementstel Soprano yngerddau, &c. j .Morris, 9, Picton-place, T lid (BOS DYFED), iyfera, via Swansea, \ddugol yn Eisteddfodan amarfon, Caerdydd, ao bertawe, yn efigayefntifttt fel Tenor id eisteddfodol. j 2EYBUDDI >r MAE YM THOMAS yn agored .1 1 :1"; engagement* fel Basswr a La gyfeiriad hyd bysbyfi 1 t ;y pe:• .»cb v yw Portb, Pontypridd. ¡ 'H'. '0'" j JYMUNA 1 > -AN S, U.O.W. I 78 ei fod yn agored fel I T«e £ i i-. engagements i ganu mewn resettle-a,c; feirniadu mewn eistedd- j, ■.=. ymon Street, Carmarthen Y MAE • ■■: 'A raaay WENALLT), yn Eisteddfodan Cenedl- J Caerdydd, Merthyr, &c., rbyn engagements i ganu • > Jantatas, a MisceJlaneont > t i feirniadu mewn Eis' ddfodau. t f'ioreuoe Street. Neath. yv IFUDWYE. '"IS BEES, ttGER AGENT, l's Square, Liverpool, v. i Cymro Gwyllt. 7en respecting Fares and ea-mors for America. s!, Vb->.u- u,>n« ft >y. i Amerioa attendee* to. i l\}\ -«o i paid to Passengers— "d comfort studied. «• ,t >ag home for partionlfcrs Nghwm Ehondda ag R. Griffin Inn, Pentr6. tlfEIRLAÐ 00 HOD HODDIAD:" 'J¡ ( ol boblogaidd i Mezzo- ;,pr j I n, geiriau Oymreig a Saes. lcoriobobtro-y oenir hi. > .doriaeth gan i £ • > DAVIES, 7.1. Cowbridge inton, Cardiff. ■: ivy'r post, la. 6d. Y GWEITHIWB am j ffwaith rh&d, &o. i .C-A. :68 AT YMFUDWYB. GoruchwyUaeth Ymfudol TrwyddedtQ DYMUNA J. D. PIERCE (Clwydlano) hysbysu y oeir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau, a'r prisiao 1 wahanol ranau o'r Amerioa, Canada, AWS- tralia, New Zealand, a phob parth OR byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn cynwys pottage Susrheir tooynan olndiad am y prisiac 181Tdir sylw neilldaol i dooynan (patsag, tickets) wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Gynorthwyol (assist#* passage) y Llywodraeth I Canada. C^farfyddir a PBAWB ar EU dyfodiad i Liverpool, a siorhexr lleoedd X'r Cymrj gyda'ngilydd yn y rhanM rhagoraf yn Y' agerlongau, i bawb a ymddmedant eu gofa) iJ. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi oroesi J Werydd amryw weithiau, teithio llawer yi yr Amerioa, ao wedi cael profiad helaeth yr. v fasnach ymfudol. Cyfeirier at,— 1 J. D. PIERCE, EMIGRATION AGENT, 18, HIGHFIELD ST., Tithebarn St., LIVERPOOL. Cymeradwyir yr uohod i sylw gan y Parchn. John Evans (Eglwys Bach), LIun, dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Johc Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes! D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F,A 00 1 Ph.S., Aberdar, ao ereill. SR" OGFIEB Y CYFKIRIAD UCHOD. u FURNITURE, HARMONIUM, AND rr-. PIANO W ABEBOUSES, 6 26, CANON ST., ABERDARE ltIrS. B. H. Phillips, General House Furnisher, Is now offering goods at greatly reduced prices. A good stock of Home-made Furniture aI, ways kept. Repairs neatly done. Harmoniums & Pianos by the best makers Note the Address,— 6 & 26, Canon Street, Aberdare. RHESTR 0 GERDDORIAETH GAN H. DAVIES, A.C., (PENCERDD MAELOR), Garth, Buaboiw CYDYMAITH Y DADGANYDD, pris Is. C Caneuort i Mezzo, Soprano neu Baritone, yn y ddwy iaith a'r ddau nooiaut. Hefyd i S. neu T. i fod yn b-arod ya fuan. ETHEL W\N, Sol-ffa,6c.; HenNodiant, Is 6C. CantataDdirwestol gyda.geiriau Camraeg a Saesoneg. Mae hon yn dyfod yn boblogaidd gyda chorau ieuainc, Bands of Hope, &c. îjilORDAITH BYWYD, Sol ffa, 6c.; Hon X\.L Nodiant, 2s 6c. II Rhaid i bob uo. di ragf«rn gydnabod fod 'Mordaith Bywyd yn gyfansoddiad nos gwelir bob dydci ei gyffelyb, "-Tanymarlan. SAMSON, Cantawd i blant, Sol Sn., 4c. S Mae hwn yn yr un arddull a Josejim,' ac yn sicr o fod mor boblogaidd. Cantawdau poblogaidd, Soi-ffa, 4c yr nn— Dafydd, Moses a Joshua, Daniel, 'Jonah, Samuel,. Abraham. Geiriau CyLurau,, a SRR?L OEDD YN Y WLAD HONO. 6c. A Deuawd i T. a B. neu S. a B yn y ddau nodiant, TELYN Y PLANT Sol-ffa, 3O. Chwech o Ganeuon i T. yn y duau noaiant, Is. ge. R Pump o Ganenon i B. yn y ddau nodiant, Is. 6c. Neu 4c yr un. Y BYWYD FAD, Sol ffa, 2g H"n Noàiant. 4c. Canig briodoi i gysfiaaleuaeth. I'w cael gan yr awdwr,—H. DAVIES, (Pencerdd Maelor), Garth, Ruabon, a'r liyfrwerthwyr. Anfonir rhestr gyllawn o ganeuon, anthemau, cydganas, & AYMDEITHAS ADEILADU BARHAOi. U MERTHYR A DOWLAIS. Sefycllwyd 1872 —Corffoledig yn ol i.;eddt y Senedd. Prif Swvddfa34, Victoria- street, Mertbyi J Tydfil. CadeiryddThomas Williams, Yaw., J.p Y mae y Gymdfcithas uehod. yn bp»r<jti rodcli benthyg arian mewn symiau o £ UX.- i £10,000 ar Eiddo, ar y rhybudd byrai. j gael eu had-daiu mewn cyfrauau mbvi oec chwarterol. Benthycwyr yn y Gymdeithas hon is feddant fanteision neiliduoi na cauir m. honynt mewn cymdeithasau ereill. TEIIR traul y Weithred gan y Gyiudeitiba- h sicrheir annibyniaeth y benthyewr cybyc ag y parha efe i dalu" ei gyfranaa g UI v Oolrestrydd dan Ddeddf y CyxndtiJj Oyfeillgar. Sicrheir het'yd y dirgeiwci. mwyat. Am fanylion pellach, ymofyner & Mr. K RoBEKTS, yr ysgrifenydd. Y mae y Gymdeithas yn barod i dderbyr; apeliadau oddiwrth hersonaa a fod yn oruchwylwyr lleol. Harmoniums, American Organs, and Pianos. Best value in the trade. Lowest prices and easy payments. Send for price list, post free. J BENTLEY, Harmonium Manufacturer, Small Heath, Birmingham. Local Agents :-J. Rees, 5, Groves Terrace, Morriston, Swansea, & Thomas Lewis, 24, Salomanco Street, Llanelly. Netoydd ei Ddarganfcd! Meddyginiaeth Llyswuol I! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved ac. cording to Act of Parliament, 1875.) Cafodd cynwysiad y Pills nododig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oedd wedi myned i'r wlad hono er adfcxyd ei ieohyd, Gwnaeth brawf o'r naill ftxldyg ar ol y Hall, nes myned trwy ei boll gyfoeth, ei iechyd wedi ei dori i lawr yn Uwyr, a phoenao draa ei holl gorff. Y r oocld ei ar- ohwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pyiu, ac yntau wedi myned fel dryoh. iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blanigfa oedd yn orlawn o lysiau, ao yntau yn broSeswr llysieuaeth, oyrnerodd sylw manwl o'r oU. Tra yn myned trwy Y blanhigfa nn diwrned, cyfeiriodd un o'r brodonon ef at llysieuyn meddygol, ffrwythau, ao wedi sylw ei fod yn AFIACH, dywedodd mai o hwn yr oedd y yn oael eu meddygmiaeth, a'i fod bob amser yn eu hiaohau. Efe a gymerodd i fyny fwndel o R ffrwythau, G^ eijymeryd eydae ef, a gwnaeth ymchwilad fferyllawl I'w ansawd<^ a chafodd ei fod defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwylderau yr ysgyfaint, oddiwrth yr HJM y dyoddefai RFE W fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod oanlynol yr oedd yn teimlo yn wellTapharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar ol y Uall, nes ei fod yn hollol iaoh. Yn fnan fiarweliodd a'i gyfaill negcoaidd, gan ddyohwelyd i New York yn ddyn iadi a chryf. Ond pan y dychwelodd efe, efe a gyflwynoddy llysieuyn i'w gyfeilhon yllol, y rhai a gawsant ei fod yn cynwys defnyddiau iachaol rhagorol, a pbender' fynasant a* fod i'w gynwysiad yn oael ei wneud >n beleni i'w cynyg i'r bob tyd fel moddion at bureiddio y gwaed, achlanbauy croen, y rhai a lwyr lanhant hoil anbwyldor- an y oroen, y rhai a godaut o anmhuredd y gwaed. Y maent yn feddyginiaeth werth- fawr, ac yn un a deimlid ei angcu at afiechyd yr ysgyfaint a methiant treuliol, y rhai a achosant ddiffyg mevm ehwant ymbortb, gwendid oorfforol, poenaa yn y ooluddion, dwfr poeth, rhwyiDfdd eithafol, nen ryddni gormodol, curiad y gaion, llafod syob a gwyn yn y boreu, gwelwe<^d gwyoeb- pryd, metuiant cwsg, bilionsuess. llp.wndid chwyddawl wedi bwyta, pc)eu yu y pen, ?3EN ■ rhwng yr ysgwvddau a'r eefn, &c. rwy ddefnyddio y peleni hyu, dechredact ar •W*UDD yr boll anhwylderau a buan v teimla y dyoddefydd fod ei afiechyd llethol yn ei adaei, ao yntan yu dehyg 0 gael ei wneud yu greadnr newydd. Y maent yn anghydiaarol MFEWN anhwylderau meuywaidd, yn eymud pob amibreiii, a dwyn V cvfansoddiad i'w mwn weithrediad. Ni ddylai yr un TENVW fod heb tiychaid WRIH LAW ar gyfer pot-n yn y pen, a phen- ysgafsder, &c>. Y MAENT hefyd yn rhagorol ar gyfer Y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. GhcelUuhd tiynod o Ddaiur yr ■ Afu a Diffga AnwMy yn Okwefrm-, 1819. Asfwifi, Svi(I,Bar.a yn c&el iy irsliKO gmrs da&ivu yr AFN yn ngbyda vliffyg AUR-IDL, am i BUM' mlynedd, ac am lswea- yri NAETLITT gorwedd yn £ Y NGWEIY JYIYDD M NOA; AO VR OS'OI .-WURY w tüÜd.ygOJ)fi BAWER o FODDYGINIAEFCHS'J, diO ni OTIEFAIS t.wr 0 les G'IIIDDYBT. Ond. dldch, tuedd. wyd 11 i WNEUD prawt A "W illiams's Coin- pouNd PHh., aoe y M&O yu dds. genyf eicb hysbysu fv £ AOD, trwy efieithi&U gwelihaol y PillR yxua, YN mwynha« owag esmwyth ao yn teimlo fy HR;n yn hollol iaoh., ac nis ga.iiiif (ocl,,1io (IWFCYD yn dda AM danynt, A U mawr GYTUWRA»IWYOI ereill. Yr eiddoch yn gart«'%V THOMAS GMmTHSt Grawen Terrace, Merthyr. 00r. IGF.-a, 1S79. Gimilha-i Rhyfeddol o Bd~>lwr yr Aft, Y CYMRO YN CANADA. Ar ol eyiaeryd eioh Pills, sd. Wil-liaroR'S C'UIEKMND Castor Oil PiUa, mi gefaxs weil- ha<) baao. Cyn- eu cymeryd, yr oeddwn yn mHbll a gorwadd yn y gwely, o herwydd v PVION yn y OEFN a'r Shoulder Blade, ae yxi IY ochr dde, yr bwn aohosai ddiffyg treuiiad a'r 'de. xu oj fy marn i, ni ddylai yr un ty fod bebddynt. Y mae canmoiiaeth nchel i'ch Pilla yn y WLAD hon. Yr eiddocb, THOMAS JONES, Ailsa Craig, West CANADA. MoMion Dwtf* yn weth*. a Phttis W'iUt().YM' yn laefoiu. Yn ddiolobgar yr Jayskysaf chwi o'r gweil- 't.iad FI-vfyrtbioi agefais drwy gymeryd eioh Compound Castor Oil Pills. Burn mown min- 1I..1I: XATTWR gan boen yu iy arenan, y smmog yti mtikba1 ei rhan, poen yn ty UghuÜi, & GWAESLIAL oil, methu cysgn y n08; ao or ey- mopfd llawer o foddion doctor am anaser If.1;d¡h, eto dim lies nes oael eioh PiHsdrswi, F yn bur fu&A a'M gweUanant. YE AW yrwvfyn hollol iaoh. Y mae fy »GW«ILH»D WI^DI" peri syndod mawr yn y gymydogaet-i'i hen. Yr wyf yn aufon hyn er budd y cy- Ifjedd, Yr eiddoch, A.-iN Evans, Maerdy, Feradale. Tytrtofatth P try rig odMtcrth JFeckiyg, Hyn aydd i ardyatio fy mod wedi C,reliwil-K) Peloni Oorapouud Castor Oil WILLIAJKST StO w(llii 0061 eu bod yn cynwys y jprit lysw«au at-ydoluriau hytiy y maent we<li en HS/iiKcarxu. Dyla&ent gael cofnogaech G«-N bob iimÜu yn gyffredmol. D&, BLA.KH. Army AND Navy Hospital, Scnuari, Er dyogolwch, ooixwch ofyri yn eginr am Beleni Compound Castor Oil Williams, A gofahveb tod p y Llywotiraeth ar bob biychaid o honynt, a'r Negro (trade mark) ar y Label; heb hyn nid oea un yn gywix. Sylwoh.—Cofier fod arbediad wrth forynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9o.; y maent. yn cynwys tri o'r rhai Is. ltc. Ar worth gaD bob fforyllydd, neu trwy'r post, oddiwetb y perchenog, am 15 neu 24 o stamps* PEROBENOG- Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, Go&hyt, and Whitcomb* Stmt, dfoadar Tynu aGosod Danedd heb ddimpoenH OYMUNAF hysbysu y cyhoedd fy moo yn ymgymeryd a pharotoi & gosoa Patent Artificial Teeth heb ddim pom I Y rose y danedd hyn mor esmwytb i'm dflfnyddio, ao yn fStio y gv,mt mor berfiaith fel nas gall y mwyaf cyfarwydd ddargau fod mai danedd gosod ydynt. Gwarentij hwy i fod yn berffaith gyfaddas at fwyfca, siarad, canu, a pharablu. a pharhant am ystod oes heb waethyga mown lliw. Gwnesi unrhyw welliantau cystal a newydd. Llenwir tyllau danedd danedd drwg ais 2s. 6c. yr un tynir danedd am is. yr ««; danedd gosod, o Ba. y dant i £ 2 l £ te. y se> uchaf neu yr isaf. Daniel Tudor Williams DENTIST, MK&ioai* JUao# f,"r 809 QFJcoeri-'H Qunas's Hoctx% Gwellhad mewn Pam' Mynyd ODDIWKTH BESWCH AC ANWYD I OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddi- wrth besweh poenus, ac o'r braidd yn alluog i siarad, oerdded, neu anadlu, dyleoh ddefnyddio Williams' Balsam of Honey at Besweh, hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygui, Poeri Gwaod, Croup, In-, fiuenza, Bronchitis, Darfodedigaeth, Ac., Y mae ragoriaethau neiliduoi y Balsam yn ei efteithiau iachaol yn rhyddhau crrnhoad yn y llwno, yn galluogi y olaf i boen yn rhyk ao i a« £ lia gyda rhwyddmeb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doiuriau a dtoiroiir bob am stir yn y lyuwes oddiwrth besweh parhaus a tht-wim, ac wedi ei gy. meryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau ben- ditiiion c^^v; oMuwyth. Y mae yn rhoi gwaredigsetii lwyr o ddiffyg anadl, a rhydd- I had o'r peswch sydd yn ei ganlyn, Rhag pesweh, hen anwyd. &c., y mae y fedd- yginiaetb oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei eSeithiau i&chaol a buan. I blant yn dyoddef oddhvrth y Pas a'r Bronchitis, uid oea ei gyffelyb; y mae yu lhoddi gwellbad umoogyrchol. GWELLHAD RHVf*Ki;>i>OL I BmSNTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey ies mawr i ty mhlentyn oh we' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i uncxiigaeth, ao yn rhy wau i:-raidd i anadlu. Y mae yn awr yn holl inch. Charles MATHKWS. CwmdowH, CoUy, ueyr Newbridge. GWKLLHaI* HYNOD O'R CKOTJP. Garedig Syr,—Da jrenyt allu .,wev (I i'oh ¡ Balsam of Honey achub bywyd fy i t-u t-yit, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddei oddiwrt-h y Croup. Calotfd Uwer 0 ctemwytbdcj drwy y ddos gynfiaf, ac y uiae e-»ch me< iaygmiaeth wedi ei hoilol iachau.—Yr eiddooh. &c., LlaneJIi. JOHN SHIPTON. Allan Iii" *G-id<x>i<tarun\' M<'di £ <k*m, 1881. AT rOYROEDD. Dicbon fod* rhai yn cofio i mi, rhyw dro yn ol, alw yi w au exiaijot mel (Ba18¡;un of lioiim/) Mr VVibisi,m&, o'r Gadlyh, Aberdar, fob y i«ddygi«iaeth oraf er gwella peswoh. i Cefais anwyd trwin ryw dair blynedd yn t ol (mvry neu iai), a dilynodd y peswch mwyaf annyoddefot of. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwoly, yn teixalo fy oehrau yn friw id, pe wedi fy Siabyddio dros wyf. W.di methu cael till gyeilhad, prynais botelaid o B.abo-m of tti»*ey Williams, a chymerais hi, yr hoa a'm Uwyr wellha- odd. Ceiaif< aawyd we-li byny, BCl o gylch yr '21ain neu 'i'iaiu o fis Awst- diweddaf, a daotii y pcf-wcb yu naiaen yn union 101 cynt. Anionais am boteiaid at Mr Key. Ifttryllydd, Pontypridd, a chymerais drafiwTic yn union boreu dy-ld lau, sal y 2õa.iu o WH: pryd y galiaswn grcdu fod oybyil yn iy nbrywanu pan yn peswoh. Cymerais y botelaui mewn pe^air awr ar hugam, a thymafi yn yygrifeDa ar v SOtdn o'r un mis, yn ddyu ia.ch, a'r peswoh weiii fy ng»<lael yn boliol. Yr ydwyf, ddwywaith beilach, wedi catii gwell- bad trw y ad 1 trwy gyroeryd un botelaid bob tro o euaim Mr Wuijtuua, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y rianwedd sydd yn yr «jaamt. Ccjfied y dswllenydd mai aid pwff i'r cyft'oiriau yw bya, ond by ft by y rhai hyny a ddiobou g<«.-l anwyd a phWwch, fet I y cctfais i, y gallant ;p81 gwc-ilbad am «wilt a obwo' cbeimog a siimai. Nt<i ydwyf yn adwaeu awdwr y foddygiaiaeth rnwy ua'r dys yu y lleoad. Fy uriig reewm am ys- grsieau yr nchod, yw cretin y gail. yr hys- bysiad tod. o les i mi o'm oydw!a«iwyr. Iachus, a clawed* gochei—y dolor Sy'a dilyo. yr oeriel, Ydwyf, a tbyiia'i* mo<h( Et-o mwy ivdd 'Eiaamt y MeL* Poutypddd. DKW: HAKAN. Ar w'«srth mewn costrelaa lH. I c, a 2s. 'Jo., gan hob fferyitydd. Gofyuwcb yu egiur am Wiliiams' Bal.sara. of Honey. Y mae crvn arbediad. wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn unig gan y dargan- iyddwr,—• DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Halls Aberdare. Cufilniau J Coffinmsi! MAE WILLIAM* JAMES, Oaroenter ac (Jtuierviher GWAELODYGAETH ARMS, Yn dymuno bysbynu ei holl gyf^b'ioi) e-i fod yn gwneuthur ^oliiniau a phob math c Saerniaeth yn rbatach na neb yn y lie. Hefyd fod ganddo HEARS El i g>mo cbweob o bersonau, heblaw y ootff, i uxxrbyw fan. Goffiaiau Mawr; a 3 0 Eto i Blant, o 0 7 0 Elorau bychain am yr un bris. Bydd W. J. yu brosonol ar bob amgylcliiad o goffinio a chladdu. Cofier y cyieiriad o hyn a.!Ian,- WHHajaa James, (iwaelodygarth Arms, gerllaw y raft Vale Station, Merthyr TydlH. Canon St Coffee Tavern, Opposite Temperance Hall, Aberdare. Dinners-Chops & Steaks. Tea & Coffee. Good Beds. Peleni Llysienol Kernick. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, G-ewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLTSEETTOL EKSNICK. Y maent yn fychain, 6e felly yn hawdd i'w oymeryd; ao nid yw yn angenriieidiol i aroe yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ao y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgau fel y feddyginiaeth oreu yn y byd Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIENIB, Ysw., M.A., M.D,, Darlitihiwr ar Ddansodd- iaeth, ao awdwr I Traethawd ar y Turliisb Bath. &0. Yr wyf wedi profi y peleni Bydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kormolv, ac yr wyf yu gwvbod both sydd yaddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu hetfeitlaiaa. Galiaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol en bod yD rhydd oddiwrth sylweddau metalaidd a mweidiol; a gallai eu oyineradwyc fel y peleni agoriadol goreu i'w cymeryd rh&g Bolrwymedd ag a wn i am danynt. „ (Arwyddwyd'), J. BAUSIBKIR. Mr Cranwell, Gwertiiwr Moddion Metidygol, Moatevidio, pan yn yggrifenu at gadbeo llong, a ddywcdM :— Douwch 4 chyflenwad o Peleni Llysieuol Kermck; yr wyf wedi eu profit yn off ei thiol if^ngwefia i wedi j bob moddion arall fetha ao oddiar hyny, 5rWIdiSte,U Vt oieitioQ gyda'r un Cefn Merthyr, 'Anwyl Syr,-DI. Humphreys, gwehydd yn Ngweithfa Ynysfeim, gerllaw y He hwn, a ddyoddofodd oddiwrth boenau dirdynol yn y oylla am bodsir neu bum' mlynedd, aa wedi cymeryd llawer o foddion er oael gwellbad, ond y cwbl i ddim bwrpas, hyd nes iddo ddygwydd cyfarfod a'ch goruch- wyliwr yn Merthyr. Gwnaeth v ddwy bileen gyntaf a gymerodd fwy o les iddo na'r holf betitan ereill i gyd, ao erbyn iddo gymeryd y chwech pilsen, teimlai yn hollol rydd oddiwrth boen; a byth oddiar hyny, sef am y pum mlynedd diweddaf, y mae yn cadw eich peleni chwi yn y ty, a phryd bynag y teimla argoohon fod yr hen ddolux yn gafaelyd ynddo, nid oes ganddo ddim i'w wneud ond cymeryd dwy o'ch peleni chwi, ac yna mae yn aU right drachefn. Y mae Mrs Humphreys hefyd, yr hon oedd yn cael ei phoeni gan wyntogrwydd, wedi en profi y faddyginiaeth oreu at y cyfryw ddolur. I Y maent yn dymuno anfoa y gymerad wyaeth hou gyda diolchgarwch i'«ih goruch • wyliwr. yr hwn a fa mor garedig iddynt. Ydwyf, yr eiddoch yn oatjugedig,— Robkrt Psic*. Gellid cyhoeddi miloedd o gymeradwy- aetliau ertdil llawu cystal. Y mae Peleni Keroiek yu oryfiiau a bywiooaa yr holl gy tan«s>idi.\wi, ac nid ydynt yu goiyn unrhyw reol-ao. neuiduol mewn perthynas l ymbortb, ái.ú v nt<»e«fc yu cael eu oydn&bod lol y fedd- ygicuaeth orea sydd wedi ei darganfod. Gellir eu cael gan unrbyw tferyilyda, neo gan dxiirprwywyr penodedig, mown blycbac Is. lie. a. 7 £ c., gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w oymeryd. Tdsienau Llysieuol Kernick i Ladd Llyagyr. Y mae y Teiaaenau (Leaenget) hyn y fedd- yginiaatb fwyaf eSeithiol sydd erioed. wedi cael ew cynyg at y llyngyr., Y maent yE hollol dd-iniwed o ran eu cyHwysiad. Gall plant o bob osdran, gtadd, a seiyllfa, eo oymeryd gyda pherSaish ddyogelwch. I'w cael mewn blychau Is. i £ c. a 71c. yr nn, gan y dirpiwywyx sydd yn gwerthu Pelesii Llysieuol Kernick. Byddwch ofaln-s i welod fod yr enw ar bob sypyn neu Swch.; Plaster Doctor Orynant. [UYSBYSIAD.J DYMUNA J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWA.UN, hyribysu y cyboedd iod 1 cyfarwyddyd f prexori/Uion j i ddarparu PLASTER DR. CRYNaNT wedi cael ei ymddiried iddo ef gan unig ferch y diweddar -John Williams, neu fel yr adwaenir ef yn gyifredin, Dr. Crynaut, yu ngofal yr boa y gadawodd efe y Receipt ar daydd ei larwot- aeth. Hefyd, sicrila el gydgcnedl y bydd i'r Piaster hwu gwl d barutoi dan ei arol ygiaeth nuioogyrchol ef ei bun, o'r defnydd- iau meddygol p u-af, heb ystyrie i natUraut na thra £ t>jrih, ac yn uuoi a hylforadiadau pendant y darganfyddwr. Anwyl Syr,—Ni theimlaia yn fwy diolch- gar eriovd na pbau gly wa«s eiclx bod. citwi, syr, wedi sicruau Receipt Ür Wdliaiu^, Crynant, at wnead t«i Blaster hynud a gwertlifawr. Chwi a. roddweh sir Fotgawyrg, os nad 0ymru od, dan rwyrnau o <t.uo;ch- garweh i chwi am osod o hoaooU y trysur hwn o fewn cyrbaedd mdoedd sydd yu dyoddef yn herwydd briwi.au, yjgiadaa, esgym dryiliedig, Bronchitis, & "ovUvd i'n gwlad fyddai ooisi y Plaster hyuod uwa. Teimlai hefyd f(Kl y firn^nption w«Ji cael ei ymduiried i'r t.iyn iawn, lLLWil gair, i'r cymliwysai: yu ein g«Vi,a-.i. 1) nnuuai s chwi bob ilwyddiaut ya yr auturiassiih a-dwyjd hon o'ch eiddo, a gobeitiu d y cewou ¡.to!.) cef'uoga'th gau y <i.Q-:>arth hyny (sef y -1 gweithwyr) ag yr ydych yu was&uaotuu fel nas gwasanaelihodd neb arall. Yr eiddoch, itec.,—J. W. Ar werth gan bob ffecybyild p^rcs>us mewn packets, 7^c a Is i £ c yr uu drwy y post am 9c a Is So ruewu stamps. Er dyogelwch y cyhoe<.Ul rhag £ f«g- blasfceron, tJydd pob peeyn. o'r pia^&er nwa vn dwyu enw y dargauf ydu wr ■>. W iliiam-o, ar statup y Llywodraeth fydti am d&uo; heb hyn ni fydd dim yu wirioneddol. OWNKUTHUKWS: J. E GEORGE, M..R.KS., A u hi. Allan o'r Wasg, pris So trwy y poxt, AWDL AH H- 11 "Syr Rowland HilJ," Gan UYFBD. K^Pob archebion i'r awdwr, Casbayg C a er dy dd, Allan o'r Wasg ya i»ew 6, tlt OF y post, 6to.; AWDL AE DDYN.' GAN OABNBLUN. Pob archebion at vr wd ivr, Pontypridd, CUMB. v WHITE'S SUGAR-COATED F OF HEALTH r From the recipe of a celebrated pbys Acts directly on the blood, speedil proving its quality, and strengthening digestive powers. WHITE'S SUGAR COATED Pill of Health! Cleanses the Stomach, cures Headache* Biliousness, Indigestion. Pains, Giddipesst Heartburn, Piles, Wind, Flatulence, Cos- tiveness, Colic, Pimples, Eruptions; they restore tone and vigour, and are as a. Skin and Blood. Purifier. WHITE'S Sugar-Coated Pi!i of Health.! 0 Important NOTICE. Copy of A it. t >'if six /?/ Br Hopkins. Q-entlemeo, -1 have ma.ie a carefwf Analysis of White's Patent Pill of Health, and found them to be compounded of genuine and pure ingredients. I think them the best Aperient and Pills known-a warm Stomachic, and ad- mirably adapted for Wind and Constipatioa generally. Signed, JOHN MORGAH HOPKINS, M.D, 11. Qaay Street, Carmarthen. Feb. 24th, 1876. Mrs Powell writes to say she has muCA pleasure in beariug testimony to White's Patent Pill of Health. It is very effective for Indigestion awl Bilious and Livm Complaints. The Pills are elegant in ap- pearance, and may be taken by the saosft delicate without any degree of nausea. Mr Thomas Dargan,Inspector, writes:- Gentlemen,—I have much pleasure in teSK tifying as to the efficacy of your Sugar- Coated Pill of Health. They can be at all times without any inconvenience, and: reaauy afford relief iu any obstructions One or two closes suiffce f«r Headacfa<U Heartburn, Wind,' &o. wirnvmua* Henry Grice writes:—• I like your Pill better than any I have tried for Bile aaS Pains in the H.-a.d. My wife also prefem. them to other kinds.' Carmarthen, Sept. 28th, 1874. Gentlemen,—I have used your Pateuk Pill of Health and all my family, and foun^L it the hest; Pill that over I had. I haroi since recommen Ie<l it to many. Signed, WIIXIAM DAVIKS, Messrs. White Brothers confidently Hfe. commeud this Pul. Parties taking the PSft invariably p ace confidence themselves sat it, and are loth indeed to make & ch&ng& afterwards for auy other. Prepared only by White brothers M.P.S.. Cbemvstw, 7, GUILDHALD SQUARE, CAJRMABTHISN. Sold in boxes afc aDz: n itorm price, Is. IJc, each, by all Chemists and Druggists. MELINCRYTHAN Art Union Prize Drawing. In aid of the building fund of Siloh Chspett, J THE DRAWING wiil take place at tba. J Town Hall, Neath on Thursday, June au 14th, 1883, under the patronage and super- 1 ( vision of Rowland Thomas, Esq., Mayor* ire and other gentlemen. ser 11Í The following valuable prizes wil. bePrawOE, J for:— iyl 1—A Piano, or S40 m Money. llUJ 2-A Handsouae Pony £ 15 0 0 u 3-A Treadle Sewing Machine. 7 7 Cf aw 4-A Oel1tlema'1's super¡',l' S¡¡dùle [) 0 (t 5-A go)d Silver Lever Witch. 5 o a aroh 6—A Chest of Drawers, richly finished 4 0 0: 7—A handsome Eiglttday Time- piece 3 10 a Igor 8—A rich Paisley Shawl 8 3 g 9—A beautiful Mahogany Conch <?. 3 Q; am lO-A Box of fine Congo-i Ten. 2 50 ("II Li pI 11—A beautiful Gobi Albert 2 2 1'2 — Lady's Walnut Work Table 2 2 0 13—An Electro plated Tea Service '& 2 (X M 14—An elegant Chimney Glass. 2 0 0' 15—A Superior solid Perambulator 1 15 0 ? 16—A fine Eti^ravujg, framod and 3 glazed 1 10 0 17—The Princess's Wnittle 1 1Q q a 18—A superior copy of Oouyher<- & Howson's Life and Ej/.sttes T, of St Paul i jq q; (*a'w 19—A Jiood piece of Serge sufficient n» for a suit i iq (i 20—A. strong Salmon KUhing 1'iod I .1 Q '1C A beautitu! set of Fire-Irons I I (? —A very handsome Cruet Stand 1 C | '&•>—A <JenU«'uaa\x S'dk Umbeeila 1 I t1 inii t 'i4—Abeautifalfine-tou-'d A^ootvJion I I Q 25—An e'eaaut Rt»sewood Writ:ag ?, Desk I 1 0 Also a choice selec-tinn of oth<-r makiuu the total number o! pri.a-3 sJzmsti two hundred. TICKETS, Sixpence Bach I The Drawing will tk ou ti-uo cif the Art Unioa, and the wtllbepabliHhe;"« iu tlte TaJtjax V j,: 'Neath Gazette.*a»id _'vouth Wafe News on June 20tli, 1SJJ A Us-Sot numbers will bo iorwaiTHi t to 8,it\T I who will send a st>iu; e-d add re* I ve;ope for the I Treasurer—Mr "S'itmaas j Hon. St;cd.—Rirv. B. Kvan-, ldws.1 V I Melincrythau, ar.td J. V,'Utiaats, ♦•;rvu«rt Me>bjcrv;hau. Neath. | Auditors—W. T. Lr.vv'x, it. W* P. enables, Schoob.ua-ter. ( N.B.—Agents wanted !« evory towu. i.ro el comaiissiou offered. I Ail Ar.grafSftd, \1<1S £ D AIT u Y CANTOS;, j I (> THE MOo'T.dA>r MAtiOjt**} | I leisian g-.vrywa$Jo, vu y d.di isodistntc 1 gr-3iriau Cyt'uraeg a 'h -hu a, e feilvanti'c Ibeffdoneg, ysr h./d. ar yr uu '?'- jpcis 3c. RV:F7O, «'EW?I? YN COFIO'B LLOEB,> j Balad i D.exuc neu Soprano, pris 6c. j I'w cael o.J-liwih yr awdwr,—Seth I Jones, Board s-caooi, Three Crosses, | Swansea