Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

j CANCER, 1 a a pbo iieobyd peryglus arall perthynol i'r GWAED, fel esiampl. SeurW, Gwynegon, Olwyfau, Inflammations, Twym- icai, ""Gont, Erysipelas neu'r Blast, Toriadau allan ¡ ar y Cnawd, Gwendid yn y Nerves, t ( ii &KTWDI DRAW WBTH GYMERYD Y FBDDMINIABBa SYNOD i HT7GSES? Patent Blood Pills! I T ir*> va rbdd cadw Gwaed, sef bywyd y oorff,J« feydd yn bosibl j'r oorff tad ft rhyda c *S< chyd. Y mae hyn yn wi^o^a ^adadwy i bawb a all feddwl; Ml? oymeM r Pills hyn or mwyn rhwystaro ^.aohefyd er mwyn puro y gwaed o >ob drwg. Wele a giiwo UN BOX aWEBTH DEG PUNT. «>«YR- -ML 'efais box o'oh PiUSi HUGHES' PATENT BLOOD PEXS,' gan Mr. 1 'm< Cliieiist ao yr wyf wedi ea profi yn fwy gwerthfawr na'r holl foddion yr oedd Vt ej *a<ii aDiffvK Trealiad, Iselder Ysbryd, Tarddiant ar y Cnawd, Poan yn j$rC v Yr wyf wedi bod o dan driniaeth Dr Ferner, Dr Yerera, Dr Boll, a Dr I ?#>&. m aid oeJd yn bosibl cael dim i'm lleshau hyd nea i mi gael eich Pills chwi, y ehf gy<?d wedi gv leuthur mwy o lea na'r pethau yr wyf wedi fcalu DEG PUNT am -*>«"»• A. OHBI8TOPHEB." Scurvy, Clefyd y Brenin, &c. Wb.jtMi.d i'A y mae Hughes' Patent Blood Pills yn glanhau y y Gwaed o'r clefydau hyn. Ehod&erarawf arnynt. Sicrheir Gwaed Par, Oroen ) Iach, a Nerves Cadarn. A* werth trwy y dayrnas am Is. lie., go. 9c., a 4s. 60., Perche&og a'r Patentee:—Jacob Apoth.ecan.es Hall, LlaneUy. O 3TMYIi MARW I FYWI It mm r^nmdd wedi teimlo hyn pan yn ngafael y clefydau marwol, y Dropsy, jfr a Af Adl, Diffyg Dwfr, Ohwydd mawr, a'r Galon ar ffaelu, trwy gymeryd y Pills hynod,- HTJQHES ,f'l-. r'" Patent Dropsy Pills! < V-~Y; thiol yw eu heffaith ar bawb. Bhodder prawf aroynt.x fl rtii Is. lic., 2s. 9c., a 4s. 6c. yn mhob man. 'JSewvdd Da i Arddwyr VMOEDD EHOKDDA AC ABERDAB. W EWY/.»I> BU DERBYN, cyfanswm ■ uw o Hadau Gerddi, a hyny yn x. ^yrcbol thabigfa. y perchenog sydd mn'-i cvui rvd v >; if wobrwyon am amryw prii lydaa, Vegys Williams's Magnum i lorw&i Onion, Oinat Zittau Onion, Mussel- .*•' ^arg Lbek, Mm-icii Tarnip, Carter's Tele- jiiiono Pea, OK iter's Leviathian Broad Bean, DpMacki> an'^l'oa, Hadau Pytatws, Carter's Whti^ i;iipli»nts International Kidney, Iksuty of HcV roc, felly y mae yr badau hya y« 5- oyifl^wys na hen hadau fel y •3sir yii ttvMn. v^Jlir i'awer mwy o bob gardd Xi&g R -wnrir, (mÜ iJau yn brydlon, a chael yr i»wt» ba-'K'.u, ijrardd ydyw fferm y dyn %\&«<?. G ert uK hefyd Wrtaith Super- phrsphaco < I ani Bone Manure. Anfonwch ^i-mped envelope a'ch cyfeiriad itimbr -soedd. a nodwoh euwau yr hadau a'r pwn. Teii deJjacl pob hadau. I V S TIOLAK THAD. Ca^tell yfarthfa, Chwef. 27,1882 Syt,Wfedi gwneud archwiliad i'ch Stoc ITHwt &c atai-yw so) o bob math o hadau gef tdi, ^c.4 y r ,ae yn dda genyf allu hys- b^B 011 bod "oil yu edrych yn hynod iach se v..dd.wc,. Y ?hai hyny a anfonasach i su a 4 y u )falus, a gallaf siarad yn uchel am ou ffr vj tjhlonrwydd. Y mae eich fk-vvisiad jH dd&; ac yn hynod gyfaddas- <&digit >rjm rdo^afethau hyn, md yn unig i ewldi r ond hefyd gerddi gweith- ynqj-?redm. Yr eiddoch yn ddiffuant, HENRY BATTRAM, PIIF Anidwr W. Crawshay, Ysw.' Abernant House, Aberdar. Anv:yJ Syr,—Hhyddi mi bleser mawr i jbvsuysn i'y ughyiarddwyr am y cyfanswm I'jttt'vr o hGLdr.n" gerddi sydd genych ar 1 ^erih. i'r yd\vy i' ar eich cais, wedi rhoddi p'?p«vv £ %i boh esianopi o honynt, ac y maent >di rheddi 3 rai y boddlenrwydd mwyaf, 1.;1 y g:-AUf. j; i* phob parodrwydd eu oym?.radwyo i i.-wb. Yr eiddoch yn wir- ku: Idol — GEORGE WILKINSON, Prif Arddwr.' Y rnfio My w. H. STONE, prif arddwr Alwrfiar, yn dweyd,-c Y mae geisy; h y .:asglisul mwyaf a goreu o hadau t,eddi a wok'lf! erioed, ac yn deilwng o'r V,' Pare Aberaman, Aberaman. Syr,—Yr wyf wedi archwilio eich nt>Try(Jd hadau gerddi, ac wedi eu •68 oi yn :tdt, a' 0 ansawdd rhagorol, ac yn deiivur 0'1' f-'ii •" Gallaf eu cymeradwyo i b, ft e; i'i >jh,— Wm. BELLBY, Pui arddwr Syr George Elliot. Y mao Vff J. ?toRGAN, garddwr R. Bed. iiT»'jtoti; V w., ^adlys Uchaf, yn dweyd,— Nid nos eth na fydd yn ddyddorol if chwi vbo;{ od yr hadau blodan a'r hada" U a gefais oddiwrthych wedi fhoCdi 1 oddlaoxwydd mawr i mi a'm Oofiw<;h y cyfeiriad,— DANIEL TODOR WILLIAMS, Soed MoKcbaiat (Wholesale and Retail), ■Oadlys 3 &,nd Opposite Queen's Hotel, Aberdar. LLANDDAROG. A G-BAND EISTEDDFOD will beheld at, fcbfe above place on June 14th, 1883. Adjadicai or,-Eos Morlais. ProgrammMS! (fiS soon as ready) may be ia»- 01 the SOt; L (,tary,-D. GABE, National tihool, LIaadd&rog. I; %■. [WORKMAN'S HALL, TAIBACH. pYNEUR EISTEDDFOD yn y lie uchod N-4 prydnawn dydd Sadwrn, Mawrth 17eg, 1883. Beirniaid: Alaw Ddu, Llanelli, a Mr David Michael (Dewi Afan), Cwmafan. I'r c6r a gano yn oreu • We never will bow down,' o'r Judas Macabaeus, gwobr £10. I'r parti heb fbd o dan 20 na thros 25 mown rhif, a gano yn oreu Clyw gan yr 'Hedydd,' gan Alaw Ddu, gwel Oronicl y Cerddor gwobr £1 5s. Bydd y programs yn barod yn man, yn cynwys yr holl o'r testynau, i'w gael am y pris arferol gan yr ysg.,—DAVID MORT. » Y MAE D. Howells (Gwynalaw), U.C.W., Yn parhau yn agored i dderbyn engagements fel Tenor, i gymeryd rhan mewn Oratorios, cyngherddau, neu fel beirniad eisteddfodol. Cyfeiriad: Gwynalaw, Aberaman, Aber. dar. IYn mhob Uafur y mae elw.' SARON, ABERAMAN. OYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod yn y capel uchod dydd Gwener y Groglith, 1883, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswvr llwyddianu^ mewn caniadaeth, barddon- iaeth, rhyddiaeth, adroddiadaeth, &c. Cynelir Cyngherdd fawreddog yn yr hwyr. Prif ddarn corawl-llr cor heb fod dan 60 mewn nifer a gano yn oreu 'Yr Haf (Gwilym Gwent), gwobr Y,8 a darlun hardd o'r arweinydd mewn Oil Painting. I'r c6r heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn oreu • Teyrnasa lesu mawr,' o'r Chronicl, gwobr JE4, a Baton hardd i'r arweinydd. I'r c6r o blant heb fod dan 30 mewn nifer a gano yn oreu Ai difater genyt ein colli ni,' Telyn yr Ysgol Sul, gwobr jei 10s. I barti o wrywod heb fod dan 16 mewn rnfer, a gano yn oreu Y Gwanwyn,' gan Miiller, gwobr £ 1. > Traethawd. Am y traethawd goreu ar «Y Gyfundrefn Gydweithredol (Co operative System),' gwobr rboddedig gan Mr R. W. Evans, Aberaman, £ 1 Is. Barddoniaeth. Am y G&n 0 Glod oreu i'r Parch R. Rowlands, Saron, Aberaman, gwobr 10s, Am y Penillion Marwnadol goreu i'r diweddar John Llewelyn, Cwmbach, diacon tweithgar a ffyddlon yn Eglwys Bryn eion, Cwmbach. Am fanylion pellach ymofyner a Mr J. Rees, Co-operative Stores, Aberaman. Gwobr gan Mr Wm. Llewelyn, 10s. 4^ y Chwech Penill Marwnadol goreu 1 r diweddar Wm. Jones, Aberaman, diacon gweithgar a ffyddlon yn Eglwys Saron. ±**i**yKonVel\&ch,ymoiyner a^ysgrifenydd. Gwobr gan Mr D. Jones, T g°reu i'r diweddar.' John Jones, Aberaman, mab yr uchod, brawd leuanc diwyd a ffyddlon yn Eglwys Saron, Aberaman. Gwobr gan Mr T. M. Davies, Aberaman, 5s. Cadeirydd: D. P. Davies, Ysw, YH Ynyslwyd House, Aberdar. Arweinydd y dydd: Mr John Rees Co- operative Stores, Aberaman. Beirniad y ganiadaeth: Mr Seth P. Jones, Board Schools, near Swansea. Beirniad y traethawd a'r farddoniaeth: Parch D. Onllwyn Brace, Ystalyfera, Swansea. Y programmes yn cynwys yr boll o'r manylion yn awr yn barod, ac ihv cael gan yr ysgrifenydd am y pris arferol. JOHN WILLIAMS. Ysgrifenydd, Co-operative Stores, Aberaman, Aberdar. Ail Argrafflad, "YMDAITH Y OANTORION" 0<TBE*MU8I0IAlSrS> MARCH") I leisiau gwrywaidd, yn y ddau nodiant, geiriau Cymraeg a Saesneg. a chyfeiliant i'r berdoneg, yr holl ar yr un copi, pris 3c. HEFYD, "'RWYF YN COFIO'B LLOEB," Baiad i Denor neu Soprano, pris 6o. I'w cael oddiwrth yr awdwr,-Setb P. Jones, Board School, Three Crosses, near Swansea. Canon St Coffee Tavern, Opposite Temperance Hall, Aberdare. Dinners—Chops & Steaks. Tea & Coffee. Good Beds. ISf" Gellir cael Envelopes yn Swyddfa'r « Darian' am geiniog y packet-25. ■— ——————————————— Uwmaman Colliery, Aberdar. AT WEITHWYR TIR CALED. DERBYNIR Tenders i wneud Incline o wythien y chwech trodfedd i'r pedair (tua 150 o latheni) yn y lofa uchod. Rhaid i'r Tenders fod mewn llaw o hyn i'r 20fed o'r mis hwn. Gall y sawl a fyno weled y sped/lection yn y swyddfa wrth y lofa. WINNING NUMBERS OF Mr. Evan Hopkins's Prize Drawing, Trecynon. 6254 5800 7252 275 3939 36 496 355 8254 1820 1540 5987 918 3356 4345 6772 829 5611 4847 2726 1751 35 1520 2018 2 2644 3921 7233 2675 7201. 1985 2557 8927 6900 595 2825 5099 3274 6628 1233 1307 169 2285 2244 6694 6187 3689 5807 3023 3218 1278 6690 4719 3192 1292 928 7447 1819 680 6967 4044 827 1017 4982 188 8439 5428 1256 5981 253 5439 694 4100 6666 6771 2718 1524 88 4086 GLOWYR! GLOWYR I ONLLWYN COLLIERIES, NR. NEATH. Y EISIAU, o 15 i 20 0 lowyr yn y lofa uchod (Glo Careg). Digon o dai i'w cael yn rhad ac yn gyfleas i'r gwaith. Ymofyner & Mr P. George, Manager. BETHANIA, TREHARRIS. pYNELIR CYFARFOD LLENYDDOLyn c y capel uchod dydd Llun. Mawrth 19eg, 1883. Cadeirydd,—Mr T. J. Evans, Manager. Beirniaid: y traethodau, barddoniaeth, &c ,—jdr T. Drew (Y Dryw), Treharris; y canUt—Mr Edward James, Mountain Ash, y bags, yr hosanau, &c., Miss Davies, Ysgolfeistres. Prif ddarn corawl—I'r parti ddim dan 25 mewn rhif, a gano yn oreu' Nant y Mynydd,' gwobr £2. Programs i'w cael am y pris arferol gan yr ysgrifenydd, Mr Thomas Williams, 9, Penn street, Trebarris.

BWRDD Y GOLYGYDD.

Advertising

ETHOLIAD BYRDDAU YSGOL.

RESOLFEN.

HEN SILOH, GLANDWR.

ABERCANAID.

GAIR AT ENOCH BEES, BRYNAJfAS^

HEN LYFRAU PRINION.

CYFARFOD DOSBARTH GLOWm MERTHYR…

—%■• SCIWEN.

Family Notices

GADLYS, ARlBitnAH,