Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

YR WYTHNOS.

GARIBALDI A'I GRYSAU.

TYSTYSGRIFAU I ORUCHWYL WYRTANDDAEAROL.

CYNRYCHIOLWYR Y GLOWYR YN…

AT LOWYR CWM ABERDAR.

AT BWYLLGOR GWEITHIOL i.DOWLAIS.

AT HAULIERS DOWLAIS.

MUD A BYDDAR TWYLLODRUS.

--YSBEILIAD YN EBBW VALE.

Y MODD Y DARFU I GARIAD GYNORTHWYO…

NAID ODDIAR BONT CLIFTON,…

PRIF YSGOLION I GYMRU.

DYNLADDDIAD MEWN TYMER .DDRWG.

TAMEIDIAU HYNOD A DYDD-ORUS.-

BUWCH A OBOES BBEN.

DTWEDIADAU TRAMORAIDD.

CALFARIA, ABERDAR. '

GLOWYR MERTHYR A DOWLAIS.

.. GAIR AT ENOCH REES, BRYNAVAN

Advertising

YR YSTORMYDD.

News
Cite
Share

YR YSTORMYDD. Y mae yr ystormydd sydd wedi ym- weled a phob rhan o'n hynys am yr wythnos a aeth heibio wedi achosi dinystr a cholled mawr ar fywyoau a meddianau yn mhob cyfeiriad. Nid oes terfyn ar yr hanesion gofidus a gyr- haeddant o bob cyfeiriad', a rhaid i ninau foddloni, gan eu bod mor lluosog, ar nodi mor fyr ag y byddo modd y rhai mwyaf colledus:— 0 ABERTA. WE yr ydym yn cael fQd y tywydd am y dyddiau a aethant heibio wedi bod yn anarferol o ystormus, a'r colledion ar y mor yn y gymydogaeth hono wedi bod yn anarferol o fawr. Boreu dydd Sadwrn gwelwyd y llestr Admiral Prinz Adelbert yn myned ar le a- elwir tomen Goleudy y Mumbles, yr hon oedd yn gwneud am borthladd Abertawe. Yr oedd ar ei bwrdd 16 o ddwylaw, a'r llestr o dan ofal Cadben L. Leabawer, o Dantzic. Gwelwyd sefyllfa beryglus y llestr gan y trigolion, ac wedi ceisio taflu rhaff atynt a methu, penderfynwyd myned i'w chynorthwyo a'r bywydfad. Yn fuan yr oedd 14 o ddwylaw parod ar y bid, ac yn gwneud am y llong anflfodus. Ofnid yn fynycb wrth weled y bid y byddai i'r ym- gais droi allan yn ddinystr i'r oil oedd ar ei bwrdd. Modd bynag, o'r diwedd oyrhaeddodd y bad yn ddigon agos fel ag y gallwyd taflu rhaff o'r naill rr Hall, a chymeryd mantais ar. unwaith o honi, a llwyddqdd un o'r dwylaw i gyrhaedd y bid yn ddyogel. Taflwyd y rhaff yr ail waith, a llwydd- odd yr ail i gyrhaedd y bid. Pan yr oedd y trydydd ar adael y llong am y bid, daeth t6n ddychrynllyd i fyny, ao a daflodd y bad wyneb i wared, a'r oil oedd ynddo i'r mor Yr oedd yr olygfa yn ddychrynllyd-16 o fodau dynol yn y tonau a'r creigiau, a phob un fel am ei fywyd. Gwnaeth y rhai oeddynt i life brlts aoi y lan, tra y gaiaelodd ereill yn y bad oedd wedi ei anmharu trwy yr ergyd a gafodd yn erbyn y graig. Fel y mae yn ofidus meddwl, collwyd pedwar o'r gwroniaid, sef John Jenkins, gan adael gweddw a chwech o blant; Wil- liam MacNamara, gweddw a phedwar o blant; William Jenkins, gweddw a dau o blant; a William Rogers, gweddw a saith o blant. Yr oeddynt oil yn byw yn y Mumbles, ac yn bysgotwyr wrth eu galwedigaeth. Heblaw y pedwar hyn, collwyd un o'r rhai a gymerwyd atynt o'r Hong, sef saer o'r enw Kebberg, yr hwn a adawodd weddw a dau o blant yn Dantzic. Arosodd dwylaw y Hong Admiral Prinz Adelbert ar ei bwrdd hyd y prydnawn, pryd y gallasant gerdded i'r tir yn ddyogel. « DYWED gohebydd o Borthcawl fod yn ofnus fod agerloag wedi myned yn ddrylliau ar y Tasker Rocks. Fod rhywbeth i'w weled yn y cyfeiriad hwnw yn debyg i hull agerfaaT* Fod y dybiaeth hefyd yn cael ei chryfhau gan y ffaith fod dau gorff wedi cael eu golchi i dir yn agos i Southerdown. BOREU dydd Gwener diweddaf darfu i'r llestr Pioneer, perthynol i Gaerdydd, basio llestr a'i gwaelod i fyny yn Pen- arth Roads. Wedi dyfodhyd ati, daeth y meistr i ddeall mai ei henw oedd Kelso, Bridgewater. Bernir iddi droi yn ystod yr ystorm. Ni wyddus ddim am ei dwylaw, ond ofnir eu bod wedi myned i lawr. 0 OLDHAM yr ydym yn cael i garfcg fawr addurniadol, oedd ar ben melin Belgrave, gael ei ohwythu i lawr, yr hon a syrthiodd trwy y t6, yn nghyda chyf- answm mawr o briddfeini. Lladdwyd dwy fenyw yn y man, a chlwyfwyd dwy neu dair ereill. Y MAE Hong, yr hon a gredir oedd y Mingsend Hawler, wedi myned yn ddryll- iau ar Bardy Rock, Balbriggan. Credir 0 i'r boll ddwylaw gael eu colli.