Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

•••' ^51 ° Vv r /#-v ,,f: r i .x-r-f. f!<v- <sS^ £ r A «><»-«.••■. ,«i u i >> —iv.■ 3 ,5Mj-rw! :■ '• ,•.<•• •• ,C 1 t V SAFE "V .r three Lozenges fx* years j <? TUT t? 'O^ (Sv u V VMa anduPward**f°urLo*-1 \-O^ li* a24 rh II (ill Vvffl enges; /or three succes- i FOR 1 jj« sive nights. Further/ t f\^?v directions and par-y *1 i ticulars on th^e^T 16poxes CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW pennau teiluoedd a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynoa rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. # Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas l bawb ag sydd yu dioddef oddiwrth y Ilyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn cadam.. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gelhr ei narfer vn ddiberygl. Nid oes eisiau te senna nac unhryw pbysiqwriaeth ar ei hot. Gadawaut ddylanwad iachus a chryfhr.ol ar ei hol, gan hynny gellid ei rhoddi tinrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Ymae pedwar math, 0 leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gynredin, sef y llyngyr bychain, y nyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y mae pob un o'r rh1\i hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corflf yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r nrif ARWYDDION. Llyw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn peru ir plentyn l startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y nroeuaU yn ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neti rac;or o r arwyddion uchod, doeth fyddai rhotlrti ychydig o'r Lozenges gwerthtawr hyn yn ddioed, scf lorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyJdlaiÎur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob ffcryliydd >«rchu<i. uv Os na eilir ei cael yn dJidrailerih, jrsgri^-ner at Mr. ILY: EVANS, F.C.S. Manufacturing Oe.j.ist, LUn«;:ly. A danfonir hwynt au 14, 34 neu 55 Stamps ynol y size, u. I iti 4 2S. 9d. neu 4s. 6d. mhirni r DyoddafwchP ";rJ. IN BLYCHA1D 0 vAL.NSIS m um "P TT.T.fl .J: .L..J.I W' ->1»3i yd" fx y VcgUygtaiaeth (wea at Ddiffjt Val ,.J.(: Athwyldeb yw Yagyfaini. fLf E'.VN i laaws o gymtalltofc ifl, y mae y gwneatawrw* o't vmk te iAwb'»ylto I waeod ya gyho«dtai ■" ps>«D, guttata*? ;■ fa,' gaa dehulo ya flta ft feiTti I' xfevt ;»*?. ?.k.oeddus iadaean en qymeaaft ? tyaT.:>«Jiaetoau o*u gwertht»»rT"w k ut, v ^eni iija wedi eu paxotol yn ottlu n iaBr#.»-iat,r.u gei*>^ o 1,.0, aú yn gwelthtB- ."u mwua, Ii t-1(W *1- ? cyiansott&uws ayaol, to yi .0 «g>• Vutfj-a.- '.yawqragaauur&ywbanwa. k uaihyfc i ay tra yu cjiiawnu aaiftyv f i iD gwerthxeda ya paciUduo w it yfigy :\t. ac 18 oiirlo pob ymgMgftatt t i 3u-vT?yic!'4b. Y mile J rbaDau IIUIWDO -ioi eu wrth eo. cymeryd, 80 y BMK « i. shaotoyv-Sasiii yr eo utarhaa wil dwcfoa cl!jiiier}t3 .!i:\1eIL i nuwut yn alar y teddygto '0i<4u ^i^ xuattou itewiol anmbarOWf. ■:>«, n&fcyj* r g'nwuiuoi tatliAU 0 «uJttwyiaeniv ,vr u j riitii a dtiygaut ya cuaen ttatt* .-•nyr*. £ vft i-otws. ja y Oytia, Penysgafnmu., m y (J.¡t-»-t b vr utahwyddlad, Tyasrwoa yt -*& £ *& %<■ V fytaiat. Jtvolrwymedd, Pfia :i*pt QysgirfnryM, Uottiac *•;• sCaibor.Foea yn y rea, GWJD" m»3ar Yfiar|4, Prewar draws y LWJuu al •>%f X'owa** » tli y wyneb a'r oorft, Anmhtu .!&; p pjji^siav awn! Foeaau yayr irtumofc ixj^uau, mfisa, Iriflamattnii, Oortac 9«s^- byiitgmtycheddyrJatamofc <¥* ters- i?'giu-,UA g eithrediadau yt Yagytalai :4 *o«iiJ»?U W&u IBWibanf yFA:: iC-1 i ^THA .iJ6.i b si, k-flt, Aberdar,a(Mlywea.- E I a^e & < isitf Veh Liver tuia weengwuetit 4lVi stmt i cji." i-'avitts, 5-j, Wtod-stiee#, Aberdai, i '"iywp'i' i y Ilea mawr a dderbyaiatti f: m e.:rfi BiUftcai, ate Jjiver Filto yn twy aa« » «si iy&fm.* £ u*.x&b ti.u'iio-roWj OwftilMWH) a iifrfth*vaiisti i a adibecruagymeiadwyo etot .IUD¡.i\ú 6 C'4 Wv,,u,- eUm I bawb o'm rhJW, yi i<yaiaiz<t a'u k ;1 -ye( -wnend Uawet o ddakMW "k. Tie ^Bert, a cWywed:—" f ma« .?fab <ft5W ,»nu,uU uea aliiawr I mt, t Qt, vmwri uu cyajR^ttvsto i'r rbjrw laeaywaMW yi r5r £ ^ifi u^». aTrtttorfd, » ddywed:—li £ V«5^ <i«c* iaawr oodlwrtb P«l« Eiiiov> is vet Jf.v*a ayaiiuiwyt ya tawi »» cymflimJw/ ertiij." j, ;—beieu llw oymeryd v a • wru tyued i otpiurys. i\x it :il <&€ '.«* isii't iu, lL lie., a 52s. fifl. yr D. ■tm Sf id. 4< as., "w oaei oddlwrtb i gw iuiurwi,— W. isvtvns, M.K.P.S.J J •).!•> li&i'iUS** V/iiBMIMT, 14, CotaJLaroiai-Street. Aberdar* a < bo> ieryiiyaa oyintoi. -_w_ >r fu | u A< cE *t TS yn eisiau ar Gwmni JvU \swmo> y 'City* yn walianol s'vnaa » H^euair Cymru. ±thoddir t&l S" neiiiiluol i ddymoa ■iii,, „ «, ..»« cUamlieaol » wexttao « taaaiS ticryUfaoelid. aaruydedaaa » UM y O uoi. Am tanylxon pellach, ym. niyuer 8la'Wp} &'r Manager, 5453, Jfagfc rN J iVil YN BAROD, (Maui; Y Paixsh, John Mills, IjLONDAIN, \U;is Vr Parch. N. C. Jonea. A iaaudioeb. rti-i, vi rzro. i'!il aardd, Bs. 60. I'w gael J.,tHl Li, Muisi, iJtu tdloes, ac yn Swydaia i BA^N, a otmr P boll lytrwerthwyr, lit. aei v<i y geii 1 Cel, lioll weiUuau y diweddlU ifuKii Mi.ii.Ho Banedd! Dameddl Daneddl -YMUNA T, Wlufcty Evans1 H >•«!••> »a > cy oeda ei fod wedi ei aj t yntio yn INA 'HWILIW I > )ANEDDWR TRA KNWOG, 0 j a -^vti' i.i': wr Bordd i gyflawm an* ayv. uccbeb am l"l'imdd Jo :c.d o'r mathau goreu I ? jfha* t- "5#Ai- t;All y gwobrwyon mewn amryw &r tdangosiad&u. 3fca coliax ueTi isit, 0£2 10s. y set, a danedd t t; s ugoi f. 6s. y dant. kC.g\ v; virir cianedu uetyd, nen rhoddir spra t 2, &c., a hyny gydalt b'landca mwyaf. TYNEA I AM SWLLT YR UN. i-m foddlonrwydd a ded- wyd<:wvh ^ydapbobsek KtV&sr.$<v,/feii uv'i,- r,C, EVANS, M.P.S., ^0] f Oiieuii'it & Dentist, Aberdare IIAB tLE WIB (SOS DYPBD), l \,M.t xp'u' ^era, via Swansea, 1 Teao? So >iav iwiddugol yn Eisteddfodan Cllcuarton, Caerdydd, ao AhQrtawe. Cigr.red i d.e? >y& engagements fel Tenov & eistoddlodoL Bases KJiad! Boxes Rhad!! DY&5T7NA ISAAC THOMAS, Under take*, Abeidai, hysbysu y oyhoedd ei fod Etewydd pwvoasa gwerth canoedd o tauria o goed at wnetttirat BOXES I YM. FUDWYR. &0, Hefyd, ei fed yn dal gario ei alwedigaeth fat Undertaker JIlt mlaan fel cynt, yn hollol annibynol ai bawb pwy byimg, h c yn dymtuoo oael y gefnogaeth arfeioi mae ganddo STOC HELAETH 0 POXES yn bavod bob amaei am y whs- oedd owalynol, wedi tain on olodiad i uiurhyw mr elJ Dywyttegaeth t— Ilwi 3ft", Its.; Bit. Bin., 16«.; 8ft. 9b., 19. -4 A Cotllniau I Coffiniau I DYMUNA WILLIAM JAMES, Under- taker, 91, Twynyrodyn (gerilaw Oapel Seion), Mertbyr Tydlil, hysbysu ei Imaws cyfeillion a'r oyhoedd yn gyifrediaoi, ei fod yn gwneuthur bob math o gofiiuiau a saar. iiiaetb yn rhatach na neb yn y lie; hefyd fod ganddo hearse i gario chwech o bersonau a'r corff i unrhyw barth. Goffiiniau mawrion, o .£1 3a.; eto. i blant, o 7s. Eloriau byohain am yr un pris. Bydd W. J. yn bresenol ar bob amgyloa* iad o goffinio a chladdu. Cofier y oyfeiriad,—91, Twynyrodyn, Merthyr Tydfil. COFFINIAU I COFFINIAU DYMUNA WILLIAM WILLIAMS, Undertaker, hysbysu ei gyieillion a'r oyhoedd yn gyiiredmol ei fou wedi agor busnes yn iSenghenydd Street, Treoroi, lie y mae yn gwneud pob math a Uoliimaa a Saerniaeth yn rhatach na neb yn y lie. Colhiniau mawrion, o 2da. Coffiniau plant, o 6a. 6s. Eloriau bychain am yr un pris. Bydd yn Bresenol ax bob amgylcaiad o gofihiio a chladdu. (Jolier y cyfeiriad,—21, SENQ-HENYDD STREET. THEOKCI. 476 AT YMFUDWYa Lroruchtvyliaeth Ymfudol TrwyddtdiQ | |YMUNA J. D. PlEKCiC (dwydianc) •U hysbysu y ceir pOD gwyuoaaeth yn nghylch hwyiiad ageriongau, a'r prisxau i waiaanol ranau o'r America, Canaoa, Aws. tralia, New Zealand, a pnob parcn o'r by a, trwy ymofyn ag et, yn (iyLoraeg neu yn Saesonaeg, mewn ilythyr yu eynvvyspostage stamp. Sicrheir tocynau cludiad am y prisiat iselaf. Telir sylw neillduol i docynau (passagt tickets) wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Uynoruiwyol (assutsc passage) y Liywodraetli i Canaatt. Cyiariyddir a piiawu ar eu uyfodiad j Liverpool, a sicrneir lleoedd i'r OyllU) gyda'u gilydd yn f rnanau riiagoral yn 11 ageriongau, i bawD a ymacUrieaujiC eu goia. i J. D. FIERCE, yr hwD. syaa weUi oroetti ) Werydd amryw weittuau, teitiiio llawer yt yr America, ao wedi cael proliad iieiaeth Y1 y iasnach yiniudol. Cyieirier at,— J. D. Pi-bKUil], EMIGRATION AGENT, 13 ♦HIGHFIELD ST., Titiiebarn St., LlVEiiPOOL. Cymeradwyir yr uchod i sylw gan 1 Parchn. John Evans (Eglwys Bach), Linn dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Join Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, .F,À Ph.S., Aberdar, 800 ereill. iSa" COFIER Y CYFEIRIAD UCHOD. BHYBUDDI YMAE GWILYM THOMAS yn agored i dderbyn engagements fel Basswr a beirniad canu. Ei gyfeiriad hyd hysbys- rwydd pellach, ydyw Porth, Poutypridd. BETH YW ELECTROZONEP Amwisgoedd frydanol Iachaol, I'w gwisgo ar wahanol rauau o'r corff (yn ol natur yr afiechyd), sydd eisoes wedi profi yn dra effeithio mewn gweila Diffyg Anadl. Bronchitis, Diffyg Treuliad, Iselder Ysbryd. Rhwymedd, Anhwylderau yr Afu, Poenau. yn y Cefn, Crydcyinalau, &c. Y mae y Magnectic Appliances hyn o wneu, thuriad newydd, ac o ran nerth a rhadlon- rwydd yn gyfryw na chynygiwyd eo cyffelyb enoed o'r blaen i'r cyhoedd. Anfonir pob manylion pellach ar dderbyn iad Stamp, gan yr unig oruchwyliwr drof Gymru, sef MR T. JONES, Chemist, WILLOW STREET, 08WESTRY. tSfY mae nifer o dystiolaethau hynod i effeithiolrwydd yr Electrozone wedi eu derbyn yn ddiweddar od'diwrth bersonau o Gymru a dderbyniasant wellhad trwyddo. Argreffir y rhai hyny yn fuan i'w lledaenu. er budd ereilJP Miss Kate E. McCarthy (LuNos SAWEL), BRITON FERRY, Ip open to engagements as Soprano io Dratorio and Miscellaneous Concerts. Newydd ei Ddarganfod I Mcddyginiaetk Llysieuol It WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved so. cording to Act of Parliament, 1875.) Cafodd oynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oedd wedi myned i'r wlad hono er adferyd ei ieohyd. Gwnaeth brawf o'r naill feddyg ar ol y llall, nes myned trwy ei holl gyfoeth, ei ieohyd wedi ei dori i lawr yn Uwyr, a phoenau dros ei holl Korff. Yr oedd ei ar- chwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pylu, ac yntau wedi myned fel drych- 'II iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blanigfa oedd yn orlawn o lysiau, ac yntau yn broffeswr llysieuaeth, cymerodd sylw manwl o'r ofi. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwmod, oyfeiriodd un o'r brodorIDD ef at llysieuyn meddygol, Uawn fifrwythau, ao wedi sylw ei fod yn afiaoh, dywedodd mai o hwn yr oedd y brodorion yn cael eu meddyginiaeth, a'i fod bob amser yn eu hiaohau. Efe a gymerodd i fyny fwndel or ffrwythau, gan ei gymeryd gydag ef, a gwnaeth ymchwilad fieryllawl i'w ansawdd, a chafodd ei fod yn oynwys defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwylderau yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddefai efe yn fawr. Penderfynoad ei gymeryd, a'r diwrnod canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar ol y llall, nes ei fod yn hollol iach. Yn fuan narweliodd a'i gyfaill negroaidd, gan ddychwelyd i New York yn ddyn iaoh a chryf. Ond pan y dychwelodd efe, efe a gyflwynodd y llysieuyn i'w gyfeilhon ffer- yllol, y rhai a gawsant ei fod yn cynwys defnyddiau iachaol rhagorol, a phender- fynasant ar fod i'w gynwysiad yn oael ei wneud yn beleni i'w cynyg i'r noil fyd fel moddion at bureiddio y gwaed, a ohlanhauy croen, y rhai a lwyr lanhant holl anhwylder- au y croen, y rhai a godant o anmhuredd y gwaed. Y maent yn feddyginiaeth werth- fawr, ao yn un a deimhd ei angen at afiechyd yr ysgyfaint a methiant tareuliol, y rhai a aohosant ddiffyg mewn ohwant ymborth, gwendid oorfEorol, poenau yn y ooluddion, dwfr poeth, rhwymedd eithafol, neu ryddni gormodol, cur^ad y galon, tafod sych a gwyn yn y boreu, gwelwedd gwyneb- pryd, methiant cwsg, biliousness, flawndid chwyddawl wedi bwyta, poen yn y pen, poen rhwng yr ysgwyddau a'r cefn, &c. Trwy ddefnyddio y peleni hyn, dechreuant ar wraidd yr holl anhwylderau a buan y teimla y dyoddefydd fod ei afieohya llethol yn ei adael, ao yntau yn debyg o gael ei wneud yn greadur newydd. Y maent yn anghydmarol mewn anhwylderau menywaidd, yn symud pob annhrefn, a dwyn y oyfansoddiad i'wiawnweithrediad. Ni ddylai yr un fenyw fod heb flychaid wrth law ar gyfer poen yn y pen, a phen- ysgafnder, &o. Y maent hefyd yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Gwellhad Hynod o Ddolur yr Afu a Diffiyg Anadl, yn Ohwe/ror, 1879. ANwrL SYR,—Bum yn cael fy mlino gan ddolur yr afu yn nghyda diffyg anadl, am bum' mlynedd, ac am fisoeda lawer yn methu gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ao er oael gwasanaeth amryw feddygon a llawer o feddyginiaethau, eto ni ohefais fawr 0 les ganddynt. Ond diolch, tuedd- wyd fi i wneud prawf o Williams's Com- pound Pills, ao y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod, trwy effeithiau gwellhaol y Pills yma, yn mwynhau cwsg esmwyth 800 yn teimlo fy hun yn hollol iach, ao nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawr gymeradwyoi ereill. Yr eiddoch yn garedig, THOMAS GRIFFITHS, Grawen Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879. Gwellhad Rhyfeddol o Ddolur yr Afu. Y CYMRO YN CANADA. Ar ol oymeryd eioh Pills, sef Williams's Compound Castor Oil Pills, mi gefais well- had buan. Cyn eu cymeryd, yr oeddwn yn methu a gorwedd yn y gwely, o herwydd y poen yn y oefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy ochr dde, yr hwn achosai ddiffyg treuliad a'r bile. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae canmoliaeth uohel i'ch Pills yn y wlad hon. Yr eiddoch, THOMAS JONES, Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn methu, a Phills Williams yn Iachau. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell. had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y 'stumog yn methu ei rhan, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er oy. meryd Uawer 0 foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn hollol iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cy- hoedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, rr Maerdy, Ferndale. Tystiolaeth Pwysig oddiwrth Feddyg. Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni Compound Castor Oil Williams, ao wedi cael eu bod yn cynwya y prif lyaieuau at y doluriau hynyy maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKE. Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwch, cofiwch ofyn yn egiur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blyohaid 0 honynt, a'r Negro (tratk mark) ar y utbel; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWOH.—Conor fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 28. 9o.; y maent yn cynwys tri o'r rhai lB. lic. Ar werth gan bob fferyllydd, neu trwy'r jmt oddiwrth y perchenog, am 15 neu 24 o tiampt. PERCHKNOO— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, Godlys, and Whikxmbe Street, Abeadar Tynu a Gosod Danedd bet- ddim poen Ii DYMUNAF hysbysu y cyhoedd fy mod yn ymgymeryd a pharotoi a gosod Patent Artificial Teeth heb ddim "s Y mae y danedd hyn mor esmwyth i' defnyddio, ao yn ffitio y gums mor berffaiih, fel nas gall y mwyaf oyfarwydd ddargan fod mai danedd gosod ydynt. Gwarenth hwy i fod yn bernaith gyfaddas at fwyta, siarad, oanu, a pharablu, a pharhant am ystod oes heb waethygu mewnlliw. Gwneii unrhyw welliantau cystal a newydd. Llenwir tyllau danedd danedd drwg an 2s. 60. yr un; tynir danedd am Is. yr un,, danedd gosod, o 5a. y dant i .£2 10s. y set uchaf neu yr isaf. Daniel Tudor William*. MSBIOAX Daua HAXA no OPPOSITB Quam's HoTmft AaaaMi. Gwellhad mewn Pum' Mynyd ODDIWRTH BESWCH AC ANWYD I OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddi. wrth beswch poenus, ao o'r braidd yn allnog i siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio Wilhams* Balsam of Honey at Besweh, hen An wyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, In- fluenza, Bronchitis, Darfodedigaeth, &c., Y mae ragoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ao i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth besweh parhaus a thrwm, ac wedi ei gy- meryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau ben- dithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a rhydd- had o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. Rhag pesweh, hen an wyd, <fec., y mae y fedd- yginiaeth oreu, yn hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iachaol a buan. I blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwellhad uniongyrchol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ao yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHARLES MATHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. GWELLHAD HYNOD O'R CROUP. Garedig Syr,-Da genyf allu dweyd i'ch Balsam of Honey achub bywyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth y Croup. Cafodd lawer 0 esmwythder drwy y ddos gyntaf, ac y mae eich meddyginiaeth wedi ei hollol iaohau.—Yr eiddoch, &c., Llanelli. JOHN SHIPTON. Allan o'r lGwladgarwrJ Medi 23ain, 1881. AT Y CYHOEDD. Dichon fod rhai yn cofio i mi, rhyw dro yn ol, alw sylw at enaint mel (Balsam of Honey) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, feljy feddyginiaeth oraf er gwelia pesweh. Cefais anwyd trwm ryw dair blynedd yn ol (mwy neu lai), a dilynodd y peswch mwyaf annyoddefoi ef. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwely, yn teimlo fy ochrau yn friw, fel pe wedi fy llabyddio droswyf. Wedi methu cael nn gwellhad, prynais botelaid 0 Balsom of Huney Williams, a chymerais hi, yr hon a'm llwyr weilha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, set o gylch yr 21ain neu 22ain o fis Awst diweddai, a daeth y peswch yn mlaen yn union fel cynt. Anfonais am botelaid at Mr Key, fferyllydd, Pontypridd, a chymerais drahwnc yn union boreu dydd Iau, sef y 25ain o Aws;, pryd y gallaswn gredu fod cyllyil yn fy nhrywanu pan yn peswch. Cymerais y botelaid mewn pedair awr ar hugain, a thyma. n yn ysgriienu ar y 29a.in o'r un mis, yn ddyn iach, a'r peswch wedi fy ngadael yn hollol. Yr ydwyf, ddwywaith bellach, wedi caei gwell- had trwyadi trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y rhiuwedd sydd yn yr enaint. Coned y darllenydd mai nid pwíI i'r cyffeiriau yw hyn, oud hysbysu y rhai hyny a ddichon gael anwyd a plieswch, fel y cefais i, y gallant gael gwellhad am swlit a chwe' cheiniog a dimai. Nid ydwyf yn adwaen awdwr y feddyginiaeth mwy na'r dyn yn y lleuad. Fy unig reswm am ys- grifenu yr nchod, yw credu y gall yr hys- bysiad fod 0 les i rai o'm cydwladwyr. Iachus, a chwedi gochel—y dolur Sy'n diiyu yr oeriel, Ydwyf, a tiiyna'r model Eto mwy fydd 4 Enaint y l\Iêl.' Pontypridd. DEWI HARA; Ar werth mewn costrelau Is. tic. a 23. 9c., gan bob fferyllydd. Gofynwch yn eglur am Williams' Balsam of Honey. Y mae cryn arbediad wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn unig gan y dargan- fyddwr,— y DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hal!, Aberdare. Tabernacle Congregational Church, Aberdare. A BAZAAR And Fancy Fair In aid of the extinction of the debt on the above chapel, will be held at the Temper- ance Hall, Aberdare, on the 6th, 7th, and 8th of June, 1882. Particulars will shortly appear. Oofflniau Rhad!! DYMUNA DAVID HARRIS, Carpenters' Arms, Trecynon, hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr mewn nordd i wneud pob math o goffiniau am y prisoedfl ise:af. Hefyd fod ganddo bod math o Trimmings, &c., ar law. Cofier y cyfeiriad,— D. HARRIS, Carpenters' Arms, Trecynon, Aberdar. Peleni Llysieuol Kernick. US ydyoh yn uyoudei oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK, Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan fiioedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIRNIK, Ysw., M.A., M.D., Darlithiwr ar Ddansodd. iaeth, ac awdwr • Traethawd ar y Turkish Bath.' &C. I Yr wyf wedi profi y peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd. wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metalaidd a niweidiol; a gallai eu cymeradwyo fel y peleni agoriadol goreu i'w cymeryd rhag Bolrwymedd ag a wn i am danynt. (Arwyddwyd), J. BALBISKZB. Mr Cranwell, Gwerthwr Moddion Meddygol, Montevidio, pan yn ysgrifenu at gadben liong, a ddywedai .— I Deuwch & chyflenwad o Peleni Llysieuol Kernick; yr wyf wedi eu pron yn effeithiol iawn; y maent wedi fy ngwella i wedi i bob moddion arall fethu ao oddiar hyny, yr wyf yn eu rhoddi i'r cleifion gyda'r un Ilwyddiant.' Cefn Merthyr. I Anwyl Syr,-DI. Humphreys, gwehydd yn Ngweithfa Ynysfelin, gerilaw y lie hwn, a ddyoddefodd oddiwrth boenau dirdynol yn y cylla am bedair neu bum' mlynedd, ao wedi cymeryd llawer o foddion er cael gwellhad, ond y cwbl i ddim bwrpas, hyd nes iddo ddygwydd cyfarfod a'ch goruch- wyliwr yn Merthyr. Gwnaeth y ddwy bilsen gyntaf a gymerodd iwy o lea iddo na'r holl bethau ereill i gyd, ac erbyn iddo gymeryd y chwech pilsen, teimlai yn hollol rydd oddiwrth boen; a byth oddiar hyny, sef am y pum mlynedd diweddaf, y mae yn cadw eich peleni chwi yn y ty, a phryd bynag y teimla argoeiion fod yr hen ddolur yn gafaelyd ynddo, nid oes ganddo ddim i'w wneud ond cymeryd dwy o'ch peleni chwi, ao yna mae yn aU right drachefn. Y mae Mrs Humpureys hefyd, yr hon oedd yn cael ei plioeui gan wyntogrwydd, wedi eu profi y feddyginiaeth oreu at y cyfryw ddoiur. Y maent yn dymuno anfon y gymerad- wyaeth hon gyda diolchgarwch i'ch gorach- wyliwr, yr hwn a fu mor garedig lddynt. Ydwyf, yr eiddoch yn ostyngedig,- ROBERT PRIOB. Gellid oyhoeddi miloedd 0 gymeradwy- aetliau ereill llawn cystal. Y mae Peleni Kernick yn cryfhau a bywiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reoiau neilIduol mewn pertiiynas i ymborth, ao y maent yn oael eu cydnabod fel y fedd- yginiaeth oreu sydd wedi ei darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw Iferyllydd, neu gan ddirprwywyr penodeoig, mewn blychau lB. lie. a 7ic., gyda chyiarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisienau Liysieaoi jHerniGii 1 Ladd Llyugyr. Y mae y Teisienau (Lozenges) hyn y fedd- yginiaeth fwyaf effeithiol sydd enoed wedi cael eu cynyg at y llyngyr. Y maent yn hollol ddiniwed o ran eu cynwysiad. Gail plant o bob oedran, gradd, a sefyllfa, eu cymeryd gyda pherffaith ddyogeiwcii. I'w cael mewn biychau Is. lie. a 7to. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick. Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn neu flweh- That is Gold which is worth Gold." WHITE'S SUGAR-COATED Pill of Health! From the receipt of a celebrated physician. Patented and rendered tasteless. WHITE'S PILL OF HEALTH FOR THE SKIN AND BLOOD, Cures Bilious Complaints, Indigestion, Wind or Flatuence, Oostivness, Giddiness, Heart- burn, Pain in the Head, Chest, Back or Loins, Gravel and Stone, Liver Complaints, Pale or Sallow Complexion, Palpitation of the Heart, Colic, Pimples, Piles kbotii out. ward and inward), Eruptions, Loss of Ap- petite, Sickness, &c., &c. Copy of Analysis from Dr. Hopkim. I have made a careful analysis oi White's Pill of Health,' and found them to be com- pounded of gtnuiue and pure ingredients. I thmk them the best Apeneut and Auti. bilious Pilis known—a warm stomachic, and admirably adapted for wind and con- stipation generally. (Signed), JOHN MORGAN HOPKINS, M.D. 11, Quay-street, Carmarthen. WHITE'S SUGAR-COATED PILL OF HEALTH Cleanses the Stomach. Once used, they are universally approved of, and never fail to render satisfaction. Copy of Te-8ti#umial. March 21st, 1876. Gentlemen.—I have much pleasure in testifying as to the efficacy of your Pill of Heath.' They can be taken at all times without any inconvenience, and readily nfford relief in any obstructions. One or two doses suffice for Biliousness, Heartburn, or Indigestion. I can also specially re- commend them as a traveller. Yours very faithfully. THOMAS DARGAN, Inspector R.S.P.C.A. Prepared specially by White Brothers, M.P.S., Chemists, 7, <»uildhall Square, Carmarthen. Sold in boxes at one uniform prjce is. 11,1. each; to be obtained of all Chemist and Druggists. Y mar WILLIAM fHO.!4 AS (EOS WESALLT), Y Tenor buddugoi yn Eisteddfodan Cenedl- aethol Wrexham, Caerdydd, ar Deuawd Merthyr, yn agored i dderbyn engagement* i ganu mewn Oratorio a Miscellaneous- Concerts. Cyfeiriad hyd hysbysrwydd pellacb,-n Florence Street, Neath. A MARVEL OF CHEAPNESS Superior in Quality,Make, and Appearance. WHITWORTH & Oo/s Speciality HEAVY WINTER OVERCOATS, SIs. OVERCOATS 218.) Warmly lined, OVERCOATS 21s. made & finished OVERCOATS 21s. in the best styltt OVERCOATS 21s. of workr unship, OVERCOATS 21s. | undoabtedly OVERCOATS 21s. are the best and OVERCOATS 21s. I cheapest OVEBCOATS 21s. Overcoat's in the OVERCOATS 21s. Kingdom. OVERCOATS 21s. Specimens can bQ OVERCOATS 21s. seen daily in the OVERCOATS 21s.J Windows. WHITWORTH & Co., 14, Cardiff-Street, Aberdare, Removal-Please take Notice. OWING to increasing business, I have been obliged to take more commodious premises near ths Landing Ssage, and beg to advise you that my address henceforth will be JAMBS REES, Passenger Agent, 14, St. Paul's Square, Liverpool. (Late 19, Union Street). AT YMFUDWYR. JAMES REES, PASSENGER AGENT, 14, St, Paul's Square, Liverpoolt Late with Cymro Gwyllt. All information given respecting Fares a.u4 Sailings of Steamers for America. Passes sent from America attended to. Personal attention paid to PassougeM—" economy and comfort studied. Write before leaving home for particulars IS" Ymofyner yn Nghwm Rhondda ag R. PHILLIPS, Griffin Inn, Pentre. COFfER Y CYBEIRIAD FGHOD. Alco Feddyg Neu Berygion ac Aneffeithiolrwydd Dio& ydd Meddwol fel Meddyginiaath," Gan T. E. GRIFFITH, Aiitddu. Y mae y llyfr poblogaidd hwn yn rhoddl, tystiolaethau prif feddygon y byd ar effei iau Alcohol ar y cyfansoddiad dynoJL Ei bris yw 6ch., ond danfonir 12 i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad blaendal o 3a. neu 6 copi am 2s. c Oaneuon y Plant: Yn cynwys darnau adroddiadol rhagorol Q" waith yr un awdwr, ac ar yr un teiorau. KS" Pob archebion am y ddau i'w danfoa at D. L. JONES ( OynalawJ Briton Fsrry^ Glam. -2, -I- Radaut Hadau!! HADAU GERDDI!! I Y Goreu yn y Plwyr I IVEW YD D EU DERBYN, cyfanswm mawr o bob math o Hadaa CH cddi m Blodau newyddion, a hyny yn umjGKyth. oddiwrth y tyfwyr, Y maent yn cael eu sicrhau i fod yn newydd a da, ac i'w pwerthic am brisoedd rhesymol. Dymunk am wneudi un prawf. Pys, Ffa, Wniwn, Cenin, Radish, Lettnca* Brocoli, Savoy, a phob math o Ladau. Cofiwch y cyfeiriad,- T. WHITTY EVANS, Chemist a Hadwr, 14, Commercial-StreeL, AherdaTt EISTEDDFOD GENEDLAETHOIt MERTH YR TYDFIL. YN AWR YN BAROD, Pris 6c., Y Bryddest Fuddugol ar "Pywyd," GAN WATCYN WYN. Anfoner yr archebion i'r cyhcr T^wr. Mr 1'r "6 Joseph Williams, Swyddfa'r Ty., I Dydd, Merthyr. Rhoddir yr elw arferol i lyfr- werthwyr a dosbarthwyr. 6 FUKNiTURE"; HARMONIUM, AND P I A 2sT O WAREHOUSES, 6 & 26, CANON ST., ABERDAREk ryr, 1', Mrs. B. H. Phillips, General House Furnish, Is now offering goods at great: y rclaceci prices. A good stock of Home-made Fnraitare Ü. ways kept. Repairs neatly doac. Harmoniums & Pianos by the best makers,. Note the Address,— 6 & 26, Canon Street, Abjxd&m*. »0DKWYAUPBI0M8 (WEDDING RINGS!) OAK RICHARD JONES, Watchmaker, 35, CANON STBEET, ABJbxtDAE^ H "0'" (Gyferbyn a'r Temperance HP'"1,"1 Lie hefyd y gellir cael Oriaduron ( WA-TEHEX)? Drychwydrau (Spectacles), Ac., am y pEia" oedd iselaf. Dymunaf hysbysn y cyhoedd ty mod y* parhau, fel arfer, i gylchdeitliio trwy A.bois dar a Chwm Rhondda. Diolchaf hefyd am barhad o'r gtjfno-^aeth y mae fy nhad a minau wedi gael er ya 68 a llynyddau. (It"