Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

HEREWARD

News
Cite
Share

HEREWARD YR OLAF O'R SAESON. ¡.: PENOD VIII. Pan y cyrkaeddodd Hereward a'i wyr, achosodd gryn gynhwrf yn y lie, ie^ hyd yn nod ar fywyd y byny a arferent fod mor ddifywyd a'r clawdd pridd oedd o gwmpas. Pwy oedd y gwron anadnabyddus? o ba le y daeth? a beth fu ei fywyd blaenorol ? oedd ym- holiadau pawb yn y dref. A fyddai iddo ef godi ac ysbeilio yr Abad-dy ? A oedd y Chatelain ddim yn wallgof i ganiatau Arnulf ieuanc gydag ef trwy y dydd ? ac yn fwy gwallgof byth trwy ei gymeryd allan mewn rbyfel yn erbyn Ck>tmt Guisnes ? Tybiai rhai y gallai efe fod yn ysbiwr, yn dyfod o flaen llynges fawr, ac wedi dyfod yno i ysbio noethder y wlad, ac y byddai iddo yn faan encilio yn ddisymwth, er ail ym- ddangos yn nghwmni Harold Hardraade o Norway, neu Sweyn o Denmarc, a'u galluoedd. Neu, onid efe oedd y naill neu y llall o'r rhai hyn? Y pethau hyn oedd siarad cyffredin y lie, ac yr oedd Torfrida wedi clywed yr oil, ac yr oedd rhyw ddymuniad ynddi yn barhaus y buasai yn dda ganddi ei weled ei hunan. Cyrhaeddodd y newyddion am ei wr- hydri y naill ddiwrnod wedi y llall, ac erbyn iddo ddychwelyd yn mhen yr wythnos yr oedd holl drigolion St. Omer yn yr ystrydoedd yn edrych arno. Yr oedd Torfrida wedi clywed digon erbyn hyn am dano, a mwy na digon, a phan y daethant yn marchogaeth i mewn— yr Ardalydd yn eu blaenori oil, a, Robert le Prison ar un Haw iddo, a Hereward ar y llaw arall, yn edrych fel blodau yn Mai, edrychodd Torfrida ar Hereward o'i hystafell fechan, gan ei garu yn ei chalon. Edrychodd Hereward, yntau, arni hithau, ac wrth weled ei llygaid gleision tywyll, a'i gwallt tywyll dolenog, meddyliodd mai hi oedd y greadures harddaf yr oedd wedi weled yn ei ces, gau ofyn hefyd pwy allai hi fod. Pan y-clywodd, efe a anghofiodd yr oil yn nghylch merch y Sultan, a Thywysoges Caercystenyn, a'r holl adar prydferth ereill oeddynt yn ngwahanol ranau, y byd. Ni feddyliodd efe am ddim ond am enill y ferch brydferth hon yn fedd- jant iddo ei hun. "Felly, efe a benderfynodd wneud ym- gais am ei gweled a'i denu, tra y gwnaeth hithau yr un peth tuag ato yntau. Ond buont am beth amser heb weled eu gilydd, a buasai yn dda i un o honynt pe buasai heb weled y llall erioed. Pe buasai Torfrida wedi rhagweled, ac yn fenyw wirioneddol, buasai wedi cymeryd y chwerw gyda'r melus, a'r anhysbys gyda'r hysbys.

.PENOD IX. 1 tcOl

DYDDIAU MARI WAEDLYD.

BEIRNIADAETH AR Y BEDDARGRAFF

Y DOSBARTH BLAENAF.

I HANES MR. WILLIAM EDWARDS,:…