Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

TAITH 0 ABERDAR I SILVER CLIFF,…

DYDDIAU MARI WAEDLYD.

EISTEDDFOD LLWYNYPIA—AT IAGO…

PELL AC AGOS. '

AMRYWION.

AT 44 UN 0 NHW," 0 FERNDALE.

EISTEDDFOD GLYN-NEDD.

CYFARFOD HANER AWR WEDI DAU.

BRYNSEION, TRECYNON.

-------I EISTEDDFOD GYFEILLON.

CYFARFOD Y BOREU. 1^*

CYFARFOD Y PRYDNAWN.

0 NEWYDDIADURON CYMREIG AMERICANAIDD.

News
Cite
Share

yn gallu effeithio gwellhad gwreiddiol ac arosol arno. Ganwyd ef yn Perth- y-per, sir Forganwg, yn agos i gartrefle 1 0 y Parch. D. Harris, Chicago, a'rhwn yr oedd yngyfaillmawrhydangeu. Dywed- ai Mr Harris Ei fod yn nodedig am ei ffyddlondeb fel cyfaill, pan caffai ddyn yn ddyn." Yr oedd tad yr ysgrifenydd, D. J. Hughes, a'r ymadawedig yn gyfeillion mawr. Ymfudodd i'r wlad hon oddeutu 33 mlynedd yn ol, a bu yn preswylio mAwn gwahanol fanau o'r wlad wedi ei ymfudiad iddi. Bu am rai blynyddau yn byw yn agos i Richmond, Virginia, o'r hwn le yr ymfudodd i'r lie hwn, lie bu farw. Mawrth 7, yn 66 mlwydd oed, John Rosser, Carbon Run, Indiana, mewn canlyniad iddo gwympo ar ei wegil nes achosi enyniad yr ymenydd. Gadaw- odd fab a merch, a brawd a chwaer i alaru ar ei ol, heblaw lluaws o berthyn- asau a chyfeillion agos. Genedigol oedd o Pant Cadifor, Dowlais. Yr oedd yn y wlad hon er's tua deng mlynedd. Mawrth 2, yn ei phreswylfa ei hun, Huron St., Milwaukee, Wisconsin, o'r inflammation of the bowels, Mrs. Jane James, gweddw y diweddar David James, yn 77 mlwydd oed. Bu Mrs. James yn bur wanaidd ei hiechyd er's blynyddau, fel nad oedd gan ei pherth- ynasau a'i chydnabod unrhyw ddys- gwyliad iddi fyw yn hiv, eto ni feddyl- iodd neb y byddai farw mor ddisymwth ag y bu. Ni chafodd fwy na rhyw ddau neu dri diwrnod o gystudd cyn iddi gael ei galw ymaith, ac ymadawodd a'r fughedd hon yn byr ddiboen i bob ym- ddangosiad dynol. Ganwyd Mrs James mewn lie o'i enw Wilusog, ger Aber- ystwyth, sir Aberteifi. Wedi priodi a David James, Tynyrhos, o'r ardal hono, aethant i ddechreu eu byd ar ffarm o'r 8nw Dolegwyn, yn yr un ardal, ger Aberystwyth. Yn mhen ychydig sym- udasant o'r ardal hono i Lundain, a buont byw yno am tua deng mlynedd, ac yna ymfudasant i'r wlad hon a thir- lasant yn America yn y flwyddyn 1855. Befydlasant ar ffarm yn ardal Concord, Wisconsin, a daethant i'r penderfyniad 1 werthu allan yma hefyd yn mhen tua deng mlynedd, a dyfod i dreulio gweddill 6tt dyddiau yn Milwaukee, ac yna y gorphenodd y ddau eu gyrfa ddaearol. Bu iddynt 15 o blant i gyd, dau o'r rhai fuont feirw yn yr Hen Wlad, ac un yn y wlad yma, fel y cyfeiriwyd eisioes, sef Mrs. Edwards; ac y mae deuddeg eto yn fyw, ond yn bur wasgaredig oddiwrth eu gilydd lawer o honynt, fel y mae yn dygwydd bod gyda y rhan fwyaf o deuluoedd Uuosog.

PELL AC AGOS. '