Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. YR ydym yn cael fod rhuthrwyntj wedi cymeryd lie yn Alabama, trwy yr hwn y lladdwyd ac y niweidiwyd amryw oersonau, ac y dinystnwyd lluaws o breswyldai.. 1 Y MAE hen gabman, o'r enw Benja- min Franklin, 62 oed, wedi marw o newyn yn Islington, Llundain. Yr oedd wedi methu dilyn ei alwedigaefch.o her- wydd afiechyd, ac wedi gorpead myned i'r tiotay Y dydd o'r blaen cafwyd ef yn farw yn ei dy, a thystiolaeth y meddyg oedd, ei fod heb gael ymborth amraidyddiau. > Y MAE dyn o'r enw Robert Lock yn awr yn sefyll ei brawf yn Mhenfrb, am "daraw un Eicbard Griffiths a, haiarn rjoeth. Tarawyd ef amryw weithiau ar ei ben, fel mae o'r braidd y crechd ar un amser y buasai yn gwella o gwbl. BOREU dydd gercher diweddaf caf- wyd corff William Hughesi Ayn o Ferthyr, yn farw ar lmell rheilffordd yn Caldicott. Gadawodd wraig a thri o >blant. Nid oedd ond wythnos er pan y dechreuodd weithio ar dwnel yr Hafren. Gadawodd dafarn neillduol am haner awr wedi naw n?s Fawrth, adaethcyd- weithiwr o hyd iddo wedi ei ladd ar liaelly rheilffordd. Y MAE glowr o'r enw Evan Thomas, Llwynypia, a menyw o'r enw Elizabeth Bosser, yn awr. yn aros eu prawf am fra yn nghyd ac ymbriodi, tra y mae gwraig gyntaf Thomas yn fyw. DYDD Sadwrn diweddaf, o flaen ynadon Merthyr, dygwyd »n F*«my Garbett, Fochriw, o dan y cyhuddiad o guddio plentyn newydd-anedig ar y lydd o Fawrth. Trosglwyddwyd hi 1 sefyll ei phrawf yn y sesiwn. Y MAE yn dda genym ddeall fod perchenogion glofa Tylacoch, Treorci, wedi Ilwyddo erbyn hyn i ddyfod o hyd i'r glo chwech, a'i fod yn debyg o droi allan yn wythien werthfawr iawn. YN Hitchin, ddydd Sadwrn diweddaf, darfu i gludwr llythyron niweidio pen ei wraig a morthwyl i'r fath raddau fel nad yw yn debyg o fyw. Nos Wener diweddaf lladdwyd tir- feddianydd o'r enw David Mathewson, o Glenisla, ger Dundee, trwy gael ei daflu allan o'i gerbyd. Cafwyd ei gorff y boreu cfmtytfol, a i gfeifyl yn sefyll uwch ei ben. DYDD lau yr wythnos ddiweddaf, tra yr oedd dyn o'r enw Benjamin Thomas wrth ei waith yn nglqfa Courtherbert, Mynachlog Nead, syrtfci&dd careg iawr. yn pwyso tair heu Eradair tynell arno. Syrthiodd un pen i'r jgareg ar ddram wag, fel yr ataliwyd y éwymp i syrthio yn unionsyth arno. ■' Gorfuwyd Qael offefytft^Barf gareg oddiarno, yr hyn a gymerodd amser mawr i'w gyflawm. Cariwyd ef adref yn fyw, ond bu farw oddeutu tri o'r gloch. Gadawodd wraig ac amryw blant man ar ei ol. BOREU dydd Iau diweddaf bu farw Mr Thos. Lloyd, Prince of Wales, Dow- lais. Yr oedd y boreu dydd Sadwrn blaenorol wedi bod yn Mwrdd Gwar- cheidwaid Merthyr, ac oddiyno aeth i'r Castle Hotel, lie y cafodd epileptic fit, o'r hon y bu farw dydd Iau. Bu farw yr un boreu a Mr Menelaus, gyda r hwn y bu yn gweithio flynyddau yn ol yn Dowlais. PRYDNAWN dydd Sul diweddaf aeth chwech o filwyr yn Pembroke Dock yn eu bad ar yr afon, aphan yn dychwelyd o Hobb's Point, trowyd y bad ar ei ochr, a thaflwyd yr oil i'r dwfr. Achubwyd pump o'r chwech trwy i fadau fyned i'w cynorthwyo. DYDD Sul diweddaf, tra yn ymddi- fyru ar fad ar yr afon, yn Nghastellnedd, syrthiodd un William Greaves i'r dwfr, ac a foddwyd. YN Llanilltyd Fardref, boreu dydd Llun diweddaf, bu farw amaethwr o'r enw David Morgan yn dra sydyn.

LLOSGIAD AGERLONG.

»■ ETHOLIAD EAST CORNWALL.

v CYFARFOD DOSBARTH Y GLO…

MARWOLAETH Y PARCH D. E. JONES,…

. AT Y PEIRIANWYR.

LLOFRXJDDIAEXH Yl^ DURHAM.

OFERGOELEDD NEILLDUOL.

MWNWYR Y DEYRNAS GYFUNOL.

CELF A MASNACH.

CASNEWYDD.

MARWOLAETH DISYMWTH MEWN EGLWYS.

FFRWYDRIAD MEWN GWEITHFA '.BYLOR.

.I PENTYRCH.

EGLWYS ANNIBYNOL CWMGARW.

EISTEDDFOD BRYNMAWR.

" BLODWEN" YN NHREHERBERT.

. CLYWED.

[No title]

I TREORCI.

SALEM, HEOLGERYG.

GWAHODDIAD I EISTEDDFOD CAS.…

FERNDALE.

EU GWEITHREDIAD.

GOFALBD PAWB AM HYN. ^

.STRIKE MAWR 0 LOWYR.

EISTEDDFOD PENTRE'R YSTRAD,…

LLONGDDRYLLIAD DYCHRYNLLYD.

OEDIAD DIENYDDIAD LAMSON.

.ABERTAWE.

Quinine Bitters