Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

,v E ti I &k %A I -r \) iT^^a /ror <5<v\i *U* r*\&- t\ uf to 2 years, one \J Kl-COA/Mb>\> I t AS A n a\ ^IE Loz-nges; 6 to 12 year), I 8AFE lw /j' i //fiftmSSK Lozenges; 13 j^rj/ t? VT i? "O *• ip ft"1 J V' vra *05-/ \^S uj || I ) I I VMS# tnj'ti; for three sttccts- J poK • iiAi^U-JLy L titra J'w nig>"s- Ft"l'r ii cv^ oav^??*treet'°"sand*>ar-y ClYMMERADWYTR Y LOZENGE YMA I SYLW Vy pennau teiluoedd a rhoddir v rhesymau canlynol dros hynny. Y macnt yn deisenatt bach r'-)ns, 0 liw tempting ac hynod rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth ^rvno ynJdynt ei hunain, ac yn <ryfaddas i bawb ag sydd yn dioddef oddtwrth y llyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ci harfer yn ddiberygl. Nid oes eistau te sryna mc unnryw physiqwnaetn ar ei nou Gadawaut ddvian-.i 10 i u:hus a .cliryih ol ar ei hoi, gan liynny gelltd ei rhoddi 'unrhy.v ainscr p;>.n by'ddo y plentyn yn tjwanychu, er nad oes IIn sicrw\dd m <e y llynr.yr yw yr achos. Y'T"e pedwar math, o o lyiijyr yn blino dynion yn cyfTredin, sef y llyngyr byclulil, y llyn~yr hirfain, yr hirgrwn ar culwc (tape). Y mne pob 11:1 n'r rf >1 hvn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gvru v cot :T yn atwrnscrol t'r bcdd. Dyma rat o'r 01 if ARWYDDION. Llyw y \vynebpi*"d yn an-, fyuio-i, yr anadl yn drwm, yr archwaet: yu ;vf.uu!, v rw- yn ani-smwytli, n-i freuddwydion a inynvr.h frilhJndau yu p Ml ir p'entyn 1 st.irtiva gwaeddu yn ei ^wsg. Yr ymyv^'a I yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn ysn, gr.oall vn >cti. Os no iir 1111 nc i ra ;ir 1 r arwyddion uchod, doelh fyddai rhoddi yc'iydig or Iji/sii.—s i;w.i 1 lit.iwr byn yn ddioed, scl lotweiili 5 \Vnrnt'();-1,t \V'I' I v. v y ym i a thystiolaethau a dderbymwryo ■' ,r |» ..111 I-ib if-ryI!'l c:in:hiis. Is na ir t'l c:ie.t ■■ 11 a,i h.«|i m'Ih, yr.yrifener at Mi 'VILY'i' hV'\N>, F Lhe;, isi, Uant.iy. •1 ditnhinir h wynt iiu 14, 34 neu 55 Shtutps yn 01 y size, Is- ij v is. 4d. neu 4J. 6d. Paham v Dyodclafwcu r TBBIWCU "UN BLY0HA1D 0 EVANS'S BILIOUS m U7I -T~31—r T" cr* PILLS7 Y vhal ydynt y Fbddygimaoih o**u >s tJiiffyj Treuixad ao Anhwy Me b yr Yn^ytuut. MEWN oan<yniad i iaaws o gy AiaoUi s psreouoi, f m<.<e y iWuecT?.iS.*9r# .y; Olwedd wedi ei ddArbwyllo i -,Yueud ftJ &bo«a&w y peteai gwarthtawr r fU) gau de-uaw jru sis* bydd I brawt mwy cyhoeddus iudiaia set cytiteajM a ohadarnhaa y tystiolaethan o'a gwuTii&wroik Y mae y peieni hyn wedi eu parotol yn oisla. </r Mnrywmech goreu o iytftaO; .vi yn gwettttretli yn naturiol a slot at y cyiAu^o ;d;«K» d/aoi, &c y. gylryw ag y geiiirea cym«rya gait ua: Jiyw ar unrhyw adeg, a hytiy trs ya ojHasuu asir&y* orohwyt X ru&ent yu gw&tiueau ya aeittau.. ar yr yggyfaint. ao yn ekrio poa yKigftsgiua duedda l anhwyldeb. X aiae y rtiAuau msm>o yn oael eu rheoieiddio wrth eu cymeryd, An y iu* ea rheotoiddiaa yu OVAli ea Hicrh&u wem dariofi > ohymeryd y peiem., Y PjAeut yu tacjt y traaygv laeth oreu t wuithredv»a»u :,xtuiioi &umu*i0&«. yn ughyaa'i gwahauui taUiau c urfiwykie;* alr ysgylakiC, y riusu a ddyyaut yu ajaaen Otu. DiynycU, Dwtr PoeUi yn y <Jy>ia, Peny&gafn&c- Poen yu y Cyila, Uwyntohwyiiaiad, "rpftwittl j. nghymydogiw-Ln yr isgyiatau. xtouwjwdau, tin a'r Gravel, Cletyd Meiyu, Uysgadrwydd, vou. ohwaetb at Xiubortn, Foeti yu f Pea, iivyu- Iaelder Jfabryd, Poeaau at kirawi- y Lsynau Oeln, Toriad allau ai j wyuen a'r ccrfi. <auiiuiiu. edd y QwaW tibeamaubia, P-jeziau yu 11 X snuaiv. a'r Ochrau, jJiSyg i^reuiiact, iuflaiiiawon, Ou.r>»- f Galon, &a Fe sytuada y pelenl hp glafycbedd yr Ystuuw* 10 lawn reoieiddm gweithrediadaa yi *s«y»k a hoU weithrediadaa y treuiiauw TYSTIOLAETHA U P WYfllG. Levi John, 31, Monk-st., Aberd&r, a adyW>> "Y mae eicb Bilious t'oh liver Pilis wedi Ilea mawr i ml." James Daviee, 68, Wind-street, Aberdw, ddywed:—" i uiaey lies mawi a dderbyu^.v trwy eteh Bilionst t'ob laver Fiua yu iwy w fedral ei byabyao." Mra. titarket>, incline-row, Qwui'OAch, a ajt- lolaetha;—"u»Lat yu ddlbet; ab gyuiontowya «-■; Biliooii a'ch iavex Ptha i bawb c'ai myw, g gymamt »'u bod wed) gwneau iiswat u da»o& mi." Mrs. Hughes, Treharbert, a ddywocli ta*. eIoh Peleni wedi gwueud lies Oiaawi mi, a d; munWJf eu cymeraciwyo t't rhyw metiywasdcl y gyttreoinoi." Mr. Kdaiunds, UwUiordds a ddy^e<i :—• rdWJf wedi deibyn mawr ifx v-ddiwrtii PSKJI; Bilious ft Liver ifivaus, a dyiuiuiwyx yu tewt QflDerad WJO i ereiii" i Orfarwyddiadau :-DWJ beien i'w cymeryd noson wrth tyned i orphwyu Ar werth mewn biychau, lb. lic-, a 2s. 9c. yr QL trwy y post, la. 4c. a 3s., i' w caei oddiwrtk gwneuthurwr,- T. W. Evans, M.R.P.». DLBPBNTTLMW UHKMIJTT, 14, Commercial-iStruet, ADerdai A chaa bob tferyuyaa cyirU jt. tAi | O AGENTS yn eisiau ar Gwmni t/vv Yswiriol y City' yn wahanoJ ranau o Ddeheudir Cymru. itlioddir t&i da, a chydeusderau neiliduol i ddyniou ieuainc o gymeriadau diamheaol i weithic eu hunain i sefylifaoedd anriiydeadas c dan y Cwmni. Am ianylion pellach, ym ofyner (gyda stamp) a'r Manager, 23, Pagt Street, bwansea. YN A WR YN BABOD, Cofianty Parch. John Mills, LLUNDAIN, Gan Richard Mills a'r Parch. N. C. Jonefe Llanidloes. Pris, mewn llian hardd, 3s. 6c. I'w gaeJ gan B. Mills, Llanidloes, ac yn Swyddfa'i DARIAN, a chan yr holl lyfrwerthwyr, lit hefyd y gellir cael holl weithiau y diweddar John Mills. Danedd! Danedd! Danedd! DYMUNA T. Whitty Evans Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi ei apwyntio yn OBUCHWYLIWR I DDANEDDWR TRA ENWOG, Ac yn awr mewn ffordd i gyflawni un. rhyw archeb am Ddcunedd Gosod o'r mathau goreu I Y rhai sydd wedi enill y gwobrwyon mewn > amryw arddangosiadâu. Set achaf neu isaf, o X2 10s. y set, a danedd unigol o 5s. y dant. Adgyweirir danedd hefyd, neu rhoddir springs newyddion, &c., a hyny gyda'r huandra mwyaf. TTNIK DANEDD AM SWLLT YR UN. Rhocldir sicrwydd am foddlonrwydd ded. wyddwch gyda phob set. Co&er y cyfeiriad,— T. WHITTY EVANS, M.P.S., 680] Chemist & Dentist, Aberdare J Y MAR D. LEWIS (EOS DYFED), B.A.M., Ystalyfera, via Swansea, Y Tenor Soloist bnddugol yn Eisteddfodau Cenedlaethol Carnarfon, Caerdydd, ac Abertawe, Yn agored i dderbyn ent/wje/neuts fel Tenor a beirniad eisteddfodol. 1, bo ff Khad Boxe* Kind Dy>1lT^A ISAAC THOMAS, Urdm tain?, Afcs?*fi», hysbjaa$cyh<-Hdd e. led at«n-dd: pwv«u»a ^v>cith «ii;ot*dd ¡ ;"a» fttt c goad at i,n-utiiux, BOXES 1 Y M. ?UI'wv CW| 4ic Htsiyd, ei it-d vyi dai i _1, i lei ViAirtiAk&p yiU| -'■ar< ? i vni, yu bolici si'?i byiii.I arb&^b v ag. c yu dyittutic i»«i y g«im g&fii ^.•fsr I Y ssa*. {tuiiddo STOC HEI<aETH t F(>210S yti swod K-b &n*s6> iiU; y prù. *sd^ o?u iytjot, wedi tain en cittdiad i nnrhyw HU. 1,1, Vyvv»■• g&efch :— :8, 5^ 14. 3a. 6in., 16a.; Sit, 9t:1., 1"1 Cofliniau I Cofllniau I DYMUNA WILLIAM JAMES, Under. taker, 91, Twynyrodyn (gerilaw Cape] Seion), Merthyr Tydtil, hysbysu ei luaws cyfeiilion a'r cyhoedd yn gyffredinol, ei fod yn gWueutljnr bob math o goffiniau a saer- niaeth yn rhatach na. neb yn y lie; befyd fod ganddo hearse i gario chwech o bersonau a'r curff i unrhyw barth. Coffiiniaa ma..wriou, o £1 3s.; oto i blant, o 78. Eioriau byohain am yr un pris. Bydd W. J. yu bresenol ar bob atngylca- iad o goffiaio a chladda. Co tier y cyfeiriad,—91, Twynyrodyn, Merbhyr Tydiil. COFFINIAU I COFFINIAU DYMUNA WILLIAM WILLIAMS, U Undertaker, hysbysu ei gyfedlion a'r cyhoedd yn gytfredmol ei fod wodi agor busnes yn Senghenydd Street, Troorci, lie y mae yn gwneud pob math o (ioffiniau a Saorniaeth yn rhatach na neb yn y lie. GoJfLiniau mawrion, o 288. Colhniau plant, o 6s. 6s. Eloriau byciiain am yr un pris. Bydd yn bresenol ar bob amgylcaiad o goffinio a chladdu. Cofier y cyfeiriad,-21, SENGHENYDD STREET, TllEOKCI. 475 AT )(MF UD 'V YR, Goru-chwyliaeth Ymfudol Trwfdd-edi# DYMUNA J. D. PIERCE kciwydlane) jJ hysbysu y ceir pob gwybodaeth yi nghylch hwyliad ageriongau,'a r prisiam wahanol ranau o'r America, Canada, Aws traiia, New Zealand, a phob parth o'r byd trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yt Saesonaeg, mewn llythyr yn cynwys postag< stamp. Sicrheir tocynau cludiad am y prisiar iselaf. Telir sylw neillduol i docynau (passage tickets) wedi eu derbyn o'r America. Riioddir Mordaich Gynorthwyol (assist# passage) y Llywodraeth i Canada. Cyiarfyddir a phawb ar eu dyfodiad Liverpool, a sicrlieir lleoedd i'r Oymr) gyda'u gilydd yn y rhanau rhagoraf yn yi ageriongau, i bawb a ymddiriedant eu gotai 1 J. D. PlERCE, yr hwn sydd wedi croesi j Werydu amryw weithiau, teithio llawer yx yr America, ac wedi cael prohad helaeth yi y fasnach ymfudol. Cyfeirier at,- J. D. PIERCE, EMIGRATION AGENT, 13, HIGHFIELD ST., Tithebarn St., LIVERPOOL. Cymeradwyir yr uchod i sylw gan j Parchn. John Evans (Eglwys Bach), Line dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Johi Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F,A Ph.S., Aberdar, ac ereill. T3* COFIER Y CYFEIRIAD UCBOD. J WANTBi). INSURANCE AGENTS throng North and douttt Wales, to represent tti London and Comity Provida-it institutiou Liberal terWk oflered. AU klu,t. of LaHurtmw for any sums. N on-forfeitaOit:Pobceli iron birth to 85 years of *ge. By ltoÜuual, quwterl) or calendu mocthly premium-.—For tatt P!H ticulais, apply to Mr. WATKIMS, lnr.ur&D< Manager, Branch Offines, Mertu-r Tydfil THE PORTH ART UNION. PT1HE above Grand Drawing of Prizes to take place at the China Shop, Hannah- street Porth, has been POSTPONED until Monday, April 3rd. 1882, through the coun. terparts not being returue t, and other circu mstances. 1 Handsome Tea Service 1 5 f 2 Patent Kuife and Fork Cleaner and ball doz. Knives an. I Forks 1 0 f 3 Knife & Fork Cleaning Machine 0 10 < 4 Roasting Jack 0 2 ? 5 Mcerschaum Pipe (i W i 6 One Pound of Tobacco and Pouch t» 7 • j And several other prizes varying in :n», j Tickets, 6d each, or book of 12 for 6s, Tickets may be obtained on ap,. I the Sec., T. H. Jones, China Shop, Humi Street, Porth, Pontypridd. Wiuiii, Unj ¡ hers will be published in the TAM^N I following week. Proceeds towards s>i>r.« James Jones, collier, who met wit:- m. accident that disabled him for al oug tinue .1 iniag t,% Newydd ei Ddargonfod I Mcdduginiaeth LlysieiwL WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved M. cording to Act of Parliament, 1875.) Cafodd cynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oedd wedi myned i'r wlad hono er Adferyd ei iechyd. Gwnaeth brawf o'r naill feddyg ar ol y Hall, nes myned trwy ei boil gyfoeth, ei iecbyd wedi ei dori i lawr yn llwyr, a phoenau dros ei holl gorff. Yr oedd et ar- chwaitli at fwyd wedi ei gotti, ei olygou wedi pylu, ac vutau wedi mvneti fel drych- iolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blanigia oedd yn oriawn o lysiau, ac yntau yu broffeswr iiysieuaeth, cymerodd sylw manwl o'r oil. Tra yn myned trwy y blanhigfa un (liwrnod, cyfeiriodd un o'r brodorion ef at hysieuyn meddygol, llawn ffrwythau, ao wedi sylw ei fod yn atiaeh, dywedo-id mai o hwn yr oedd y brodorion yn cael eu uaeddyginiaeth, a'i fod bob amser yu eu biachau. Efe a gymerodd fyny fwndei o'r ffrwythau, gan ei gymeryd gydag ef, a. gwnaeth ymohwiiad fferyllawi i'w ansawtid, a chafodd ei fod yn cynwys defnyddiau rbagorol ar gyfer anhwytdertm yr ysgyfaint, oddiwrth yr liyn y dyoddefai efe yn fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod canlynol yr oedd yu teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar oi y llall, nes ei fod yn hoilol iach. Yn fuan ffarweliodd a'i gyfaill negroaidd, gan ddychwelyd i New York yn ddyn iach a chryf. Ond pan y dychweiodd efe, efe a gyflwynodd y llysieuyn i'w gyfeilhon ffer- yllol, y rhai a gawsant ei fod yn cynwys defnyddiau iaciiaol rbagorol, a phender- fynasant ar fod i'w gynwy^iad yn cael ei wnend yn beleni i'w cynyi; i'r iioil fyd fel moddion at bureiddio y gw uxl, aehianhaa y croeu, y rhai a lwyr ianhant iioll anhwy Ider- au y croen, y rhai a godamt o anmhumid y gwaed. Y maent yn feddyginiaeth werth- fawr, ac yn un a deimU;i ei angen at afiechyd yr ysgyfaint a uiv. ih.ant treuliol, y rhai a acbonaat li^yg mewn eliwant ymborth, gwendid coriforol, poeuau yn y coluddion, dwfr rJO-tb, rii^vymtdd eitbafol, neu ryddni gormodoi, etiri -a, i y g liou, tato.i sych a gwyn yn y boreu, gwolwwt.i gwyueb- pryd, methiaiit cwsg, bii.oasues^, uawndid eh'.vyddawl wedi bwyta, povii yu v pen, poen rhwng vr ysgwvdda. j,'r ;lu, &o. Trwy ddefnyddio y pel^ui Uy:s, -echreuant ar wraiud yr hoil anhwy i.ierau a huan y teimla y dyoddefydd fod ei afiechyd llethol yn ei adael, ac yutan yn <.koyg 0 gael ei wneud vu greadur newydil, Y maent yn anghydmaroi mewn anhwyidyrna menywaidd, yn gy,,at,,] pob annhrefa, a dwyn y cyfansoddia-d i'x-v i.tv,!Ti Ni ddylai yr un fonyw fod heb wrth law ar gyfer poeu yu y pen, a piuu ysgafader, &c. Y maent Liefyd yn rhagorr^ ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Owellhad Ilynod o Ddolur yr Aftt a Diffgy Anadl, yn Chuefmr, 1879. ANWYL SYR,—Bum yn cael fy mlino g.sn ddoiur yr afu yn ngiiyda dïffyg auadi, rill bum' mlynedd, ac ain usoudd lawor vu methu gorwedd yn fy ngwely ddyddnano« ac er caei gwasanaeth amryw ieddygon a llawer o feddyguaaethau, eto ni chcfai^ fawr 0 les ganddyut. Unci diolcii, tuedu- wyd fi i wneud prawf o Wiiaams'a Com- pound Pills, ac y mae ya dtla genyf (jjoiJ hysbysu fy mod, trwy elf, i-^hiau gwellhaol y Pills yma, yn mwyohau cwsg esuowyth ac yn teimlo fy huu yu hoiiot iaoh, ac ni8 gallaf beidio dweyd yn dda am dauyni,, a a mawr gymeradwyo. "eroill. Yr eiddocii yn garedig, Thomas GHn rixas, Grawen Terrace. Meruhvr. Gor. lOfed, 1879. Owellhad Rky(.pdd,¡J. t1 Diolur yr Afu, Y CYMRO YN CANADA. Ar ol cymeryd eich Pills, sef Wiliiarns^ Compound Castor Oil Pills, mi gafais weti- had buan. Cyn eu cyiueryd, yr c<eoA-^o yn methu a gorwedd yn y gweiy, o herwydd y poen yn y cefn a c Sljouidu}" i>iade, ac vn fy ochr dde, yr hwn achosai ddjffyg trsuiiad a'r bile. Yn oi fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae canmoliaeth uchel i'ch Pills yn y wlad hon. Yr eiddoch, THOMAS JONKS, Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn m-ethn., a Pkilh Williams yn fachan. Yn ddiolchgar yr hypbysaf cbwi o'r gweli- had gwyrthiol a g.-fais dfwy gymerydT eich Compound Castor Oil Pills. Bum mewti blin- der mawr gan boell yn fy ai onau, y 'stamog yn methu ei rhan, pouu yn fy nghein, a gwaethaf oU, methn cysgu y nos; ao er cy- meryd llawer o fodduvu doctor am amser I maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, I y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyi yn hollol iach. Y mae fy ngwollhad I wedi peri syndod mawr yn y gymydocaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cy- ? hoedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale, j Tystiolaetk Pwysig oddwrth Fed4yy, I Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio I Peieni Compound Castor Oil Williams, *uj wedi cael eu bod yn cynwys v prif lytueuau atydoluriauhynyy maent wedi eu ha^ncanu. | Dylasent gael cefnogaeth gan bo-, t-^Ju yn i gyffredinoi. DR. BLAKE. I Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur ma Beleni Compound Castor Oil Williams, a, gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob I blycbaid o honynt, a'r Negro (trade mark) ar y «Thel; heb hyn nid oes un yn.gywir. J Srr.TvcH.—Cofier fod arbediad wrth brynti j y Mycl. v-v mwyaf, sef 2s. 9c.; y maent ya cyi;-vy>- i ri o'r rhai Is. l^o. Ar werth gaa I tit) li»;»'yi'ydd, neu trwy'r post oddiwrth y perche^cg, am 15 neu 24 o stumps. Kh^HBSOQ Daniel Tudor Williams, DRUG HALL, G'idlys, Strost, Aboader Tyna aGJsod Danedd hel ddim poen! DYMUNA F hysbysu y cyhoedd fy mod yn ymgymeryd a pharotoi a gosod Patent Artificial Teeth 46b ddim poeta I .'C" Y mae y danedd hyn mor esmwyth i> defnyddio, ao yn tfitio y gmtut mor berffaith fel nas gall y tnwyaf cyiarwydd ddar^at j fod mai danedd gosod ydyut. Gwarenw hwy i fod yn berSaith gyfltdaàs at fwyto siarad, canu, a pimrabhi, a paariiant an ystod oes heb waeSihygu mewa lJiw. Gvrnev I ccrbyw weliiaataw cyst al a uewydd. I, Lleuwir tyiiau datsedd dauedd drwg an 2.e;. 6c, yr un; tyuir da»ie<ll am Is. yi uti f danedd gosod, c» 5s. y dam i £:1. 10s. y xt achaf neu yr isaf, Damel Tudor Wvli.un.n* VfHl>tOAt lldd. <JVP->W'Tr <|nE»oi'S AB&tjL*. G-welihad mewn rum' Mynyd t'u"I T fi BESWCH AC AN W YD I OS ydych yu dyoduei nos a dydd oddi- wrtu beswcii poen us, ac o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, nea anadlu, i dylech ddefuyddio Williams' Balsam 8f: Honey at Beswch, hen Anwyd, Byrder Anadi, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, In- fluenza, Bronchitis, Darfodedigaeth, &c., Y mae ragoriaetiiau neiliduol y Balsam yn ei effeithiau iaciiaol yu rhydtiilau crynhoa.d yn y llwnc, yn galluogi y claf i beeri yn rhydd, ao i anadl a gyda rllwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gweiihau y doluriau I a deimlir bob amser yn y fyn Wüli oddiwrth I beswoh parha-as a. tbrwm, ac wedi ei gy- I moryd bydd i'r dyoddeiydd Iwynhau ben- ciitliion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a 1 bydd- had o'r pesweh sydd yn ei ganlyn. lthag pesweh, hen anwyÜ, &c., y mae y fedd- yginiaeth oreu, yu ha.wdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iaohaol a ouan. I blant yn dvoduef odviiwrtli y pas a'r Bronchitis, nid. oes ei gytIelyo; y mae yu rhoddi gweilhad unioagyrch.i:. GwiiX-LHAD RHYFKOJJOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch tld"m of Honey les mawr i fy mhlentyn .juwe mis ood, yr hwu oedd yn -grug o'i enedigaeth, r ao yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn I awr yn holl iach. CHAHLES MATHEWS. Cwmdows, Colly, near Newba.ige. I GWELLHAD HYNOO O'lt croup. Garedig Syr,-Da genyt a:ln aweyd i'ch I Balsam of Honey achub oy wyt i fy mhlentyn, I yr hon oedd ar y pryd yn dyo-iuef oddiwrth y Croup, Cafodd lawer o e>mwythder drwy y ddosgyntaf, ac y m ae eicii rneddyginiaeth wedi ei hollol iaciiau.—Yr eiddoch, &c., J Llanelli. JOHN SHIPTON. I Allm o'r 'Gwladfjvrwr' Medi 2Sain, 1881. AT f CYHOEDD. | Dichon fod rhai yn cotio i mi, rhyw dro ya ol, alw sylw at enaint met (Balsam of Honey) Mr WiLiarus, o'r Cadiys, Aberdar, fei,y feddyginiaeth oraf er gwella peswch. Oefais anwyd trwm ryw daif blynedd yn ol (mwy neu iatj, a dilynold y peswch mwyaf annyodderoi ef. Yr oeddwn bob boreu wrth goiii o'r gwely, yn teimlo ty I ochrau yn ïnw. fel pe wedi ty iiabyddio I droswyf. Weiii methu cael nn gweiihad, prynais botelaid o Btdsom of Hotkey Williams, a chymerais hi, yr hon a'm dwyr weilha- odd. Cefais anwyd wedi hyny, set o gylch i yr 21ain neu 22ain o lis Awst, diweddaf, a daeth y peswch yu mlaen yn unon fel cynt. I Anfonais am botelaid at Mr Key, tteryllydd, Pontypridd, a chymerais drailwuc yu union boreu dydd Iau, sef y 25ain o Awst, pryd y f gallaswn gredu fod cyllyll yu fy niiryvvanu pa.n yn peswch. Cymerais y botelaid mewn I pedair awr ar hugam, athymahynysgrilenu { ar y 29ain o'r un mis, yn day a iach, a'r I pesweh wedi fy ngadael yu tioUol. Yr ydwyf, ddwywaith beilach, wedi cael gwell- had trwyadi trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyi am i'r wlad wybod y rhinwedd sydd yn yr enaint. Cohed y darllenydd mai nid pwlf i'r cyffeiriau yw hyn, ond hysbysu y rhai hyny a ddichon gael anwyd a phesweh, tel y cefais i, y gallant gael gwellhad am swllt a chwe'cheiniog a dimai. Nill ydwyf yn adwaen awdwr y feddyginiaeth mwy na'r dyn yn y lleuaa. Fy umg roswm am ys- grifenu yr uchod, yw credu y gail yr hys- bysiad fod o les i rai o'm cydwiadwyr. Iachus, a chwedi gochel-y dolur Sy'n dnyu yr oerfei, Ydwyf, a tiiyna'r model Eto mwy fydd I Enaint y Mel.' Pontypridd. DEWI HARAN Ar werth mewn costrelau Is. lie. a 2s. Oo., gan bob Seryilydd. Gofyawell yn eglur am Williams' Balsam of Honey. Y mae oryn arbediad wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn unig gan v dargan- fyddwr,— DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare. Tabernacle ono'i eg;,t oaal Church, Abemhi-e. A B A Z A A ft And Fancy Pair In a-W of the extinction of ti-t <kt)t on the above chapel, wi:J lie beld at the Temper- ance Hall, Abf wlfire. on the (Itb. 7ife, atid 8th of June, 1882. Partiesiars vrill shortly appear. NATIONAL SCHOOL-ROOM, THEfYNON. THE ART UNION PRIZE DRAWING for the benefit of Hanniah Jones is POSTPONED to Monday, March 27th, 1882, when ten valuable prizes will be given, Tickets, 6d each, or a book of 12 for 5s. Duplicates to be returned to the Secresary eu or before Feb. 20th. Trea.r.;ttrer,-W. R. PROTKEROE, 32, Windsor Street, Trecynon. Secretary Taos. REES, 4, Edward Street, Trecynon, erdue. Peleni Llvsieuoi Kernick. i \S ydycli yn dyoddet o- idiwrth D<lo!r y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Dill;, g Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolnr y Wyneb, TREIWCH BELENI LLVSIEUOL KERXICK, Y maent yn fy chain, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn ¡ cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd y feddyginiaeth oren yn y byd Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIHNIB, Ysw., M.A., M.D., Darlitliiwr ar Ddansodd- iaeth, ac awdwr Traethawd ar y Turkish Bath,' &c. Yr wyf wedi protiv peieni "y id yn myned wrth yr etiW Peleui Llysie.uol Kernick. ac vr wyf yn nwybod bcth sydd vnddvnt. Yr wyf hefyd wedi profi eu hetfeithiau. (taJlåf ddwyn tystiolaeth wiriouedito! en bod "n rhydd oddiwrth sylweddau metalaidd" a niwei'liol; a gaMai en cytoerad wyo fel y peleni agoriadol goren i'w eviaeryd rhag Bolrwymedd ag a wn i am l -uvnt. (.Afrwyddwydl, J. BALBTRNIK. yfr Cratiweil, Gwert'r Mod d m Meddygol, Montevidio, pan yn vsgrif-inu at gadhen llonvs a fi 'y ved.-d :— Kernick; yr wyf we li HI pruti yn effeithioi iawn; y rnaput e i fy nf!V-ella i we,l¡ ¡ 1tóh moddion .rail e t1 c oddiar cy, vr wvf yn eu rho<di i'r lle lion gyda'r nu ilwvd iiant.^ Cefn MerHyr. • Anwyl Svr,—D1. Humphreys, ydd yn Ngweitbfa Ynys < 1-7., gei? aw v lJe a ddyoddefodd od !iu-r'.h bo; n -,u (Hrd •• -loi yn y cvlta Pn-i I)e-ta;r wedi cpweryd liawer o i\«]di'»M er «. aei gwellhad, end y ew>,l i iMiyn nvrpas hyl nes iddo ddygwyrd eyfarfod a'ch gornch- wyliwr yn Mertlyt Gv.Tijeth y ddwv hilsen gyntaf a m .nerodd fwv ó) le- iddo na'r hoil bethan ereill i gvd. ;*<: erbvJi id gymeryd y elj -veeb teindai rn Ivdiol rydd oddiwrth boerj a byth o'i,liar hvuv. set am y pnm mlvnod-.l diweddaf, v 1;1';0 vu cadw eich pAlern" ch"^i yn y tv, a ->hrvd byoag y t",jrn't argo^.i'on fod yr h»*u i 1-^iM I yu gafaelvd ynddo, tid oes gandd-t d !'■>• 1 i'w wnond ond eymervd dwy chwi, ac vn rn.-v- yu ✓ rifhf dr&b"f' V mae Mrs ITnsiphrova he^vd, yr L"1¡ yn cael ei pb^e^i .III wv>itogrwyd ,v eu y>rofi y faldyginiaetih cren at v e 'In- ddohiy. y vn snfon y uyti-. ). wvaefi hon ev ia diolnhgarwch i'ch «oruch- wyliwr. yr bwn a in mor garedi-; i Idynt. I Ydwyf, yr eiddooh yn ostyngedig,— ROBERT PRICE. GeHid cyhoeddi mi;oedd o gymeradwy- aethau ereiil llawn cystai. Y mae PeJetii Kernick yn cryrban a bvwiocau yr holl gyfansoddiad, ac nid ydyut vn gofyn unrhyw reolau neiliduol mevv u perthynas i ymborth, ac y maent yn c-el (>n r;ydaabod fel v fedd- yginiaeth oreu svdd v !i ei dar^an'od. Gellir eu cael gan nsrhyw fferyilydd, neu ganddirprwvwyr penci-. lig, mewn lilyehau Is. l|c. a 7.|c., try da chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisienau Liysiouol Kernick i Ladd ? I7 gjv. Y mae y Teisi-».n hyn v fedd- yginiaeth fwyaf effi- t'siol sydd erioed wedi caet eu cynyg it, y ¡: \j?'1! Y maent yn hollol ddimwed o n,n eo cynwysiad. Gall plant o bob o'-wir-iv. id-K a sefyllfa, eu cymeryd gydt i 1 lyogclwch. T'wcael mewn 1) ite. a 7^0. yr un, gan y dirj)rwy^ \» 1 yu gwerthu Peleni Llv«ieu >i Kernick. Byddwch ofal ii, i .v (I vr enw ar bob sypy;,) i,.iu 'well.; MMEDIATF RELIEF I THE GRF. VR < '(1 HEALER. White's B Currant Coiigii 5 r^up! -lo A certain reme !y v *r,i -bs aud Colds, Asthma, Brone'r .juess, i looping Cough, Phi earn ^ood, Tightness on the Chest, Ac and pleasant to the taste, an ( r vken by children. [ORIftiNW • • mil* iDL.] Burry Port. Gentlemen,— T HLACK CURRANT Coroti SYRUP i,I; )f you fcr iny son, has mad(v i hirn. He was too ill to leave :ta baking the first dose he h • :ht's sleep, a: d felt better in i He went cn with it as directet!, ■ ■ :fore the bottle was finished, it ? -.c, Cough and the blood he was and brought him round so >- •: he w^is able to attend his drill » M5:»tia in Carmar- then. I will ■ olumend it, and say it is the b- > •;> I have seen. rSi JOHN LEIGH. Messrs. White. « Prepared onb others, M.P.S., Chemists, 7, a^martben. Sold by all cner 'jetties Is. ltd. a 2s. 9d. each. SWANSEA V RT UNION. K GRAND PRIZES will t ike plae; A."v Union principle at the Teiiip- yulais, on I'.aster Mon ia\ > 1882, in the v rest-nee of ;entlemer J. ? .vans, Esq Ui> •v- .-v i\ Seven Sisters; j t. Waiters. Ksq luuse; G. Davies Esq., Bwdfa FI" v- >r, Esq., Mar. Ystradgvti>'■ -■ ,¡;?; D. Thomas F., I ■; l?>t prize £ R f-r:ze .0 15 0 2nd „ 4 t.; 0 10 0 iird „ 0 it C »?; 0 7 b 4tb „ 2 ) „ 0 5 0 f>th „ 1 j 0 2 Tickets, 6d. ei, of 12 for 5a. The proceeds to ii ¡;.ht of Cwmtawe Bridge and Roa< ¡" to Ynysuchaf, Ystrtv ^yn!ais. Twe&snrer,—J -s, Hendreladis. Tickets may bo m application to the Secretary. • LLS, Ynysuchaf, Ystradgy su » ea Valley. Winning nnmb ■- -• p ublished in the TADUN and c C-nuy Netcs, the f. A M.vKVi:iL (iF 'j; ?•»XKSS!I Siij'Cnor tctbd App'xiran-Ge, WHITWORTH & Co.'s Spec: a lite HEAVY WINTER OVERCOATS, 21s- OVERCOATS 23sO WdrmW lined. OVERCOATS 21s. j ^ade W finisbedr OVERCOA1S 21s. in the l>est stvie OVERCOATS 2is. of workmanship^ OVERCOATS 2is. of workmanship^ OVERCOATS. 2U.J nndouhtediv OVERCOATS 2is. ,are the best Ša4 OVhiRCOAlS 21s. I cheapest OVKBCOATS :.a". Over-oats in the OVEHGOATS 2is. Kingdom. OVbRoOA^TS 2 ;s. Specimens ean bo 'pe can b!O OV KRCO A i S 2Is. seen daily the OVERCOATS. 21s.J Windows. WHITWORTH & Co., 14, Cardiff-Street, Abeidare. TY COMER Cyn talu arian i fv-j? 1 i'r AMERICA, CANADA, NEU au <r'i i LCA, Anfon well at GOMEk KOBSRTS, General P<i..<*i-iujer .l;mcy, 29. Ubion Street, Liverpool SPARES, FHOM £3 16s. AT YMFUlMVTR JAMEs REES, PASSENGER A^KNT, 19, UNION Sni&ET, LI VERPOOL, Late witb Cymro Gwyllt. All information given respecting Fares audfe bailings of buGitufiVa tor America. Passes seat ird,U. A.11 i, attended to. Personal »iou j od to i^saengers—- ec-'»Lo'iiy aa.1 co aiort studied. Write .-avirsg ,!O¡j18 for particulate V.aofyaer yu N ;hw>n Rliondda ag R. G-.iS-i Inn, P-^utre. <J'JFirJU Y i.'V !• Hi HI AD UOtiOB, "I Ale 3 F3ldy^ Nv.'i .1 -,>a a • A.t ry,rvtl;i Dloo- y i d d iw ret .vladdyginiaeiih," Gan r. tj. Allbddu. i ni ie y Lyir poblogiidi it ya yn rhoddi cystiolaeth in prif iod .iygon y byd ar effeith- iau Aljjhj! ar Y cyfaaso 1 liad dynol. Si br:s yw iich oad Jaafonir 12 i aurhyw gyfeiriad ar dderbyniad blaeadal o. 3s. 9c.; neu 6 eopi am 2s. Caneuon y Plant: Yn cynwys d traau .»:.lr-> iduvloi rbagorol ot waiia yr un awdwr, ao ar yr un telerau, 1 is3 Pob arcliMb ou am y d tau i'w daufon at D. L. fJ-Vg f Ctf/i iistw ) B-'iton Pury" Ohllll. Miss Kate E. McOarcliy (Lt>INO-> SAWEL), BRITCX J^KbCttY, Is open to engagements as Sopiano ilk Oratorio and >I'seeila^ous Concerts. Y W1 XJ jli I A. M T H O M A S (EOS WENALLTs Y Tenor buddugol yn Eiste Idfodan Cenedl- aethol Wrexham, Caerdydd, \'r Deuawdl Merthyr, yn agored i ddetbyu engagements i gann mewn Oratorio a. Miscellaneous Concert. Cyfeiriad hyd hysbysrvydd pelhch,-21. Florence Street, Neath. Hadau I Hadau!t HADAC GJijliL)Ui !•} Y Goreu yn y Plwyf! VTEWYDD EU DERBYN, cyfauswn* k mawr o bob raath o Hadau Gerddi a Blodau newyddion, a hyny yn uaiousyth; oddiwrth y tyfwvr, Y ruaent yu e-iel ea, sicrhau i tod ya newydd a (ht, ac i'w gwerthur am brisoedd rhesymob Dymunir aiu wneud; un prawf. Jb-ys, Fia, Wniwn, Ceain, Radish, Lettuce^ Brocoii, Savoy, a phoh math o hadau. Cofiwch y cvfeiriad,— T. WHITTY EVANS, .i, Ha«i..«• r, 14, Comnierci!»•!• Street, Aberdar*. IOJ) (WEDDING RINGS f) 6AN RICBAED JONES, Watelimaker, 35, OANON STREET, ABERDARE* (Uyierbyn a r !t;:u..pt.rH.¡,Cf:: Hall), Lie hefyd y gellir cael Oriauvuon ( Watcht»/% Orychwydrau (ic., am y pris- oedd iselaf. Dymunaf hysbysu y cyhoedd fy mod ?>arbau, fel arfer, i gylebdeirlnii tiwy Aber- dar a Chwm Phpuddn. Oiolchaf hefyd a.m barbad o'r ^efcogaeth y mae fy nhad a r-ilisr vr-flj gael or ys 68 fiynyddaa. 144 BETH YW E EOT B,OPSONE? J viwisgoedd Trydn-n- I uxciwal, ['w gv.isgo ar wahanol rnxiK> o'r corff (yfe. ol nator r afiechyu), syd.; <•»>•„•❖ v.etliproSI n dra etleithio mewn gwi da t'iffyg AUadJ. B'ronch.ithy I Hffyg Treu!«. fs«:'d<-r WbrytE, Rhwym«'i'.d. \nbwv'derat, yv f11. FoenftOt yn y v.Vrfn, Orydcym.-»«M;. Y mae y A/i/di'tiirra {X,tt (t wse%» tburiad newydd. ac o ran it- rt-b rh« Uoii- :'wydd yn cyfrvw si 4 •(} uy^iwyd em eyffelyb eiioeil o'r blaen i'r cyi itedd. Anfouir pob manyiion |K*]!aeli Hr duerhyB.- iad Stamp, gan yr ra.ig r.eV.v/yliwr drQs. Gyjnru, sef MR T. JONES, Chemise WILLOW STREET, OSWESTRY. uiae nirer o ay->t.io:aet.iiau hynQ^I i effeitbioirwy^d yr Kh ftr*szotie wedi em derbyn yn ddiweddar o.wliwvth herson.an.(to. Gymrn a d W e rby n i a sa -s we lib ad trwyddow Argreffir y rhai hyuy yu loan i'w liedACA)uo er budd ereill.