Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

FEL enghraifft o'r dosbarth o f eddy gin- jaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, dymunem gyfeirio at ddar- Sariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a llesiol ag y gwyddom am dani, sef Quinine Bitters GWILYM EVANS, Yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac yn holiol yr hyn y gosodir allan-ei fod yn eyiansoddedig o lysiau wedi ei ddarparu mewn dull gwyduonol, a chyda'r gofal mwyaf sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y cylla yw peiriant mawi treuiiawl y corif, ac o hono ef y gwasgerir yr holl ranau maethionoi trwy y cyian- soddiad. Os na chedwir hwn mown trefn, syrthia yr hoii gorif i ddyryswch. Eftaith ac amcan penat y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn lachus, a phob organ yu gweithio yn nwyius ac yn eu lie, a geilir yu deiiwng vstyried y Bifcttrs hyn y ieadygimaeth deuiuaida oreu y gwyddis am dam. Cy- meraawyir hi yu ddibetrus at annhreuliad yn ei gwahanol agweddau, ac anechyd y ddwyiion a'r aiu, yn ngiiydag anhwylderau «ewvnol. Yr ydym am iawer o liynyddau wediedrych gyda gradd helaeth o ddrwg- dybiaeth ar leddyginiaethau hysbysiedig, -a thueddid ni i wneud hyny a'r feddygin- iaeth hon, sef Quinine Bitters Gwnym Evans, hyd nes y gwelsom y facia dystiol- iaethau pwysig a dylanwadoi odcliwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gvmaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Dymunem yn neiil luol rybuddio y cy- hoeud i fod yn ocheigar yn eu dethohad o eytteiriau, a dyient tod yn gwybod rhyw- beth am ansawdd y darpariadau meddygol a fwriadant gymeryd cyn eu pwrcasu; ac OS, wedi ymciiwiiiad, y boddlomr hwy am -eu rhinweddau, dyient iod yn ewyuysgar i daiu pris teg am y cyfryw, a ruuddi iddo brawicega pharhaol, a pnuidio cymeryd eu budo i redeg a phwrca.su xxioaaygiu- iaetbau iseibris, y rhai yn tyuycha broiaiit, nid yn unig yn ddiwertu, ond yn ^Oddiwrtb ein gwybo laetb^ersonol am y darparydd a'r percnouog, g^yaaom ei toLl. yn ei oroiieswriaetli weui cyiaaead yr an rhydedd uwcnaf yn y gangeu heryiioi, ao yscyrir ef yn un o iferynwyr mwyai goleu. edig ac addawol y dydd. FFEITHIAU AM QUININE BITTERS GWILYM. EVANS. r Y maent yn cael eu cymeradwyo gan leddygon a tferyiiwyr i'w cieiiion ar oi 1 bob meddyginiaetb arall fetbu. Y maent yn cael eu cymeryd gan hen ac ieuanc, cyfoetbog a'r tiawd, a chan ddynion yn mbob sefyiifa ac o dan bob amgyicmad. Nid yn unig yn Nghymru y maent yn adnabyddus, ond derbymr orders am dan- ynt o America, Canada, yr Aiitc, Cyprus, A YSmSpawb sydd wedi eu profiunwaith vn eu cymeradwyo i'w cyfeillion, a thrwy hyn y mae y gofyn am danynt yn cynyddu yn heiaetb o tlwyddyn i tiwyddyn. Y mae byn yn brawf teg o'i heiieithioldeb, canys paham y prynai neb y feddyginiaeth am yr ail a'r drydedd waith 03 na mas^nb yn derbyn budd a llesbad oddiwrthynt ? MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW Quinine Bitters Gwilym Evans I Y mae ynddynt gymysgedd cywrain cbwerw a meius-iysiau, wedi eu baddas evdevmysgu mawn modd newydd, iiapus, f&l, gan y dyfeisydd, Mr. Gwuym Evans, F.C.S., iferyilydd, Llanelli. Y mae y swahanoi lysiau wedi eu cymysgu vn hynod o ifodus, a cbynwysa y Qamine Bitters yn ddiambeuol y ddarpariaetn oreu er lies y corff dynol. Eu DEFNYDDIOLDEB YN UN GYMYSGEDD. Hawdd iawn fyddai i unrhyw un brynu v meddyginiaetbau ucbod ar waban, a hawdd fyddai gwneud rbyw gymysgiad o honynt, ond anhawdd iawn fyddai cael yr holl ivsiau ucbod at eu giiydd am arian rhesymol, ac anmbosibl fyddai eu cymysg vn y modd cyfrwys a medrus y gwneir gan Mr Gwilym Evans, a cbanddo ef yn unig y mae y dirgelwch mawr o gymysgu y psthau byn gyda y fatb lwyddiant a r tatn ^Ymaent wedi eu profi yn effeitbiol i symud y doluriau a ganlyn DIFFYG TREULIAD AI GANLYNIADAU. eAf r>oen vn yr ystumog, gwyntogrwydd, o^rferol ar ol bwyta, gwaelder trymder an arcbwae&h, bias an- uymuuol yu y genau, gwres mawr yu y cyUa yn achosi y corff i rwymo, yr anadi a'r genau yn sycn, bratbiadau Senus yn y frest a'r ocbrau, a mynych x toadaufel pe bae pryfedyn yn y cyiia. Y Mae un neu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwydd o ddiffyg treuliad, a goreu pa Lntaf y dechreuir ar gymeryd Qumme Bitters Gwilym Evans. SYLWADAU CYFFREDINOL. Gallai rhaidybio ei bod yn anmbosibl i un feddyginiaeth effeithio lleshad mewn cynifer o wahanol ddolunau. Y mae yr ateb yn syml a pharod, sef (1), bod tystiol- aetbau pwysig i'w cael unrbyw amser, (2), lod y feddyginiaeth yn cynwys cynifer o wahanol lysiau; (3), y mae y drimaeth yn on hollol resymol, sef symud achos y dolur yn gyntaf tr^ gryfhau y cyfansod<iiad, ao felly amddiffyn y rhanau gwanaf a mwyaf agored i afiechyd. Ar bob amgylchiad, doeth ydyw yn gyntaf ehwilio achos pob doUu. Cyfarwyddiadau i'w bwrcasu Gofyner yn eglur am Quinine Bitters fhrilym Evans. Ar ol ei gael, edrycher yn fanwl ar y label, a sylwer ar stamp y Llyw- oAraeth sydd ar wddf y botel, a myner Eelcd yr enw Gwilym Evans, r.C.S., P.S., wedi ei ysgrifenu yn Uawysgrif y fecobenog. Gofaled pawb na chymeront eu twyllo, na derbyn cynghor i gymeryd unrhyw hcliiOD arall o dan yr hen esgus ei fod yn Slave eystal ac yn rbatacb. Esgus gwael I thwyilodrus yw hwna. CoAer bob amser fod efelychiadaa lawer i bob peth da, ac y mae lluawa mawr 0 eMyohiadau i feddyginiaeth ardderchog a Sim Quinine laitial Chnlym Kyans. PEDWAREDD EISTEDDFOD GADEIRIOL PONTYPRIDD. CYNELIR yr Eisteddfod ucbod ar ddydd Hungwyn, 1882, dan nawdd neillduol. TESTYNAU BARDDONOL, &C. Awdl ar Ffydd,' dim dros 300 o linellau, gwobr Y,3 3s. a Chadair yr Eisteddfod. Can, 4 Croesawiad i Gledrffordd Caerffili,' 6 penill, gwob.t 158. Traethawd, 'Rhagolygon Pontypridd,' yn Gymraeg neu yn Saesoneg, gwobr £2 2s., rhoddedig gan W. Thomas, Ysw., Llan. blethian. CANIADAETH. I'r c6r o'r un gynulleidfa a gano yn oreu 4 Fel y brefa'r hydd,' J. Thomas, gwobr £ 10 a X2 i'r arweinydd. Cyhoeddir gweddill y testynau yu fuan. Dros y pwyilgor, D. LEYSHON, Cadeirydd. JOSEPH DAVIES, Ysg., Graig Schools, Pontypridd. LIST OF THE WINNING NUMBEKS Of the Aberdare Art Union Prize Drawing, held at Siloa Hall, Aberdare, February 23rd, 1882. 1673 I 2403 I 2331 5640 4057 I 1304 2509 2092 2110 2109 I 52 1720 2358 4041 4849 2714 4830 4obb 4504 58(50 3240 81.2 413 1614 4034 I 973 1644 2578 1778 All prizes may be bad of T. Williams, 34, Albert St., Aberdare, by producing the winning numbers. Prizes will remain the property of the Committee unless the winning umubers be produced within 14 days from the above date. Ail Argraffiad, y 4ydd fit, pris Gc., Cydymaith yr Adroddwr A Llawlyfr y Da,rileniadau Ceiuiug. Cynwysiad:—Ymddyddaaiou a D,idleuon rhwng y Morgrugyu a'r Geiiiog ItILOdyn- Twn ben Fras a Mrs Ceiinacu —Y Fuwch a'r ASYll-William a Mari—Y Uyuydd a'i Wraig-Y Gacynen a'r Wenyneu-i M6r a'r Haul—Y Pin a'r Nodwydd—Y Gwy bedyn a'r Pry' Copyn—Y Nant a'r Llyn Dwfr—Y Bardd a'r Anifeiliaid-Alexander a'r Lleidr -Dadl y Bib Dybaco-Cenadwri Dafydd at Abner—Y Tonie Sol-Ffa—Kb odd y Crynwr-Y Pendilwn Anfoddus-Dic Shon Dafydd-N adolig Hen Lane, &c. Anfonir copi yn ddidraul i unrhyw fan ond anfon 7 stamp i'r cyhoeddwr,- J. THOMAS, Printer, &c., Tredegar. Public Hall, Aberaton. CYNELIR Eisteddfod a Chyngerdd ar- C dderchog yn y lie uchod Gwener y Groglith nesaf. Beirniad y gerddoriaeth,—Mr I. R. Howells (Perdonyddy Dyffryn). Prif ddarn, I Ar Don o liaen Gwyntoedd,' i gor heb fod dan 60 mewn rhif, gwobr .£10 80£2 i'r arweinydd. Manylion peiiacb gan W. Davies, Ysg., Grocer, Pantdu, Taibach. Newydd dda i Arddwyr Sir Forganivg. Hadau Newydd! HADAU DAi! AJR CORfU YN Y OREF: NEWYDD EU DERBYN! Cyfanswm mawr o Hadau Gerddi, a nyny yn uniongyrchol o Blanhigfa Gymreig, per- chenog yr hon sydd wedi cymeryd y prif wobrwyon yn amryw o brif arddangosiadau am ynyddoedd, felly y mae yr Hadau hyn yu fwy cymbwys i'r wiad hon na hadau tramor.. • A Dymunir galw eich sylw yn axbemg at y Leviathan Broad Bean nodedig sy'n tyfu i'r hyd o 15eg modfedd yn y pliagyn. iieiyd at y Giant Mussel burg Winter lieek, Bed- fordshire Champion Onion, White Spanish and Strasburg Onion, a'r Giant Rocca Onion, yr oil mewn ansawdd dda. Hefyd, newydd gyrhaedd, Hadau Fytatws rhag- orol, megys Magnum Bonum, Beauty oi Hebron, Ashleaf, Kidney, Schoolmaster, a'r Climax. Planhigion Rhosynau, Coed Ffrwythau, &c., i'w caei ar y rhybudd byraf oddiwrth E. Williams, Cwmoernant Nursery, Car- marthen. Gwerthir hefyd Guano a gwrtaith Super- phosphate, a Blood Manure. Cabbage cynar yn wythnosol 0 Gaertyrddin. [TYSTIOLAETHAU.] "Chwefror 27airi, 1882. i, Syr,-Wedi gwneud archwiliad i'ch Stoc fawr ac amrywiol o bob math o Hadau Gerddi, &c., y mae yn dda genyf allu hys- bysu eu bod oil yn edrych yn hynod iach ac addawol. Y rhai hyny a anfonasoch i mi a brofais yn ofalus, a gallaf siarad yn uchel am eu ffrwythlonrwydd. Y mae eich dewisiad yn dda, ac yn hynod gyf- addasedig i'r cymydogaethau hyn, nid yn unig i erddi mawrion, ond hefyd gerddi gweithwyr yn gyffredin. Yr eiddoeh yn ddiffuant, HENRY BATTRAM, Prif Arddwr W. Crawshay, Ysw., Castell Cyfarthfa. "Anwyl Syr,-Rhydd i mi bleser mawr i hyshysu fy nghydarddwyr am y eyfanswm mawr o Hadau Gerddi sydd.genych ar werth. Yr ydwyf, ar eich cais, wedi rhoddi prawf ar bob esampl o honynt, ac y maent wedi rhoddi i mi y boddlonrwvdd mwyaf, fel y gallaf gyda phob parodrwydd eu cymeradwyo i bawb. t Yr eid&och yn winoneddol, GEORGE WILKINSON, Prif Arddwr, Abernant House, Aberdar." Y mae Mr W. H. Stone, prif ard-lwr Ar glwydd Aberdar, yn dweyd, Y mae genych y casgliad mwyaf a goreu o Hadau Gerddi a welais erioed, ac yn deilwng o'r enw.' Cofiwch y cyfeiriad,— Darnel Tudor Williams, ftEBD MERCHANT, Medical Ball, Gadlys Road, and 26, Wbitoombe Street, Aberdare. 4 Cymru L&u, Gwlad y G&n.' Ail Eisteddfod Flynyddol Alltwen CYNELIR YR EISTEDDFOD uchod dydd Sadwrn, Mai 6ed, 1882. Prif Ddarnau. I'r c6r a gano yn oreu Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel,' J. Thomas, Llan- wrtyd, gwobr ^18 a chadair hardd i'r ar weiaydd gwerth £2. I'r c6r a gano yn oreu I Ffarwel i ti, Gymru fad,' gwobr £ 7, a Writing Desk brydferth i'r arweinydd. I'r c6r a gano yn oreu Jerusalem, fy Nghartref Gwiw,' gwobr J £ 3 a ink ''Stand i'r arweinydd. Am y Farwnad wreiddiol oreu i'r diweddar Barch. P. Griffiths, Alltwen, gwobr JE3 3S. Beirniad: y canu, J. Thomas, Ysw., Llanwrtyd; y farwnad, Mr E Youug (Eos Wyn), Alltwen. Y program, yn cynwys pob mauylion pellach, i'w gael am y pris arterot oddiwrth yr ysgrifenydd, Mr James Hiukm, Pontar- dawe, Swansea. EISTEDDFOD DEWI SANT, ABERDAR, 1882. AT Y CANTOlilON. OYMUNA DANIEL JONES byshysu y rbai sydd yu bwriddn oystadiu mewu caniadaeth yn yr eisteddfod uchod y bydd ganado ddau biano, a lie cyfleus i p<trtis.H '& nolmrts i gael rehear ml cyii y gysbadieuaeth. Cotier y cyfeiriad,—Green Dragon Inn, Aberdare. Ooffiaiau nhad!! DYMUNA DAVID HARRIS. Carpenters' Arms, Trecynon, hysbysu y cyhoedd yn gyfirediuol ei fod yn awr mewn ffordd i wuend pob math o goffiuiau am y prisoedu ise>af. Hefyd fod gauddo bod math o Trimmings, &c., ar law. Cofier y cyfciriad,- D. HARRIS, Carpenters' Arms, Trecynon, Aberdar. Pob Gohebiaeth, Newydd, Beirniadaeth, &c., t'w cyleirio at "Editor, TARIAN Ofiice, Aberdare. Pob Art-uebion, Taliadan, ao Hysbysiadau, i'w hamon at MILLS & LYNCH, Aberdare,

Y RHAGOLYGON SENEDDOL.

BETHLEHEM, TREALAW.

PAXTEG, YSTALYFERA.

-----------MOUNTAIN ASH.

TYNEWYDD, LLANEDI.

--. HERMON, PLASMARL.

i■ AT YSGRIFENYDD COR TAIBACH…

EISTEDDFOD HEN SILOH, GLANDWR.

DULL Y CADEIRIO.

ABERDULAIS.

a LLANSAMLET—CLYWED.

BLAENAFON-CYMDEITHAS DDARBODOL…

GADLYS, ABERDAR.

. SOAR, CASTELLNEDD.

. EISTEDDFOD GADEIRIOL CASITELI^…