Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y MAE I). LEWIS (EOS DYFED), <. M., Ystalyfera, via Swansea, Y Tano? loloist buddugol yn Eisteddfodau CoiiedLi.eth.ol Carnarfon, Caerdydd, ao Abertawe, Yc acoTo i i dderbyn engagements^ fel Tenor ° a beirniad eisteddf odol. ■ /n ngwyneb haul a llygad goleuni.' SARDIS, WAUNARLWYDD. CYNBY R Eisteddfod yn y lie uchod dydd u. v^oi-or y Groglith, Ebrill 7fed, 1882, pryd y gv obrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn cauiadaeth, &c. Beirpiad y canu,—Eos MORLAIS. Cyfeil- j,—-M J. HAYDN PARRY, Abertawy. Caniadaeth. Vr odr, heb fod dan 60 o rif, a gano yn -oreu Lift up your heads,' Messiah, Handel, ovrobr i' U' a Metronpme hardd i'r arweinydd I'r co t lieb fod dan 30 o rif, a gano yn orau Ar lan Iorddonen ddofn,' Dr. Parry, gwobr £ B. I'r lla.rti7 ddim dan 16 na thros 20 o rif, a gano vn oreu 'Come, bounteous May,' Spuffor^b, gwobr £1 5s. Programs i'w cael gan yr ysgrifenyddion am y pri.s arferol. Yega.—John Griffiths, Joiner, Waunar- Iwyud, a. Thomas J. Williams, Gorwydd IVrrace, Waunarlwydd, near Swansea. EISTEDDFOD DEWI SA.NT, ABEBDAB. Beiroia i,—MR JOHN THOMAS, Llanwrtyd. T'r odr ;oeb fod dan 100 mown nifer, a gai'.o yr oreu The Heavens are Telling,' vsrobt a X2 i'r arweinydd. I'r Our o r un gynulleidfa na enillodd S5 o'r hlaer so heb fod dan 30 mewn nifer, a gano -i oreu 'Pebyll yr Argiwydd," Dr. V&i't}. :j>->br £5, a £1 i'r arweinydd. -I'iT 20 a ganont yn oreu Come, boun- teous Ma;Spofforth, gwobr £3. J, "jVC. WILLIAMS, Ysgrifenydd, 78, Gadlys Road, Aberdare. y Neiiydd, Abei-dulais. QYsi&ir:it EISTEDDFOD yn y lie uchod dydd adwrn, Ionawr 21ain, 1882, pryd y gwor.v nr yr ymgeiswyr llwyddianus jaewa barddoniaeth, &c. Beiruiaid:—y canu, MR. JOHN ARNOLD, CasteVued<I; y farddoniaeth, MR. D. MicH i !T)ewi Afan), Cwmafon. Aw y yleithad goreu o'r gan fnddugol i 11 J. H. Xiitson, Ysw., i'w gweled yn y obr 5s. Am y Fa,rwnad oreu i'r diweddar Mrs. Ynysgerwn, dim dan 60 o linellau, gwobr £1 la. I'r cbi i ib fod o dan 25 o rif, a gano yn oreu lJ usalem fy Nghartref Gwiw," gwob: £1 JOs. Y cry, insoddiadau i fod y Haw y beirniad 1 kg. Enwau y cystadleuwyr i fod yn Ilaw i ysgrifenydd Ionawr 16eg. Ni ddorbviiir fugenwau anweddus. Y cyfan- soddicidK.a buddugol i fod yn eiddo y pwyll- gor, Y v.rograms yn barod, ac i'w cael am y pris arferol.—LLEWELLYN D. HOWELL, Ysgrifenydd. EDU CATION! EDUCATiON I Unity House School, if Monk Street, Aberdare. [ESTABLISHED 1865.] School duties began on Tuesday, 10th Ja-iioa-5-;j ,1.88,2. School room is in a healthy situation, 'n excellently suited to delicate children, Liberal, sound education. Cost moderate. J. JOSEPH GEORGE. Dan nawdd Duw a'i dangnef.' Duw a phob daioni.' Eisteddfod Gadeiriol Castellnedd, C'Y N:P.:ïLlh y chweched Eisteddfod flyn- vddol yn Neuadd y Dref, dydd Gwener y Groglith. Ebrill 7fed, 1882. Llywydi).—D. DA VIES, Ysw., Maer y DreL Arweinydd a beirniad y cyfansodd- iadau,—WrfTCYN WYN. Beirniad y canu,- Mlk. HVGF DAVIES (Pencerdd Maelor), A.C. I'r "">r a gano yn oreu The Heavens are Ts'liL; Novello's Edition, gwobr £18, sef Mo j'r > a X3 i'r arweinydd. I'r eÔ" .• un gynulleidfa a gano yn oreu 1. bwy jrthyn mawl,' Pencerdd Maelor, cwcbr i"> s., a baton i'r arweinydd. rr .t! a gano yn oreu 'Cydgan y C'hwiii v. nt.' Jenkins, gwobr X2 lOB. 1': hou ¡I. ganoyn oreu I Fiarwel M. W. GriiiVuh. gwobr 10s. 6c. Tt Teoor a gano yn oreu Mae 'Nghalon yi, Nghy.). u,' A. N. James, gwobr 10s. 6c. r); Lv r. i. gano yn oreu Y Dymhestl,' R. 0. Hi" »( es, gwobr 10s. 6c. 0 I'r a ganont yn oreu 'Awelon Eryri,' A .,br 12s. Ao. Bryddest Farwnadol oreu i'r diweri« tarch. John Matthews, Castell- uedd. ithiaH hanes ei fywyd i'w cael ga,n vr tfenydd. Gwobr JB3 as. a chadair vr )d. A- y.; y penill (8 llinell) cottadwxiaethol g,irc,,j. t'i: ,"Iiweddar Mr. David Jenkins, Ty- lIw-yl, biaanor parchus yn Bethlehem, Groeu, ue Ysgrifenydd Ysgolion Dosbarth C am lawer o flynyddau, gwobr Xi Is. Am y Traethawd goreu ar Abraham .J;;n:.t.i::3 Gat lield, ei nodweddion, a gwersi ei i;vy.gwobr 15s. I'oi i.lir: best Essay on The Blue Ribbon J\r>.oy as uhe means to enhance the Tem- > C .use,' prize 7s. 6d. Am y pedwar Englyn goreu ar Ymwel- iaJ i'y vreog a Thywysoges Cymru ag Absrtawc, Hydref 18.61,1 gwobr 6s. Am y j. V sgrif oreu, heb foddros6 tudalen Foolsscajar 'Y Fiwyddyn 1881,' gwobr 5s. i- HltW! ii adroddo yn oreu yr Enfys,' W. Wyn, gwobr 5s. For the best Freehand Pencil Drawing of any or omental outline. For conditions of the competition, see programme. Prize xy. IKI .• m '-rt A ntimacassar goreu. Beirniad,— Mr D. Tavies, Maer. Gwobr 7s. 6d. cyngerdd yn yr hwyr, pryd y ^was-k!irs,eiair gan Mis3 Sarah J. Morris, Jaiannlu; Miss Lizzie James, Mountain A ah; Miss Annie J ones (Blodwen My rddin); Pancerdd Maelor, ac ereill. Frogman: mes i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr Ysgrifenydd,—E. WILLIAMS, 30, Brl: -a Ferry Road, Neath. FEL enghraifft o'r dosbarth o feddygin iaethau y carem argymhell i sylw y Cymry yn mhob man, dymunem gyfeirio at ddar- pariaeth ddiffuant, didwyll, ymddiriedol, a mwyaf gwerthfawr a Uesiol ag y gwyddom am dani, sef Quinine Bitters GWILYM EVANS, Yr hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac yn hollol yr hyn y gosodir allan—ei fod yn gyfansoddedig o lysiau wedi ei ddarparu mewn dull gwyddonol, a chyda'r gofal mwyaf sydd ddichonadwy er sicrhau ei lwyddiant. Y cylla yw peiriant mawr treuliawl y corff, ac o hono ef y gwasgerir yr holl ranau maethlonol trwy y cyfan- soddiad. Os na chedwir hwn mewn trefn, syrthia yr holl gorff i ddyryswch. Effaith ac amcan penaf y Quinine Bitters yw cadw y cylla yn iachus, a phob organ yn gweithio yn hwylus ac yn eu lie, a gellir yn deilwng ystyried y Bitters hyn y fedaygiuiaeth deuluaidd oreu y gwyddis am dani. Cy- meradwyir hi yn ddibetrus at annhreuhad yn ei gwahanol agweddau, ac afiechyd y ddwyfron a'r afu, yn nghydaganhwyiderau gewynol. Yr ydym am lawer o flynyddau wedi edrych gyda gradd helaeth o ddrwg- dybiaeth ar feddyginiaethau hysbysiedig, a thueddid ni i wneud hyny a'r feddygin- iaeth hon, sef Quinine Bitters Gwilym Evarfs, hyd nes y gwelsom y fath dystiol- iaethau pwysig a dylanwadol oddiwrth ddynion a wyddent mor dda, ac a wnaethant gymaint o ymchwiliad i'w hansoddion. Dymunem yn neilliuol rybuddio y cy- hoedd i fod yn ochelgar yn eu detiloliad o gyffeiriau, a dylent fod yn gwybod rhyw- beth am ansawdd y darpariadau meddygol a fwriadant gymeryd cyn eupwrcasu; ac os, wedi ymchwiliad, y boddlonir hwy am eu rhinweddau, dylent fod yn ewyiiysgar i dalu pris teg am y cyfryw, a rliodcli iddo brawl teg a pharhaol, a pheidio cymeryd L eu hudo i redeg a phwrcasu meddygin- iaethau iselbris, y rhai yn fynych a brofant, nid yn unig yn ddiwerth, ond yn dia niweidiol. Oddiwrth ein gwyboiaeth bersonol am y darparydd a'r perchenog, gwyddom ei fod yn ei broffeswriaeth wedi cyrhaead yr an. rhydedd uwchaf yn y gaugen fferyliol, ac ystyrir ef yn un o fiferyiiwyr mwyaf goleu. edig ac addawol y dydd. FFEITHIAU AM QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Y maent yn cael eu cymeradwyo gan feddygon a fferyllwyr i'w eieilion ar ol i bob meddyginiaeth arall fethu. Y maent yn cael eu cymeryd gan hen ac iemanc, cyfoethog a'r tlawd, a chau ddynion yn mhob sefyllfa ac o dan bob amgylchiad. Nid yn unig yn Nghymru y maent yn adnabyddus, ond derbynir orders am dan- ynt o America, Canada, yr Aiffo, Cyprus, Awstralia, &c. Y mae pawb sydd wedi eu profi unwaith yn eu cymeradwyo i'w cyfeilliou, a thrwy hyn y mae y gofyn am danync yu cynydau yn helaeth o flwyddyn i flwyddyn. Y mae hyn yn brawf teg o'i helie;thioldeb, canys paham y prynai neb y feeidyginiaeth am yr ail a'r drydedd waith os ua fuasent yn derbyn budd a lleshad oddiwrfckynt-? MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW Quinine Bitters GwilymlEvans I Y mae ynddynt gymysgedd cywrain— chwerw a melus-lysiau, wedi eu haddas gydgymysgu mewn modd newydd, hapus, a dirgel, gan y dyfeisydd, Mr. Gwilym Evans, F.C.S., M.P.S., fleryllydd, Llanelli. Y mae y gwahanol lysiau wedi eu cymysgu yn hynod o ffodus, a chynwysa y Quinine Bitters yn ddiamheuol y ddarpariaeth oreu er lies y corff dynol. Eu DEFNYDDIOLDEB YN UN GYMYSGEDD. Hawdd iawn fyddai i unrhyw un brynu y meddyginiaethau uchod ar wahan, a hawdd fyddai gwneud rhyw gymysgiad o honynt, ond anhawdd iawn fyddai cael yr holl lysiau uchod at eu gilydd am arian rhesymol, ac anmhosibl fyddai eu cymysg yn y modd cyfrwys a medrus y gwneir gan Mr. Gwilym Evans, a chanddo ef yn unig y mae y dirgelwch mawr o gymysgu y psthau hyn gyda y fath lwyddiant a'r fath affaith. Y maent wedi eu profi yn effeithiol i symud y doluriau a ganlyn :— DIFFYG TREULIAD A'l GANLYNIADAtJ. n Sef poen yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymder anarferol ar ol bwyta, gwaelder cyn bwyd, diffyg archwaeth, bias an. nymunol yn y genau, gwres mawr yn y cylla yn achosi y corff i rwymo, yr^anadl yn drwm, a'r genau yn sych, brathiadau poenus yn y frest a'r ochrau, a mynych bigiadau fel pe bae pryfedyn yn y cylla. Y mae un neu ychwaneg o'r poenau uchod yn arwydd o ddiffyg treuliad, a goreu pa gyntaf y dechreuir ar gymeryd Quinine Bitters Gwilym Evans. SYLWADAU CYFFREDINOL. Gallai rhai dybio ei bod yu anmhosibl i un feddyginiaeth effeithio ileshad mewn cynifer o wahanol ddoluriau. Y mae yr ateb yn syml a pharod, sef (1), bod tystiol- aethau pwysig i'w cael unrbyw amser; (2), fod y feddyginiaeth yn cyuwys cynifer o wahanol lysiau; (3), y mae y driniaeth yn un hollol resymol, sef symud achos y dolar yn gyntaf trwy gryfhau y cyfansoddiad, ac felly amddiffyn y rhanau gwanaf a mwyaf agored i afiechyd. Ar bob amgylchiad, doeth ydyw yn gyntaf chwilio achos pob dolur. Cyfarivyddiadau i w bivrcasu Gofyner yn eglur am Quinine Bitters Gwilym Evans. Ar ol ei gaoi, edrycher yn fanwl ar y label, a sylwer ar st.1mp y Llyw- odraeth sydd ar wddf y botel, a rnyner gweled yr enw Gwilym Evans, F.C.S., M.P.S., wedi ei ysgrifenu yn llawys^rii y perchenog. Gofaled pawb na chymeront eu twyUo, na derbyn cynghor i gymeryd unriiyvv foddion arall o dan yr hen esgus ei fo I yn llawn cystal ac yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier bob amser fod efelychiadan lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth arduerciio^ a dihafal Quinine Bitters G-wilym Evans, ":t Winning Numbers Art Union Mrs. Ann James, Gauncaegurwen. 460 432 388 JONAH EVANS. ART UNION PRIZE DRAWING. Y rhifnodau canlynol yw y rhai a enill- asantygwobrau yn Prize Drawing Festri Salem, Roberts' Town, Rhag. 24, 1881:— 617 1318 1497 252 1286 1168 155 T. REES, Ysgrifenydd. EISTEDDFOD SALEM, GWAELODYGARTH. BYDDED hysbys y gohirir yr Eisteddfod uchod hyd dydd Sadwrn, Chwefror 18fed, 1882. Rhoddir rhyddid yn herwydd hyn, i anfon cyfansoddiadau hyd Ionawr 24ain, a'r ffngenwau i'r ysgrifenydd hyd Chwef. 3ydd. Y PWYLLGOR. BWRDD Y GOLYGYDD. Wedi dyfod i law ac i ymddangos yn ein nesaf, Araeth Mabon yn Llanelli, gan Short Handman Ieuanc; Gurnos yn y Glorian. CORN Y SIMNEY.—Y mae yn ddrwg genym nad alIwn anturio rhoddi eich ysgrif i mewn; yr "ydyna yu hollol barod os byddwch chwi yn foddlawn sefyll y can- lyniadau os daw galw. Y mae yn d'od i hyn. CRAFFUS.—Daeth eich eiddo i law, ond heb ua enw priodol na chyfeiriad, ac o gan- lyuiad, nis gall gael ymddangos. Y mae pawb yn rhwym o ymddiried eu henwau cyhoeddus i ni, cyn gall eu cynyrchion ymddangos, ac os bydd amheuaeth ynom am ddilysrwydd y eyfryw,, bycldwa yn anfon i ymholi. PUM' PENILL MAESYDDOG.—Anfonasom y cyfryw i'n gol barddonol. PENRYN.—Gormod o gyfeiriadad personol uniongyrchol. Pob Gohebiaeth, Newydd, Beirniadaeth, &c., i'w cyfeirio at Editor, TAF.IAS Office, Aberdare. Pob Archebion, Taliadau, ac Hysbysiadau, i'.w lianion at MILLS & LYNCH, Aberdare,

MR GLADSTONE A LLWYDDIANT…

PENTRE YSTRAD.

ART UNION ABERDAR.

CWMAFON—MAR WOLAETFL

. CADLE, FO^''

4. RYMNI.

TREDEGAR—MARWOLAPTIf. 1

| PONTLOTTY .

.-,',DOWLAIS.