Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

vr^' ——-——: v. §RW r Sr^o '0RK: A\ z^#1" • -.f^ i '«>«„ I -> r COftf (*jy "V 'i £ > r y&sr*an* \<J | I ASA Q. ABLE ^l^iilW&C,*d f>zenj?es~Vto 12 .year/' I SAFE f three Lozenges; i? years J n )o» i**> a-4 > Wji II ] j I tnges; for three succcs- J i! FOK.. jjfeJ]' '1 I ]lms'n> £ A's- Further/ •' e "L 416 "s CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW | \_J pennau teiluoedd a rhoddir y fhesymau canlynol tiros hynny. jj I Y maent yn deisenau bach rr.elus, o liw temptug ac hynod rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. | Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas 1 bawi • I ag sydd yn dioddef oddiwrth y llyngyr o'r plentyn bach hyd 3 ^HoUol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei harfer yi ■ Nid^oes eisiau te senna nac nnhryw physiqwriaeth ar ei hoi. 1 Gadawaut ddylamvad iachus a chryfhaol ar ei hoi, gan nynn || gellid ei rhoddi imrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu | er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. | Yma^pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dymon yn gynredii • sef y llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape) j Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn an yn gvru y corff yn anamserol i'r bedd. i Dyma rai o'r orif ARWYDDION. | Llyw y wvnebpryd yn ansefydlog, yr anadt yn drwm, yr archwae' yn gyfarta!, v cw>g yn anesmwyth, gan freuddwydion a ruynyi < fraihiadau yn p::ru ir plentyn 1 startio a gwaeddu yn ei gws | ,Yr ymy-igai'ocdd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffioeuau ysu, a'r genau yn s\ di. • Os nodir mi neu ra*;or o'r anvyddion vichod, doeth fyddai rhoc » ychydig o'r Ln'tna'S gu'ertiuawr hyn yn ddiued, ssi iorwert j NVornnvooil W n :n I ,• >/rn;ja5. j ('■•1.1 !i;n\w y Me»-yJUi:«tur yraa a thystiolaethau a dderbymw yn tldiwvf"J'iar | !w caw -11 li'jl) ITpvvMv !,1 r.rchus. ,.um. | 0» "a cl». e. c-ci n d.i.■ii-V!;h. y.nfener at Mr. <;W1U » KVAN.S, t'.C.S. MamifactU'irig Cho.i.ist, ulan-:ily. j A danfonir hwynt au 14, 34 ticit 55 stamps yn cl y size, is. 1 j sw. 9a!. neu 4s. 6d. | ".v" sr '?ymaimi A B.JD W D. a H. O. WILLS IDT OWNJSTO r CTFNEW(DIADAU EANG T;.< m GhffiithJ'iU y ouent aw? ya barod i ,¡:.1rl.¡¡i:da Uian gy la biiaadza bub afahebtoo sm au S*U ■"■ E R F N B SHAG TOBACCO, Weil etJ V- "io yn 2 z., ao loz, «■< da'u henwad a'n MARK" i I ? bob v< oh sm Dybaoco Wills, ys b"# aai oaaawdd, ctyfdat, a bias, ey j-i hot l'i jgyffalyb. "mlW BLUE." J ljjg -or Laundry Purposes. Used E the Qaeau's Laondbry. tTaetf sn-tlw Prince of Wttlee'Lauudvy. ^■rar'ad (4?ar4 Gold Medal Pasis, 1878. v, k giiw;s soap. QakimSeid. iiJ "s-nsrh^nta*. Pab.an.1 y Dyoddefwohr TEBIWCH UN BLYOHAID U EVANS'S £j J. 'v OH iffl 071 f .C;' J. ¡;) :piXjXJS, Ddib. "fos&iiad to Anhwy'dsS Yr I sgyfaiat. W, i tuawa ■.» gyaibslliH paafcoaol, f IIlbe J ;:u^auiwi: y, wfc si tMarbwyUo i wnead yn gyhoeddu jr petei £ *<srthJawr fcyn, gam 'Jtwalo yn stax 5 "fcydfl 5 brftwf air$cyhoecmou i"d* maymerifct schft&TOG. 7 iAstiolaetbau o'u gwerthfawraOc X Eto& y gweiii hyn wedi eu par.w yn aiah; -■i os>:iycu-»i-dtii gviren 0 iy»*u, ?u_ gweiwhyad? Jll Cfc.3!<5r ar f cyfensoddi&d ciynol, no y* i^fey%. y fc.?hir en oymsicyd gets n&rhyw befgoi -w luarbyW *e5«g, a hyny tm yn tryftavmu Imrhr" OschwyU i yii gwest-'an-Su YU ,ne,Uh:h:u -&i yr yagj-Lt&Wj ac ya elirio pub ymgasgliad 3ve4d» t aobwyideb. Y mae y muaia xaemi>v Pi eael e».t rhe^le'ddio wrtb eu oymeryd, so y mt<; & ibsc'eiGQia:; yn cael en. si<sb»a wedi <l«rio £ > i 9tyd .? s-rjiefcl Y caseJit yn slot y teddygh,, 3 11 ?,{ ketJx ,:ti.j\i i'^thredtodwi z,p ir aaiaiuuivd^, I fn Rgbvdrz gw»haaoi t&thm 0 auhwyicterai I ?i'? ysg^-riMat. f fa»i a doij'^a&i ya mi*«n Sab I u. i»yufc, J)wt Fv-etii ya y CySta. Fmysg»fcad» I"' 1 v y ijtA, QwyntohwfJdiaici, Tynerwoh p | A 'i ydcfA di >1 Ysgyiaiac. Bclrwyiaed«L f a i £ Te), C eiyii Meiyu. Cys^aoiwyM. ooMSft,' 5h..s».,t. it imborth, Poen yn y ren, Gwyn:, ieeltiey Vaw?y-i, l'oenau ar urawa y LwynBtu Orffc, xo'iftd s,au ar y wynøb tÚ oorft, AiUQhr^ 'xUdfO r'^ EhoaBiaUiUi^ Pcaaau yn ft Y 4r Ucbmu, xHS/3 Treuiiad, Infinawtloa, Oari&f Qa!oa, fee, Fe ava\am.' rdeni hyts ^.afyohedd yr Y esasiiOfe •.to iaxm root1.' » g^eithrtdiadau yi I«gyfik> :idU weiiiiit >_• tau. y tiealUnt. I TYST'i0TsAETHA U P YSYSXG. Id i*y,oiia, Mock-fit., Abatclat, a daywai:- I s,. n Bik'ous a'ch Liver PtUs wodl gwa«s« Sm '•-i«v:;jr«,. Jspi6« 68, Winc-stiwS, AbttKtoi, Hiywed:— i mae y lies mawr a daerbyuki? t n*y deb B tejs a'ca Liver Pills yn fwJ ixk ar'iJjsR"" >tra. (ncüne-rowr Cwmb»ch, a dys i?^s^tha, ,GaUa.f yn ddibetros grmeudwyo e; atiioos Ah livir Pills I bawb o'm rhyw, p ^ymabfc a a bod weill gwnoud iiswer 0 tidalou- KSi:" Mre, bxv r- T.-eherbart, rAddywed: Y wt- «SdB iVW.i j' gwneud lies daiawr i mi, a (1) v sradwyo i'r rhy w menywaidd r gyirv'4ir.c!, Mr. Ed/Hi 1, Hwlftordd, a aaywed:—" i y^wyf we v byn Hiav<r oadiwith Pelaii ,&as » Lh-ei vivaas, & dymunwyf yu Jawr *• sfaierpd.?! aiil" C^arwyddiadau.—Dwy beien rw cjrmeryfi I noson T- rth iyned i orphwys. J fit rnewz £ ycshau, is. lja, a 2s. 9c. p- y- kwy y S»otf U 4&. a 3s., i"w oael oddivfi'te t gwneuthmwr, T, ¥, Evans, I8PBiSBIA<> OilBMlST, rri nornn eroiai-Street, Aberdan » -an bob fferyUydd cytafoL AT YMFUDWYR. JAMES BEES, PASSENGER BROKER, 197 CZIQN STREET, LIVERPOOL, (base with Cymro Gwyllt), All iixjCirmation given, ami lowest prices for PaE,3agr per Steamers of the Cunard, Inmau VV :;>fce Star, Guiou, National) Amer- ivaa, Allo a. Dominion, Anchor, and States IiiiiiA. >?ery ai iention paid to Pasage Tlokets SK ut tit; America. ficovr > Comfort, and Cr. guaranteed. uvfore you leave home for partiou- lai'E. A; > passengers met on arrival. ymet}:.or yn Ngwia Rhondda, &g R. PaiLLU r, Giiffin Inn, Peni> yn Merthyr, a W, «3 i;; -'iths, 1, Victoria Straet 473 C far y eyfeiriad uohoå. Rev. d. davies, Poaum, November 28tb, 1879 As a rem«ly fo nervovJfexhaustion, I consider' Cobden's Qoiniut and Phosporus Pills' incomparable, I iwe them for neuralgia pains, nervous indigestion giddiness in the bead &c., && and in .1i i*»ei they have effected a cure." RREV. T. O. HOSE, llect-.T ot iio/uou Ross, writes, Nov. 22nd, 1S78 1 gav« Oobden's Qaiaine ftud Phosporo. P'.U-i' tc paitshiouer who suffered intensely from n^u.raSgU. and she declares herseif perfectly cured, 1 h.( noticed their wonderful eSects to otriei ,ssee 0; this distressing complaint." REV. JOHN SHE WARD, -A Miiota Kent, writes :k' My nerves wtr3 atter«5 that I dreaded Liie simplest dude, \mii oiwm energy and pleasure in the perforujA^v^ oiist fat" The despoadsaey I endured became a^acHSl n* bearable. Since taking 'Cohden't- P:Úti' thi change ia my health for the better :s v«^ '■tee.i I have lost that horrible depression aiy nerv& are much stronger, and my genera' her*vh V6r} greatly improved. I cannot exprews sw.v truij thankful I feel for the remarket* ¡WI} ^cfBDEN'S QUININE AND PHO^ Vy PUQROU8 PILLS gives stre^v ^nerjjj and vigorous vitality to con8tituUui»c ra "y waj enft;6bTei Infallible in neurs!g> A-k to; "Oobden's Pilk" and have no others, t" ad. ant 4s. 6d. Mo"t cheruiste, or pnbt Cree :\u .cauiyt y; 33 or 64 stamps (great saving; fcy to, do^ei ,,g Drug (")0., 135, Quoou'bV.¡iMÍ, iiriv;tuo^ Agnus,~J. W. TEOAiAiS, O' Miiisro^t place, Aberd-Ata. hoiki K-baci! Boieh Eiiad. I! v v. (l .c.. ,Jo' .11.: Ui'U.. A iPAAO THOMAS, 17 tide* hyhbyan y cyhoedd ft. -;w< or»-Y<i<t p^TCtiflo gwerth canoedd e -P au "1 wcwnthur BOXES I YM. ?UD^ R, &c. Hefyd. ei ted yv. Aal i ,)i <• fel yv., f?l yv.1, ju boLiol »niilbyr»ol a*b»'*b ;i*y bjt-fcg. t'.c yn ds-mono cael y gofr:' gaevb ? SiifMr rftttddo STOO HF-LAETB •"» FO X l b i it t'arod bcb ameov am y ode tain 611 etadind 1 uuttiyw 4r, f?'t > gaH;h Box 3 V, 14" 3ft. 6in.,16«.; 8ft, 9m.! 17k. TOBAOOO!TOBAOOO O'r jf»a aydd i' k >•> •- »»o. • Mewn Packets o lIb., 2oz., ac lOJi ODOnVKTH BIGGS BROTHT. biS, 35, ;Hom> lit DA.U EN'OLYN I FYQI.VS HHM. M #:{ oes-ji mwy <■> gysa? ■x .Mvgl?s «or it' 'r-ii'if; I a pob dola-, 0 h. pawb d 'if'" B <U P' Ei 3 as gait yn flys i gy' 1 Id Ber-ifOgl bY't ayr.vl; Ao mae'i wis of gia B j H "f) Yn ouro boat hoii 1 vl'i Ymofynti* am dano j;an ftf :}it .<).< t fc!;ef a gwL->d A Coffiniau I Ooffiniau I DYMUNA WILLIAM JAMES, Under. -*— taker, 91, Twynyrodyu (gorllaw Capel SMon), Merthyr Tydhi, hysbysu ei luaws cyfeillion a'r cyhoedd yn gyiirodinol, ei fod yn gwneuthur bob math o goifiniau a saer. niaeth yn rliatack na ueb yu y ue; hefyd fod ganddo hearse i gario cliwech o bersonau a'r corff i unrhyw ba-rth. Coffiiniau mawrion, 0 £1 b,.i.; eto 1 blant, (t) 7s. Eloriau bycliain am yr un pris. Bydd W. J. yn bresenoi ar bob amgylcji- iad o goflinio a ciiladdu. Cofier y cyfeiriad,-91, Twynyrodyn, Merthyr Tydfil. At Berchenogioii Meddianau, &c., yn Mhlwyf AberJar. Z!l WRTH ddycliweiyd fy uiolchgarwcb am y gefnogaeth a roddwyd i mi am y 14 mlynedd diweddaf, dymuuai liysbysu y cyhoedd fy mod yn baroù. i w.ioud contracts 1 osod i lawr Service Pipes rtldWLl cysylltiad ^'r. | a"t Sewerage, yr hwn syd. i yn awr ar waith, a theimiwyf yn hyderus y byddi fy yrnarferiad yn y gorphenoi iy ngailuogi i gario allanunrhyw gytunJcj ctg y byddo i mi gael fy ffafrio ag ef, er awyr fod^iion- rwydd i beirianydd^ y Bwr^id a'i orach- wyliwr. JAMES ili^K, Junior. EHYBUDD "'—————— fMAE GWILYM THOMAS yn agored .J., i dderbyn eiujagcinau^ iel Basswr a beirniad canu. Ei gyxeiriad iiyd hysbys- rwydd peliach, ydyw 0_v,i!'j>;uiiy, nea.r Cardiff. COFFINIAU COFFINIAU D YlVl UNA WILLIAM WILLIAMS, — Undertaker, hysbysu ei » r cyhoedd yn gyffredxnol ei fod we Is busnes yn Senghenydd Street, Trourci, y mae yn gwneud pob math o (ia3i,.u.'tu a Saerniaeoh ya rlxaoach na neb yn y >Jd. CoiJiiaiau mawrion, 0 28s. CoiEniaa plant, o Os. 6s. Eloriau bychaiu am yr un pria. Bydd yn bresenoi ar bob amgyk\«a<i a gofflmio a chladdu. Cofier y cyfeiriad,—21, SENGHEXYii.0 STREET, TREORCI. 475 -= \J { \}1 i', f/ 5^^ ft MEDDYGINIAETH A NFF a ELKDIG B EVA N AT WXLLHAU V Neuralgia, Rheums, Tic, Dolur Gwyneb, a'r Ddanodd. Un dogn a esmwytha y tiau ddogn a hoyr iacha. Un prawf eydd ddigocol i aJgyhoeddi y inwyd ambouts y- haeriad uoh;)d a1* onig sewwm d*os siaiad mot bande#iyt^i a'i wnead ya hy.«bw» IV ialrvryAA di^rft»\yb r Ehtrp»rir y NltURkhQlO MrXTUBJS h»' odtliwJth Ragysgrxfer, bn^odol 0 esddo > diweddar Wdyg onwog, Dt Tom Willi.* mr. Wrnd street. Abortawe, y kn ill fatbou enoed ag eneithio gwalibad Ual\}üiy-toho.l » phafhaai drwy ei ddefnyddm. Danfonwyd y tyatiolaethaa Ueol b-n i idt heb en ceisio, yr wyt<B08 gyntaf j g-wa& ef m hysb s :— ANWYL Syb,—Rydd^oh gvatal ag -lefon mi ddeaddeg o boteii yu rbago* o'o& aae l^ ygioiaeth Nearalgaidi. Y caia yn atmiir s iadwy. Yi wyf wedi ei toddi yn Jb.ci.d s ageiniaa 0 bobl yn fy zahi^vfs y a ddyoddefaut oddiw-th Diitar G *yneb, > Ddanodd, a'r Rheums; ao yn di«e;thf 1 id gwellhawyd hwy dtwy gyal dj.^n t}<»j ddan. Gallaf anfon f ohwi un hyw ai?«s dysfciolaethan i brofi y by a a dd/ <*ed*y<. Nis galbiob wneud gwol! gwaa^aaetb s'r oy0 na tbfwy wnead y fed j ygiyiaesh Hon hysbys yn gyffsedinoi. Yo ddiaa, wedi 17 mlyaedd o lwyddiaut, dyiai glat at gwatt; yn gwbl hyabye.—Yd^vyf. ya eidd^oh ;• bircnas,— E. BEVAN, ReUeviog Llangyfelaoh. Aba^tawe. Ttstiolabth RAGOROL I EFFEITHIOUa.W ?Dt Y FfiDDYOmiAETH Hyson HOfi Oifn Hr i n, Mai 27 uu, 1880 Amwti, Syr,—Osy^yr a^auddig « 1 deioytld i oh wi, y mae ut eir,h gjrasa»?assb. Y* eiddooh yn gy ^si,— RIOH A Essbry, J P. M?. Gbo!fM. Che,nist, Proscription at y Neuralgia ar Ddayvodd gan y diweddar Thos. Williams, Y$w.} M.D.,F.R.S. Geru B?y., g3- Mii 27^50, 1880. Y mae yn hyfrydwcn g-ill Ms. Ri A &skiry i dystii i barffeittiv^yi'i jr teddy ;at)th viob. Ba Mf. Essesy ya ddiwedii' mewn poanaa ddirfasrr, a chy nA od-1 fat piawf olaf, diogn (if Cyfnyes>yn ma 10 30 a.m., ye hya a leihiodd y pMa gw e:,u Oymeirodd ail ddogu yu mhaa %&•■( awe 1('3>.i. byay, yi hyn a gwbi «eUhai>-id di'si'V- Nid oea angea tystiola^th aat ua ky v? fel: yginiaeth yn deiliia^r ^Idiw-xte enwog ei allaoedd a Dr. a byd i^i mynegiad 0 foddion mo* hya ,j,j, waiihtui yn Blot o fod yn fendith 1 ddrioiwwth ;o giflFfddtaol, PAHOTOEDIG YN UNJLG GAN W. GEORGE, M.P.S., CHEMIST, 10, OXFORD STH ET. SWA^SS^, As weith mewu sotaii, na Is. i^ <> 21 9o. ft unl gan bob ffasyiljdd a g^dithvr Patent Modjeina oyfrifoi drwi v d'^ti^s. n 11 ■1 Y MAE., Pdleni uohod erbyn hya 1" cssi an oydnabod gaa fHWb sydd g«r»«ttd ptawf o honynt, fai y tvrpxf Hyd'uaans a ohymwys a ddar^an fvdiwvd at y Bi.AiST, DISTEMPER, SPLEEN, AC ANWYD, yn gf stai a'a holl anb«ryidfe?an hyny 9;,>1d yn t isadxi 0 honyat, megys FfalU y ti-am* (thill 0/ Hi* bL<od), Tafddiidiia as y Qtoer,, S»1«epib{8, Scurvy, yn y Clwyueb Qiwyim yn y Olaniaa, Cel^ynaS, C-r-m A'ydün, Oa^yadiadaa ye y Ooesap, Ohfyj f B*eaia, C??d, Iseide? Yab?yd, «fes, ? mfieufc hefyd y moddiaa g-mu i'r hyny as y^yat yu per^gio bfeekydl dr^ry ^•.atbiri coe^n draft, gsdyb^BiaeSh, nan awyj Jtiaiba*, Fi RHYW FENYWAIDD, F phtd syttd yu nslHdaoi dueddol. i'y dohrdau >eb >df y meeat yn effeithio g,1ttillhad bl'lildd ¡ V UfirYFchoL v v t. i ;jj3*n bly jhaa la. ifcs. a 2%. 9a- yr S •}» Draggist cyfrifol, «ea f.eiUs «> ivliwrrtb y P3*eb«aa^,— vV. Gsorgjv. M P.S„ 'Ffrryllydd, J 10. OXFO' = SWANSEA. ¡ i wyliwr,- I DANIED TUDOR WILLIAMS, Medical l^rug H ,h. iaillys, and Whitcombe Strict, AberJare. Dc.necl.dl Baneda! JDanedd-1 T. Whitty Evans Hysbysu y cyhoedd ei fod wedi ei apwyntio yn ORUCHWYLIWR I DDANEDDWR TRA ENWOG, Ac yn awr mewn ffordd i gyflawni un- rhyw archeb am Ddanedd Gosod o'r mathau goreu I Y rhai sydd wedi enill y gwobrwyon mewn amryw arddangosiadau. Set uchaf neu isaf, o £2 10s. y set, a danedd unigol o 5s. y dant. Adgyweirir danedd hefyd, neu rhoadir springs newyddion, &c., a hyny gyda'r buandra mwyaf. TYNIR DANEDD AM SWLLT YR UN. Rhoddir sierwydd am foddlonrwydd a ded- wyddwch gyda phob set. Cofier y eyfeiriad,- T. WHITTY EVANS, M.P.S., 530] Chemist & Dentist, Aberdare lODKWYAUTsUOMb (WEDDING RINGS!) GAN RICHARD JONES, Watchmaker, 35, CANON STREET, ABERDARE, (Gyferbyn a'rfTemperance Hall), Lie hefyd y gellir cael Oriaduron ( Watches), Drychwydrau (Spectacles), &c., am y pris- oedd iselaf. Dymunaf hysbysu y cyhoedd fy mod yn parhau, fel arfer, i gylchdeithio trwy Aber. dar a Chwm Rhondda. Diolchaf hefyd am barhad o'r gefnogaeth y mae fy nhad a minau wedi gael or ys 68 0 flynyddau. [533 Allan o'r wasg, pris ceiniog, Almanac y Gyxnry, Neu flwyddiadur o wybodaeth gyffredinol am 1882. Heblaw y mater arferol, ceir yn yr Almanac hwn gronfa fawr 0 wybodaeth ddefnyddiol a dyddorol; ifeitkiau muddygol, by wgraS- iadau, nodion lienyddol, a lluaw8 o bethau ereill gwir fuddiol a gwasa-naethgar, na cheir mewn un Almanac Gymreigara 11. Cyuwysa hefyd ran-g&n nowydd i leisiau gwrywaidd o waith Dr. Parry, sef Yr un Hen Stori." Telerau neiilduol i lyfrwerchwyr a dos- barthwyr. Gyrer arcbebion ar unwaith i'r cyhoeddwr,—B. PARRY, 13, Castle Street, Swansea. Gwellhad mewn Pum' Mynyd ODDXWKTH BESWCH AC ANWYD I OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddi- wrtli beswcii poenus, ac o'r braidd yn alluog i siarad, cerdded, neu anadiu, dylech ddefnyddio Williams' Balsam of Honey at Beswch, hen Anwyd, Byrder Anadi, Crygai, Poeri Gwaed, Croup, In- flueuza, Bronchitis, Darfodedigaeth, &c., Y mae ragoriaethau neillduoi y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i auadiu gyda rhwyddineb tra y n gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimiir bob aiasat yu y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thnvm, ac wedi ei gy- meryd bydd i'r dyod.iefydd fwynhau ben. dithiou cwsg esmwyta. Y mae yn rhoi gwaredigaeth Iwyr o ddiffyg auadl, a rhydd- had o'r peswch sydd yn ei ganlyn. Rhag peswch, hea anwyd, &c., y mae y fedd- ygiuiaeth oreu, yu hawdd ei gymeryd, ac yn hynod am ei uiieitihiau iachaol a buan. I blant yn dyoddef oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwelhiad untongyrchol. GWELLHAD liHk'FEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey ies ma.wr i fy mhientyu cl.lwe' mis oed, yr hwn oedd yn grtfcJ o'l euodigaeth, ac yn rhy wan btaidd i anadia. Y mae yn awr yn holl iach. Charles Mathews. Cwmdows, Colly, near Newbridge. Gwellbad Hynod O'R Caoup. Garedig Syr,-Da genyf ailu dweyd i'ch Balsam of Honey achub by wyd fy mhlentyn, yr hon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth y Croup. Cafodd lawer o esmwytnder drwy y ddos gyntaf, ac y mae eich meddyginiaetb wedi ei nollol iachau.—Yr eiddocii, &c., Llanelli. JoHN Shipton. Allan, o'r 'Gwladjarwr] Medi XSain, 1881. AT Y CYHOEDD. Dichon fod rhai yn coho i ilL, > ayw dro yn ol, alw sylw at enaint mei (Balsam of Honey) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, felsy feddyginiaeth oraf er gweiia peswch. Cefais anwyd trwm ryw dair biynedd yn ol (mwy neu iai), a duynodd y peswch mwyaf annyodd exoi ef. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwely, yn teimlo fy ochrau yn frxw, fei po wedi fy iiabyddio droswyf. Wedi methu cael nn gwellbad, prynais botelaid o Balsam ofllo/ley Williams, a chymerais hi, yr hon a'm llwyr wellha- odd. Cefais anwyJ. wedi hyny, sei o gylch yr 21ain neu 22ain o fis A wst diweddaf, a daeth y peswch yu oilmen yn union fel cynt. Anfonais am botelaid at Mr Key, fferyllydd, Pontypr^d, a chymerais draxiwac yn union boreu dydd lau, set y 25am o AWsi, pryd y gallaswn gredu iod cyliyil yn fy narvwanu pan yn Pes >vcu. Cymerais y bo'ouiaxd mewn pedair awr ar hugam, a thyma ti yn y sgrifenu ar y 2V:t.lll o'r un mis, yn duya xach, a'r peswch wedi fy ngadaei yn hoiiol. Yr ydwyf> ddwywaitli baiiaoh, wedi caei gweix- bad trwyadi trwy gymeryd un botelaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag j 1: wyi am i'r wlad wybod y rbmweid syad yn yr enaint. Coded y uarllenydd mai nia p- tf i'r cyffoiriau yw hyn, oad hysbysu y rhai hyny a duiohon gael anwyd a. piieswcii, fel y cefais 1, y gaiiaati gael gwelliiad am swllt a. chwe cuei.u,og a. axavai. Nrù. ydwyf yn adwaen awdwr y feddyglniaetn mwy na'r dyn yn y ileuad. Fy unig reswm am ys- grifenu yr ucuod, yw credu y gaii yr hys-l bysiad fod o ies 1 rax o'm cyuvv^auwyr. laclius, a ehwedi gochel-y dolur 'Y Sy'n di iy a J oend, Ydwyx, a tiiyna'r model Ego mwy fydd Enaint y Mel.' Pontypridd. Dewi HARAN Ar werth mewn cos'orelau is. ltc. a. 25. 9c., gau bob ffecyilydd. GofynwoU yu eglur am WilitLins, B,*lsam of H-moy. Y &*<• cryn arbeciiad wrsti brynu y co mwyaf. Darpareaig yn unig y j.;t*s&n- fyddwr,— ,,rr. DAKIEr' WIULIAM^s Medical Hall, A-i)erdare. ZT&wdS ei DM-^aanfod Medd^^iniaeth L [;i 0' 11; WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved ac. cording to Act of Parliament, 1875.) Cafodd oynwysiad y Pills nodedig hyn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwn oedd wedi myned i'r wlad hono er adferyd ei iechyd. Gwnaeth brawf o'r naili feddyg ar ol y Hall, nes myned trwy ei holl gyfoeth, ei iechyd wedi ei dori i lawr yn llwyr, a phoenau dros ei holl gorff. Yr oedd ei ar- chwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pylu, ac yntau wedi myned fel drych- lolaeth. Tra yn ymlusgo trwy blanigfa oedd yn or lawn o lysiau, ac yntau yn broffeswr llysieuaeth, cymerodd sylw manwl o'r oil. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwrnod, cyfeiriodd un o'r brodorion ef at llysieuyn meddygol, llawn ffrwythau, ac wedi sylw ei fod yn afiach, dywedodd mai o hwn yr oedd y brodorion yn cael eu meddyginiaeth, a'i fod bob t' amser yn eu hiachau. Efe a gymerodd i fyny fwndel 0 r ffrwytJxau, gau ei gymeryd gydag ef, a gwnaeth ymcxiwilad fferyilawl i'w ansawdd, a cbafodd ei fod yn cynwys defnyddiau rhagoroi ar gyter anhwyideravi yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddeiai efe yn fawr. Pendexfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod canlynoi yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i welia y naiil ddiwruod ar ol y llall, nes ei fod yn hollol iach. Yn fuan ffarweliodd a'i gyiaill negroaidd, gan ddychwelyd i New York yn ddyn iach a chryf. Ond pan y dychweiodd efe, efe a gyflwynodd y liysieuyn i'w gyfeiilion fier- yilol, y rhai a giiwsant ei fod yn cynwys defnyddiau iachaol rhagoroi, a phender- fynasant ar fod i'w gynwysiad ya cael ei wneud yn beleni i'w cynyg i'r holl fyd fel moddien at bureiddio y gwaed, a chlanhaay croen, y rhai a lwyr lanhiint boll anhwylder- au y croen, y rhai a godant o anmhuredd y gwaed. Y maent yn feddyginiaeth werth- fawr, ac yn un a deimlid ei angen at atiechyd yr ysgyfaint a metbiant treuiioi, y rhai a achosant ddiffyg mewn chwant ymborth, gweudid corfforol, poenan yn y coluddion, dwfr poeth, rhwymedd eithalol, neu ryddni gormodol, curiad y gaiou, batod sych a gwyn yu y boreu, gwelwedd gwyaeb- pryd, metixianC cwsg, biliousness, baAadiu chwyddawl wedi bwyta, poen yn y pen, poen rhwng yr ysgwyddau a'r cefn, &c. Trwy ddefnyddio y peleni hyn, dechreuant ar wraidd yr holl anhwylderau a buan y teimla y dyoddefydd fod ei afiechyd llethol yn ei adael, ac yntau yn debyg o gael ei wneud yn greadur newydd. Y maent yn anghydmarol mewn anhwylderau menywaidd, yn symud pob annhrefn, a dwyn y cyfansoddiad i'w iawn weithrediad. Ni ddylai yr un fenyw fod heb flychaid wrth law ar gyfer poen yn y pen, a phen. ysgafnder, &c. Y maent hefyd yn rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Gwelliiad Hynod o Ddolur yr 4fu a Diffyg Anadi, yn Chwtfror, 1879. ANWYL SYR,—Bum yn cael fy mlino gan ddolur yr afu yn nghyda Jjffyg anadi, am bum' mlynedd, ac am nsoedd lawer yn methu gorwedd yn fy ngweiy ddydd na nos; ac er cael gwasanaeth anxryw feddygou a llawer o feddyginiaethau, eto ni cheiais fawr o ies ganduynt. Ond <hoich, taedd- wyd fi i wneud prawf o Williams's Com- pound Pills, ac y mae yu dda gonyi eich hysbysu fy mod, trwy etieitiiiau gwelihaol y Pills yma, yn mwynhaji cwsg osmwych ac yn teimlo fy hun yu hoiiol iach, ac nis gallaf beidio dweyd yn dda am danyuc, a'u mawr gymeradwyot ereill. Yr eiddoch yn garedig, THOMAS Griffiths, Grawen Terrace. Mcrthyr. Gor. lOfed, 1879. QtoeUhad Rhyfeddol o Ddolur yr Afu. Y CYMRO YN CANADA. Ar ol cymeryd eich Pills, mi Williams's Compound Castor Oil Piils, mi gfifais well- j had buan. Cyn eu cymeryd, yr oeddwu yn methu a gorwedd yn y gweiy, o berwvd I y poen yn y cefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy ochr dde, yr hwn achosax ddiffyg Sreoliad a'r bile. Yn ol fy mam i, 111 ddyiai yr ua, cy fod hebddynt. Y mac eanmohaeth uchel i'ch Pills yn y wlad hon. Yr eiidoch, THOMAS Jo,NES, Ailsa Craig, West Canada. Moddion Dootor yn nuthu, a Pkitls WiUuims yn lachtiu. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi n'r awell- t!l 0 had gwyrthioi a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills. Bum mew II blin- der mawr gan boen yu fy areuau, y'stumog yn mel-hu ei rhan, poen yn iy nghefn, a gwaethaf oil,,methu cysgu y nos; ac er cy- meryd llawer o foddion docwir am amser maith, eto dim lies nos cael eich Pills chwi, y rhai yn bur tnan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf. yu hollol iach. Y mae l'y ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydugaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cy- hoedd. Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Tysttolaeth Pwysig oddim th Feddyg. .Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni Compound Castor Ob Williams, ac wedi cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maeu t wedi eu hamcanu. Dyiasent gael cefnogaetb gan bob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKE. ^Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyonelwch, cotiwcb olyn yn eglur am Beleni 0impound Ca.stor Oil Williams, a gofahvch fod stamp y Llywodraeth ar bob blvchaid 0 houvnt, a'rNegro (trademark) ar y label; heb hyn nid oes un yn gywir. Svlwch.—Cofier iod arbediad wrth brynu. v bivchau mwyaf, sef 2s. 't y mautit ya cynwys tri o'r rhai wertb gan bob t/eryllydd. aeu tr-y I post oddiwrth y percbe«-^6* am 16 nea 24 0 sla"LP3- PK KC UK .N Daniel T-cidor MEDICAL DRUG HAL'. \~Ua(lty^ and Whitc&miye S-tei, Aoeadaf jTyiau^G socl Danodo;. hQhH PVYMUNAF hysbysu y cyhoedd fy m<14 yn ymgymeryd a pharotoi a gosod Patent Artificial Teeth heb ddim Y mae y danedd hyn mor esrawytb rw defnyddio, ac yn ffitio y gums m beraaiibt fel nas gall y mwyaf cyfarwyad ddatgan» fod mai danedd gosod ydynt. G.varonfaw hwy i fod yn berffaith gyfaddas at fwyta, siarad, canu, a pharabiu, a pharhant ara. ystodoesheb waethygume\v~D liiw. Gwneai unrhyw welliantau cystal a ne Id. Llenwir tyllau danedd clane,) drwg azft 2s. 6c. yr un; tynir danedd an 1s. yr unt danedd gosod, o 5s. y dant i A Js. y ast uchaf neu yr isaf. Daniel Tudor Williams* B Mbdioai. Dane It ax* aft OpF iSITB Quu-zves HoTKXi, AT YA1FU O W"" I Goruchtoyliaeth Ymfudol Tr- H rVYMUNA J. D. PIERCE I *— hysbysu y ceir pob gv H nghylch hwyliad agerlongau. wahanol ranau o'r America, C: tralia, New Zealand, a phob part. trwy ymofyn ag ef, yn Gymrae;s H Saesonaeg, mewn liythyr yn cynwys^ H stamp. H Sicrheir fcocynau cludiad am y pr H iselaf. ■ Telir sylw neiilduol i Joey nan (p tickets j we- li y-a derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Gynorthwyol (a ) y Liywodraeth i Canada. Cyfarfycldir a pliawb ar eu dy-o Liverpool, a sicrheir lleoedd i'r Cya gyda'u gilydd yn y rhanau rhagoraf y agerlongau, i bawb a ymddirieèLmt au i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi cro Werydd amryw weithiau, teithio ilawt yr America, ac wedi caelproiiad heiaelh y fasnach ymfudol. Cyfeirier,at,— J. D. PIERCE, Emigration AGE-IT, 13, HIGHFIELD ST., Tithebarn S< LIVERPOOL Cymeradwyir yr uchod i sylw f. Parchn. John Evans (Eglwys Bach), dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; Thomas, D.D., Liverpool; John áu.. D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F,4 Ph.S., Aberdar, ae ereill. is- COFIER Y CYFEIRIAD TJCHpn.'l I YN AWRYN BAROn, Goflant y Parch. John Mf LLUNDAIN, Gan Richard Mills a'r Parch. N. C Llanidloes. Pris, mewn llian hardd, 3s. 6c gan R. Mills, Llanidioes, ao y, DARIAN, a chan yr holl lyÙ"' hefyd y gellir cael holl weith John Mills. I AGENTS yn ei^iau ar Gwrn^ tJv/ Yswiriol y Cty 1 yn v'shanot ,ty ranau o Ddeheudir Cymru. Rhola> W I da, a chyfleusderau neillduol i daymen ieuainc o gymeriadau diamheaol i wetfchia eu hunain i sefyilfaoedd anrkydeddas Cl dan y Cwmni. Am fanyhon ptulach, ym- ofyner (gyda stamp) &'r Manager, 23, Pa-gR Street, Swansea. XXTANTEi.NsuitOS AuENT.3 febreaaw Norta and ^outa Wai^C to London ¡1u;i Ocuaiy Provident IiLsfeitT'tiQ'J, Libers*! terais ofiered AU kiaas of lasnraB* far any sauis. Non-icrfcitablc 'PoU«w fret* birth to 85 years of age. By annual* qu*rt«rt^j ut caiendtf rao* t'atf pieuitum<-—-Fat ial' p»*» ticalws, apply t<, Int. Watki*>s, Man«ger. Smncb fffices. M<at.b.?r TyfifiL Yn awr ya barod, pris 6ch., (lY FERCH AETH A' NGKALON Can newydd i Denor ern v ddaa ncdiant). Gan Howel Lewis (Alaw Dar,. y cyte.han! gan J. R. Lewis (Alaw Rhondda). Pob archebion i'w uanfon at y c awdwrj— H. Lewis, 82, D yffryn ieriace, FbiV Yn y Wasg, a chyhoeddir va fr, PRYDDEST All "FYti Gan 1, Richter" (y Parch D. Ad B.A., Hawen, Newcasole Emiy.1 Yr bon a farnwyd yn ail oreu yn Jiis o Merthyr, 1831. Pob archebiou i'w haufoa at yr av Pris 6c. Allan o'r Wasg, pris 6c., trwy post, ute., Yr A-wdl Fuddugol nr "Ga; GAN DYFED. R3" Pob archebion i'r aw hv: Cathaya, Cardiff. RHYBUDD! liliYBl MAE JONES A'I FEIBI Street, Aberdar, am J gan,l!lynt Stoc.fawr o DDiLL o bob math i ddyniou a be oedran, ac yn bouderiynol am dair wythnos am y pri; rbesymul. Bydd yn dda i'r rhai sydd yn bwr prynu i dAyfod ar cael tV barsenion sydd i'w cael am yraasot yn 19, CANON STREET, Aiil lU) Allaa o'r Wasg' yn fuan, 1 LLYFR Att "FE'OYL 4 .1 Sef dethoiiad o'r ilithiau a ymdtian-i ar faes y Dahian gaa T.i nellwr, ya ] yfr y ceir barn a moddyiian dynlc.^ edicaf yr o^sau v y pwno. Mae yr archebion ->iuiynol wi-.ii ca t byn am dano yu bar.) I:—Mrs D S. I Llansamlet, J. R. Abarui.)ais, 1; D. W., P^uygraig, IOD; T. 11., Txv.edyr^ 60; T. T., Pontrhydyfen, 60; Parc\. Wv j., Ysfcxad, 50; Pa^^h T. H..1 L!<n. samlet, 12; Mri M. BoO L., y la; if% D., Ton, 12; T. C. J., Pwii l':i¡ Cymro o Gwxnafon, 12. Cyfeiriad yr awdwr y w,— Rey D. G. Jonbs, T-5 it;, Nesyjfr