Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

L" :6[.1.. enf'lirait'i o'r dosbarth o feddygin- i mutiiau y car' a argymhell i sylw y Cymry 1 vn mhoh n< ar dymunem gyfeirio at adar- patiaeth d&iii ant, didwyll, ymddiriedol, a y&wyzii gvsort' 'awr a llesiol ag y gwyddom t am dani, sef Quinine Bitters G ILYM EVANS, U hwn sydd yn fath o Tonic llysieuol, ac vi; hollo! yr Lm y gosodir allan—ei fod yn eyf&nsoddedik' o lysiau wedi ei ddarparu B e wa dull twyddonol, a chyda'r gofal mwvaf sydd idichonadwy er sicrhau ei Jwvddiant. Y cylia yw peiriant mawr y c-. ff, ac o hono ef y gwasgerir yr hoi! ran-«:r. maethionol trwy y cyfan- soddiad, Os aa chedwir hwn mewn trefn, svxthia vr W t gorif i ddyryswch. Elfaith ac amcan {Y.3).:Ü y Quinine Bitters yw cadw v cvila yu ia lus, a phob organ yn gweithio vn ;lwyl.a8 él0 yn eu lie, a geiiir yn deilwng ystyried y litters hyn y feddygmiaeth cietdaaidd oreu y gwyddis am dam. y- meradwvir ,1, yn ddioetrus at annhreuliad vi. oi gwaha oi agweddau, ac ahechyd y n-iwyhon a' tfu, yn nghydag anhwylderau ^ewyn<d, ydym am lawer o flynyddau w-b Hdrvob ydagraddhelaeth o ddrwg- dybiapfch" ar ':eddyginiaetbau hysbysiedig, a ihueddid i i i wneud hyny a'r feddygin- iMth nou, ef Quinine Bitters Gwilym Evans, hyd JS y gwelsom y fath dystiol- py/iig a dyianwadoi oddiwrth Ai v uior a wv ident mor dda, ac a wnaethant gyaianst o yu.chwiiiad i'w hansoddion. Dymua?.m yn neilltuol rybuddio y cy. hoedd i int a ocbelgar yn eu detholiad o gyfjeiriau, a dyienfc iod yn gwybod rhyw- btiU am aufc: wdd y darpariadau meddygol A fwriadant gymeryd cyn eu pwrcasu; ac 08, wedi vn;< .rwiliad, y ooddionir hwy am jhinvfu&au, dyient fod yn ewyilysgar i "•daiu pris am y cyfryw, a rhoddi iddo brawl teg a pharhaui, a pbeidio cymeryd ■cri hudo i rJdeg a phwreasu meddygin- isMJtibar? iseir is, y rhai yn fynycb. a brotant, it id yr uo:, yn ddiwerth, ond yn dra E.iw •.ddJal, Oddi wrih in gwybolaetl1 bersonol am y ciarparydd; perchenog, gwyddom ei fod vu ei -riaeth wedi cyriiaedd yr an- rhydod.d1.1w laf yn y gangen ff eryliol, ac ystiVi-ir of vr in o fferyiiwyr rowyat goleu- edit: ac add-.i 101 y dyad. rFEITHi L V AM QUININE BITTERS •; WILYAl EVANS. m-er-t yn cael eu cymeradwyo gan icddygoa a ceryllwyr i'w cieiiion ar oi i bob lU.6dáv, liaetb arall fethu. Y taaoBf i cael eu cymeryd gan hen ac cyi jbog a'r tiawd, a ohan ddynion Vt: luboi} ifa ae, o dan bob amgylcbiad. Ntd yn o '§ yn Ngbymru y maent yn «d £ :-ibyddu jnd derbynir orders am dan- jffi.t g Amor;< a, Canada, yr Aifft, Cyprus, A)Y51Jral¡3., „ 'y mac pa • b sydd wedi eu profi unwaith yn ea cyiuei. dwyo i'w cyfeiibon, a thrwy byn y y ,ofyn am danynt yn cynyddu yn Lifciaotb.; iwyddyn i ilwyddyn. Y ix ie by yn brawf teg o'i beifeitliioldeb, z&nys paha y prynai neb y feddyginiaeth am yr ail 0./1' lrydedd waith os na fuasent <ie.rbya b< id a lleshad oddiwrthynt ? PH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW Qtuuinc Bitters GwilymJEvans I Y -arm idynt gymysgedd cywrain— oJjwerw fi. 5.uelus-lysiau, wedi eu haddas mewn modd newydd, hapus, T dirg'31, -a.n y dyfeisydd, Mr. Gwilym E-vaus, F.A: M.P.S., fferyllydd, Llanelli. y rca.e y;vr<hanol lysiau wedi eu cymysgu yn hynovf'c bodus, a cbynwysa y Quinine ^itiiiera -vu adiambeuol y ddarpariaetb oreu ile-s ycoiH dynol. DKFS'YIDIO'CDEB YN UN GYMYSGEDD. J law Id ia 'A n fyddai i unrhyw un brynu v /Moddygit, aetbau uchod ar wahan, a ha>vd:I ry<Íi: gwneud rhyw gymysgiad o ■hnrtynt, or.d nbawdd iawn fyddai cael yr boil iysiau njbod at eu gilydd am arian rbesymol, -iumhosibl fyddai eu cymysg ya y Erwys a medrus y gwneir gan '^Ir." Gwilyc? Evans, a chanddo ef yn unig v inae f d gelwcb mawr o gymysgu y petban byn gyda y fatb lwyddiant a'r fath «fiaitla. eu profx yn effeithiol i • ,iud y d/.uviriau a ganiyn :— BI? TSETTLIAD A'I GANLYNIADAU. Sei poou.yn yr ystumog, gwyntogrwydd, titYnsdor n, ferol ar ol bwyta, gwaelder ovi; bwyd, diffyg archwaeth, bias an- nviraino! Yl, y genau, gwros mawr yn y nvHa yn fc 1 d y corff i rwymo, yr anadl vadrwm. i genau yn syell, brathiadau ioorr-y* yn frest a'r ochrau, a mynych jt/igiadanl'.I bae pryfedyn yn y cylla. if mae un u iu ychwaneg o'r poenau uchod yn arw.y"li '■* ddiffyg treuliad, a goreu pa gyntaf y d,breuir ar gymeryd Quinine Bitters Gv/isym Evans. :U,WADAU CYFFREDINOL. Gallai rUa: dybio ei bod yn anmhosibl i i.a foddygiuiaetb effeithio llesbad mewn cvnifer ■& v. '.lianol ddoluriau. Y mae yr -^b yn fnmd a pbarod, sef (1), bod tystioi- jfchan pwyfei.i? i'w cael unrbyw amser; (2), ti iod y a yn cynwys cynifer o ^ahauol lv:- u; (3), y mae y clriniaeth yn 1m haliol > mol, sef symud achos y dolur y, gyst-if ?rwy gryfbau y cyfansoddiad, ac !<~iiy amddnxyn y rbanau gwanaf a mwyaf .Dirud i aflocliyd. Ar bob amgylchiad, "voet-b vclyvv yn gyntaf cliwilio achos pob doinr. Cvtarxyddiadau iw btorcasu >o jfvaor yn eglur am Quiniae Bitters Gwiiym Evans. Ar ol ei gael, edrycber yn fan wl ar'y kroel, a sylwer ar stamp y L'yw- odraeth sydd ar wddf y bote!, a myner g%?oi6d. yr enw Gwiiym' Evans, F.C.S., lvi.1'.3., Wedi ei ysgrifenu yn llawysgrif y povobcnog.. Gof'xl pawb na cbymeront eu twyllo, 'na derhyu oyngbor i gymeryd unrhyw "foadioj? .%rai: o dan yr hen esgns ei fod yn Ua/WE cyhtai ac yn rhatach. Esgus gwael fe, t-hwyliodrcs yw hwna. GoiW-i- hob amser fod cfelychiadau lawer .}, ED UGA TION! ED UCA TION Unity House School, Top of Monk Street, Aberdare. [ESTABLISHED 1865.] School duties began on Tuesday, 10th January, 1882. School- room is in a healthy situation, is excellently suited to delicate children. Liberal, sound education. Cost moderate. J. JOSEPH GEOBGE. ENVEiOPJSOASSlD -0- TRWY ei bod yn awr yn adeg i gapeli brynu JL ENVELOPES CASGLU am y flwyddyn, yr ydym wedi penderfynu gwerthu y cyfryw am y pythefnos nesaf am Is. 6c. y 1,000 Neu trwy y post am 2s. IS* Os bydd yr archebion yn ddeg mil ac 11 uchod, gellir eu cael am Is. 3c. y iil. 'Dan nawdd Duw a'i dangnef.' I Duw a pbob daioni.' Eisteddfod Gadeiriol Castellnedd, t^YNELIR y chweched Eisteddfod flyn- J yddol yn Neuadd y Dref, dydd Gwener y Groglith, Ebrill 7fed, 1882. Dywydd,—D. DAVIES, YSW., Maer y Dref. Arweinydd a beirniad y cyfansodd- iadau,—WATCYN WYN. Beirniad y canu,— MR. HUGH DAVIES (Pencerdd Maelur), A.C. I'r cor a gano yn oreu The Heavens are Telling,' Novelio's Edition, gwobr £18, sef X15 i'r cor, a £3 i'r arweinydd. 1'1' cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu I bwy y perthyn mawl,' Pencerda Maelor, gwobr 16 3s., a baton i'r arweinydd. 1'r parti a gano yn oreu I Cydgan y Cliwarelwyr,' Jenkins, gwobr zt2 10a. I'r hon agano Fiø.rwel,' iw. W. G-jriiaatns, gwobr lUs. GC. I'r Tenor a gano yn oreu I Mae 'Nghalon yn Nghymru,' A. N. James, gwobr 10s. 6c. 1'r hwn a gano yn oreu Y Dymbestl,' R. S. Hughes, gwobr 10s. Gc. 1'r ddau a ganont yn oreu I Awelon Eryri,' gwobr 12s. Am y Bryddest Farwnadol oreu i'r diweddar Barch. John Mattliews, Castell- nedd. Ffeithiau hanes ei fywyli I'W cael gan yr ysgrifenydd. Gwobr £ 3 ys. a ciiadair yr eisteddfod. Am yr 8 penill (8 llinell) coffadwriaetbol goreu i'r diweddar Mr. David Jenkins, Ty- llwyd, blaenor parchus yn Bcttiiehem, Green, ac Ysgrifeuydd Ysgolion iJosbartb Castellnedd am lawer o Hynyddau, gwobr £ 1 Is. Am y Traethawd goreu ar 'Abraham James Garfieild, ei nodweddion, a gwersi ei fywyd,' gwobr 15s. For the best Essay on The Blue Ribbon Army as the means to enhance tiie Tem- perance Cause,' prize 7s. Gu. Am y pedwar Engiyn goreu ar Ymwel- iad Tywysog a Thywysoges Cymru ag Abertawe, Hydref 18.1!' gwobr os. Am yr Ysgrif oreu, heb iod dros o tudalen Foolscap, ar 'Y Fiwyddyn 1881,' gwobr 5s. I'r sawl a adroddo yn oreu yr ;Enfys,' W- Wyn, gwobr 5s. For the best Freehand Pencil Drawing of any ornamental outline. For conditions of the competition, see programme. Prize 10s. 6d. Am yr Antimacassar goreu. Beirniad,- Mrs. D. Davies, Maer. Gwobr 7s. Gd. Cynelir cyngerdd yn yr hwyr, pryd y gwasanaetliir gan Miss Sarah J. Morris, Llanelli; Miss Lizzie James, Mountain Ash; Miss Annie Jones (Blodwen Myrddin); Pencerdd Maelor, ac ereiil. Programmes i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr Ysgrifenydd,—E. WILLIAMS, 20, Briton Ferry Road, Neath. Joseph mewn Character. Dvmunir hysbysu y rhoddir pcrfformiad o 7 Gactata Newydd Dr. Pairy, £ JOSEPH,' MEWN LLAWN CHARACTER, Gyda gwisgoedd Iuddewig ac Aifftaidd ne"w yddion, yn ngliyda goly.gfeydd ar- ddercliog a phriodol, yn y TEMPERANCE HALL, ABERDAR, JJifdd Sildivrn, lonuwr 1-Acg, 1882. Y cymeriadau liynotaf yn cael gmrych. ioli gan bersonau enwo^ <->. 0 0. Perdonydd.-MR. D. BOWEN, Dowlais. Harmonydd,—MR. HORATIO BEYNON, Merthyr. Arweinydd,—MR. J. SANDBROOX Merthyr. Drvsau yn aerated am 7, i ddechreu am 7.30. w Tocynau, Is. 6c. a Is. Important Notice!! DAVIE¥& 00.'8 Commercial St., Aberdare, Annual 21 s CLEARANCE SALE Will commcncc on Saturday, January 14th, 1882. A Manufacturer's Stock of Uistera, P.bawls, frolt and Quitted Skirts, to be c[;u cd 'i 30 per cent. under the usual price! N.B.—The Shop will be closed on the previous Friday, for the purpose oi re- marking the goods. 'DD £ »'R L>AJ&UWIMRBO'B Pob Gohebiaeth, Newydd, Beicniadaebb, &;c., i'w cyfeirio at "Editor, TARLAN Office, Aberdare. Pob Archebion, Taliadaa, ac Hysbysiadau, i'w hanfon at MILLS & LYNCH. Aberdare,

I MR BRIGHT A.S., AR FATERION…

GWAITH ALCAN TREFFOREST.

----..,.----. GENEDIGAETH.…

Y NADOLIG A'R FLWYDDYN NEWYDD.

MAERDY, GER FERNDALE.

DOWLAIS—MA RWOL AETH.

DOWLAIS.

AT LEWYS AFAN.

GOPPA, PONTARDULAIS.

SCLEMIN Y PORTH.

Family Notices