Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

--..__._.---.----,--. DIRWEST—LJJTH…

News
Cite
Share

DIRWEST—LJJTH VI. Y mae y cymedrolwyr, fel yr Iuddewon, yn ddosbarth neilldnedig yn y byd; hwy oeddent yr unig bobl oedd yn teimlo yn aclios y meduwyn; ac fel y nodasom o'r blaen, diamheu eu bod wedi gweddio llawer ar Dduw gyda eliywirdeb calon am iddo fe^dxLliio rbywfoddion er achubymeddwon. O.edwn eu bod yn gobeithio y byddaihyny yr i gysur personol iddynt hwythau, gan y t JyddJ.i sobrwydd a rliinwedd yn cael eu dyrchafu, a meddwdod yn caei ei symud fel bwystfll reibus o'r tir. Er y cwbl, y mae lie i gasglu eu bod hwy, fel yrluddew- on, yn coledda rhyw syniadau aughywir am yr hyn ooddent yn ei ddymuno, gan nad oeddent oil yn argyhoeddedig y byddai yn rhaid iddynt ei adael hyd yn nod er lies eu hunain er mwyn cyrhaedd yr amcan gogoneddus hwn. Y mae yn amlwg mai yr un yw dirwest o ran ei phrif egwyddor a'r efengyl ei hun, gan fod y naill a'r Hall yn dysgu eu deiliaid i beidio edrycli ar eu ilea eu hunain, ond llss Uu weroodd. Pan y mae y crefyddol a'r dosbartii cymedrol yn gwrthod ac yn anghymeradwyo yr egwyddor o lwyrym- wrthodiad, ac ar yr un pryd yn addef mai hon ydyw y ffordd sicraf er dyogelwcli cymeriad, y maent drwy hyn yn dangos fod ou gwrthnysigrwydd yn gymaint, os nadyn fwy, nag eiddo yr Iuddewon aughrediniol. Pan y darilenwn am Grist yn cyfarch yr luddewon, ui a,'i cawn yn dweyd wrthynt, Gliwri a'm ceisiwch ond ni'm cewch." Geirian rhyfedd oedd y rhai hyn a ddifer- odd dros wefusau yr hwn a roddodd gy- maint o anogaethau i'w geisio, ac wedi proii ei huu Yl1 barod, ac yn haelionus i bawb oucld wedi ceisio gauddo. Er fod y geiriau yn ymddangos yn wrthun i'r ar- wynebol, eto y mae yrna wirionedd pwysig yn cael ei lefaru, oblegyd y mae yr Iuddew- on wedi, ac yn ei geisio yn barhaus o'r pryd hwnw hyd y dydd heddyw. ac heb ei gael. Ceisio Crist o'r dyfodol y mae yr Iuddewon, ond nid oes gobaith iddynt i'w gael byth. am y rheswm ei fed wedi dyfod. Y mae ymddygiad yr luddew tra yn par- hau i geisio neu i ddysgwyl Crist i ddyfod, yn profi yn eglur nad ydyw yn credu yn yr hwn a ddaeth yn nghyflawnder yramser, onide efe a roddai i iyny ei ddysgwyliad. Ond, atolwg, pa fodd y mae y I cymedrol- wyr ? a ydynt hwy yn parhau i ofyn i Dduw am fendithio rliyw foddion er mwyri difodi meddwdod ? Meddyliwn y gellir ateb yn gadarnhaol, nac ydynt; y mae yn am- lwg fod y cais hwn wedi eigolli o'r eglwysi i fest; r helaeth. inis gwuawJl bellderfynu pa nifer o resymau a ellir eu dwyn dros y gosodiad uchod. Credwn y gellir dwyn llawer, eto, nis gwnawn enwi ond un yn bresenol, sef, bod y rhai sydd yn credu mown cymedroldeb yn methu ceisio gan Dduw yr hyn y mae eu cydwvbodau yn tystio eu bod wedi ei gael. Y mae y rhai sydd yn cofleidio yr egwyddor ddirwostol oddiar euhadnabydd- iaeth o'i c I> yf addasrwydd, yn barnu yn gydwybodoi nad oes eisieu ei gwell. Y mae llwyrymwrthodiad oddiwrtli y diod- ydd nieddwol yn feddyginiaeth dcugon eifeithiol i iachau yr holl fyd oddiwrth effeithiau meddwdod ond yn nnig ei arferyd. Tybed nad yw y byd bellach wedi cael prawf o aneffeitliiol'deb pob peth arall? Onid yw rheswm yn ein taer gymell i gredu hyn? ac. onid yw yr Ysgrythyr hefyd yu egiur ddweyd hyn, gan ei bod yn rhoddi hanes rhai o'r teuluoedd mwyaf eysegredig wedi syrthio i'r pecbod o feddwdod wrth hirymarfer a'r diodydd sydd yn me lawi. Ni welodd yr Arglwydd ei lxun yu dda i ddangos gwell meddygin- iaeth at hyn na llwyrymwrthodiad Ni welwn hyn yn amIwg oddiwrth hanes Nadab ac Abihn, meibion Aaron, yr Arch- offeiriad. Y mae yn amlwg fod y ddau fachgen hyn wedi cael dygiad da i fyny, ac yn wyhyddus o'r gwasanaeth cysegredig ag oedd en ta; yn ei ddwyn yn miaen eto, cawn i'r rhai hyn syrthio i'r pechod o feddwdod, a cha^vsant ea taro gan farn an- adfcraf.wy Daw tra yr oeddent yn y sefyll- fa bono. Fel gocheliad i'r gweddill o'r tenlu, ni gawnyr Arglwydd yn gorcliymyn i Aaron yn gysial a'i feiblon, bellach yn y geirian canlynol:—"Gwin a diod gadarn nac ft di, na'ch feibion gyda thi, pan ddeloch i bahd; y cyfarfod, fel na byddoch farw. Dei. ;t (ir-igywyddol trwy eich gen- edlaothau fydd hyn. Gan mor bwysig y gwahardaiad, gwnaeth yr Arglwydd ei hunhysbysu Aaron am dano, gan ddwyn ei resymau dros yr hyn a geisiai, A hyny er gwahauu rhwng cysegredig a digysegr- edig, a rhwng aflan a glan. Gorchwyl annymunol ydyw adgoffa am wendidau teuiuoedd o'r cyfryw nodweddion ag oedd teulu Aaron a'i gyffelyb; eto y mae dwyfol ysbrydoliaeth wedi nodi eu hanes, ac wedi eu dwyn ger bron ein sylw ni. Diamlieu hefyd fod ein lies mewn golwg drwy hyn, Gan mae er addysg i ni yr ysgrifenwyd hwynt." Credwn mai yr addysg sydd i ni yn yr hauesion hyn ydyw gocheliad taer arnom i beidio teithio yr un Uwybrau, gan i hyny fod yn ddinystr i'r rhai y rhoddir eu hanes. Blin oedd genym wrando yn ddiweddar ar gyfaill yn adgoffa am fadd. wdod Noah I mewn ffordd o amddiffyniad i gyfaill arall ag oedd yn cael ei ddysgyblu am gyflawni y cyffelyb drosedd. Nis gallwn lai na theimlo yn dosturiol wrth ryw fath o bobl yn ngwyneh ei plentyneiddiwch tra yn ceisio llochesu am ddyogelwch pan yn enog, trwy gyfeirio fod ereill heblaw hwy wedi cyflawui yr unrhyw droseddau.

Y BYD LLENYDDOL.

EISTEDDFOD GADEIRIOL SEION,…

GWEITHIO'R NOS YN EIN GLO-…

----------..--. MEDDYGINIAETHAU…

EISTEDDFOD GADEIRIOL ABERTAWE,…

EISTEDDFOD Y PORTH AC "ENGLYN…

[HYSBYSIAD.]

ADOLYGIADAU Y WASG.

MAESYRHAF, OASTELLNJC-. "

ENGLYNION

--------ALLTWEN—MARWOLAETH…

----------------BEIRNIADAETH…