Hide Articles List

20 articles on this Page

YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

YR WYTHNOS. Daeth y llestr Sagitta, o Hamburg, i dir yn agos i Hastings, boreu dydd Sul diweddaf. Gadawodd y dwylaw, saith mewn nifer, mewn cwch, ond troisant yn ol i gymeryd i mewn y cadben. Trodd y cwch wyneb i waered, a choll- wyd yr oil ond un. Y DYDD o'rblaen yn Nowlais, tarawyd dyn o'r enw Thomas Jones, 64 oed, ac yn byw yn Ivor-street, i lawr gan geffyl a chert perthynol i gwmni y London & North Western, ac aeth y gert drosto, gan achosi y fath niweidiau fel y bu y dyn farw mewn oddeutu dwy awr. Yr oedd y trancedig a dyn arall yn dyfod o angladd, a chyfarfyddasant a'r cert mewn troad sydyn yn y ffordd. ODDIWRTH adroddiad seneddol sydd newydd ei gyhoeddi, yr ydym yn cael mai nerth byddin weithredol y wlad hon amy flwyddyn ddiweddaf, oedd, 188,906. Lleoliad y fyddin oedd, yn Nghymru a Lloegr, 67,297 Scotland, 4,006; Iw- erddon, 20,514 tramor, 97,099. Nifer y gallumilwrol nad ydynt mewn gweith- rediad uniongyrchol, megys militia, gwir- foddolion, &c., 444,743. MEWN cyfarfod er cefnogi ymfudiaeth i Canada, yr hwn a gynaliwyd yn Exeter Hall, nos Fercher diweddaf, dy- wedai y Marquis o Lorne fod gormod o fenywod yn y wlad hon, a. rhy-fach yn Canada, a'i fod ef yn gefnegol i dros- glwyddiad cymaint ag a ellid drosodd, ond fod parotoadau a darpariadau priodol yn cael eu gwneud ar eu cyfer. Y MAE llithriad tirol wedi cymeryd lie yn agos i gapel y Wesleyaid, West Street, Leek. Cafodd wyth o anedd-dai ei gorchuddio ac. m ehafodd y preswyl- wyr ond diangfa -gyfyng. YE wythhos ddiweddaf, yii Maryle- bone-road, cynaliwyd tr^iagholiad ar gorff plentyn pedwar mj&Wed, yr hwn oedd wedi cael ei fygu- tfwy fod cath wedi gorWedd ar ei wyn$& CTMEBODD damwain fwageuol le yn nglof a Maesardaf en, LI wyhhendy, ddydd Llun diweddaf, trwy yr hon y eollodd dyn o'r enw John 24 eei, ei fywyd. Y mae yn ymddangos fod Da vies y n myned i lawry level arddram, pryd ytoro^d^ihftff, ag y taflwyd yntau yn erbyn yr qtChtnes ei ddryllio yn fawr. Fel y bu goreu, aid aeth y train i IQlwr i waelod y lefel, onide bv\asai y canlyn- iadau yn waeth.. • v

LLON GDDRYLLIAD..

. MR POWELL A'RS'AWYREN.

. RHENTOEDD A MEDDWDOD YN…

:AT LOWYR GLO TAI SWYDD FYNWY…

. PEIRIANWYR T WEST.

AT LOWYR GLO AGER MYNWY A'R…

PA FODD Y MAE. YR ARIAN YN…

I YR WYTHNOS WEDDI.

i. DAMWAIN AR YR IA—DAU BERSON…

HYRDDWYNT DYCHRYNLLYD YN CHINA-…

TANCHWA ETO YN WIGAN-40 WEDlCiCOLLI…

GLAIS-MARWOLAETH DISYMWTH.

-+._---_._------SALEM, TRELYN.

Advertising

---.---AT HOLL DANWYR CWMI…

EFEILLIAID RHYFEDD.

PYMCIAU I'W HYSTYRIED.

CYNRYCHIOLAETH SENEDDOL I…

MODRWYAU A THLYSAU Y FONEDDIGES…