Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

[No title]

PETHAU YSTADEGOL.

PETHAU MASNACHOL.

..PETHAU LLENYDDOL.

.-DYDD MAWRTH-

TAITH 0 GYMRU I PERU.

. CYFARFOD Y PRYDNAWN.

CYFARFOD YR HWYR.

UWCH DEML GYMREIG CYMRU.i

ADRODDIAD YR U.D.B.D. -I

- ADRODDIAD YR U.D. YSG.,

DYDD MKECHEB

News
Cite
Share

DYDD MKECHEB wedi agor yr U. Daml gan yr U.D.B.D. am naw o'r gloch, awd yn mlaen gydag adrodd iadiu y pwyllgorau. Darllenodd y Parch. Morris Morgan, C.U.D.B.D., adroddiad y pwyllgor ar lesyr Urdd. l.—Llawenhaent wrth weled llwyddiant mawr yr Urdd mewn rh ii manau yn Neben a Gogledd Cymra, ond gofidient wtth weled ihanan o'r De, yn enwedig yn is nag y dymunent. 2— Awgryment hefyd tuag at gael y Dos- barth Demlau i weithio yn fwy rheoliidd ac effe;thiol; ni fod Breiuleni, Defodlyfrau, H Chyfansoddiad y Dosbarth Demlau i gael eu hargraffu mor fuan ag y gellir yn ea ffu-f diwygipdig, a bod yr U.D. Ysgrifenydd i ohebu a'r Dosbarth Demlau 3m uniongyrchol parthed eu dwyn allan. Cymeradwywyd. 3.—Dymunent wasgu ar fod cynllan yn cael ei ffurfio er cynal cyfarfodydd dirwestol cyhoeddus drwy bob parth o'r w-ipd. Yna awdurdodd yr U. Deml y pwyllgyr gweitbiol i gyflogi areithiwr i'r pelwyl yna mor fuan ag y gwelent hwy eu ffordd yn glir i wneud hyny. Hefyd penderfynwyd ar fod cais yn cael ei ddanfon at holl Eglwysi Cymru ar fod Sabboth yn cael ei neillduoli yn mis Tach- wedd Desali draddodi pregethau dirwestol. YN ystod yr Eisteidiad hwn derbyniwyd y brawd Joseph Malios, U.D.B.D. Lloegr, a G.D.U.W. Uwoh Demi y Byd. Caweom gaaddo anerchiad byr, yn cynwys hefyd ychydig o hanes Eisteddiad diweddar eu Hawch Demi hwythau. Prif waith yr Eisteddiad prydnawnol oedd ethol swyddogion am y flwyddyn hon. Awd drwy y gorchwylyn bur hapus, a.chred**n fod genym rhestr o swyddogion go dda. Dyma hwy :—U.D.B.D. Plenydd. (ail ethoi- wyd yn unfrydol); U.D. UYPg., Parch. Jnn. Morris, Ebbw Vale; C.U.D.B.D. Parcn M. Morgan, Hwlffordd; U.D.L.D. brawd Thos- Samuel, Aberystwyth; U.D. Gap., Parch. Moses Thomas, Resolfen; U.D. Drys., G. B. Thomas, Caermrfon, (ail tholwyd yn uu frydol); U D. Ysg., Owen P. Jones, Four Crosses, (ail etholwyd yn unfrydol); A C. Temlau y Plant, Parch. D. S. Davies, ( il etholwyd); U. Ysg., C. R. G. Pi chard, Maentwrog U. Rhingyll, D. Lewis, Aber- tawe U.I.R., Gwenllian Rees, Abertawe U.W., brawd Thomas, Dafen; U.B., H. Roberts, Ffebtiniog. Gorseddwyd yr oil swyddogion gan y brawd Malins, yn cael ei gynorthwyo gan y brawd Daniel Etholwyd cynrychiylwyr i Wir Deilwng Uwch Demi y Byd. Cynrych- iolwyr Rheolaidd, O.N. Jones, J. J. Williams, a David Young. Achlvsurol, D. Lewis, W. Selwyn Davies, ac E. B. Williams, C.U.D. Ysgrifauydd. Yn adeg yr etholiad cafwyd anerchiadau gan Parry, Daniel, a Williams, a phssiwyd pleidlais wresog o ddiolchgarwch idd\nt oil am eu presenoldeb a'u cynorthwy i ddwyn yn mlaen wnith ein Heisteddiadau. Amlygodd yr U. Deml ei theimlad da tuagat y brawd Thus. Samupl, Aberystwyth, -ar ei waith yn ymneillduo oddiwrth y plant, vn yr hwn faes yr oedd wedi bod yn was mo' ffyddlon. Dygodd y Parch. D. E. Davies, un arall o gyoswyddogion Temlau y PI ,nt I sylw yr U. Deml, set y -brawd ffyddlawn, Wm. Rees (Deincodyn), Ystrad Rhondda Gan ei fod vn bresenol mewn cyflwr o gys. tudd er ys rhai misoedd, pasiwyd pleidkis o gydymdeimlad dyfnaf yr U. Deml ag ef yn ei drallod a'i adfyd a chan fod yr eglwvs, o ba un y mae yn aelod, yn ogysta] a brod r Te ulyddol ei Ddosbarth, wedi parotoi math oapel tuag at eu cynorthwyo i gyflwyno iddo dvsteb anrhydeddus yn ei amgylchiad- ou presenol, hwyrach mai nid o le fyddai rhoddi y eyfryw i fewn-yma. YSTRAD RHONDDA, Ebrill 14eg, 1879. HYNAWS GYFEILEION,—Mae nifer luosog o be'sonau cyfrifol o'r cylchoedd hyn wedi vmgorphori yn Bwyllgor i'r dyben teilwng o roddi mudiad ar droed i gael tystteb i'r brawd hir-gystuddiedig Wilijini Rees, (Deincodyn). Ni fuasai hyd y nod ei flynyddau o nych- dod cornorol, a'i hir waeledd dan ddwrn dygn afltchyd, a bod iddo deulu anwyl o briod a thri oblant bychain yn dysgwyl wrtho) hwyrach na fnasai y wedd u. hod ar ei amgylchiadau yn ddigonol i'n cyfiawnhau i'w gynorthwyo yn ei adfyd yn y dull hwn, o berwydd gwyddom fod ereill yn goddef yn gyffelyb; ond gan yr ystyriwn fod Dein- codyn, trwy ei lafur diflino air hyd y blyn- yddau, hyd ag y gallodd, wedi gweithio mor egniol gyda phob achos daionus, wedi cys- egru ei amser i hyrwyido pob nmdiad a fyddai yn amcanu i les, ili y cylchoedd y troai vnddynt, i sobri cymdeithaa, a ch»efvddoli'r byd ei fod trwy ei ddiwydrwydd parhaus wediytngybrwyddo mown gwabanol gangen- au gwybodaeth, a'i fod bob amser yn barod ac ewyllysgar i gyfranu o'i wybydaeth i ereill; yn fyr, mie ei h 11 fywyd, yr hwn sydd megys cydgrynhoad o ddaioni, yn galw arnom gyda gonestrwydd i goflo am dano yn yr adwy bresenol. Byddwn wir ddi(olchgar am bob cyfraniad, yr hwn a dderbvnir gan y Trysorydd,—Mr. D:1Vid Evans, Nr. Bethel Chapel, Ystrad Rbonddii, Pontypridd. O. V.-P.O.O. i'w tynu ar Ystrad Rhondda Post Office—Ydvm dros y pwyllgor, Llywydd,—PARCH. A. ROBERTS. Ysgrifenydd,—E. CILYNYS RICHARDS. Nos Fercher am saith, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddos yn Briton F^ ry, pryd yr areith- iwyd gin y Parchn. J 00 Morris. Ebbw Vale; M. Morgnn, Hwlffordd H. Williams, Ffestiniog, "a Malins. Boreu DYDD IAU am naw o'r gloch cyfwyd math b Seiat Demlyddol cyn ein hymadawiad. Cawsum y fraint o wrnndo ar y brodyr J enkin J ones, AbprdAr; Moses Thomas, Besolfrn H. Hughes, Llangollen; a Jno. Moses Ebbw Vale, yn arllwys eu teimladau *'u cynghor- ion cyn i ni ymadael i gyfarfod a'r t en. Buasai yn dda genym orphen yr Etstedd sd hwnw gyda hwy, ob egvd sicr yw, mai da oedd bod yno." Ond bellach, nid oes genym 1 ond gobeithio y bydd bendith y ef yn dilyn ein Heisteddi d, ac y gwawrio'r dydd yn fuan pan y bydd moddioa meddwdod wedi eu gyru yn llwyr o'n gwlad.—GOHEBYDD. ♦

ABOLYGIA -» Y WASG.

YR HYN A GLYWAIS YN SIRHOWY.

CYMANFA GERDDOROL ABERTAWE.

CYFARFOD Y BOREU.

PETHAU O'U LLE. -