Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

YR HYN A GLYWAIS.'

Y DAITH I TEXAS. ^ ,

MYNYDD HAIARN.

TKBF LULING.

N-IIY Y WISG YW Y B YN.

: TAITH O GYMRIJ I PEBff.…

News
Cite
Share

TAITH O GYMRIJ I PEBff. i ,G 0 PANAMA. ? < • Tnarr un amser ag oeddem if'yn ng^nau • ,fon Gufiyaguil ya yr ystorm « nodwyd, diagynodd gwliwog idd trymion yn Payti, ym fath na fn yn nghof neb o'r tirgolion, gan ,gloddio dan y seili in nes tynu yr adeil idau yn garneddau; hefyd i gycorthwyo y gwlaw ruthrodd yr oigion dros erchwynion ei ] wely fel pe byddai wedi,-cael brenddwyd! 2djfchrynllyd, gau wneud bafog al y lie, I Nid with ei big mae 'nabod cyffylog." Er tnai porthladd digon dinod yr olwg amo ydyw hwn, eto, y maa yma lawer o fasnach yn cael ei wneud. Allforie yma jn wythnosol gmoedd lawe? o ychaio, y rhai a ddygif dros y mynyddosdd am ganoodd o fillditoedd; cludir hwy o'r lan i ymyl y llong mewn math o craft, yr hwn a wneir i fyny o goed mawtion 15 nei 20 llath o hyd, y rhai a osodir calw yn ochf ar y dwfr, ac a sicvheir gan bren cryf yrt mhob pen, dyna y gwaelod hefyd v; isae iddo railings bychain o amgylch er at«t y brodyr coraiog i' dwco.' Wedi cael. yr anfeiliaid i'r craft, dechreuir tynnganhicer dwsin o't brodorion wrth rfcffaa, y rhai a sicrheir yn flaenorol wrth y pfethau mwyaf nianteisiol er tynu at y llong, ac wedi eu 4ael i ymyl y llestr, gosodir rhaff am gym yr eidionj a chodir ef i'r bw^dd gan y donkey engine. F^l yna codwyd tua 200 i fwrdd yr Oioy, ac a gludwyd i Callao ar yr un bwrid a'r so^owl class passengers. Cym- deitbion hyfryd, ouide 1 Wedi cael yr 011 iVbwrdd ag edd lie iddynt rywfodd, ym- adawsom a Payii yn gwmni lluosog ac an- rhydeddus am ddnu yn y prydnawn. Tebyg nad yw Mr. Jones yn effe thio ar ychain fel at ddynicn.; p3 felly, byddai gyda ni le dy- munol pe bai pob ych a'i coat of arms ya llawn fel y ihck passengers. Os na byddi grff, bydd gyfrwys,' medd yr hen ddiareb wiy o Payti i CaHao, bu raid i ni wneud &i Tgwion bach' drwy actio gwyr boneddig- ion tuag at y second class passengers; ond er ein holl tl:yfr wy s r,. ra, yr oeddem yn fynych ntewn dilema ihwng y cyrn. Dydd Ian.—Di wrnod lied dda, awel fech. jtnjiyfryd yn tymheru ychydig ar y gwree angherddol; goLygfa ardderchog o porpoise yn UiasH. unionsyth. bob tu i'r Oroya, can belled ag y gellid canfod, ya neidio fel bechgyn yn neidio clwydi mewn pus-me. Neidwyr cyffrsdin o ran uch&er oeddyot, ond medrent naidio yn gydym iawn, tua, deg,neu ddeuddeg milldiryr awr. xarhaodd yr am' tua ugain mynyd. Di^v^d Mr. Tawelfor, rhywfodd, tua chanol dydd., Diohon na cha-fodd giniaw wrtb ei fodd, ms gwyddom, canys ni roddai un cbeswm dros; ei ymddygiadau eofn ni wnai dim y tro f iddo ond bod yn deck p&tse*i$er* «• gwaethasf pawb, mynodd ei ffoadd ei nuni;: se nid digon hyny er ei foddloni cnwaith, canyarcwympai allan A phawb, neu ctvympai pawb.allan ag ef. Fodd bynag, mynodd y bwrdd ya glir iddo ei hun, gyda r eithtiae o'r cyfry-w oeddynt yn rhwym wrth y Ban- anas, ac slid hir y bu cyn gwneud. i r rhai hyny wylo ac ocha-n, a deisyf ya daer am, drugaiedd, ond mynodd efe baentio eu hwy- nebau.yn gyntaf, a gosod ei patevtf pu i weithiooddtfewn, nea ooddynt fel casgeni J llawnion wedi eu gollwng y ddau pen wedi :iddo gael ei foddloni Wr spree o godi rebellion,-rymadawodd felllawer un eyfrwys a.dtcheHg.a- a walwyd yn ngwahanol gylcai { oedd cymdeithas ddynol, neu fsl y milwr hwnw a ddywedai,— "Be that fights and run away ;Willlive to fight another day." Yr ydym yn breaenol wedi teithio neu nofio, befch ddywedaf, amrai ganoedd o filldiroedd gyda glenydd Peru, a hyny hab fod nepell </r lan, gan^ayllu yn fanwl ar y tiroedd pan mae goieuai dydd i'w ganfcd; cofiwch fod nos yma, a hwnw eyhyd ag un flynedd-ar- hugain o tra/nsporfati&n. Golwg foal, hagr, a diffrwyth siawn sydd ar y tiroedd gyda y glenydd, yr hyn a'i gwna felly, yn ddiau, ydyw y gwres ditfawra pharhaus sydd yma, a dim gwlaw ya disgyn o'rnaill fiWyddyn i'r Hall. Bydd amrai fiUdiroedd yn dywodog m&n a sych;; yna try yn greigiog amryliw am fiUdiroadd lawer, heb un blewyn o laswellt na dim arall i'w ganfod arno. Lie yn iawn i godi eglwys a moddi y nahrad' i fyw ar y degwm, onide-i Dydd Gwene?,C!hwef. laf.—Dyma y dydd hirddysgwyl4edig wedi gwawrio-dyddffar- welio A D. T. Jones—dydd ein rhyddhad o un o'i garchavau-dydd cael ein traed ar ddaear gadarn unwaith yn ychwaneg-dydd a gofic genym am dymor mixith-dydd anwyl fel dydd Juwbili caethion—ie, dydd y bu pryder dwys, ofnau poenua, ac amheuen blin yn gwau drwyyfynwesfelbyddinoodd rarfog, nes bron ein berswadio na chawsam byth ei weled, ei gyfarch, a'i fwynhau. Y mae rhyw gofnodau pwysig, dyddorol, ac adloniadol, onid oeg. yn hanes pob gwlad a chenedl, pob Uiw a llun, bach a mawr, hen ac ieuanc, gwladol a chrefyddol, lleol a chyffpedinol, unigol a ohymdeithasol, ag sydd yn rhoddi lift i ddyn ar ei daith drwy y byd helbulus a thrafierthua hwn; ac fel y dysgwylia teithiwr blin«>dig am y gareg Mldir, ac yn adaewyddu ei nerth wrth ddar- Ilen ei gwyneb serchog a flfyJidlawn, tebyg ydyw dylanwad y c/faodau sydd yn ngwa^ nanol gylchoedd y bywyd. Onid yw y Cwrdd Mawr yn gosod nerth, yni, a bywyd nawydd yn yr eglwys, y wledd yn y gym- deitbas ddyngarol yr un fathfelly hefyd y Nadolig, y Calan, y Groglith, neu ryw nod pwyaig arall mewn unigdlion? G illaf e ch sicrhau, gyfeillion, yn bjollol ddibrydctr iod angherdduddsb y gwrea dirfawr o St. Thomas hyd yma wedi crino fy esgyrn, wedi toddi >1y nghnawd, ac wedi liosgi fy ymysgaroedd. Car oedd pub peth wedi troi yn faieh trwm, melusder bywyd wedi troi yn ddiflas os nid yu.,chwerw gorweddwn hyd y deck erys dyddiau fel carcharor diobaith am unrhyw fwynhad. Gwir y medrwn ganfod U'm llyg- aid,;elywed A'm clustiau, atheimlo S'm dwy- lawtfel cynt, ond mae rhywbeth yn ychwan- egyn.angenrheidiol er mwynhauyrhyn a welir, a glywir, ac a deimlir, sef y gallu hwnw aydd yn sugno mwyniant O'r gwrth- ddrychaa ganfyddir, fel y sugna y wenynen y mil o>r blodeayn, gan ei drysori yny fynwes, iel y trysora hithau y mi yny owch; ood yr oedd y ffynonau wedi eu sychu, ac aid oedd yi oil osodid i fewn amgen gosod dwfr mewn gogr; rhywbeth fel hyn ydyw bywyd marw, onide 1 Dyma y cyflwr osddwn ynddo heddyw*r boreu, ond 'pan wenodd yr haul, gwelais rhywbeth newvdd yn ei w £ n a wnaeth i mi syllu yn graff, a phaa agorodd ei enau, clywais rhyw- beth a wnaeth i mi wrando yn aatud, a phan agorodd ei lygaiid perlawg uwchben un o glogwyni moel yr Andes, gwelais obaith megys ar aden gyflym y fellten chwim yn cyfeirio tuag atif gyda brys-genad gysurus a Wnaeth i'm caldnlwfe iawenhau, ac a ireidd- iodd fy ymysgarosdd nea iddynt ymagor fal y rkosyn a'r hh d in Bwysaji gwlith y boreu. Teimlwn fywyd newydd yn fy ngbyfansodd- iad, gwaed newydd yn fy ngwythienap, nerth ac yni newydd; mewn gair. yr oedd wn yn newydd i gyd. Rhyfedd ydyw pethau fel. hyn, ond fel hyn y mae pethaii, acertiad ellir eu hesbonio yn foddhool, nid gwiw eu gwada. Facts ace stubborn things." GwjII na'u gwada ydyw dweyd fel y Salmydd,- Rhyfedd ae ofnadwy y'm gwnaed." Diwrnod fel y dyddiau o'r blaenydyw hwn eto-yr haul coch yn poeri tAtl yn gawodydd didor am ein penm, ond ni thycia dim heddyw—heddyw ydyw dydd olaf y frwydr ar y dyfnder du a'i luoedd beiddgar, a phwy gymamt o Iwfrgi na safai ei dir yn nydd olaf y frwydr pan yn canfod buddagol- iaeth lwyr, sicr, a bnan. megys o hyd cyr- haedd-yr hafan ddymunol yn ymyl, a'r tir hirddysgwyliedig wrth law ? Erbyn tri o'r gloch yr oeddym wedi angori yn Callao, ac yn saethu o amgylch yr Oroya yr oedd bod au bycbain wrth y canoedd yn barod i'n cludo i dir, ac arweinydd na fedrai fwy o Saesneg nag a fedrem mnau o Yspaenaeg wedi dyfod i'r bwrdd i gymeryd ein gofal. (I'w barhau).

. Y GOSTYNGIAD OYNYGIEDIG…

BRASLUN 0 GYNSEILIAU RHEOLAU…

Y MUSaUIT PRAIRIE.

CANYSRTE KANCHE.

^ r DDTAS SAN ANTONIO.

,."' ,TEXAS-LLYTHYR I.

KARWOLABTHAU"..10!