Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWERTHFAWROCAF O BOB PETH YW IECHYD. Yr wyf yn teimlo rhwymau amaf i wneud yr hyn a allaf er lies y cyV-oe Vt yn mhob cyfeiiiad, mor "belied ag y mae ynwyf. fy in ?d vp dyst o'r daioai a'r Ilea anmhrisiadwy y n delliiaw odtiwith belenau Mr. George, ffe?yllydd, ilia, ie, nid daioni p~rsonol yn utiig, ond h«fyd i lawer o'm ibod m'rfvn at&ryw ranau o'r wiad, y mse yn ddyledswydd i hy.sbysu hyn i'r cyhoedd yn gyffrfcdiool. fYr wyf c el fy inline er yn iem-nc gan ddolur yn y oe'n, anhwyl- dep^u yn y c 41a, poenau yn fy t^ghkudan a'm arenau yn ami O'r diwaold clywais am belenau George, a chyxnerais ddjjb o honynt rvw xioson pan yr yu seethu ymsymud gajPy p -e*i nob araflfe*th fawr. jOnd, er fy ffawdj cyn pen pea air sw ar hu^ain yr oeddwn yn teim!o mor hetnyf a mab 21 oed; ac kdi-ir h ny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy nhy fel y tryfror goreu. Y maent i mi braiOO fel moddion anffaeledig. Ar ryw brydn>"wn, paD oeddwn iach a heinyf, cyfarfyddais a M1!"ViUiam Davi<3, Ketievm-j Officer, Aberdart yr hwn oedd yn tdtervi gan ddolur yn y cefa; ac wedi iddo adrodd ei ha'r poen <i?rdy £ i-.>i oedd yn.ei gefn, nes peri iddo gerdded hi#d<i yn ei ddaa dchvbl, dywedais wrtho am fyned neu anfon c-aid ü beienau George. Tea chtfech o'r gloch tranoeth twiy cu.i i ag ef drachefn, a awnaeth amnaid arnaf i ddyfod a dvwedoad !si fed y • hollol iach, ae y gallai lieidio dros na$/ o fierthi! Yr "wyf yn coffhau enw Mn David am ei fod a • aabyddus trwy yr holl dogaeth. Cofied pawb nad wyf yn ysgriieiiu h. am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, oasj y nid wyf wedi cael y fraint o'i weled ond unwaith yn fy oe4 tnvy wybodaetii i mi. ABERVIAR. » R ISAAC THOMAS. WONDERS NEVER CEASE. lam iappyto inform yond the great relief and benefit I fe^ivt- d'by t king your Pills. Ten months ago I was taken ill WND G av- i fr in drinking impure water. I C&Jl scarcely express in wh t I suffered. I went to a doctor, and he tsade me watoe. 1 tlien went to iHlDtlfer, and had little relief for a time. I was advised to try your Pills. These are worthy of great praise. I took three of your Pills for Gravel and hs,ye never be«n tr ubled since. I have suffered many years from Piles, and could not get an effect nal e re. I was taken ill last week by silt i jig on a cold, wet r of. I took half a box of your Pills, and- em do no more than endorse wkat I said before. I am near a' wel; as ever I was in my life.-lours, &-c., E.i.-t-sueet, Newport, Mon. E. PBAECB. GEORGE'S PILLS A CERTAIN CURE. A the multiplicity of Patent Medicines proffessing to J the diss :ses to which flesh is heir, it is difficult to find vlcoi i,s gaiiuine-or not. ifut after the perusal of a great num- bwr iituenticTestimonials, wefeelm-och pleasure inpronoon- cim^ CoorgeV Pile and Gravel Pills to be effectual restoratives to), ith. These wonderful medicines have effected perfect ctfcs-- A here the most eminent of the faculty have failed, and -i .t be looked upon as one of the greatest boons to suffer- lag B.AU -liity.—EDITOR OF "LONDON REVLKW." ilSDDYGON YN METHU—PILLS GEORGE YN IACHAU. Cilvode Fsrm, near Newcastle-Emlyn. ANV.YL SYR,—Hyn sydd i'ch hysbysu fymod wedi bod yn afia h ao yn fethedig am fisoedd lawer. Bu y meddygon ya hollol fiwyd Jianus yn fy ngwellh d. Prynais flychaid o'eh Pillo No. 1, ac yr wyf yn awr yu iach cyn haner ei orphen. Yr eiddoch, S. JAMES. AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR, PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. Badham, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the gou-.line article. I was greatly surprised, however, on opening the parce), to find that instead of George's Pills, the Chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pits I. had the right article however at Canton, and am much better since I took them. CYMKIIWCH GYNGOR YNTE-—Gofalwch fod enw y gwneuth- urwr ar stamp y Llywodraeth sydd o amgylch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn wirioneddoL Penllim Terrace, kaesteg. HEAR MR;-The wonderful efficacy of your No. 3 Pills has becll piovcd in my case. After trying various remedies for Piles, I was induced to try a box of yowr No. 3 Pills. After feik ng two boxes of these Pills, I can assure you, sir, I have never f-.dt so well for the last 15 yenrs. I have suffered for 15 years fro Piles. and have been hardly a week during that free from pain.—Yours truly, E. AUBREY. < Maesteg. DEAR SIR,—I hava great pleasure in bearing testimony to the eliicacy of George's Pills. • I often hear from persons to whom I h ive sold your Pills, both here and in the United States, say they h ive never had any medicine to equal them for Piles and TI ravel.—I am, kc., W. R. WILLIAMS. Airdale Boiler Works, near Bingley. SIR,—P evious to receiving your Gravel Pills I had been for up aids of six months very seriously affected with Gravel in the kidneys, causing pain in the sides, <fec., and had become so seriously bad that I was not able to follow my duties, and during which time I had tried more than twenty different re- medies, but I found little relief until I received your Pills, which gave me relief within 24 hours after taking the first dose, and I am no less surprised than pleased to find all pain gone within a week. And now after using only one small box of your No. 2 Pills, I am happy to say that I am nearly free from all trace of that painful disease. Yours, &M, W. KEKJHLY. From me Dowsland and Kemes Guardian," February 9,1878. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS." We have much pleasure in calling the attention of our rea- ders to a never-failing remedy—one that has cured thousands of the most hopeless cases, and one that has relieved tens of thousands of their pains. No one who suffers pain in the back, sides, and loins, or in fact from any or all of the disorders of the Bowells, Liver, and Kidneys, should any longer bear a pang from these afflictions, for a sure cure is found by taking a few doses of these marvellous Pills — George's Pile and Gravel-PM&II Rhydberth, Tenby. SYR,—Yr ydwyf wedi profi eich peleni yn rhagoroIo dda i mi, a thu hwnt i'm djpgwytiad.—Ydwyf, kç., T. JONES. Llanerchrugog, Ruabon. SYR,—Dymnnwyf eich HYBBYSU fod eich gwerthfawr No. 1 George's Pills wedi rhodcu i mi inwy o les na dim arall a gy- merais erioed. Credaf nad oes dim arall a wna gymaint o les i'r Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth nchel iddynt lawei tro, ond fy marn ddiduedd y w. na fynegwyd mo'r haner. Dyl- edawydd yw eu cadw yn y ty bob amser fel cadw bam x t eiddoch, J. Powbj* u George's Pile and Gravel Pills. j; • i r5" r vrch- wyf wedi GEOR<*E'8 PILE and GRAVEL ■r 'tl-" "r.Jr'\ //• I>ILLS'" ac Y* Yn cael eu PILE & GRAVEL fj bod yn gyfansoddedig o ddefyndcKaxi | v n.; i:y> cxi:!r, iawcr inewn, Mj UffHeuol. Nid oes ynddyut ddiin o naiux j: J, ']•■ -vj PILLS. J.• fetelaidd. Ya YDWYF O'r FARN TO J !i fvI'Ta sv;io-ls<;iviiiol o herwydd y jl li BOB YN FEDBYGIXIAETH DRA GWERTH- jj I (iruv^l.. Ao lad wyf yn petruso PAROTGIR Y PELENI UCHOD « WAWB AT Y DOLURIAU HYKT AR GYTOB J -V utM CK?; ,uew" gvvn-xmedd, eu J MEWN TRI O'DDULLfAt) PA 1141 T haent WEDI jf V. cylu.lvb fel mC'ddygiiuaeth tuag /J v4k* U 1 V. ,t v.ella y l>ile« a'r GWAHANOL FEL Y CANLYfc; EC HAMCAKTT, AT No.1-GEORGFS PILE&GRAVU Pins. %^Lf&»0ON, Kjj 2-GEOBSE's GRAVEL PILLS. M » M M N No. 3"GEQR0C3 PILLS FOA THE PILES. > M Jj GOOHELWBH DWYLLWVR. „ || GOCHELWCH DWVLLWYR. f „ Eewa blyehau Is. a 2s. ID. yrua. m |{ Daliwch sylw fod enw y gvrneuthurwr r'" j Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, 1 ar Stamp y Llywodraeth 6ydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD TARCHCS AO ER EICH PEfiSWADio, na chymerwch jj bob blwch. Heb hyn nid oes dim yu viiV»Y tr KOIX FYD ^le and Gravel Pills," o wneuthuriad {- ^^°n^ddol. ar^' i 'p: I. ¡I/ POEN YN Y EFN I'^TOD W r TMED I f YN y PEN | w YLwrittr | "=_H- "hl:'1llit' fswYtn^ewftEC^I • fwypg^Myil new", g LUMBAGO, SCIATI -RHW-YMEDDI &c. | r ;0.- M M M •^T GEOKGE'8 • ■ ■ • ■ ■'■'•LI MR. GEORGE, T)1 Y n o /^T> ll\rCT D"8a- BHTHOTT -n o' TT TIMI xi hi. t*^ 1 1 d r< ty. t T 1\ M V ri 1 t I h«ye mnch pleasure in bearing teetimony to the Dear Sir,—Your Pills take well here, MM <7e»tefflo«cyof your puis for liies an<ror«Tei. r always !| I. TIN. reaommend them wtth the greatest to my CUB- ana Ml time I shall have a large opening "CD" I' "I .1" Q betng superior to any other medicine In relieving i it x •. —L 1 III liO. tkoae ^Kmbl^Bome and painful disorders, and am rartly for them.-Yours truly, MsappetnUd even tn most obetmate catet. G. OWEN, Chemitt to tht Boyal TamOy. j mae y Peleni hyn yn Fedd^Mmth 'FEANKLIK niXON. id w J SICR, BUAN, A DIOGEL I'R __i__ PILES A'R GRAVEL, ac i hiawt o anhxeylderau treUI tyid M avuer yn «u tanlyn, meoy*:— .Marmr ^S. Ss'VlC*1 "<$» POEM YN Y OEFN. Y8GAFNDER YN Y «*, Dfl»Wa Sy J*" H f S' W rjwiTT T TTiT\ TREULIAD, RHWYMEDO, LLYN6ER MAN. OlfTY* t> GWELLHAI> ANADL. POEN YN YR ARENAO A'R LWYHM., HMMH # .l v,7vl wji bl^yn X RHYFEDDOL. —Bum YN YR YSTYMOO, POEN D.RFAWR YN Y OOLO&DKMI. J? 1 PUes a Srarel. yn nghyd I w/ «?* yn Rlat llawei O flynyddau Y> GWAEW. GWYNT. 00U0.TEIMI.A0 O BWYSAU YM T g/ue^i mawr ar ral amst-rau yn dulewnol, am tua I S? ean v Piles a r Gravel. Rraidd ".11' Y..L.w_VNA": A..ewA_Euo.cLY!! m/ deuddeg ralynedd, ac am y pump mts olaf cyn t ml j bau y 1 ULS tl r wra,vei. uraiuu <#, DWFR POETH, DWFR-ATAUAO. Y GWELEOIAO YM £ *& gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEGCUR. SYCHOER A BUAS ANYMtWOLr* fj Uwyr Itaethiwo i aros yn y ty. Vr oedd y fath boen //nh-aed trnn vnncn ft arhr^pnt l mi a'r eENAU. POEN YN Y BORODWYDYOD. OHWYMMAWT g»M>a ly neholaddion. fy nghylla. a'm ysgyfaint, • I ail.aea gan y poen a acnosent 1 mi, &T ,1 YN Y TRACP, ac. M POM mawr yn fy mhon, ac yn f^ldwgan bendro. fel DM \1 I ysgafllder yu fymhen. Fe wnaeth Doctoviaid 1 n fj *»Dwn amgyffred pethau yn eu Ulwa'ullunpriodol, men i| II Ahpiv'jirp n AlprHivr rn crnrpn i mi ac vr I HK80BAHT ISwWYTHAD OXIBMTIIMIM. ■ g»ir yr oeddwn wedi ty iwjr andwyo gan toena selnl, fel !| J' (<<ire a JJertnjr eu goreu 1 mi, ac jr I II gallwn gredu lod m<xld i mi byth wella. ond dlolch I jl li wyf wedi ta'u iddynt bunoedd lawer nm hyny, | PERCHENOG, II Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau. (I V\ ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth an o j J E# GEORGE, M.R.P.S- \l eich*^yddydh''yyn'i;J honynt. Prynais flychaid O GEORGE'S 1 V* ^eth gjteg epjU ft phleser. Yr oeddynt yn if ngwalte 1 „ "r>„ T „ „ 1 „• it TT T Ti TV A TV kcakld hek yn wy bod l nn. pan y rnodd tawel ac eimwytk PlLKh anj GrKA\ EL PlLLS, chjnicnilS ijj » yr oeddynt yn gweithredu aruaf. jl \xddau dd°Kn 0 honynt-yr ydwyf yn- J | GLAMORGANSHIRE. !? £ £ & £ ?// dWV yil do.]j% idc/l. /jr /— — maent vredi fy adloryd I'm f«l Cjnt, X BENJAMIN EDWAKDS, (_ &}] X^ne^ddj/ \^f:aT!DlI £ A11KEDiRE. DAVID DAVXBS. i -=- "m" George's Cambrian i 4 Lozenges. &; For Singers and Public Speakers. THESE LOZENGES RENDER THa TOIOS IMELODIOUS AND CLEAR AS A BELL. Patronized by Eminent Musical Celebrities and Public Speakers. SOLD BY ALL CHEMISTS. .Pric6 3d., 6<1., and Is. per Box. A 18. Box by PM for fourteen Stamp PROPRIETOR:—J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE. DR. PARRY, Composer of I Blodwen,' the Celebrated Welsh Opera, writes:— DEAR SIB,-I have thoroughly tested your Cambrian Voice Lozenges, and found them to give POWBR and OLBARNBSS to the voice, enabling me to sing with ease. Henceforth, I will take pleasure in recommending them to my students and friends as being by far the IIOSTEFFIOAOIOUS Lozenges known to me for improving the Voice. I regard them as s Treasure, which Singers and Public Speak era can ill afford to be without. I find that in order to reap the fall benefit, a few Lozenges should be taken before and after exerting the vocal organs. Yours traljfcyV: ;¿ 'JOSEPH PARRY, Dr. of Music. Pmbme.of Musk; at the University College Waleø. :C. CARADOG,' the Suooessful Leader of the Welsh Choir against the World, writiell MR. GEORGE, —DBAR SIB,—I am anxious J to say a word in reference to your Cambrian Voice Lozenges from the standpoint of a Choir Trainer. I doabt whether any other exercise of the vocal organs tries them so much as training a large choir does, and no one but a practical choir leader can have but a very imperfect idea of the labour that picking up' the different voioes entails npon the Conductor. Since I have nugd your Voice Lozenges this labour has been redooed to a minimam, for I find my voice at the end of a tedious practice as clear and powerful as at the commencement. m I have from time to time tried various kinds of Voice Lozenges, but yours far surpass them in their beneficial effect upon the vocal or ,=: I have no hesitation in stating that Sing- ers, and especially Ohoir 2rainer8 who will put these V oioo Lozenges to the test, will regard them as precious above estimation. I am, Yours truly, GRIFFITH JONES (Carados). Mr. J. THOMA.S, Llanwrtyd, write#:—■ v DSAB SIR,—I have had unusual oppor- tunities of testing your Cambrian voioe Laaenges, and I feel it a pleasure, as well as a duty, to write to congratulate yon upon your success in producing such' effectaal Voice Lozenges. They are far superior to any other Preparation for the voice that, I have come across. I always keep a box of the Lozenges by met for they serve me as faithful friends in the hour of need. I am, dear Sir, Yours trnly, ] Llanwrtyd. J. THOMAS. ..I.h- CfWELLHAD RHYFEDDOL O'R PILES A'R GRAVEL M WEDI I FEDDYGON FETHU. (Allan o'r "Gwladgarwr" am Hydref. 1868.) Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r GraveL Braidi yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt hwv bunoedd lawer am hyny; ond ni dderbyniais fawr ilea oddiwrth un o honynt. Mi brynais flychaid o George's Kit and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yn awr jm ddyn iach.—E. EDWARDS, Cwmdar, Aoerdar. TYSTIOLAETH MEDDYQ. (O'r II Tyst Cymreig am Awst 26ain, 1870.) Newydd da fr ClaL-Yr wyf wedi analyso George's Pile aai Gravel Pills, ac yr wyf vn cael eu bod yn gyfansoddedig w ddefnyddiau HysieuoL Nid oes ynddynt ddim o natur few- aidd. Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feddyginiaeth dra gwwtti- fawr at y doluriau hyny ar gyfor pa rax y maeut wedi en hamcanu.-llit. H. PUHDOW, F.A.S., London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed: KYn to. tf nysgwyliad, mae y Peleni yn hynod effeiAiol at y Pile, li Gravel. Yr wyf wedi rhoddi prawf teg amynt." FORTY GALL-STONES PASSED AFTER TAKING A FEW DOSES OF No. 2 PILLS. Mr. John Watldns, collier, Llwynypia, Pontypridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 PiliS (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. DYSGWYLIADAU BYTH YN CAEL EU SIOMi. Rhymney, June 14th, 1872. MR. GEORGE, Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for the Piles and Gravel. I alway. recommended them with the greatest confidence to my custom- ers as being superior to any other medicine in relieving those troublesome and painful disorders, and am rarely dissappointed even in most obstinate cases.-I remain, yours truly, FRAKKLIN DIXON, Dispensing Cheniist ————— ,'I' PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYNT." Uandilo. Dear Sir,—I have much in infarming you that the demand for your Pills continues anatated, and my customers, without an exoeption, speak well uJ the great benefit they have received from their use.-Your. f;>sinfully, f THOMAS HUGHES, Chemist GEORGE'S PILLS YN GWELLHAU AR OL I BOB PETH ARALL FETHU. Treherbert Syrf-Y mae canmoliaeth uchel idd eich PiHs yn y lie hwn, ac y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall fethn.'— Yr eiddoch, ISAAC JONES, Bookselltar. CURE FOR A BAD CASE. Pen'ralltwen, Newcastle Emiyu. Dear Sir,—I have suffered from Pile and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and neve^ i. during this time, had a whole night's rest. I nave taken a great quantity oi medicine from doctors, but received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile o»^ Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken but a few doses, I felt as if I had had another body. Encour- j* aged by the effects of one box, I took another, and now I am free from all pain, a living testimony to the miraculous effecte of these Pills.-Yours truly, lD. WILLIAMS. GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLYNEJDD 0 SELNl ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL. 1 i. r- Garnfawr, Lanunda, Ger Abergwaua. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyda gelni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am ddeuddeg mlynedd, ac am y pum' mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Peleni chwi yr oedd- wn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath been gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm yggyfaint, a phocn mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwa amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair, j* oeddwn wedi fy llwyr andwyo gan boen a selni, fel nas gaQwB gredu fod modd i mi byth wefla; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau, yn mhen pythefnos, drwy ddefe- v yddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn galls dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt ya fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel as esmwyth yr oeddynt yn gweithredu amaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd y maent wedi fy adferyd i'm gwree fel cynt, ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, DAVID DAVDB. Lukesbere, Luzerne Co., Pennsylvania, North America. Dear Sister,—Please tell Mr. George that his PiUs have doM me much good. I was suffering severely from the Gravel lev about six months. I took one box of his Pills; they gave im- mediate ease, and I have passed a stone the shape of a CeyeuM Pepper Corn, but much larger.—Yours affectionately. ID. li. j. Maenclochog. ANWYL SYR, Gallaf ddweyd fod eich Pills yn gwnead daioni i bawb sydd wedi eu cymeryd yn y gymvdogaeth hon, yn neillduol i mi fy hunan. Rhoddais brawt ar bob llysieimi adnabyddus, a doctoriaid, he b gael fawr lies. Cymnellodd cvfaill i mi roddi prawf ar eich Peleni chwi; ar ol cymeryd Ba blychaid o honynt, yr oeddwn yn ddyn iach.—Yr eiddoch, v • » B. DATtm v, ■ ———— Goehelweh Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy. yT ltofe fyd wedi temtio rhai personau trachwaritus a diegwyddor nr hefelychu, a galwant yr efelychiad (IMITATION) yn "Pile Gravel Pills,' ac ami y twyllir y dvoddefydd i gredu ei fod ya eael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond ya cael rhywr gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbyair achwymadau parhaus o'r twyll hwu o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, aid rhwydd y twyllir hwynt yn y d < rodol:— Grofynwch. yn eglur am GEORGE'S PILB AND GJUTa PILLS. Wedi cael y blwch, edrychwch i'ch llaw, daliweh sylw fed Staxxm y Llywodraeth ag ENW y GWNEUTHURWR ]■ ysgriienedig arao. ac o'i amgylch. Wedi agor y blwch, edrychw.ch a yayw y Trade Wrir— EAGLE AND GLOBE "— ar y papymu o i amgylch. Ds daw blychaid o'r M EiJe and Gravel" Pills i'ch meddiad nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch bed wedi cael eich twyllo. IT" »■" I. III=»BS——II' Printed aad Published by the Sole Proprietors, MILLS and LYNCH, aft their General Printing Offices, 1, Station Street, Aberdare, in the County of Glamorgan. FRIDAY, MAY nd, 1879.