Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Pan fyrMs r eortV yn graddol dd'od Yn r! <. r clefyd, Y d-,Y-k i, ,1 iJ^riJio'n lan, Gan l diiij ond gwendid, Fe ddywed pawb yn lion eu llais, "Does dim ond eisiau amser I dd'od a'r dyn yn ol i'w le, Yn gystal 11a wn ag arfer.' 0- 7 x. k> v>r z* t Yr ad eg hon mor fawr y w'r fraint, n J lu o weiniaid tyner, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawn m 1 gynorthwyo amser; -——' '-C; Y QUININE BITTERS ydyw ] Gwna Ids yn mhob afiechyd, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Y mae n gynorthwy hyfryd. Paoma PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY G YMERYD GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TOMO Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCBYMYGWYD AO A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO T GWAED. otii Y ¥/"E y BITTEES ynr lyseuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort. Gent™ Ta-: *fewn gar, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyrf gwerthfawr yn y feddyginiaeth, ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd fforeu er e« wellhad aiiet,uiftnt at y dolunau canlynol(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol Iselder ysbryd, nervousness. cunad y ffalon chwvsiL cbysglyd, y h»aedyn rhuthro yn tldisymwth i r gwyneb llewygon, Wad o bwysau ar y < poen ihwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwa*d yntori, peSwch a thuedSat ^21 (decline). 2) Di%g treuhad ai ganlymadau sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yraxiadl yn drwm v boetn, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thfwy liyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith v SareaDarilla 2 gylchrediad y gwaea, y maent yn hynod o effcithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y owaed. Y mae tvatioWli*n P yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn umg o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrixenu at y perchenog. & j uiau Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu,rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant ffvda'u meddyginiaethol eu hunain. Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma- v Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, Yi vAwyf wedi bod er's misoedd yn cael fy mlino gan beawch, aeyn fwy yn y. capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy potelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am •idh 'Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i nwrdd vn kolloL Yr oeddwn wedi diflasu myned l un mans Fn botelfiid a Biynais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris |ni ddywedaf er hyny •1 fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- m am 'bills,' gwerth gini y biwch -} v mae eich 'Bitters' chwi, ^r, yn anmhrisiadwy, canys 'gwell lecnyd na golud.1 > Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvelj Mai SOain, 1877. Anwyl Syr,—Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- bysu foa eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lwyad- kuxus yn mhob caee ag yr wyf fi wedi ex gymeradwyo. Gwelir yn •glur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef 'cryfhau ac aid gwanhan y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewvnion, cur- iadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, set neuralgia, lie doloureux, ac.; anhwylderau y cylla a'r afu, a'r arenau, ac nwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio moir belled. Yr eiddoch, Ac., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. v i/ Tanygrisiau, Ffeistiniog, Meh. 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich I Quinine Bitters' yn ei wneuthur yn N gogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gweuhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r llidl i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagoroL Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod Pr goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru â'r Qninine Bitters' tuag at ddiflyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn vr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gym^ryd un botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswyad ddyngaiol oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Itr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS. (Gwas y Uew). + Theale, near Reading, llth May, 1877. Dear Sir,—I have examined your 'Quinine Bitters,'and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, dec. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.SA (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn FILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth bnnder y Quinme a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn afau anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nao arferol a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nao unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond (Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S.,f wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb I hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob mm o'r wlad oddi- wrth y perchenog- MB. GWILYM EVANS, PHARMACEUTIST, LLAKKLLT. D.S.—OSnaeUbcaely«Bitten1 hebdnfl^O, nifna ^m Hverpo^ Evans, Son? LLINELLAU A yBgr^enwj^ gan y PABOH. J. MOBGAW (LleturwiX H ti wm* m adnabod effeithiau GWILYM EVAJRA1* QUOMFI VXQBTABLB Tosia Mot boenus ao amrywiol yw »R doluriau flin^djTo&yw: l^oesimdiwniodynddiboeBi Fa neb heb wybod bift Wpoao. fttmnrt) hyn, mot werthfaw? yv lrod dynion yn ein nnrag yn byw Gysemat eu meddraaa doen 1 chiwlio, diwy wyndoniaeth mMk I Am dr^rthan «ydd o ofiawBifa 1 wella'n anhwyldeurao uin. Dnm feddwl oryf ai na^SSk ML Sjn Iwyt wellhaaii doluira Waewedi prefi*r IMan En rhiniau oil yn nwi a nut: Oymysgu'r <diw«rir a'r nutoa «mi Iwneud un dwys fedklydyn das Mae Uuoedd wedi profii nasthi CHid bythnu gdllii dweyd «l imlK À ;t, rw CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWBTH I MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. > (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST t GWAED PUR I CROEN IACH.I NERVES CADAKNi XT MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIII DDYDDIATJ. Qwaed yw y Bywyd—Gwobed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio js Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd ? Y Feddyginiaetk Fawr ganlynol at y Gwaed, sef. ,OM!:8, T}j; GWAED DRWG ^2^'GWAED DRWG TW'R ACHOS O'R YW'R ACHOS O'R Scurvey, Qlefydy Brenin, [« ijj Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen9 neur Manwyniau. ill DfflVd Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, v&jW SM mp ||P III Diffyg Archwaeth, Cyfogiad, ywdp Comwydion, Ddanodd, Clwyfau o bob math, Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant cur y Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd, T Nerves JSgwan, Chwycld yn y Glands, Clefydau Benywaidd, ■ Inflammation y Llygaid, Arrhanfwyaf o GlefYdau Yr Afu, <&< Arenau, ar Ysgyfaint, (.t' Y roae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Gleiydau uctod. Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele j Tystiolaethau canlynol:- m TYSTIOLAETH PWYSIG.,3^AS^ SYR,—Gyda diolch yr wyf yn RICH hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef Hughes' Paiei^: Blood Pills,' I mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gweflasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda tteQlduol at y Gwynegon. Y* wyf yn ulon hyn er buad y eyhoedd. 4 «•'i; > 4, Pontypridd Road, Ferndale. WHIJAM JAMBS. > -1 edl lo f QIU,¡I iU, <lohcU ARALL ETO. 2,j: Hyn sydd I hysbysu y eyhoedd fy mod U Fortunatus Davies. wedi bod yn but ddrwg yn y RHEUMATIC B^KVBK am dn nil) ao yn methu a chael «iim medd^dniaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Fills hyned, sef Hughecr Patent Blood ESsr* w lta ■fr"* 1 ■"»'i —. — | twi<r. x&z ie* X" RHYBUDD, .1 aM c^hj fcr-;„o y mae Ilwyddiant mawt if Prfeal hyn wedi achosi llawer i'w w felly gofalev ad, IF MASS ndiod, sef DID Calon, ar bob blweh, a'r geuiWi BLOOD PUIS oddifewn, al.,enw Jacob Hughes- u STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod ^yn yn egtfhau, ao nid yn gwanhau y eorfl& oblegyd eu bod yn eynwya yr KSSKNOX am y rhan weithredol, o'r llydau mwyaf effeithiol a welodd Wd tua^ at BUBO a chrytnau y QWAID, a thrwy hjmy 3m dwyn fi AFU. y CYLLA, y OALON, yr ABINAU, y OBOHK. a't NBBYBS rw naturiol a pherffaith weithrediad. X raaenfe yn ddyogel ♦ ll«wW i>w cymeiyd, ao nid oes ehwo «odw i mewn tra yn en qymeryd. ^0'^ j £ s h drwy yr foUJfeyrnas & Pc.4$. tie.; Pc., oddiwrth y Perchenog,— w- Co eA&I J ? JACOB HUGHES, Appthecaries' Hall, Llaiielly. 10 -tJuuoD edi ci tf:7J.:in6dA — ———————— HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. ~*#h -i- sasaaa:^sagaasasaaagaaBaBasaaasaag»eaa 'XT MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Daiganfyddiadan Rhyfeddaf yr oes, pa rai ya udafe gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl gangheoau. i -• c j ft, Ab >,j ARWYDDION Y DROPSY. _O:>O- ARWYDDION Y DBOPgf v. ,Jrr)4 -4 Cramp a Chwsg y Cluniau. Gwpt" Ymysgaroedd, &c. mfjb ]Ard&NMN our Gravel, Diffyg Dwfir9 Asthma. Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, cJc., Poen Pen, Penysgafnder, Chwydd yn y Traed, Clftn&ft Oerfel, Poen yn y Cefndr Arenau^ Traed Oer, &c. 3^ Curiad y Galon, Y rhai hyn oll sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwya i bo,, gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. 1^1 prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy mecldiaut HANES RHYFEDD A ddanjonioyd i mi gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Vale, SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, 'Ebbw Vale, arnaf ysgrifemt tystiolaeth i effeithiolrwydd a rhinwedd SNfe PATENT DROPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen #r aros 66 oea; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint v chwydd a'r poen. Y* oedd fiqm o dan ofal meddyg Ueol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gysou, euu yn waeth boo dydd, ao ni feddyliai neb y bvonf yn gwella. Tua/r pedweryda dydd wedi dechreu cymeryd eich feleni, yr oedd arwyddion ei fod yn wdL Cyago<Wf| ued dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. Effoitihienl av y a'r DWFR yn rhyfeddol; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr; a"i goesau yn llai tail* hannj»n daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys i'v oyhoedd, byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud prawf 0'. un feddyginiaetii wwrthfawr. P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which be froa eucIa toawdow swdling WM marvellous to me. 'co r 'K; GWELLHAD GWYRTHIOLi SYB,—Ar ol bod DBO mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diifyg Dwfir, Ohwydd mawt yn f Tiaed, CNrfw ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, ao yn bur amihebraol o wdlliad, y mae ip dda itnyf hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUOHBS* FAXBRT DBOPSY PZIXB, yr eeadwn yn allaog I tgata wlnlamgyic!^ yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri eyndod mawi yn y gymydogaetil hoo. Llanarthney, Cannarthen, Jan. lOlff 1877. 1 Mum Uimtami V RHYBUDD.. Er mwyn deAaa pawb rhag twyll, eofaler eael y "TBASX MABX" nohod (eel Hna PiaaoadX air CSBIM *080181 ffeRflP oddifewn av bob blwoh, ao enw JAB<» HnaHxa ar STAMP y IJyirediaeth, bob ay* w"« cospir poll ffvLgtadi. ¡ Ar werth trwy yr UU deyrnas am 1,. lie., jBs. Fc., q js. trwy y Post, t& 80., 1.10., m 4& dfts • 1.0 AS f Oddtwrth ypercksnog,— JACOB flog! H Llanellyv 'J T' \'£:, 7AM y.vv;rz WHOLESOLE BY AT.T. PATENT MEDICINE AND DH0G HOUSES,