Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

r-.,TONYPANDY.j

News
Cite
Share

r- TONYPANDY. j CJYFABFOB AHUHEGU YN EBENEZER.— an oodd yr haul yn araf ddring cvrel tidawr nen, bron cyrhaedd yr.hanerddvdd, Ikr y pumedddydd o fis Mawrth, 1879, gwel "Ward yu wylaidd sefyll gerbron yr allor gysegr- %dig vn nen gapsl Rhydybo t, sir Gaer- tymdin, y Parch. D. Thomas, gweinidog Sglw/s barchus yr Annibynwyr yn T ny- Itandy, a Miss A. Dvies, Great George St, Liverpool, (diweddar o Gwanycwm, Lla»»wni, Gaetfyrddin), yn aros i gyflawni eyfraith fcwlad, a gosod yr euraidd-gylch am y pwi irerydd bys, yn arwydd Ar cysegredig gylch 0% d am y galon eye hyny, pryd y cyhoedd- vod hwy yn wr a gwraig unedig mewn glin Ibriedaa. Yn arwydd on boddlo rwydd i'r undeb, ac o'u parch trylwyr i'w btigail, pen- Aerf inold yr eglwys yn en plith eu hunain i earblep y par priodasol ar yr aehlysnr. Syl (veidolwyd hyny mewn tea and cofflee .iee prisfiwr i'r wrsig ienanc, pa rai a 1Jrynwya gan Mr. W. Davies, general von- Mkmger, !ko., Tonypandy, a writing desk |»rdd l'rp.'iodfab. Nos Wener, Ebrilll8fed, tjynaliwyd cyfarfod cyhoeddus i roesaveu y 1& ieuane, ac i gyflwyno yr anrhegion dar- iiHredig. Penodwyd y Parch. J. R. Jones, (B ), Llwynypia, i'r gadair, a chadeiriodd fel ag y g i U ef wn-enudd bob amFer er b- ddlon- *wydi pawb. Ar ol ychydig eiriau gan y Hywydd, canwyd ton gynulledfaol. Yna harmonium solo gan Miss Bessie Price, Pen- ygraig, yrhon hefyd a wnaetb gyfeilio i'r c6r ■ «*y ystod y cjf irfod. C!ydg:,in gan y ca-, arwwniad y cerddbr adnabyddus, Mr. D. Huallt J mes. Anerchwyd y cyfarfod gan 1I.ri. W. Williams, Trealtw, a W. Williams, Tonvpmdy. Y nesaf peth oedd cyflwynoyr i&rhegioa ar ran yr eglwys. Cyflwynwyd %iddo Mra, fboum iddil gan yr hen frawd David Thomas mewn modd syml, a chyd ig yofaydi* eiriau toddedig a hwrpm ii, a der- Wodd Mrs. Thomas y cyfryw mewn mo-M Moe% Arl a diolchodd Mr. Thomas drosti mewn yehydig eiriau, fel ag y galleid dYb- .1 iddo wneud ar yr amzylchiad. Yn j»:fiod!g ar y llestri mae & ganlyn :—" Cyf- Ijwynwyd iiMrs. A. Thomas, gan Eglwys An- ifbynul Ebenezer, Tonypandy, Mawrth 14, Wadi hyny anrhqgwyd Mr. Thomas #eoa yr eglwys can y chwaer dda Mrs. Wil- -aiwutott, Tonypandy, a diolchodd Mr. Thomas ^waith dfosto ei hun yn doddedig, gan 4dfweiyd y byddai i teimladau da a twgttsir iddo ef a'i briod y Qmon hono i vkuwadu er daioni ar ei bre^ethau yn y ^rfoioL Yr oedd yr anerchiad canlyool JNdi ei ddarparu, pa un a ddatlleuwyd saa 1C«< D. Jones. Bydd iddo gael ei araraffa aH .pbuiiio ya hftrdd, a'i gyflwyno eto iddynt Sanrrt MiL A MR& THOJUS,- ,^Yr ydym ni, ^iwys a chjnulleidfa Ebenezer, ■ TWOjpaadn ar a«Sjj3or eich priodas, yn dymuno V 3 ^lywamlygMdan- r Mher^tho^parcktuag atoc^ *° «mw- t _1 c1nrL tw I- jDerbvaied Mr. Thomas y ibodd fechan hon fd ^erthfawnWrwydd ol lafur ffyd)31on r /«^elxxi^og yn em jplith am y 10 chymeied Mrs. Thomas y »et3a ya ernes fechan om cr<M«>»TT_8yT»h#w Mdi ar ei ^foalad i'w diylch newydd. £ YrydymyngobeiJihidytnrday %jn airihnad *«n» oV teimlal-Trhyn grcbl yn «b amgrlchiadau js* mhefl o fed yn £ Gpt £ riol—yn v. mgwedigWJt y<fe^ yn »Heith«> y byad Eyn, yn fodaion Yn cy^ymu yn wiy «iaa'n g3ydd} ae yn syxnbytiad adnewyddel i i ni gyuweiihio yn fwy q blaid teymla Owiitedwr. Bin patch mwyaf ferwyadl a'n ^munia^lan goreu it taeraf dr&h,-a fcfddad ( «Rdeb priodasol hwn yn ondedwyai dymmu^ ifcberHlithiGt yn mhob ystyr, i chwi eidi dtvd, i, •' fel^glwys a chyn^ll^dfa, ac i bawb y del-, gy^rddiad & hwynt. j-^weaed Bhagluniaeth arnoch trayn y bjd, ac «aJwyd yr Ai^wydd fyddo yn eydfyned & di«i 4r«y oes i feadithio eichfiQll weinyddiadau i yn Ue3 i ddynion ac yn ogoniant i iMuWt i {ii T- Arwyadwyd dros yr egbmg^ { » i w»lary Parch. ELCahy,(W.), ■Banygraig, i anarch y «9fasf«<L pa un a ^maat.h mewn modd aisiladoL Oaftryd solo Meeskh gan Boa Tyfil, ae yndØilWøg horn ei hun, pryd ei dilynwyd mewn an- «rchi^daa gw Mr. Stan Lewis, CJoedymeib- lon; Dafydd o Went, Gilfach Godi; y ^aichn J. R Evani^ (A.), Gilfach Gocn; J. R D vies, fA.), Trewilliamra'r Hybarch H. W. Hughes (Atwystl), (B.), Dinas. Yroedd urel mawr Ebenezer yn gySurus lawn, a'r ieoli c i^ndwyr via dwyn y dystiolaeth oreuii Mr. Thomaa fel dyn, Cn<ti6li, a gweinMog. & fed eglwys Ebenezar jh-^stod y 10 mlyn- y usae Mr, Thomas -wedi bod yn weinid- **2 HWI vredi bod yn fam i eglwysi Gilfach Cloch, Trewilliam, Salem, I4\^nypia, acyn yn did cy^ylltiad & Clydach Vale, y mae sylfaeni y cyfryw eglwysi wedi <&a £ io llafor' mawr a pnryder meddwl i'r ^««>inidog. Mae egjwys Ebenezer, er hyny, v ara yn un o eglwysi goreu y dyffryn, a'r «Wt uudog, pe b'ai bosibl, yn anwylach ganddi moed. Cafwyd cjrfarfod da a buddiol, Alb y 68bon meddal a ddefnyddir yn rby 'b u anigylchiadau o'r fàtb Dymiin- twa l hir, hir i'v ddau i fod yn gyiur: i'w ó J: yn addurn yny byd, aeyngymwys i^>uiant at derfyn eu gyrfB, W. W.ILI.U(Qw",dd). O.Y,—Darllendftd WilUstos, ysgrif- yr eglwys, lythyrau oddiwith y Parch. JeTikm, Llwynypia, ac eraill yn mynegu ■m, li^anUu i tod yn bressnoL

TK EOBCI—PETHAU CHWYTHIG.

BETHESDA, ABERNANT.

GWAUNCAEGURWEN-ARAETH AR >TEXAS.

,.NID Y FI!',

~~~AT Y BEIRDD

[No title]

"O! GWNEWCH I MI FWTHYN I…

. Y GWANWYN. : |

PWY GYNODD Y TAN?

.,CARIAD.

Y GOLOMEN.

Y MyMMTir. : j ?

Advertising

.-..,.:!. ,Y DWFR. ,:,