Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

VARDBE, GEB CLYDACIL VYNELIR EISTEDDFOD yo y ileuchod V dydd Sadwrn, Msi 3yda, 1879, piyd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol PRIF DDARN. i i d 'Datod mae rhwymau caethiwed,' (J. Thomas), i gor o 40 ac uchid 8 0 0 A Rhodci i'r Arweinydd gwerth 1 0 0 Beirniad,-CARADOG. Y programs yn awr yn barod, ac i w cael gap 1 WM. H. DAVIES, Ysg., 34 Vardra, Clydach. < Coffinau Rhad! Coffinau Rhad t DYMUNA JOHN THOMAS, hysbysu trigol- ion y Porth a Ctiwm Rhondda yn gyffredinol, yn Dgwvneb yr arigylchiadau tlawd ar lasnach, ei fod wedi dyi d i'r pen- derfyniad i ymgymeryd a gwneud pob math fr 0 Goffinau yn rhatach na neb yn y cwm. Os ydych a.™ gael Coffinau o wreuthuriad da a phris isel, anfonwcb eich archebion i J. THOMAS, ■2" Carpenter & Undertaker, r North Road, fev (Opposite Porth Station), Forth, Rhotidda Valley o A Newydd/on da o LerpivL ¿ TY GOMER I'R CYMRY. FUDWYB. yn cael eu Bo kio i bob X p;th o'r b;d am y prisoecd iselaf. Gyfarfydd&f y thai £ .yn? a. as font\ t ataf ar eu dyfoaiad i'r drat. Rodd.f y Gyraty gyd a'u gilydd yn y lleoodd gorpu a alia*' ar fwrdd y llcngau. Pob hysbysi&d i'w gael no GOMER ROBERTS (CYMRO D6F), r. • Shipping Agent, 22, UNION ST., LIFERPOOL. Ccfiwch anfon tm L-atele i'w rhoddi ar eich bcxes. Cludi&d oyr>o thwyol i Canada am 4ps 15s. 62 EISTEDDFOD Y GORDOFIGION, YN BAROD, pris 6c., drwy y Post, 6ic., "AWDL AR UNI«EDD," gan 'Meuawy Hen," set John Gray (Eorfryn). Anfoner pob archebion at yr Awdwr, 63 Yspytty, Loaghor, R.S.O. AT YMFUDWYR, NOTICE TO PASSENGERS. 4k General Passengers' and Steam 3uSE& Ship Agent. m F, s KKE8, rp. ,t, 19, Union Street, Liverpool. (Late with Cymro Gwyllt.) -T A LL Information givan, and Lowest Prio?a of i JrV. Passage per Stesmers for New Yo; k, Philadelphia, Boston, Baltimore, Halifax, Few O lo&rs, Quebec, Portland, 'Montreal, To-. xas, BouLro Ay. es, Chili, Australia, &c. „ t Peesen^f'-B bocked through to all parts. Tickets to get friends home Ii. t lowera prices. f AJ1 Tickets sett tre m America attende* to. All met on »rrivj4 in Liverpool. Assisted Passage to Canada at £ 4 15s. Cofler y Cyfefrfad- ¡; JAMES REES, 19, Union St., Liverpool. U.S.—Gellir Tmholi VH Nghwm Rhondda a MB. PHIXLXPS, Griffin Inn, Pentre. 48 M()TIUIa SBIGEL'S CURATIVE SYRUP.- Price per bottle, 2s. 6d. and 4s. 6d. Post free.-Goruchwyliwr dros Bontyptidd, Tre- hafod, a'r Poith: William Williams, Tre- hafod, Pontypridd. LLANCAIACH, NELSON. DYMUNA WM. JONIES, Coed-werthwr, Adeiladydd, Melin-lifiwr, &c., Nelson, hysbysu ardalwyr y gymydogaeth uchod, ei fod, ar gais amryw bes sor-au cyfrifol, wadi ymgymeryd a gwneud Coffinian o bob math am brisoedd mor rhesymol a neb yn y farch- ■ nad. Dymuna hefyd ddiolch yn wresog am y gefnogaeth y m«e wedi dderbyn fel gwerthwr Coed, Slates, Drain Pipes, Cement I laster, Ironmongery, &c.; ac hefyd, wneud yn hys- bys ei fod yn barod i roddi prisiau am bob math o adeiladwaith. 29 GKAND DRAWING OF PRIZES will be held at TREBANOS, Pontardawe, Swanefts, oti WHIT-MONDAY, 1879, in the presence of several gentlemen of the neighbourhood acd as matsy ticket. holdere ae will .ttend; when the following valuable prizes will be awarded to the wining numbers X a. d. 1 Capital New House and Garden, value 200 0 0 2 Given in Cash » 10 0 0 3 A f ir»t clacs Harmonium ,,770 J 4 Stt oi T^a Beryice ,,800 5 Ditto » llu 0 8 Handsome 8-Dav Striking Clock „ 110 7 Bet of Chamber Ware J) 1 (i 0 8 New Violin u" 0 14 0 9 Set of Chamber Ware 0 12 0 10 Telescope •» 0 10 6 11 Safety Lamp •. » 41 7 6 12 Meerschaum Pipe0 6 0 Tickets, One Sbilliflg OOJh, or a Bor k of 22 for £1 Secretaries,—D. E. Richards and W. J. Morgan Trebanos, Pontardawo, Swansea, iphere tickeia ms, be obtained. Agents waT ted fverywhere. 36 AT YMFUDWYJTO" GYMRU. DYMUNA JAMES REES, tra yn diolch am y gefnoaaeth y mae wedi ei gael er pan y mae wedi dechreu Goruchwyliaeth Ymfudol ar ei gyfdfoldeb ei hun er's tua blwyddyn a baner, bysbysu ei gyfeillion ei fod eto yn parhal1 yn Oruchwyliwr Ymfudol fel y gwelir mewu colofn arall o'r DARIAN. Bydded i bawb sydd am ymddiried eu gofal iddo, gyfeirio fel y canlyn JAMES REES, 57 19, UNION ST., LIVERPOOL. DYMUNA WIILIAM LEWIS (LBWTS AJAM), Booksalb', Bones Fnmsher, Ac., Waun Wrr, Swanssf, bysbfeu trigenon y Jlieoedd tichc<3, wkd odd? Hmgyloh, e; fod. yn pathou 8r..dw cyflawt -It.) o bcr math o D'?CD?EJN o wabai-ol b»isi?. • « gwivaathu'ia^. Wok- r: ut" o r^i o'r pf-toau; —o 6c, i 6p. Hs o 16,. i fyny; Oh- j, Ss^s, o lis. i !r. Chet of D?avers, o 28s. Byrddan. t- 5; i fyzf; Sidf 'Bowds, Dewing Room Suits, Watrts, Wicrfior, Waterloo s. GrtKna- OhaifS, bl«-»top Stards, Easy c, Sofas, Citiuc ere) Trc-r kSf Milipuft. Pl.yf, Ar Gilt McuM^ g*» 6 Pbictwrau o bob !D"ti4.tL Cofier 13efld ? gellir cael 7 Psin?iVftc awinio goten eu gwr-enthmiotd. Y mat Lewis yndal Agency dros Singw ali 4y f. Darganfyddiad Newydd!! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. YR unig ffordd i iechyd nituxiol yw trwy gymaryd 'Williams Castor Oil Pills.' 1 maent yn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gydnabyddix y feddygmiaeth oreu i buro y gwaed; felly y J mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r llysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddyginiaeth oreu allan, nid yn unig i buro y gwaed, ond hefyd er dadwrexddio pob math o gornwydion, dwyfaut ac ysfa yn y cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd i teddfu anhwylderau yr afu, llosgfa yn y cylla, (billioufness), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiaaau, curiad y galon, y piles a'r gravel, y.dropsy, poen yn y cefn, dwfr-ataliad, bias annyiaunol yn y genau, a theimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy i fenywod, gan eu bod y? un yn eu heffeithiau a Chastor Oil, end yn tra rhagori arno, ac yn Uawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen, fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Drwy ,c hyny, gellir eu hystyried, nid yn unig y fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yagaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fed rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'u gwnant yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harenwaeth. TYSTIOLABTH PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. Hynsydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni 'Compound Castor Oil' Williams, ac yn cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi en hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinoL DR. BLAKE. Army and Naxy Hospital, Scutari. IETO O'B AMERICA. Dyoddefais yn fawr oddiwrth y dropsy, piles, a'r gravel am fisoedd. Aethum or diwedd yn analluog i ddyfod o'r gwely gan maint y chwydd a'r poen. Gallaf sicrhan fod yr holl anhwylderau uchcd wedi fy llwyr adael, ac oddiu- amryw yn yr ard-al hon, trwy gymexyd eich Compound Castar Oil Pills. Yr eiddoch yn dra di' lchgar, MARY JANE DAVIB8. Youngstown, Ohio. SYNIAD BARDD. Chwi gleifion gwyweuig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os mynwch yn awr; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn methu eu rhan, Gwnewch roddi'r clefydau i gyd yn y drilh, Drwy gymeryd i'ch gwella y Castor Oil Pills, ftrifysgol Glasgow. RHUBBWAWR. GWELLHAD ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL Drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills cefais wellhad buan. Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eia- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan iselaf y cefn, cur yn y pen, a'r clnniau yn wan. Hefyd trwy gymeryd yr un Pills cef- ais lwyr wellhad oddiwrth y Gravel, yr hwn oedd yn fy mlino yn barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynon. MRS. THOMAS. GWULLHAD RHYFKDDOL O GLEFYD YR AFU I A DIFFYG TREULIAD. r Sp-Mae yn Uawen genyf hysbysu y r, gwellhad rhyfedd a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills nodedig. Yr oeddwn wedi gwneud prawf o bob math o gyffeiriau, ond y cyfan yn ddieffaith. Dy- oddefais am flynyddau meithion oddiwrth ic? ef. glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwyneb- 5id at fwyd, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth. Ar ol cymeryddau flychaid o'oh pelexdTe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mown achosion o piles a avel.- Y r eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOR YN METHU, A PRILLS WILLIAMS YN IAOHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich 'Compound Castor Oil Pills J Bum mewn blinder mawr gan boen yn fy arenau, y stumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaetnaf oil, methu cysgu y nos ac er cy- meryd llawer o foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Y mae fy nghwellbad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. x r wyf yn anfon hyn er Dudd i'r cy- hoedd.—Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwylr Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog-D. WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. DING-DONG-BELL. GEORGE'S CAMBRIAN VOICE LOZENGES. A Letter from Eos MORLAIS. DEAR SIR, I am very much pleased with the effect which your Lozenges have upon 'the voice. They are far superior to any- thing I have been able to prooure. Singers will find these Lozengefl a great acquisition. They are deserving of oil the commendation that I can bestow upon them, and I shall have great pleasure in recommending them to all my friends who take an interest in vocal music. I am yours, &c.s Eos MORLAIS. PROPRIETOR J. E. GEORGE, M.R.PFS HIRWAIN, GLAMORGANSHIRE. Gidar Pod 4e, 8c, a 18 Ie. A PUBLIO HOU8B TO BE LBT, on m< d«i«be terms; shwhe -h > princi- pal lit-eeb in Aberdare. Apply to Mr. Thcs. Jones, George Brewery, Aberdare. PENTRE YSTR" PAPYRAU PARWYDYDD HnnginKi) PlYMUNA Thoa. Peatro Yafcr^d, JL/ #0ddi ar ddeall i w gyfeillioo yn yr Yafcrad, ei f «d wedi obal adgyfleswad ha1 o Bapyr Pft-wydydd o'r g6 neothuriad diweddaf, ao i gyfrafod a'r amseroadd, ei fod yn penderfyatu ei wo?thu am y prisiau rhaiaf ag y mae yn bcs bl Gellir l papyr ganddo o aiow y pisin i fyny. y oyieirad,- THOKü DATIU. N»waagea,t, Peftoo Tat." HYSBYSIAD. TXYN sydd i hysbysu na fyddaf i, Thomas -LL Davies, yn atebol am unrhyw ddyled a gaffo fy ngwraig, FAimbeth Davies, yn fy enw, ar ol y ftyddiad hwn. Ebrill 25, 1879. THOMAS DATIIS, Glowr, 7, Morgan's Row, Cwmbach.

"BWkDD Y GOLYGYDD.

YR HBLYNT YN HOHYLOH .....

YSTRAD RHONDDA.

- .,',',CWMBACH. '^ v

[No title]

ABERTAWE.