Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Pan ryd(lY corf yngraddoldd'od F.J tidy wed p.wb yn lion eu Ilais, ff Yr adeg hon mor fawr y./rfo/nt, Y QUININE BITTETi < vdyw hwn, m rVydd o rwymau r clefyd, "Does dim ond eisiau amser H T I wp^iaid tvnpr N 1* -u I } > Y chv- 11 yn ymgilio'n Ian, I dd'od <i'r dyn yn ol i'w le • °^Cf<?> C->PI rWw f A *V<YL +1,' A Wf_a AFIE< n a 1 -\7 x i 11 c ^6 v -1 vj(.cl i hj w feda\ glyn maetb ^wn lawn Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Gan adaei dim ond gwendid, Yn gystal llawn ag arfer.' I gynorthwyo amser; Y Wn gynorthwy hyf,yd PROPIADQL* PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TEWY G-YMERYD GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIO. Y FEDDYGINIAETH OREU A DPYCHYMYGWYD AD A DDYFEISITVYD ER CRYFEAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. Y y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys cinverw-Iysiau a melus-lysiau wedi eu liaddasgymysgu, scf Quinine, Sarsapariila, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort Gentian Root. A<v m i ev7\i8-air', y, ma? i •n llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maont wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod TO welLiad diiethia-nt at y doluriau canlynol(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor or anhwylderau canlynol Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon chwysu teimlad blinedia • chysgiyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth l r gwyneb llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diff/g anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad'at v darfodedSSh {decline). (2) l)myg treuliad a 1 ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaetli at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm y ffenau vn svSi TO boeth, Drathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiacli, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn v pen. (3) Trwy effaith y Sarsapariila ar Burdock » gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalau, y croon yn bigog ac aneswyth, a ph'ob matb o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau xxvnrm* yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyboeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob bysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenov" Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyffexi meddyginiaethol eu hunan. Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir vma— Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, — Yr ydwyf wedi" bod er's misoedd yn cael fy mlino gan beswch, ac yn fwy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- pyr am bills,' gwerth gini y blwch. j y mae eich 'Bitters' chwi, eyr, yn anmhrisiadwy, canys 'gwell lechyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl Syr,-Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- bysu fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lwydd- ianus yn mhob case ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, set cryfhau ac md gwanhau y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, cur- iadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, set neuralgia, tic dofoureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r anL a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae JTI dda genyf fod cyvreinrwyad meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.- Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeistiniog, Meh. 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich Quinine Bitters' yn ei vmeuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gweflhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch. dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru a'r Qninine Bitters' tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y eilon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. allaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellliau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswyad ddyngaro! oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your 'Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris.mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y QuininO a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y maa y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nac arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nac unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddi- wrth y perchenog- MR. GWILYM EVANS, PHARMACEUTIST, LLANELLY. D.S.—Osnaellir caely1 Bitters'hebdrafferth, ysgrifener al perchenog Wholesale, Barclay, Tanger, Sutton, Newbiuy, AQJ Liverpool, Evans, Sons, & Co., Raimslc Co., Sumnet & Co, LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y PARaH. J. MORGAN (LleurwgX at 01 not M adnabod effeithiau GWILYM EVANS'S Qxnsnn "RR^RI.. WA VEGETABLE TONIC. Mor boenus ac amrywiolyw *R doluriau flinant ddynolryw: Nid oes un diwmod yn ddiiioeni Na neb heb wybod both yw poen. Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw l, Fod dynion yn ein mysg yn bVw | Gysegrant eu meddyliau doeth X chwilio,drwy wyddoniaeth goetfa| Am drwythau sydd o gyfiawn rin I wella'n anhwylderau blin. Mae Gwilym Evans, Gymro chw*& Iferyllydd mawr TJunftlli jprwVi feddwl ciyf a'i nerthdi fiyd^ Am lwyr wellhaun doluriau gyd, Mae wedi profi'r llysian gIan. Eu rhinian oil yn rawr a man f Cymysgu'r chwerw a'r melus wna I wneud un dwys feddyglyn da f Mae Iluoedd wedi profi i nertb, Ond byth nis gellir dweyd ei wertb. I'W CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH i MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) t GWAED PUR i CROEN IACH I NERVES CADARN XT MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrbau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd—Gwaed Drwg yw yr achos o'r rban fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef GWAED DRWG GWAED DRWG YW'R ACHOS O'R /wf Yw'll ACHOS O'E, Scurvey, Clefyd y Brenin, ftf 'W ||| Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen, neur Manwyniau. 11. J /If Diffyg Treuliad, Blast, Pile$j Gwynegon, Penddynod, lljtjpt/^ Diffyg Archwaeth, Cyfogiad, Cornwydion, W Ddanodd, Clwyfau o bob moih, een neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. > No *ves Egwan, I i Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, -fy Inflammation y Llygaid~ A'r rhan fwyaf oGlefydcv yr Afu, &c., de, I Arenau, ar Ysgyfaint. Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— TYSTIOLAETH PWYSIG. Syr,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef 1 Hughes' Patent Blood Pills,' I mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant <lros fy holl Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rlni yn bur fuan am gwefiasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi aQaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Liumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies wedi bod yn bur ddrwg yn y RHEUMATIC FEVER am dri mis, ac yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills hynod, sef Hughes' Patent Blood Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William Street, Llanelli. F. DAVIES. RHYBUDD. Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y TRADE MARK nchod, sef Uun Calon, ar bob blwch, a'r geiriau BLOOD PILLS oidifewn, a', enw Jacob Hughes ar STA' P y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corff, oblegyd eu bod yn cynwys yr ESSENCE neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at BURO a chryfnau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn yr AFU. y CYLLA, y GALON, yr ARENAU, y CROEN. a'r NERVES i w naturiol a pherffaith weithiediad. Y maent yn ddyogel ac 5m hawdd i'w cymeryd, ac nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. Ar werth drwy yr holl Deyrnas am Is. l\c2s. 9c., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. Sc., 2s. 11c., a 4s. 9c., oddiwrthy Perchenog,— JACOB HUGHES, Apothecaries' IlaII, Llanelly. HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiada11 Rhyfeddaf yr oes, pa rai yn union gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl ganghenau. ARWYDDION Y DEOPSY. ARWYDDION Y DROPSY. Cramp a Chwsg y Cluniau. Gwynt, Ymysgaroedd, dc. Gravel Diffyg Dwfr, Asthma, Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, dc., Poen Pen, Penysgafuder, iSf" mlrr' Chwydd yn y Trajd, Oluniav. Oerfel, Poen yn y Cefn a'r Aremu, Traed Oer, dc. <\ Curiad y Galon. Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i bawts gymeryd y Peleni g werthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. Fel prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, doder'yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant HANES RHYFEDD. A ddanjonivyd i lni gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Vale. SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgrifenu tystiolaeth i effeithiolrwydd a rhinwedd PATENT DROPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen ftr aros 66 c^d; dyoddefai yn ddrwg oddiwrui y Dropsy yn ysto<t y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'r poen. Yr oedd o hy$ o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, ac ni feddyliai neb y b'oaSai yn gwella. Tuar pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddion ei fod yn w«U. Cysgodd lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. Effeithit'it ar y Gwim a'r DWFR yn rliyfeddol; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwycui wedi cilio yn fawr, a'i goesau yn Uai tua'r hanei-a* daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys i'r cyhoodd, fol y byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud prawf o'r un feddyginiaoth werthfawr. P.S.-I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous swelling was BIQSfc marvellous to me. GWELLHAD GWYRTHIOL, SYR,—Ar ol bod DEA mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd mawr yn y Traed, Chmiati a'I YN*. ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, ac yn bur annhebygol o wellhad, y MAE yn dda genyf EIOFE hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' PATENT DROPSY PILLS, yr oeadwn yn alluog i fynwi oddiamgyloh^ yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwelihad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Llanarthney, Carmarthen, Jan, 10th, 1877. MART MAHTW4BDM^ RHYBUDD. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "TRADE MASK" uchod (sat Uun DiamondX a'1 geiriau 'D&OPST PTSM1 oddifewn ar bob blwch, ac enw JABOB HUGHES ar STAMP y Llywodraeth, heb hyn, twyll ydyw. i Trade J&cL7*k,—' 2>H OJPST* JPTLIdS;* cospirjpob agiad.. Ar werth trwy yr holl deyrnas am Is. lie., 2s. PC., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. So., 2s. 11c., a .4& 9c., id • oddiwrth y perchenog,— JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. ■« r •WTHOX.ESOX.E BY ALL PATENT MEDICINE AND DRUG- HOUSES. £