Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

-«■««■J■■■ BETHLEHEM, TREORCL

News
Cite
Share

-«■««■ J BETHLEHEM, TREORCL Nc«. lau, Chwef. 20fed, cynaliwyd Cyfar- fod Llei yddol yn y capel nchod, Llywyddia jm oldeb Nathan Wyn, gan Mabou. Beiri.:ud y Cann, Mri W. Thomas, Treorci, & Maboil. Beirniad y Farddoniae th, y »i-cn. R Pu.h; y Traethodau a'r Llythyrau, y Parch. Thos. Davies; yr Adrodd, Mr. Wm. Abraham. Wedi cael anerchiadau gan y llywyod a'r beirdd, a ch&n gan Miss M. A. l4vi68 (LOS Orel), awd tiwy y program O&nlynol!— Adrodd, 'Snddiad y Northfleet"—goreu, J. Peters, Treorci. Canu Talybont.' i rai dros 40 oed—-goreu, J. Howells, TreorcL Beiraiadaeth'Hanes Absalom'—gf^eu, M. Thomas, Ystradgynlais. Adrodd- 'i r,.does I iii yma ddinas bathaus,' i ferchetl 'lan 16 Oed—goreu, Miss Howells, Pent re. Beim- iadaetn 4 Pump penill i'r gwrthdarawiad ger Pontypridd, 1878'—goreu, D. Price, Cwm- Hynfell. Solo onorgm iyw'rAdgyfocL-ad,' Hynfell. Solo Tenor 'Myfi yw'r Adgyfodiaa, fEmlyn Evans)—goreu W. Davies, Treorci. Traethawd ar 4 Ffyddlondeb '—goreu, M. Thomas, Ystradgynlais. Llythyr 'Dysgybl at ei athraw —goteu, D. Pi ice, CwmHynfeU. Llythyr Merch at ei chariad'—goreu, T. Felix, Treorci. Canu P .vllheli 4 p cystadlu-goleu, H. Felix a'i gyfeillion. Adrodd, 'Adgyfodiad y Meirw'—goreu, H. Jones, Ton. Canu 4 Yr eneth fechan ddali —-rhanwyd rhwng M. Jones ac A. Jenkins. •Dau eoglyn o gymeradwyaeth i'r Bicycle'— goreu, Daronwy, Treorci. Chwareu 'Codiad yf Haul' ar y Crwth—goreu, J. Protherce, Penyrenglyn. Canu,1 Yn wynach na'r 6d '— n, Jes, Treorci. Araeth, 4 Clefyd jam dydd SuI '-goreu, D. Jones, Ton. Solo Ðäss-neb yn deilwng o'r wobr. Arethio Byrfyfyr—neb yn deilwng. Y Prif Ddarn, • Yr Udgorn a gftn,' 2 gor yn cystadlu, sef Tynewydd a Betblehem-rhanwyd y wobr. Cafwyd cyfarfod dyddorol iawn, a phawb yn ymddangos wedi cael eu llwyr foddloni. Da oedd genyaa weled cymaint o'r hen bobl jrma yn dangoa en hochr trwy bresenoli eu nunam mewn cyfarfodydd o'r fath hyn; kefyd teimlem yn ialch i weledMrs. Dr. J ames yn Dteseno). Bwriadwn cael cyfarfod eto *r$yr. ExYB. CADWGAN.

BLAENLLECHAU.

CYMRO LLWYDDIANUS.

PETHAU RHYFEDD! j

CAERFFILI.

BETWS, SIR GAERFYRDDIN.

—'» YMADAWIAD MR. BENJAMIN…

TREBANOS.

— AT Y BEIRDD

CLOCHDY EGLWYS BABYDDOL.

Y FFYNON.

Y GLEC'VRAIG.

Y TELEPHONE.

Y BATON.

'ISLWYN' YN MRO MARWOLAETH!'

AR OL GILBERT.

Advertising