Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Temperance Hall, Aberdare, Under the distinguished patronage of THE RIGHT HON. LORD ABERDARE Da-rid Davis, Esq., J.P., Maesyffynon.; W. 1. Lewis, Esq., J.P., Mardy; Rev. J. W. Wynne Jones, M.A., The Vicarage Daniel Rees, Esq. Glandare; it Bedlington, Esq., Gadlys House, and E. Jones, Esq., Tymawr. ME. ABRAHAM NEIIEKIAH JAMES'S (R.A.M.) ANNUAL BENEFIT CONCERT Will take place at the above Hall, on Thursday Evening, February 27th, 1879. ARTISTES Miss'.SARAH ANN WILLIAMS, R.A.M. MIss HANNAH Miss MARY MOHARDSL^?OS^INS LIZZIE JENKINS. MM ^ME^HUOTES. BVANS (ESS DJJT) MR. DD. HOWELLS (GWYNALAW), U.C.W. MB. WM. PHILLIPS (GWILYM CTNON). MIL. WM. THOMAS (GWILYM GWBNALLT). MR. THOS. HOWELLS (HYWSL CYMON). ME' WOIPI. THOMAS (TELOB DAS,). BENJAMIN THOMAS. IIAM MR. WILLIAM JAMES, AND ABERDARE CHORAL UNION— (CONDUCTS BY MB. REES EVANS). ACCOMPANIST MK. JAMES. Admission,—Front Seats, 1/6; Second do., 1/ Back do., -/6. Doors open at 7.30, to commence at 8 o'clock so CASTELLNEDD. CYNELIR Y DRYDEDD EISTEDD- V FOD FLYNYDDOL yn y Farehnadle, dydd Gwener y Groglith, 1879. Llywydd. H. P. Charles, YfiW.,Maer y Dref Arweinydd, Mr. D. Brythoniryn Griffiths Beirniad, Mr. W. T. Rees (A law Ddu). PRIF DESTYNAU. Vs Cer heb fod dan 150 o idifer I, aganoynoieu "Hallelujah, Amen, -■ o Arch y'Cyfamod, gwobr 25 0 0 I'r Cor.heb fod dan 50 o nifer, a gano yn oren Datod mae rhwym- au csethiwed," J. Thomas 10 "0 0 I'r Fife Band a chwareuo yn oreu dai« o Alawon Cymreig (y bands i ddewis yr Alawon a fynont) gwobr ••• j 0 Am y gwedill o'r testynau, yn nghyd a phob manylion ereill, gwel y programs, w cael am y pris arferol oddiwrth yr Yagrif- onyddion E. WILLIAMS, 3, Albert St., Neath. J. WILLIAMS, Grocer, Melincrythaa. GLOFA CARWAY, DYFFRYN GWENDRAETH. Bydded hysbys i bawb y perthyn iddynt; wybod, ein bod ni, sydd a'n henwau iaooz wedi cael einfpenodi gan ein cydweithwyr l archwilio y lofa uchod Chwef. 8fed, 187tl. > Cawsom yr hdll leoedd gweithio, a r hen waith, yn rhydd oddiwith nwy, so heb un ymddangosiad o liono yn y 'wythien fawr. Hefyd, archwiliasora y ffyrdd,a chawsom y faces a r returns yn rhydd oddiwrth nwy, ac heb un ymddangosiad o hono yma eto. Cawsom fod y ffyrdd awyr sydd yn dal perthynas &'r ddwy wythien mewn sefyllfa dda, a'r dyn-dyllau yn ochr y drift yn unol & Chyfraith Rheoleiddiad Mwngloddiau. Hyn, ar air a chydwybod rydd. JOHN HARRY, ) Glowvr 3 7 RICHARD EVANS, ] Ulowyr- G WERTH S YLW PA WB! DYMUNA REES EVANS, Tailor & Draper, 45, Commor oial-Streat, Aberda.M, H YSBYSU y eyhoedd ei fod wedi prynn Stoc o Frethynau o bob math gan Mr. John Price, Tailor & Draper, Canon-Street, (yr hwn sydd wedi rboddi i fyny ei fusnes yn Aberdar), yn llawer is na phrisiad y farchnad yn btesenol; ac er mwyn en gwaredn ar unwaitb, bydd iddo on gweithn yn hynod o rad. Er mwyn prawf, jbeuwcli, Gwelwch, a Barnwch dros eich hnnain Y MAENT YN NWYDDAU gR FATH OREU. 26 Yn tfwr yn barod, pris 4c., drwTrpest 41c., CANIEDYDD Y PLANT, YN CYNWYS TONAU NEWYDDION YN Y TONIC SOL-FFA, I'w gael gan L. T. JONES (Cynalaw), argraff- ydd, Briton Ferry. BYDD ROBERT JONES, OUTFITTER, &c., 15, DUKE STREET, ABERDAR, YN dechreu gwo°:ailan dydd Sadwrn, nosaf, LOT FAWR o DDILLAD PAROD I Ddynion, Beobgyr, a Phlact. Bydd Barganfon dJssr^alyb i'w cael, er engbrailt 12 Dwsln o Suits l Biant, i'w gwerthu am Is. 60. y Suit. Let fawr i ddynion yn eu maintfoli am 19s y Suit. (0 ddefnyddiau rhagorol, cofier.) Hefyd, y mae ganddo Stco rhagorol o JIetfau a Ohspiaa, pst rai a werthir am agos baoer y priaoedd arferol. DAI.TWCH AR Y OYFLE HWN. Csfi cb v ^yfeirisd,— HJOP fDILLAD BHAD, 38 MAROHNAD, ABERDAR. DYM.USA WitUAM LEWIS (LEWYaA?AN), Bookseller, House Furnisher, &c., Waun Wac, Swansea, bysb/ea trigoljon y Ileoedd uchod, a'v wlad oddi smgylob, (OJ. fod yn paihau i gadw cyfiawnder o bes: taitth o Ddod. efo o wahanol brisia^ J gwcoatbnriad. Wale rertr o m o'r petnan; -^GI asses, o 60. i 6p. lCs Bedsteads, o 16 i fyuy; Chiir Bads, o lit. i jfyny; Chest d D;&we?s, o 28a. i fyny; Byrddau, o 5s. i fyay Side Boards, Drr<wir?g Room Suite Watoots, Wii <isor, Waterloo a Greoias Chairs, Mafblo-top Stsuds, Ear-y Cbnin Sofas, Couol-es, TfrBfcks, Millpnff PlyfjAc., Gilt Monldicgs, a Phictwrau o bob math. Oofier hefyd y gellir eael y Peiriacar Gwnio goren eu gwneuthuriad. Y 111& Lewii yn dal Agency dros Singer a'i OJI. Darganfyddiad Newydd WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills, YR unig ffordd i iechyd m-turiol yw trwy gymeryd I Williams Castor Oil Pills. Y maent yn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gyanabyddir y feddyginiaetn oreu i buro y gwaed j felly y mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r llysieuvn Castor ei hunan. Y maent y feddyginiaeth oreu allan, nid yn unig i buro y gwaed, ond hefyd er dad wreiddio pob math o gornwydion, clwyfau, ac ysfa ynvy cnawd: Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd 1 leddfu anhwylderau yr afu, llosgfa yn y cylla, (billiousness), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiadau, curiad y galon, y Siles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cefn, wfr-ataliad, bias annymunol yn y genau, a theimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth annahrisiadwy i fenywod, gan eu bod y# un yn eu heffeithiau a Chastor. Oil, ond yn tra rhagori arno, ac yn llawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen, fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Dr^y hyny, gellir euhystyried, nid yn unigy fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yngaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'a gwnant yn hollel rwydd i'w eymeiyd gari y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLABTH PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. Hynsydd i ardystio fy mod wedi archwilio Paleni 'Compound Castow Oil' Williams, ac yn cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi en hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinoL., DR. BLAKE. Army and Naxy HMpital, Scutari. lbo 0'& AMERICA. yn faww oddiwrth y dropsy, piles, a'r graTel am fiseedd. Aethum o'r diwedd yn analluog i ddyfod o'r gwely gan E maint y chwydd a'r poeu. Gallaf sicrhan fod yr holl anhwylderau uchod wedi fy llwyr adael, ac oddiar amryw yn yr ardal hon, trwy gymeryd eich Compound Castal Oil Pills. Yr eidd«ch yn dia diolci^x, MABY JANB DATIES. Youngstown, Ohi*. SYNIAD BABDD. Chwi gleifion gwywedig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os asijawch yn awr; Os ydyw y treuliad a'y 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn mefchu eu rham, Gwnewch roddi'r clefydau i fffd yn y W|», Drwy gymeryd i'ch gwella y Cestoi Oil Pills. Jinfysgol Glasgow. JRHITWWAWB. GWHLLHAD O»DIWBIB T (Pum A'R GRATEL Drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills eefais wellhad buan. Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eis- tedd o herwydd y Piles, a^oen yn rhan iselaf y cefn, ctur yn y pen, a'r clmiiau yn wan. Hefyd trwy gymeryd yr un Pills eef- ais lwyr wellhad oddiwrth y^Gawrel, yr hwn oedd yn fy mlino ym barbaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth Jwa. Trecynon, MBS. THOMAS. GWBLLHAD RHYWTDDOL o OLTBSTD YR AFu A Deryro TREULIAD. Syr,—Mae yn llawen genyf hysbysu y gwelHiad rhyfedd a gefais drwy gymeryd «ich ,Compou»d CaAor Oil Pits nodedig. Yr oeddwn wedi gwaond prawf o bob math o gyffeiriau, ond y cyfan yn ddieffaith. Dy- •daefaia am flynyddau meithion oddiwrth glefyd*yar afu a difiFjrg treuliad, gwrthwyneb- lad at fwyd, yr hyn a'm hamalluogoddi ddilyn fy mgalwedigaeth. Ar ol cymeryd dau fly chaid h o'ch peleni fe^m hadferwyd i gyflawn iechyd Maent hefyd yn rhagorol mewn aefhosion o piles a grarel.—Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOR YN METHU, A PHILLS WLIILAMS YN LACHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r^well had gwyrthicl a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills' Bum mewn blinder mawr gan boen yn fy arenau, y stumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er cy- meryd llawer o roddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Y inae fy nghwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd i'r cy- hoedd.—Yr eiddoch, ANN EYANS, Maerdy, Femdals. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWpH.—Conor fod arbediad wrth hrynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y percheneg, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog—D. WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. Harmonium & Cheffionere Organ WORKS. |BY STEAM POWER. o rn.. 1-1 00 -:¡ 00 pp E-t r:fJ. r.1 B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of ike Cheffionere Organ, VVISHES to inform the Public that he bas sold during the last 10 years, over 1,200 Harmoniums, Pianos, and Cheffionere Organs. Harmoniutta, frim jE4;4a. to j680. Cheffionere Orgutg.'frcm jEle i s. to Abp. Pianos, from jSK to JM6. Htficg SteteCt, Liet ol Ptioea, and Tselieconikla, on application. Note the Address5, Canon Street, and 6 & 7, GadJtys Road, Aberdare. RHYBUDD 1 RHYBUDD YIMAE MR. D. HOWELLS (Gwynalaw), U.C.W., yn agored i dderhyn ENGAGE- MENTS i feirniadu mewn Eisteddfodau, a chanu mewn Cyngheiddau, Oratorios, a Cnantawdau. Cyfeiriad,—Mr. D. HOWEELS, 13, Lewis- street, Aberaman, Aberdare.

[No title]

+ AT DR. PRICE, ABERDAR.

CWMGARW.

BRYNAMAN.

SALEM, FELINFOEL.

Y NHW AR HIRWAUN.

RYMNL

CRWYS.

GLANTAWE, YSTRADGYNLA1S.

| GWAUNCAEGURWEN.

. ,I FFOREST FACH. ;. /

Family Notices