Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

TAITH 0 GYMRU I PERU.•

News
Cite
Share

TAITH 0 GYMRU I PERU. [PAJRHAD O'R RHIFYN DIWEDDAP.] Treiliwyd y rban fwyaf o'r noson gyntaf i glustfeinio ac ymdroi yn y cawell ysgwydedig, I yn lie gorphwys a chysgn. Pan godwyd boreu ddydd Iau, yr oedd golwg lasdwraidd a diflasar wynebau amrai; digrifwch a siriol- deb y dydd o'r blaen wedi eugolli, a rhyw annibyniaeth sarugol wedi eymeryd eu lie. Fodd bynag, ni chydnabyddai neb ei fod yn s&l, eithr edrychai y naill ar y llall mor ddi- archwaeth a siomedig a phe byddai wedi colli ei feinwen yn ngwydd cwmni lluosog ac an- rhydeddus, ondnifynai gydnabod hyny er dim. Daeth amser borouf wyd, pan oeddem i gyd i gyfarfod wrth yr nn bwrad; ac yn fuan wedi deohreu bwyta, gwisgid y gwynebau gan ystnmiau dyeithr, ond nid oedd neb yn sal; ymgynghorwyd a'r meddygon, ond nid oedd neb yn sal. Felly pasiwyd y dvdd gan weini i'n nangenrheidian goreu gellid. Dydd Gwener, yn gymaint a boa yr hfn a D. J ones yn weddol heddychol, pasiodd yr oil heb ryw revolutions efnadwy fel sydd yn bod weithiau, nes peri i ddyn gredu ei bod yn myned yn toreck ar ei lestr bach, ac erbyn haner dydd, yr oedd yr elfenau ymrafaelgar oddi fewn yn dod i well trefn-pethau yn cymeryd eu cwrs arferol-y llygaid yn adfywio—y gwyneb yn sirioli, ac ambelljoke yn pasio; pob path yn ddymunol wrth fwynhau yr olygfa fawreddog o ddwfr o bob cyfeitiad yn cael ei yegwyd gan ryw allu dirgelaidd mor ddidrafferth ag yi ysgwda cu ei gynffon. Tybed mai ar ben blaen rhyw long fel yr ydym ni y pryd hwn I yr oedd yr hen fardd pan ddaeth i'w feddwl yr hen benill anfarwol, Mae'r Iachawdwr- iaeth fel y m&r," &c.; beth bynag am hyny, safle ardderchog oeddym ynddi y pryd hwn i i! amgyffred dyfuder ac eangder anfesorol syn \] iadau diderfyn y bardd am yr lachawdwr- I iaeth." Cof genyi i mi glywed un Rev. yn sylwi, er mor dda yduedd y syniad yn yr hen j1 benill a nodwyd parthed yr" Iachawdwr- ? iaeth," fod ynddo ddiffyg neillduol ar y cyfan, o herwydd fod trai a llanw yn perthyn i'r < or, ond nad oedd dim treio yn hanes yr > I&chawdwriaeth." Er fod awdwr y sylw yn cael eifgydnabod (ie, gan Fedyddwyr call a t synwyrol), yn un o oraclau eu pwlpadau, yn 'fardl gwych, ac yn lienor aeddfed, eto, credaf ei fod yn gwneuthur cam dybryd a'r hen fardd; canys y mae terfyn i'r Iachaw- dwriaeth fel sydd i'r mor nid wyf yn am- lien nad fel yr eglurai y Rev. bethan yr ym- si iangosent id do. Ond tra thebygol mai ar 1100 glogwyui glan y môr gerllaw Llanelli, sir Gaerj y safai y parchedig yn syllu ar y utio yn ei nwyf a'i elfen yn ymbrdncio a eh vmreu fel pob pelk byw arall, pan ddaeth y Bjiii>d Lilipwtaidd i mewn i'w flwch, canu gw,;g a disylwedd, yn hytrach nac edryoh fel yr hen fardd anfarwol ar y mor yn ei tingder, ei fawredd, a'i gyflawnder dihys- tiydd a'i bortreadu i Iachawdwriaeth pech- cdut iaid mawn cAn o foliant a anfonir at Orsedd lor yn feunyddiol gan dyrfa aneirif D ganiyuwyr yr Oen. fn hytrach na'ch blino, gyfeillion, gydag iiaaes pob dydd yn ei ddydd, pan na fyddo dim noillduol yn galw am hyny, gwell ydyw i mi roddi total i chwi gyda'i gilydd. Fel hya ynte am y fordaith o Southampton i St. Thomas. Cawsom fordaith blesurus a gwir j idymUnol, tu hwnt felly i ddysgwyliad pawb, 1 ic yn ol tystiolaeth dwylaw a swyddogion y y lion?, yr oedd yn eithriad i'r un fordaitb a gafwyd er's blynyddoedd Jawer. Y dydd llewyrchai yr haul mor siriol, a gwenai mor fwyn, heb gwmwl gwgus i'w ganfod yn sgos i'wgerbydhardd, felpebyddemoll yn engyl. Y nos drachefn, siriolid ni gan y llorr anan- dl 3 gyda'i golenni prydferth yn arianu gwyneb yr eigion gwyrdd o'n cwmpas, nes ydoedd fel A mil o lygaid gloewon a dysglaer yn syllu fycy arnom, ac fel yn erfyn am orchymyn i weini rhyw gYBuri ni. Dym. y rhyfeddoiau oedd genym i syllu arnynt ddydd ar ol dydd, sef yi haul melyn a dys- g'aer, brenin y dydd. Y lleuad loawgan, a r sgr afrifed a siriol y nos, fel bugeiles yn gwylio ei phiaidd ar ryw Pampa VifesDroL heb glawdd na therfyn o un gorwel I r llall i'w ganfod. Odditanom, y mor a l donau mawrion yn rhedeg tuag atom yn finteioedd ar gefnau eu gilydd, ac yn en nwyfiant yn ar gefnau eu gilydd, ac yn eu nwyfiant yn dringo ystlysau y Mcsselie fel pe baent am gusaou ei gwyneb. Testynau ardderchog, onite, gyfeilnon? Ond yn problems rhy ddyrus i'w dansoddL Yr unig beth ydoeo.d a thtieda ynado l feichio y meddwl oedd unffurfiaeth yrolygfa, canys yr oedd yr holl sceneries gymamtuwch- law yr amgyffrediad, fel nad allaij meddwl wneud dim a hwy. Allanol fwyniant'j am hyny diflanai y dyddordeb yn fusn. Darfyddodjd y mwyniant yn cgwir ystyr y gair mewn deuddydd neu dri. canys nid oedd genym un math o introduction^ fel ag i wneud i'r naill beth egluro y llall ir meddwl. Yn ngwyneb hyny, aid oedd genym ddim i'w wneud ond gorwedd fel anifail dan ormodo faich nes cawsem ryw olygfa cewydd, a chyn i ni gael un newlldd yr oeddem wedi gorwedd nes oeddem yn fwy diog'(os oedd lie) na'r g fer kwn^ya Tr-d^g-r er's llawer dydd, yr hwu oedd y1.1, i f wvta siwgr brown. Nos Fawrth, y 15fed, oddentu wyth o'r gloch, canfy ddwydgoleudy Sombrero: yr oeddem y pryd hwn o fewn 100 milldir i St. Thomas. (Dylaswn nodi i ni fyned heibio yr Azores neu y Wesim n Mands boreu y 7fed|; v^oeddem yn rhy bell i'r deheu i'w canfod). Pan ddaeth v golenni bychan i'r golwg, yr jedd pawb as flaenau eu traed yn ei roesawu, ac yn syllu mor ddifrifol yn ei lygaid coch fel pe yn darllen tynged ei enaid yn y byd arall; adeg ryfeddol oedd hon, niphetrusai yr aristocrats ymneillduedig a gorucbddynol, y rhai oedd yn mhen ol y Hong, lychwino eu gwisgoedd 8anctaida(i) drwy ymgymysgu 9. phublicanod a phecli- aduriaid yr ail a'r trydydd dosbarth er mwyn canfod y goleuni bychan siriolgoch yn cylcli- droi. Dyna fraint, bendith, ac anrhydedd osodwyd arnom y noson ym8, onite ? Cael sangu ar yr un astell a r ari8trocsrut,ca,el gweled yr un golenni ag a welai efj a hyny ar yr un amser I J Soys, peidiwch siarad a mi eto fel dyn; arswydwch, meddyuwch yn rnhlith pwy yr wyf wedi bod t Wedi i bob un foddloni ei awydd ar yr olygfa, troai i fewn, fel y dywedir, er mwyn ymbarotoi ei hun gogyfer a'r olygfa dran- oeth, canys byddem yn angori yn St. Thomas yn foreu. My pan wawnodd dydd Mercher, yr oedd pob gradd a dosbarth ar y deck a'u llygaid allan haner llath o u penau er canfod y dref, yr hon a ymddangosai fel twr o gregyn oysters wedi eu bwrw i r traeth gan ryw tided wave j ond fel y dynesem yr oedd pob peth yn mwyhau yn aruthrol, nes tyfodd y cregyn yn dai gwych, arhaiohon- ynt yn balasdai heirdd. Am saith o'r glock boreu dydd Mercher, yr oeddym wedi angori 0 fewn i filidir i'r dref, wedi cael pedwar niwrnod ar ddeg o ddwfr y m8r, ac wedi nofio 3,500 o filldiroedd o Southampton. (rw bMMu).

Y CYRFF YN NGLOFA Y DDINAS.

TUCEFN I SIOP COLOMENOD.

TRIOEDD b DREFORIS.

TREFORIS.

RHYDDFRYDIAETH YN SWYDD FYNWY.

RYMNI.

GILFACH GOCH.,

LLITH YR HEN FADWR.

Y LLOFRUDD PEACE. T

PETHAU MEDDYQOL.jj