Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWERTHFAWROCAF 0 BOB PETH YW IECHYD. Yr wyf yn teio rhwyman arnaf i wneud yr hy* a allaf er Iles y cyboetd yn mhob c ftiriad, mor belled ag y mae ynwyf. Ckn fy mud ra dyst pers nol o'r daie-d ar Ilea anmhrisiadwy sy&i yn deilli iw odiiw.th bel=nau Mr. Gr-orge, fferyllyad, Hirwaun, is, nii daioni prrsonol yu unig, o»d htfyd i law-rom cydnaboi ixlrlWn amryw ranau drwlad, y m'te vn ddyledswyad ar»af 1 hysbycu hyn i'r «yhoedd yn gyff<-«diwoL Yr wyf •vveii c .el fy mlkio er yn ieu*nc gao ddt.lur yn y annwyl- deiau ya y cv-Ra, poenau yn fy nghlunian a'm arenau yn ami iawn. 0'1: diwedd c'.yw.us am belenau George, a chjmerais ddau o honvnt ryw noson pan yr oeddwn yu u&efchu ymsymud 'gan y p en hv,b draffe: th fawr. lOnd, er fy ffUwd, cyo pen peiair awr ar hujrain yr oeddwn yn teimlo mor iieinyf a mab 21 oed; ac •ddi ir hjny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw ym fy nhy fel y trj«or goreu. Y nia-ent i mi braidd felmoddion auffasledig. Ar ryw brydn ,wn, pin < eddwn iach a heinyf, cyfarfydd-u3 a Mr. William David, Heluvinj Office- Abexd,ir, yr hwn oedd yn mhron 1 ewygu gan ddolur yn y cefn; ac wedi iddo adrodd ei htiynt, a'r poen dirdyii"l oedd yn ei gefn, nes peri idd J gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, dywedais wrtho am fyned neu anfon Mil tlycVaid o belenau George. Tua chwech o'r gloch tranoeth cyfarfy idais ag ef drachefn, a §wnaeth amaaid arnaf i doyfod ato, a dywedodd ei fod yu hollol iach, acygallai tosfr o bertlal Yr wyf yn coffhau eaw Mr. l>vid am ei fod mor a 'nabyddus trwy yr holi gymydogaeth. Cofied pawb nad wyf yn ysgvifenu hvn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, oaays nid wyf wedi cael y fraint o'i weled ond unwaith yn fy oes trwy wybodaeth i mi. -Aberiar. » ISAAC THOMAS. .? — > WONDERS NEVER CEASE. f- -nln-i bappy to inform you < f the trelief and benefit I rfetelvecl -b.y t king your Pills. Ten months ago I was taken ill wtth G iv.l frdi drii iking impure water. I "n scarcely express in words wh t I suffered. I went to a doctor, and ke JIlade me w-irfje. 1 then went to another, and had little relief f /r a time. I Has advised to try your Pills. These are worthy of great ptrise. I took three of your Pills for Gravel and h-ve never been tr -ut>led siiice. I have suffered many years from Piles, aad could not get an effectual core. I was taken ill last week by. sitting on a cold, wet r of. I took half a box of your Pills, and can do no more tLan endorse what I said before. I am -nw. as well as ever I was in my life.- Yours, &c. BIET-street, Newport, Mon.; E. PEAROE. l I> ¡,' rP ,GEOIlG £ FS PILLS A CEPTTAIN CURE. Amonb the multiplicity of Patent Medicines proffessing to all the dise ses to which flesh is heir, it is difficult to find ,>h is genuine or-not. Mvt after the perusal of a great num- 1,,m 4 authentic Testimunia's, we feel much Oe-isure in pronoun- (;1;'< George''Yi'e £ aid- Gr avel Pills to be effectual restoratives t I h-iitlth. These wonderful medicines have effected perfect .4tU"B where the most eminent iif, the faculty have failed, and they must'be looked upon a-s one of .too great-sc boons to suiTei- -EDI or -REVIZ ill: humijuity.—EDITOR OF "LONDON REVIAJW." MEDDYGON YN METHU—PILLS GEORGE YN IACHAU. ( Cilvode Fttrm, near Newcastle-Emlyn. AXWY^'SY'E,—Ilvn sydd i'ch hysbysu fy mod wedi bod yn afia h ac yn fethedig am fisoedd lawer. Bu y meddygon yn hollol flwyd ianus yn fy ngwellhqd. Prynais flychaid och Pills No. 1, ae- yr wyf vn awr ya iach cyn haner ei orphen. Yr eiddoch, S. J AMM. AT GLEIFION ABMIDAB, MERTHYB, PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. Badham, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Grawl RDls and was supplied with what I supposed to be the gem .ine article. I was greatly surprised, however, on opening thfi p.i-' ".), to find that instead of George's Pills, the Caemist r^^d delif evnte y cheated me by packing up a spurious box of Pills I had the right article however at Canton, and am much sii.'ce I took them. Cft'IR^IIVRCN GYNGOU YNTE—Gofalwch fod enw y gwneuth- unvr ar stamp y Llywodraeth sydd o amgylch bob blwch. Heb hyu nid oes dmi yn wirioneddol. Penllirn Terrace, Maesteg. DEAR SIR,—The wonderful efficacy of your No. 3 Pills has keen proved in my case. After trying various remedies for Files, I was induced to try a box of your No 3 Pills. After tak ng two boxes of these Pills, I can f-,ssurglyou, sir, I have never felt so well for the last 15 yenrs. I have sufftied for 15 years fro i. Piles and have been hardly a week during that free froiti paiii.=-i-ours truly, E. AUBREY. Maesteg. DzAP. Si R,-I hav great pleasura in bearing testimony to the effioacy of George's Pills. I often hear from persons to whom I have suI, your P-Il-, both. here and in the United States, say they h ive never had any medicine to equal them for Piles and ani, &-c., W. R. WILLIAMS. Airdale Boiler Works, near Bingley. gTR _p cvious to receiving your Gravel Pills I had been for t,,I) ar(-Is of six months very seriously affected with Gravel in the kidneys, causiug pain in the sides, &c., and had become so «erir)"«!lv bad that I was not able to follow my duties, and i.-). •VLU^h T had tried more than twenty different re- 3Ji2'.1:œ. but I found little relief until I received your Pills, :;3.Vé me relief i- 24 hours after taking the first dose, am I am. no h-as ilan pleased to find all pain gone within a kia4 now after using_ only one small box oi your No. 2 Pills, I am happy to say that I am nearly free from all traco of that painful disease. Yours, &c., W. KEIGHLY. ,F-Y,on. "LIe" Dowsland and Kernes Guardian," February 9,1878. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS." We have much pleasure in calling the attention of our rea- ders to a never-failing remedy—one that has cured thousands of the most hopeless cases, and one that has relieved tens of thousands of their pains. No one who suffers pain in the back, sides, and loins, er in fact from any or all of the disorders ot the Bowells, Liver, and Kidneys, should any longer bear a pang from these afflictions, for a sme cure is found by taking a few doses of these marvellous Pills George s Pile and Gravel Pills." Rhydborth, Tenby. SYR,—Yr ydwyf wedi profi eith peleni yn rhagorol o dda i mi, a thu hwnt I'M dysgwyliad.—Ydwyf, &ct JONES Llanerchrugog, Ruabon. gY» Dymunwyf eich hysbysu fed eich gwerthfewr No. 1 George's Pills wedi rhodca i mi mwy o lee na dim arall a gy- meraw erioed. Credaf nad oes dim arall a wna gymaint o les i'r Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth uchel iddynt lawer tro. ond fy marn ddiduedd yw. na fynegwyd mo'r haner. Dyl- edswydd yw eu cadw yn y ty bob aioeer fel cadw bara. Yr eiddoch, Jf. Powmx. 'r' .j- .( r r"l George's Pile and Gravel Pills. eo e s e e X,r»m ».V giTticiirl arch-X Yr wedi wiliaclmanwi i *ie^VN i ansawddX ^*SJ GEORCrE'S W* GEORGE'S PILE AKD GRAVHLNX eich I'elem, ac vr ydvm yii cael eu F/PILLS," AC yr wyf yn CA<TL EU^VK j lli/iicn<>! tyrici-aj\ Y r wvf wedi eu defnyddio^ PILE & GRAVEL If bod yn gyfunsoddedig o ddefynddiau^L yu iie'aeth am F. vi yddnu lawer mewn fl lly*ieri#l. Nid oes ynddynt ddim o natur At ;privuu> a Jayny gyda lltvykdiant^ |1 PILLS* || fetelaidd. YE YDWYP O'B KABK IU 1 nod/'dia. Rhoddant esmwythad buaa i rai I II • I ..r I „ I BODY* FBDDYGINIAETH DBA GWBEXH- I I mewn sutylila auobeithiol o nerwydd y I «W Piles a R Gravel. Ac n-id wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UGHOD PAWN Alr Y DOLU]ETIAU HY" A.R Gyn]l V, dweu*l, nad oes, mewn gwirionedd, eu II MEWN TRI O DDULL1AU V. Y MAENT waDl JJ GWAHANOL FELYCANLYN:, EU ^NAMCAKU. NO.I GEQRGrS PLLE&GRAVELPLLLSR XSL^OON, WILLIAMS, Ii No. 2-6E0R&ES GRAVEL < "=.a.< No. 3 -G £ ORGE S PILLS FOR THE PILES. r ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ # ■ C GOCHELWCH DWYLLWYR. M GOOHELWOH BWYLLWYR. Mewn blyohau Is. L^O. a 2s. 9o. yr un..—— Daliweh sylw fod enw y gwneuthurwr I ———————————— Gofynweh yn eglur am GHOBOE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PAECHUS AC EB ELCH PERSWADro, na chymerwch bob telwek. Heb hyn nid oes dim yn DBWY YK HOLL FYD. "PDE and Gravel PIHS," o wnenthumd wirioneddol. | neb araU. I POEN YN Y CEFN LQHWYDO YN YTMED j} E YSGUFHDER YN Y PEN I POEN YN Y LWYNAU 16WYNT, GWAEW, COLIC, f UWFR POETH AG ATAL IOLI LUMBAGO, SCIATICA, if t Ii l-: GEO RGE'S ? S Daia BIB, BKYXNUCT.. -[ MB. GEOBOE, P TT, R A \F T J X have mnchpleaanre in bearing testimony to the Dear Sir,-Your Pills take well here, RILI £ I CIUAN ¥ C4U -^VE^/ALWAYS and in time I shall have a large opening I PILLS. V £ O^RBFCRO^BLEM>ME>EAND PAINFUL disorders, and am ROR3V II for them.—Yours truly, I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to tht Royal Family. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaetk FK AH KLIN DIXON. SICR, BUAN, A DIOGEL I'R F, M M M' '■ N PILES A'R GRAVEL. ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob „ arriser yn eu eanlyn, megys:— DATOEB 4/V ^AOT^<IR'RVR ATTL P0EN YN Y CEFN- YSQAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ Ktrrrrs, STB,— NRRR„. T „ TREOLIAD, RHWYMEOD, LLYNGER MAN, DIFFYQ |E. ac.BDwyl I»WD I mi JY VTWKLLHAD ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAO, BURNL JT' tefyd. Yr WYF wedi bod yn C\ EHYFEDDOL."—Bum C? \V YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, F Y^BOENL gan y Piles a r Grave!, yn nghyd 1 A, TTT1 „]OF MQYI-OT <> flvnvrldan J 'X. OWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWY8AU YN 1/ selni MAWY ar rai amserau YO dufewnol amtaa NV FF C? yn giai liawei O IIYIIYUUDU CEFN, Y LV/YNAU. A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, M; denddeg mlynedd. ac amy pump mis olaf cyn 1 II GAN y Piles a'r Gravel. Bl'aidd DWFR POETH, DWFR-ATAUIAD, Y GWELEDIAD YN A" gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn_wedrfy vr nprlrKvn vn nlluoo i Bpfvll ar fv BWL AC ANEQUUR,SYCHDER A BLA3 ANYMUNOLYN Uwyr gaethiwo 1 MOS yn Y ty. Yr oeddy lath hoe:Q \» t J°EDCTW N YQ ALLU0» EE • „V\\ GENAU, POEN YN Y BORDDWYOYDD, CHWYDDIANT I E°&DUS M J I nhraed gan Y poen LL actiosent 1 MI, AR \L YN Y TRAED AO. f/ poen mawr yn ly m!:cn, ac yn feddwgun bendro, telnai \1 1/ J- ,] ,1 T-1, 1 1/ ealiwn umcriiVed ncth.IO yn eu lliv a U ilun priodol; mewn '1 I/ yggafnderynfymhen. Fe wnaetli Doctui.aid ,1 RH09BA8T JS'WYTHAD UMI3NGY8CHBL ■ gair yr oeddwn wedi fy iwyr andwyo gan boen a selnl. fel 11 I Aberdare A Merthyr eu goreu i mi, NC yr | |< nas gallwn CR^DU^OD modd I mi L)yth wella;^ona alolcn 1 .1 II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer ain hyny, | PERCHENOG, I EICH pEieni yn OI JJ ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrtli un o > J_ DUOIVGRS, M.R'P.S., 1\. eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn galio dilyn fyngalwedl- JL V\ lionynt. Prynais flychaid O GEORGE'S i T TV V■ BRAIDDS^N'WY^HMLLGAI^YMODDTAW5««MWJTH/^ V, PILES and GRAVEL TAN,. chj^ER<.« J «l '» • .«»// ddau ddo<?N O honyiit—yr yan-yj yn /t GLAMORGANSHIRE. oer a chlai, ond drwy baihaa i W cymeryd,.Y yi mvrynMyniach J L.^ J.I XX BENJAMIN ]:R>WAIN)S.. 1 tfv/ XX ncwydd.-Tdwyl.40.. yjjr AEETIDARE. ¡ t 1 ^George's Cambrian Lozenges. w IN y For Singers and Public Speakers. THESE LOZENGES BENDER THE VOIORJ MELODIOUS AND CLEAR AS A BELL. Patronized by Eminent Musical Celebrities and Public Speakers. SOLD BY ALL CHEMISTS. J- Price 3d., ad., and Is. per Box. A Is. Boz by Pqst for lovrteen Stamp PROPRIETOR:—J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE. "C:r' _I! 'f "q.=r; DB. PARRY, Composer of I Bloiwen,' the Celebrated Welsh Opera, writes:— DGAR SIR—I have thoroughly tested your Cambrian Voice Lozenges, and found them to give POWER and OLKARNHBS to the voice, enabling me to sing with ease. Henceforth, I will take pleasure in recommending them to my students and friends as being by far the MOST EFFICACIOUS Lozenges known to me for improving the Voice. I regard them as a Treasure, which Singers and Pablic Speak- ers can ill afford to be withefnt. I find that in order to reap the full benefit, a few Lozenges should be taken before and after exerting the vocal organs. Yours truly, JOSEPH PARRY, Dr.. of Music. .of Music at the University College of Wales. I c CARA.DOG,' the Successful Leader of the. Welsh Choir against the World, writes MR. GEOBGB,—DSAR SIR,—I am anxio to say a word in reference to your Cambrian Voice Lozenges from the standpoint of a; Choir Trainer. I doubt whether any other exercise of the vocal organs. tries them so much as training a large choir does, and no one but a pratiol11 choir leader can have but a very imperfect idea of the labour that picking up' the different voices entails upon the Conductor. Since I have used your Voice Lozenges this labour has been reduced to a minimum, for I find my voice at the end of a tedious practice as clear and powerful as at the commencement. 1 I have from time to time tried various kinds of Voice Lozenges, but yours far surpass them in their beneficial effect upon the vocal organs. A# I have no hesitation in stating that Sing- ers, and especially Choir Trainers who wul put these voice Lozenges to the test, will regard them as precious above estimation. I am, Yours truly, GRIFFITH JONES (Caradot). Mr. J. THOMAS, Ltanwrtyd, writes DEAR SIB,—I have bad unusual oppor- tunities of testing your Cambrian Vaioe Lozenges, and I feel it a pleasure, as well as a duty, to write to congratulate you upon your success in prodaomg such effectual Voice Lozenges. They are far superior to any other Prqparation: *Yor the voice that I have come across. I always keep a box of the Lezenges by me, for they serve me as faithful friends in the how of need. I am, dear Sir, Yours tally, Llanwrtyd. J. THOMAS. "0 ttWBLLHAD RHWEDDOL O'R PILES A'R 8RAVEL IIVA WEDI I FEDDYGON FETHTJ. (Allan o'r Gwladgarwr am Hydref. 1868.1 Rum yn glaf lawer e flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achoseat i mi, a'r ysgafhder yn fy miwn. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt hwy bunoedd lawer am hyny; ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o hcmynt. Mi brynais flychaid o George's Pile and Gravel Pills, a chymeraw ddau ddogn o hon awr yn ddyn iwh.-k;. EDWARDS, Owmdar, Aberdar. TYSTIOLAETH MEDDYG. (O'r Tyst Cymreig am Awst 26ain, 1870.) Newydd da fr Claf.—Yr wyf wedi analyse George's Pile and Gravel Pills, ac yr wyf yn «ael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r fam eu bod yn feddyginiaeth dra gwerth- fawr at y doluriau hymy ar gyfer pa rai y maent wedi ea hamcanu.—DR. H. PURDON, F.A.S.. London. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed: tt Yn ol fy nysgwyliad, mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Pile aft Grarel. Yr wyf wedilrhoddi prawf teg amynt." FORTY GALL-STONES PASSED AFTER TAKING A FEW DOSES OF No. 2 PILLS. Mr. John. Watkins, collier, Llwjriypia, Pontypridd was afflicted with very painful suppression of Urine, ana was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel) after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. DYSGWYLIADAU BYTH YN CAEL EU SIOML Rhymney, June 14th, 1878. MR. GEORGE, Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency of your Pills for the Piles and Gravel. I always recommended them with the greatest confidence to my custom- ers as being superior to any other medicine in relieving those troublesome and painful disorders, and am rarely dissappointed even in most obstinate cases.—I remain, yours truly. FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYNT. Llandilcfc ) Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an exception, speak well of the great benefit they have received from their use.—Yours faithfully THOMAS HUGHES, Chemist. GEORGE'S PILLS YN GWELLHAU AR OL I BOB PETH ARALL. FF, v Treherbert. ISyr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich PiS^yn y. lie hwn, ar. y ac y maent wedi gweUhtfu llawer ar oH bob petb. arall fethu.— pe, arall' 6thu.- Yr eiddoch, ISAAC J ONES^ Bookseller. ;• ;I ■-j" I V CURE FOR A BAD CASK a Pen'raBtwen, Newcastle, ^tilyn. 0 Dear Sir,—I have suffered from Pile and GravQl fljr four years, during which time I was quite disabled,, and never, during this time, had a whole night's'rest: I have taken a great quantity of medicine from doctor^ hut received little or no benefit. I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had taken JJùt a few doses, I felt as if I had had another body. Encour- aged by the effects of one box, I took another, and now I am free frbm all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills.—Yours truly, jD. WILLIAMS. GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLYNEDD Ó $ELNI ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL. Garnfawr, Lanunda, Ger Aber^vaun. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawn i .mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, Tn nghydasebii mawr ar rai amserau yn dufewnol, am ddeuddeg mlynedd,- ac. am y pum' mis olaf cyn i mi gael gafasl ar eiohHeleai chw4 yr oeda- .wn wedi fy Uwyr gaethiwo i aros yn y ty.- Yr oodd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, ly iigk,,Ola, am ysgyfaint, a phoen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn gair, yr oeddwn wedi fy llwyr andwyo gan boen a selni, fel nasgaUwii gredu fod modd i mi byth wella; ond d'iolch i Awdwr pob daioni, a phatch i chwithau, yn mhen pythefnos, dPWy ddein- yddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt^jo fy ngwella braidd. heb .yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cyineryd y maent wedi fy adferyd i'm- gwres fel cynt, ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, DAVID DAVIES. Lukesbere, Lucerne Co^ Pennsylvania, North ^jnaejgjMt. Dear Sister,—Please tell Mr. George that Ijis Pills ^ave done me much good. I was suffering severely from the Gravel for about six months. I took one box of his Pills; they gave im- mediate ease, and I have passed a stone the shape of a Ceyenne Pepper Corn, but much larger.-Y ou;rs affectionately, j D. L J. Maendochog. A.Xw-T,, Sylt, Gallat ddweyd fod. eich Pills yn. gwneud daioni i bawb sydd wedi eu cymeryd yn yrgymydogaeth boo, yn neillduol i mi fy hunan. Rhoddais brawf ar bob^llysieuyn adnabyddus, a doctoriaid, heb gael fawr 'lies. Cymhelload cyfaill i mi roddi prawf ar eich Peleni chwi; ar ol cymeryd ua tiychaid o honynt, yr oeddwn yn ddyn iach.—Yr eiddocn, B. DAVIES. J »'3 Goehelweh. DwyllWyr. i Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd wedi temtio rhai personau trachwantfis a diegwyddor i'w hefelychu. a galwant yr efelychiad (IMITATION) yn "Pile and Gravel Pills, ac ami y twyllir y dyoddefydd i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond yn cael rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu; Ue. ^Derbynir acnwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlacL • Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid Awyda y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch. yn eglur am GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. W-edi cael y blwch, edrychwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ag ENW y GWNEUTHURWR yn ysgriienedig arnoi ao o'i amgylch. m 'Wedi agor y blwch, edrychwch a yayw y Trade Mark"— K EAGL^ AND GLOBE ar y papyrau o'i am^-lch. Os daw blychaidr o'r "Pile and Gravel" Pills i'ch ipdadiant nad yw vn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eioh bod wsedi cael eich. twyllo, or; (' > ( ■ ■ Printed and Published by the Sole Proprietors, KILLS and LYNCH, at their General Printing Offices, 1, Station Street, Aberdare* in the County of Glamorgan. FRIDAY, FEBRUARY 21st, 1879.