Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

[IAJl) f -J> Pan fyddo'r corff yn graddol dd'od Yn rhydd o rwymau'r clefyd, Y dWYEl i: yn yibgilio'n lan, Gan CICLCI-VJI dim ond gwendid, "r' ¿ I |r; r # Fe tidy wed pawb yn lion eu llais, "Does dilll ond eisiu amser I dd'od .a'r dyn yn ol i'w le, r Yn gystal llawn ag arfor.' j*. ¥% f* i '"f'f'! i @ O>_R0Jh-f' • 1J>C'rI.\IJQ\'Eí"t.' J Yr adeg lion mor fawr yw'r fraint, I lu o weiniaid tyner, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawn I gynorthwyo amser; ,j. J i"y- .J 8.. Y QUININE BITTERS ydyw hwn., Gwna les yn mhob afiechyd, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Y mae'n gynorthwy hyfryd. PROFIADQL* PURWCH Y GWAED A C-HRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD i TRVVY GrYMEEYD i -'< GWILYM EVANS'S QUININE BIT.TERS NEU YEGETABLE TONIC. Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. YIVIAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-Iysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, Mewn gair, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol lion, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod wellliad difctliiant at y doluriau canlyilol:-(Iy Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinediia chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ihwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at y darfodedigaetii (decline). (2) Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ya. boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, j pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn acliosi y clefyd roelyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalan, y eroen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. 7 Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. — —7 Os bydd rTiyivun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yrna- Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn cael fy mlino gan beswch, ac yn F^- y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy "botelaid o God LIVER Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am eich 4 Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- F>yr am 4bills,' gwerth gini y blwch • y mae eich. 'Bitters' cbwi, eyr, yn anmhrisiadwy, canys 'gwell lechyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl Syr,—Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- bysu fod eicb. meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lwydd- ianus yn mhob ease ag yr wyf FI wedi ei gymeradwyo.' Gwelir yn eglur mewn amser byr fod eich-dyfeisiad yn dda, sef C cryfbau ac tud gwanhau y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, cur- iadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tic doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r afu, a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod eywraim-wydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffcistiniog, Meh. 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint-o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich 'Quinine Bitters' yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un I mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru &'r Quinine Bitters' tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellitau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d* o'r 1 Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddjmgarol oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nac arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nac unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddi- wrth y perchenog- MR. GWILYM EVANS, PHARMACEUTIST, LLANELLY. D.S.—Os na ellir cael y Bitters' heb drafferth, ysgrifener ftt Jp- perchenog. Wholesale, Barclay, Tanger, Sutton, Newbury, <&«,j Liverpool, Evans, Sons, & Co., Raims & Co., Sumner & Co, LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y PARCH. J. MORGAN (LleurwgX ar ol profi 9/t adnabod effeithiau' GWILYM EVANS'S QUININE SKU VEGETABLE TONIC. Mor boenus ac amrywiol yw 'R doluriau fiinant ddynolryw: /? Nid oes un diwrnod yn ddilioen, ?; Na neb heb wybod beth yw poen. Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw ]«■ fod dynion yn ein mysg yn byw Gysegrant eu meddyliau doetn I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am drwythau sydd o gyflawn rin ,1; 1 wella'n anhwylderau blin. Mae Gwilym Evans, Gymro chwe& -4. Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drw/i feddwl cryf a'i nerth<u fryd, Am Iwyr wellhau n doluriau gyd, Mae wedi profi'r llysiau glan, Eu rhiniau oil yn fawr a man Cymysgu'r chwerw a'r melus wna I wneud un dwys feddyglyn da Mae lluoedd wedi profi i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. I'W CAEL GAN "BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH ,MR. GWILYM EVANS, F.C.S., X.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) a GWAED PUR f CROEN lACH J NERVES CAUARN 0 Y MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd-Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef GWAED DRWG GWAED DRWG TW R ACHOS O R FFF J&F TW R ACHOS O R Scurvey, Clefyd y Brenin, til ||; Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen, neu'r Manwyniau. ^|\ 'ill Diffyg Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, W Diffyg Archwaeth, Cyfogiad, Cornwydion, /$/ Ddanodd, Clwyfau o bob math, 4 J&/ Spleen neu Rheums, Cancerf a phob Tarddiant ar y ^V\,v r Gout, Fits, Clefyd Melyn, Onawd. Nerves Egwag?,, < Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, V* Ayr rhan fwyaf oGlefydauyr Afu, &c., &s.. Arenau, ar YsgyfainU Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— TYSTIOLAETH PWYSIG. • SYR,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a. wnaeth eich Pills, sef 1 Hughes' Patent Blood Pills,' i mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig xhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Road, Ferndale. T{ WILLIAM JAMES. ARALL ETO; Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies wedi bod yn bur ddrwg yn y RHEUMATIC FEVER am dri mis, ac yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills hynod, sef U Hughes' Patent Blood PiUs, 7 rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William Street, Llanelli. F. DAVIES. <(., .r: RH YBUDDVV Y mae llwyddiant mawr y leni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y TRADE MARK uchod, sef llun Calon, ar Dob blwch, a'r geimu BLOOD PILLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corff, -oblegyd en bod yn cynwys yr ESSENCE y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf eneitniol a welodd byd tuag at BURO a chryfhau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn yr AFF, y CYLLA, y GALON, yr ARENAU, y CROEN. a'r NERVES i w naturiol a pherffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn hawdd i'w cymeryd, ac nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. Ar werth drm/ yr holl Deyrims am ls.. lic., 2s. 9c., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. Sc., Ss. 11c., a As. 9c., So e?1 1.? ^jpddimih jiPmshenog,- A •■' JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. HUGHES'S PA TENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadarl Rhyfeddaf yr oes, pa rai yn union, gyrchol a well ant y DROPSY yn ei holl ganghenau. » Cb AEW YD DION Y DROPSY. ARWYDDION Y DROPSY. Cramp a Chivsg y Cluniau. Gwynt, lmysgaroedcl, &c. mmm Gravel, Diffyg Dwfr, Asthma. Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, &c., Poen Pen, Penysgafnder, iBf Chwydd yn y Traed, CZuniatti 0 erf el, Poen yn y Cefn a'r Arenau, Traed Oer, dc. < Curiad y Galon. Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i bawb gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. prawf o'r efiaith neillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiani HANES RHYFEDD. A ddanjomvyd i mi gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Vale. SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Yale, arnaf ysgrifenu tystiolaeth. i effeithiolrwydd a rhinwedd eiell PATENT DROPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen ftr dros 66 oed; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ystocl y gauaf diweddaf. Aeth' o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'r poen. Yr oedd o o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, ac ni feddyliai neb y buasai yn gwella. Tua'r pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddion ei fod yn .well. Cysgodd ypt lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. Effeithient ar y GWYN% a'r DWFR yn rhyfeddol; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, a'i goesau yn llai tua!r haner— daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys i'r cyhoedd, fel j| byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud prawf o'r un feddyginiaeth werthfawr. P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous swelling was SftQtfl marvellous to me. a"NN7MTaTT A.. GTW-YICTHIOJL. SYR,—Ar ol bod DEG mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diflfyg Dwfr, Chwydd mawr yn y Traed, Cluniau a'r Ysfc* ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhortn, ac yn bur annhebygol o wellhad, y mate yn dda genyf eloh. hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' PATENT DROPSY PILLS, yr oeddwn yn alluog i fyned oddiamgyxcfc, yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. MART MAXRWARUW. ¡ RHYBUDD. I Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "TRADE MARK" uchod (sef Uun Diamond), a'r geiriau I DiLony bMa oddifewn ar bob blwch, ac enw JABOB HUGHES ar STAMP y Llywodraetii, heb hyn, twyn ydyw. MIR Trade Jda-r¡;{1R9PSY cosptr pob ffizgicCcL* 1 J x.. — Ar werth trwy yr holl deyrnas am js. lIe., :s. 9c,, a 4s. -6c.; trwy y Post, IS. 3c., 2s. lie., a 4s. 90.. oddiwrth y perchenog,- JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanellyv WHOLESOXiE BY ALL PATENT MEDICINE AND DRCJG- HOUSES. ,0-