Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

LLYTHYR 0 QUEENSLAND, >AWSTKALIA.

News
Cite
Share

LLYTHYR 0 QUEENSLAND, > AWSTKALIA. T,chwedd 21ain, 1878. ANWYL DAD '-Dyma fi wedi cael yr an- rhydedd o anfon llith unwaith eto. Nid wyf yn bwriadu rhoddi hanes y daith yn fciuwl iawn, oblegyd lie armymunol ydyw y mor i ysgrifenu. Yr ydych yn gwybod i mi gy- chwyn gyda'r gerbydres am haner awr wedi saith o'r gloch, Mehefia 2il, o Gwm Ogwy. "Wedi cvrhaedd Penybont ar-Ogwy yr oedd- wn yn dysgwyl cyfarLd a rhai yn myned i'r un daith a miuau, ond yn ofer. YmvJael oddiyma dros fro fy ngenedigaetb. nes cyr- haedd Caerdydd. Dysgwyl yma eto am rai yn myned dros y mor a? fwrdd y Scottish Bard. Neb yma eto. Bryaio yn mlaen oddi- 8!- yma drachefn dros wasfcs.dsddau breision, a thrwy greigiau drylliedig, nes fy adgoffa am y darn hwnw o eiddo Ceiriog: Drwy y twnel, Dros y pynt, Fel y gwynt, Bwrvv drwyddi, nes i mi gyrhaedd gorsaf Paddington. Yr oedd yn rhaid i bawb a phob peth ddyfod allan yma, a syllais am tu phum' mynyd ar y dorf aruthrol yn ymadael i bob ewr o'r ddina3. Yna gofynaia i geidwad yr ors if pa ffordd oedd oreu i fyned tua'r East India Dock, a dywedodd am i mi godi tocyn i Bishop's Gate. Wedi cyrhaedd yno yr oedd yn rhaid i mi godi tocyn 1 Poplar-n-tw cein- iog am y ddau. Dyma y ffordd rataf o lawer, ac hefyd yn ymyl y porthladd. Cefais lety gyda Saia, a phan yn cyfeirio fy nglr mrau tua'r gwely daeth Morien, Pontypridd, i mewn, a chyfarchodd fi yn Gyinraeg, a dy- wedodd fed dwy ferch o Donyrefail y drws nesaf, a'u bod yn mynad tua Queensland. 0 wel, meddwn inau, y mae hi yn dechreu goleuo. Cyf-irchodl wedi hyny deulu y ty yn Siesneg, a dywedodd fod y Cymry yn nofti siarad eu hiaith lie bynag y byddont. Wedi hyny cyfarchodd ni oil it nos da, gyda dweyd am gyfarfod &'n gilydd boreu dra- noeth er c'lel cipdrem ar rai o ryfeddodau y ddina1?. Wedi hyny aethum i'r gwely, i or- phwys meddwn ond yn holiol wahanol. Yr oedd y cerbydau mawreddog a'r dynion yn teithio drwy y nos yn ddigon i syfrdanu dyn- ion gwledig. Wedi codi boreu dranoeth cyf- eiriais fy nghamrau tua'r portbladd i weled y Scottish Bard, sef y lloag yr oeddwn yn rhwym iddi, ac wedi ei gweled dychwelais i gael boreufwyd a pharotoi ar gyfer y daith hirfiith. Ar ol cyfranogi o'r trugareddau aethum allan i weled rhai o ryfeddodau y ddin as, y rhai sydd yn rhy ami i'w b.enwi. Pan yn cerdded rhai o brif heolydd y ddinas gwelais ugeiniau o ymfudwyr a'u cyfeiriadau tua'r porthladd, ac unodd Morien a mi a'r ddwy ferch & hwynt. Buom yn y porthladd y noson hono. Cychwynasom dranoeth, a Ehan yn ymyl Gravesend collasom ni ein angor. Gorfuwyd i ni aros yma ddwy nosoD. Daeth agerbeiriant & ni am ddyddiau, a buan wedi i'r peiriant gefnu arnom daeth clefyd y mor i'n plith, a lladdodd lawer o blant gwan- aidd ag oedd mewn gwirionedd yn rhy wan i fyned taith wythnos. Bu farw hefyd fenyw oedranus ar enedigaeth plentyn. Y mae yma lawer o Wyddelod, ac nid rhy ddy- munol ydyw y rhai hyn i fod yn eu plith. Y mae llawer o barotoi llythyrau yn erbyn y Hong a'r ymborth, ond peidiwch a'u coelio, canys yr ydym yn cael mwy nag y mae yr hvsbysleni yn dangos. Cawsom dywydd oer iawn am ychydig. Y mae y cadben yn dar- llen gwasana-ith crefyddol bob boreu Sab- both, ac un o'r ymfudwyr SaeSiaeg yn rhoddi pregeth ar ei el. Yr oedd llawenydd mawr yn ein plith pan yn myned drwy Bass Straits am ei fod yn dir A wstmlaidd. Cyrhaedd;1". om y porthIadd wedi taith o gant a saith o ddiwmodau. Y mae yma dai bwrpasol i ymfudwyr, a'u cadw hefyd nes y bydd iddynt gael gwaith. Yr wyf yn gweithio gyda theulu Cymreig a ymfudasant yma 16 o flynyddau yn ol o Glyn Ebwy. Y mae y tymhor hwn yn boath yma, a'r coedydd yn Hawn ffrwythau. Gwlad iachus ydyw. Y mae ynddi ddigon o le i holl weithwyr Cymru, ac arian da am waith, ond dichon mai gwaith siopwr fyddai tori coed i lawr neu weithio ar y gledrffordd, a'r hwsmon y saer coed. Y mae wedi bod yn amser poeth iawn yn Rockhampton yr wyth- nos ddiweddaf mewn cysylltiad a'r etholiad. Etyn y tro hwn, gan obeithio y cant chwi ollyniach. DAVID MORGAN.

TUCEFN I SIOP COLOMENOD.

ART UNION LEWYS AFAN.

NODI AD AU AR GWMGWENDRAETH.L

MERCH IEUANC EISIAU CARIAD.

EISTEDDFOD FWRIADEDIG PONTYPRIDD.

TAITH 0 GYMRU I PERU.

0 SOUTHAMPTON I ST. THOMAS.

TANCHWA ABEROARN A'I GANLYNIADAU.

YR ALCANWYR.

"GWEITHIAU ALCAN AMERICA."