Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

HYN A'R LLALL YR WYTHNOS.

News
Cite
Share

HYN A'R LLALL YR WYTHNOS. Ffrwydrodd berwedydd yn nhy Mr. Kendal, yn Winto, Patricroft, Manches- ter, ddydd Sadwrn ddiweddaf, gan anafu Mrs., Kendal a'i phedair merch, yr ieuang- af yn dra pheryglus: yr oedd y pedair ar y pryd yn dilyn eu gorchwylion yn y gegin. Deallwn fod y glowyr a weithient yn nglofa Pwllsaint, Fforest Fach, i'r nifer o 200, y rhai oeddynt wedi rhoddi fyny gweithio mewn canlyniad i'r cynygiad am 10 y cant o ostyngiad, wedi ail ymaflyd yn eu gwaith ar delerau y meistri. Y mae pethau yn ymddangos yn dyfod yn fwy difrifol bob dydd yn Mlaenafon. Y mae y glowyr yn eu cyfarfodydd yn ys- tafell y White Horse, yn dal yn ddiysgog i wrthod cynygion y meistri. Gofynir iddynt gymeryd gostyngiad o 10 y cant, neu gyflog diwrnod unwaith y mis, hyd nes daw masnach yn well. Ystyria y dynion hyn yn eithafol, ac y maent, mewn :.a.'lli "f J iinZiiiQtiy'lL'.i ::3: costied g'íj. Bott; odydd .o rY-v M S. lygwydd- <•?*■ flnr- • Iran new- ydd o Reilffordd y Great Western, yn Nghastellnedd, yr hyn a derfyoodd yn angeuol i Mr. W. Paul, tin o swyddogion fythyrdy. Ymddengys fod y trancedig & cyfarfod a'i angau drwy groesi y ell pan oedd csrbydres y bore yn troi i Jffiell Glyn-nedd. Tarawyd ef i lawr gan J peiriant, a llusgwyd ei gorff ar hyd y v: Hindi, gan ei chwilfriwio yn ddarnau. Y mae Macmillan yn myned i gyhoeddi gwaith Mr. Blackiston, un o Inspectors yr ysgolion o dan y Llywodraeth, yn cyn- i /wys awgrymiadau ymarferol yn nghylch addysg plant, o dan yr enw The Teacher. r Yr oedd y eyfanswm o gig a ddygwyd, i'r wlad hon yr wythttos ddiweddaf o'r Unol Dalaethan a Chanada, yn fwy nac mewn unrhyw wythnos yn ystod y tymhor hwn. Y mae amaethwr o'r enw Richard Jenkins, Maesgelwys, ger Ystradgynlais, i sefyll ei brawf yn y sesiwn nesaf ar y cyhuddiad o ladrata pymtheg o ddefaid oddiar W. Rees, Gellimarch. Y mae Mr. David Jones, Tonvpandy, wedi ei ethol yn relieving officer" plwyf Ystradyfodwg, aUan o'r 48 ym- geiswyr. Cafodd dyn o'r enw John Tarrington ei saethu yn farw yn Grangetown, Caer- dydd, dydd Iau diweddaf. Yx oedd ei gyfaill wedi saethu at aderyn, ac wedi methu, a phan ar ollwng yr ail ergyd aeth Tarrington o flaen yr ergyd, ac a'i der- byniodd yn ei wegyl. Y mae yn dda genym ddeall fod Mri, Thomas a Griffiths, Gelli a Ty'nybedw, wedi dyfod o hyd i wythien naw troedfedd Aberdar, yn ei glofeydd ar ystad y Gelli. Mag-clinad Gwaith.-Dywed y -Labour News fod y farchnad waith yn isel. Nis gellir dweyd fod bywhad pwysig wedi cy- meryd lie yn marchnad glo, haiarn, na chotwm. Y mae eyflogau wedi dyfod i lawr yn mhob cangen o waith. A thuag i lawr y mae pob peth yn myned. Ond diau y daw pob peth yn well cyn bo hir. Felly y dysgwylia General Grant, America. r

ABERCARN.

TANCHWA ARSWYDUSH

PUMP 0 BERSONAU WEDI EU LLADD…

♦_ MARWOLAETHAU CYMRY YN AMERICA.

A'PTPr'ITA'M'IQT ». ¥• GHANIST-,…

CWYMP CANDAHAR.

BRWYDR GERLLAW CAN^W#

RHEWII FARWOLAETH.

MARWOLAETH ETO AR FYNYDD TREHERBERT.

. SCIWEN-BODDIAD.

TONMAWR.

ABERCENFFIG. *

GLAIS.'.'

CYFARFOD CYSTADLEUOL BUTCHERS'

GLOFA TY'NYBEDW.

Advertising

CWMNEDD.

DEWRDER CANMOLiDWY.