Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

EISTEDDFOD NADOLIG CALF ARIA,…

CHWAREU TEG I MR. GLADSTONE.…

TREFORIS.

CASTELL LLWCHWR.

EISTEDDFOD CALFARIA ABERDAR.

.TRIOEDD CWMPARG

. YMADAWIAD MR. EBENEZER REES…

BARGOED.

YSTRADGYNLAIS.

[No title]

GORUCHWILIWR GLOFA MEWN ,SELBUL.

CYMDEITHAS LENYDDOL YR YSTRAD,…

News
Cite
Share

CYMDEITHAS LENYDDOL YR YS- TRAD, A T. CYNFELYN BENJAMIN. Er cymdnt o ddwrdio sydd o hyd ar y beirdd hyny sydd wedi enill gwobrau mawr- ion ain eu pod yn cystadla yn y man gyfar- fodydd llerlyddol, y maent yn parhau yr un peth o hyd nid oes dim yn cael ei effaith. priodol araynt, mwy na dwfr ar gefnhwyad. Y mae rhyw drachwant angherddol wedi cy- meryd meddiant llwyr o honynt, nes y maent yn chwilio pob cornel am gyfarfod llenyddol —niwaeth pa mor lleied fyddo y wobr, an- fonant en cynyrchion i mewn, a decbyniant y gwobrwyon mor ddigywilydd a p|ie na byddent wedi enlll diaoai o'r blaen. Amcau y cyfarfodydd hyn, feddyliwn, yw aeithrin talent y aosbarth ieuangaf nesy byddont yn teimlo yn ddigon cryf i antorio 1 faes yr eisteddfod. Training school y llen- orion ieuainc ydyw, gan hyny, paham na adewir y maes yn agored iddynt hwy yn unig ? Y mae dijgon o eisteddfodau mawr- ion i'r big gnns. Pa anrhydedd i unrhyw fardd fyddo wedi derbyn tair a phedair punt mown eisteddfod, i enill hancr coron, neu ryw beth cyffelyb, ar ychydig fechgynos fyddo wedi troi alhn am y troion cyntaf o dan iraich Ceridwen ? Y mae hynynayn dygwydd mor ami y dyddiau presenol, nes y mae y cyfansoddwyr ieuainc yn gwangaloni, ac yn llwfrhau, a'u talentau yn cael eu cuddio yn lie eu meithrin. Too bad, boys. Ond at y pwnc heb ragor o ragymad- rbdd. Cyoaliodd y gymdeithas uchod ei chyfarfod llenyddol cyntaf nos Lun, Rhag. 9fed, 1878, pryd yr oedd gwobr o bump swllt yn cael ei chynyg am y pedair penill goreu ar Carrots, neu John Somers (un o gymeriadau "Trysorfa y Plant"); a dan swllt am yr englyn goreu i'r "Planedau." Y penillion yn gyfyngedig i rai na emliasant dros ddeg 'swllt o7r blaen, a'r eaglyn yn gyfyngedig" i rai na enillasant dros bum' swllt. Anfonwyd saith neu wythogyfan- soddiadau i mewn ar y ddau destyn, a chy- hoeddwyd y penillioa yn- dwyn y-ffugenw Elen Fad yn oreu; ac air yr enlynioh, New- idna Mwyadur yn gydfuddugol, a daeth Cynfelyn yn mlaen i dderbyn y gwobrwyon oil, gan dd weydmaf /TE. Oynfrig J ones oedd eu hawdwr, a'i fod ef yn ei gynrychioh. VVY lUioddwyd y rhyw gloffni yn ei ystori, a thybiwyd nad oedd yn wirionedd i gyd.. Oyfarfu aelodau y gymdeithas y noson ganlynol i siarad ar y mater, a phasiwyd fy mod i anfon at Cynfrig i ofyn iddo a oedd yn cystadlu yno ai nad oedd. Os oedd, ba destynau, a- beth eedd ei ffngenwau ? a chefais atebiad gyda throad y post yn dweyd nad oedd ganddo ddim ond dau englynir planedau" i mewn, yn dwyn y ffugenw Newton-a Syr Adda y Seryddwr. Yna. gwelwyd! ufiwaith ein bod wedi tybm^ iawn yn nghylch Cynfelyn, fod wedt ein itwyllo; gan hyny, pasiwyd fy mod, i anfon am yr ariah' yn cl, fel y^aflefheu, rhoddi i'r rhai nfesaf yn y gyataaleuaeth. Cefais lythyr yn mhefl ychydig ddyddiau oddiwrtho yn cynyg yr arian yn ol os oeddem yo dewie eu cael. Derbyniwyd y c^g, a phenodwyd ar un o'n haelodan i tytwt i ilawrtua Phenygraig i chwilio amdahber cael yr arian yn ol; ond erbyn i Irwnw lyned yno; cafwyd ar ddeall £ i Hfod wedi enedeg ar ei aden i wlad y Cardis, ond nis ^yyd^i i ba fW- P hQniti Gan nad ydym yh gwyboct ei caress priodol, fe allai y byddwch chwi, Mri. Gol., mor garedig a chaniatau i mi ei hysbysu drwy y DARIAN fod y gymdeithas yn troi ei chlust fyddarol at ei esgusodion, ac yn dymuno arno anfon yr arian yh ol mor fuan ag sydd bosibl, er mwyn eu trosglwyddo i'r ail oreu. Dysgwyliwn y goron am y pedwar penill, a'r swllt am yr englyn i'r Planedau," yn dwyn y ffugenw Mwyadur, gan mai nid Cynfrig oedd ei awdwr fel yr hyabysodd y noson hono. Anfoned Mwyadur ei enw priodol i mi, fel y gallwyf ei anfon iddo mor gynted ag y dychwelo Cynfelyn ef. Dros y gymdeithas, J. J. POWELL (Teganwy), Yeg.

Y DDWY CHWAER.

PETHAU RHYFEDD.