Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

---GWETHFAOL A MASNACHOL.

News
Cite
Share

GWETHFAOL A MASNACHOL. Cwmni. Glo a Haiam Ogmor, Llynvi, a $ondu.—Y maegoruchwyliwr cynredinol tiewydd wedi ei ajffryntio dros holl fedd- ianau y cwmni hwn, a hyny, feddywedir, er gweithiad allan mwy effeithiol y gweith-, feydd. Y mae i'w obeithio fod amserau,, gwell yn aros y lluaws a ymddibynant am $u byynbliaethar y gweitefeydd eang hyn. Qlyn Ebwy.—Dydd Llun diweddaf thoddwyd rhybyddi fyny yn y gweitliiau jfcai&rn.st'dur hyn fod yr hdthweithwyr ynrhydd mewn mis. Bernir mai gos- tyngiad cyflogau sydd; mewn golwg. Y mae golwg dywell ar. bethau yma, heb ddim archebion mewn Haw, a rhanau tiel&eth o'r gweithfeydd yn cael eu hatal. TREDEGAR.—Nid yw ymddangosiad gweithfaol y life hwn yn awr cystal ag y maewedi bod. Mewn dau o byllau glo y IBedwellty, perthynol i gwmni gweith- feydd haiam a glo Tredegar, y mae y gweithwyr Wedi Sefyll allan, gaa dwyn eu Iioffer gweithio gyda hwynt. Yr achos o tyn oedd yn nghylch gwaith y scrineryn ?el eiddwyn yn mlaen, ac fel y dywed- t; fod colled iddynt ynmhob tyiiell olo dorent. Nid oes dim wedi cael cu *vneud er dyfod i gydweled yn nghylch" iiyn, a phriodolir hyn i'r nlarweidd-dra masnac!iol presenol drwy y lie. Gweithia y pyllau ereill yn lied gyson. Nid yw y$ rhan fwyaf o'r gweithfeydd haiarn a ad- gynpuwyd yn ddiweddar yn gweithio yn • gysón: r. CASNEWY-DD.—Y mae y cais am haiarn parod drwy weithfeydd y parth hwn yn »arhau yn hynod farwaidd, a phris yr fcaiarn Swrw yn isel. Allforiwyd oddi- yaih, yr wythnos ddiweddaf' 10,997 o dyn- CAERDYBD.—Y mae gweithfeydd rhan- barth y lie hwn yn gweithio yn lied reol- e, fiidd, a Uwytho 'glo ager yn benaf yn dal ei dir yn y porthladd hwn yn weddol dda. XJwythwyd mewn llongau yma yr wyth- Uos ddiweddaf 77,348 o dynelli o lo, 1,808 o dynelli o patent fuel, a 1,971 o dynelli o tiaikrn. Anarferol o isel yw pris yr hai- arn parod, megys bariau, &c. Y mae yr Siaiarn bwrw hefyd yn farwaidd ac isel ei bris. DOWLAIS.-Y mae gweithfeydd glo, liaiarn, a dur y lie hwn yn gweithio yn fVwiog—llawer yn gweithio extra turns, a Inrwy hyny llawer o'r angenoctydxli- weddar yn cael ei leddfu. Dydd Sadwrn diweddaf, rhoddwyd rhybydd i fyny yn ngweithfeydd mawr- ion Dowlais, yn rhoddi ar ddeall y bydd- ni pawb, oddeithr y glowyr, yn rhydd yn inhen mis. Bernir mai gostyngiad sydd mewn golwg. MERTHYR,—Gwelwder adiflasdod sydd yn orchuddiedig ar weithfeydd haiarn Plymouth a Chyfarthfa. Oerfelgarwch, rhewdod, a glaswellt thyd yn nod ar ael- ivydydd y ffwrnesi, ac yn y lie olaf y mae y glofeydd yr wythnos ddiweddaf wedi gwaethygu, ac y mae un rhan yn segur. Nid oes yr un arwydd o fywiogrwydd ychwaeth yn nglofeydd y Plymouth. ABERTAWE. — Marwaidd yw staple trade y lie hwn. Gweithfeydd y patent fuel ar eu cythlwng. Y gweithfeydd alcan yn gweithio yn fywiog, ond fod y pris yn isel ae yn golledus. i'r meistri. Y mae y eymylau a ymdaenent dros weithfeydd Glandwr yn ymwasgaru, a'r meistn a'r gweithwyr yn deall eu gilydd, Bu yma gryn benbleth yn y gweithfeydd glo. Allforiwyd o'r porthladd hwn yr wythnos ddiweddaf 12,543 o dynelli o lo, a 564 o dynelli o patent fuel. Dim haiarn na dur. —+

CREULONDEB ANARFEROL.

YR HELYNT DWYREINIGL.

GALW ALLAN EIN GALLUOEDD AMDDIFFYNOL.

I. Y DYCHWELIADAU CYLLIDOL.

GORLiFIAD EWYDD.

GWEITHFEYDD Y^YSCEDWYN.

TWRCI DAN GYTUNDEB SAN STEFANO*

DIWEDDARAF.

HYN A'R LLALL YR WYTHNOS.

. AT Y GWEITHWYR ALCAN.

YR ANNEALLDWRTAETH Y& "' U…

ARIAN CYDWYBOD YN eisieu,

; . CWMAFON. ; » ^