Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gwaed Pur. J Croen Iach. I Nerves Cadarn. v YMAE yrhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at riorhan IEOHYD ao TTTR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywgd—Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r olefydan hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau tglanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd y i Feddyginiaeth Fawr gcuilynol at y Gwaed, sef (j W AE D DBVG DRWG YW'B ACHOS O'R YR fig! TW'B ACHOS O'R Senrvey, W 0$JM&fc Iff Stitch*, yn yr Ochrau, Imi# Cf fogiftd, 8 Arcfcwfteth» Owynegon, Ddanodd, ^rnwydon, ♦SSL Spleen »eu Bheum^ °S £ i? b°b mS'b' n Fif.Ole^dMelyn, Inflammfttioi^jr £ ljgaid> &o. V i?$E8 £ (:R,EGIs'.cmRED.) Y mae y Pills bynod byn:yn dadwreiddio yn uciongyrchol yrholl Glefydau uchod. Allan o'r canoedd yn fy meddiant wele y Tystiolaethau oanlynol TYSTIOLAETH PWVSIG. SYB,~Gyda (ftolch yr wjrf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Fills, sef 'Hughes' Patent Blood rills, l mi. Yr oeddwn wedi bod mown blinder mawr gan Dardd'a^t dros fy Loll Gnawd ac wedi cymeryd llawsr o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael ? J I_ i chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anff&eledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y (Hwygegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Rheumatic Wever am dn mis, 80 yn metbu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills liynod, sef Hnghes' Petent Blood Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William-street, Llanelli. F. DAVIES. R H Y B U D D Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y trade mark nChod, sef llun Galon, ar bob blwcb, a'r geiriau blood Pills oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar sta np y Lb 9Vodraetb. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn oryfhau, ao rid yn gwanhau y oorff, oblegyd eu bod yn cfnwys i yr essence, neu y rhan weithredol, o r llysiau mwyaf efleithiol a welodd byd tuag at buro a chryfhau y gwaed, a thrwy hyny yn dwyn yr afu, y cylla, y calon, yr arenau, y croen a'r nerves i'w naturiol a pherflaith weithrediad. Y maent yn ddyogel ao yn hawdd i'w cymeryd, ao nid oes eisieu oadw i mewn tra yn eu a/merya. Ar verth trwy yr holl Deyrnas am Is. He, 28. 9c., a 4a. 6c.; trwy y Post, 1«. 3c., 2s, lie., a 4s. 9c., oddiwrth y Perohenog,- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. 4 Hughes' Patent Dropsy Pills. YMAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Dargatfyddiadau Rhyfeddaf yr oe». j rhaf y mniongyrchol a wellant y DKOPST yn ei holl ganghenan. ARWYDDION Y AKWYDDION Y °R0PSt' • "• rllliiM jW Di^lDirfr, Poen Pan DlSy8 Aoa^1> J&Pjf Clnnion, "• rllliiM jW Di^lDirfr, Poen Pan DlSy8 Aoa^1> J&Pjf Clnnion, n j Ymysgaroedd. &0. jb, Trasd Oer,1 &o. m-Ea-isTEBUD.) Ouriady Galoo. „ T ^IoC)^ yn af^2s nen,yn effaiih o'r Dropsy. Y mae, gun' hyny, o ddirfawr bwya i bawb fll njf# ^1° g^o.'tnfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddacgo*. p w o r effaith neillduol.sydd ytddynt, doder yma rai o'r Tystiol aethau sydd yn fy meddiant. HANES RHYFEDD. A ddanfonwyd imi gan\y\Parch. William Jones, Gweinidog y Bedyddwyr. Bbbw Vale: Ja? Fr £ u?*s! Waterfall Bow, Ebbw Yale, arnaf yegrifecu Tystiolaeth i effeith- o wydd a rhmweid eich Patent Dropsy Pills. Y mae Evan Francis yn beu wr dros 66 oed; dyodd^ efau yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ystod f gausf diwsddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol e.i, jslluog i ddod or gwely gan faint y 3hwydd a'r poen. Yr oedd o byd o dau ofal meddvK wlii °n Grwcym^-ryd, 01 ,gyffei"an yn gyaoa, elai yn waeth bob dydd, ao ni feddyliai iiab j buasa yn gweLa. Tu#»r pedwerydd aaydd wedi dech eu oymeryd eich Pelani, yr oedd aiwyd i- « Cy8^?dd yn dd* F bedweredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen o-d y nes»f peth i ddim am w^tnnossu. Efe;thient ar y Gwynt a'r Dwfr yn rbyfeddol; ao yn mbin w? Chrn7^1 ciHo y-° W' yk llai tua'r haoer-dithaU i f? 1 v 0 daa rwymau i wneud ei wellbad bnan yn hysbvs \'r cyhoedd, fal y byado i o.eill a ddyoddefaat mein cjSelyb fodd eud praw? o'r uu feddyginia^h werthfawr. Yr eiddoch, William Junbs ir visited E. F?ancis Gaily, and the rapidity with which he emerged from suoh tremendcu* swQilicg was most marvellous to me. GWELLHAD GWYRTHIOL. TS'T^T -0l b0(? m1-vnedd ?n dyoddef od Uwrth y Dropsy, Difyg Dwfr, Chwydd mawr yn v Traed, CIUBIAU, ar Ympsgaroedd, Cu?wi y Q-abnt ya metha bmdd a Bjmud heb gymhorth ao <apaDi b <° r ° ^,m>M dda gnoyf eich hysbysu yn fuan wedi cymeiyd eich Pills v 5^? P^ni I)rop.8y JT oedcwB yn &Uu gi fyned oddiamgylch, ac yn awr yn holl iaS Y m&e fy ngwellhad wo'- i p^n sjn».od sa^wr yn y gFnsydosraeth hon Llanarthney, Oaetmar then, J an. 10,1877. Maey Mainwabiko. RHYBYDD. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, goMer cael y f Tr8lde Mark" rohod (sel Ilun Dismord), Lbghynatwyn^^ Pills' oaaifewn ar bob blwch, a'r JaoobMuJfhe8' ar Stfimp y Llywodrt.eth, heb hyn, twyll ydyw. '<t T. ado Mark-f DROPSY PILLSccspir pob ffugiad. Ar werth trwy yr holl Deyrrns am Is lie, 2s 9c, a 48 6c; trwy 11 post Is 3c, 28 lie, 48 9c, oddiwrth v perchenog, Jacob Hughes^pothecaries Hall, Llanelli. Wholesale by all Patent Medioine and Drug Houses.

LV AM S S Patent Cough Pills.

BELENI PESWCH EVANS

,TYSTIOLAETHAU PWYSIG.

PABAM Y DYODDBFWCH?

Advertising