Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

CYMANFA GERDDOROLB- DYDD-WYR…

News
Cite
Share

CYMANFA GERDDOROLB- DYDD- WYR DYFFRYN ABERDAR. (Par had.) 6. Dylai srwell daa'ltwriioth. fod vhwng yr arweinydd a'r cantorion. Wedi dar- nen yr emyn, coded y c mtorion ar eu traed; ac os bydd yr arweinydd yn teimlo fod angen egluro nodwedd y don, gwnaed hyny cyn d^hreu ei chanu ac nid ar ei chanol. Wedi gwneud hyn, rbodded y cyweirnoa ac enghraiffc o'r amser. Dylai pob un o'r cantorion yn awr fod a'u llygaid arao os na sefydlir mewn amser priodol wrth gycliwyD, bydd arddull priodol y cyfryw don wedi ei dinystrio. Pan fyddo yr arweinydd yn teimlo angenrheidrwydd atal y canu ar ganol y don, dylai fod ganddo arwydd neillduol i'r perwyl-atal-ei law ddeheu a chodi ei law aswy, neu rywbeth cyffelyb; ac os byddai y cantorion yn tali y sylw dyladwy iddo, ceid atalfa drefnus: bydd- ai hyn yn llawer gwell na'i fod yn gorfod gwaeddi allan a'i holl nerth 4 dye a fe,' neu rywbeth arall, cynfgcael atalfa. Y mae pethau fel hyn yn afreolaidd iawn mewncyfarfodcyhoeddus adweydy lleiaf. 7. Dylai fod genym ddarllenwr emynau rheolaidd. Yn bresenol nid yw'r emynau yn cael eu darllen o gwbl, oddigerth fod y Parch. W. Harris yn dygwydd bod yn bresenol; felly byddai yn well i ni ddewis un arall i wneud y gwaith yn ei absenol- deb ef. Yr ydym yn bresanol yn llwyr fisgeuluso y Drif beth mewn cauiadaeth grefyddol. Y mae y meddyliau goruchel sydd yn yr emynau yn cael eu gad tel yn ddisylw, a'r canlyniad yw fod y canu yn hollol ddideimlad. Taimlem y diffyg hwn yn fawdya y vehewsal ddiweddaf. Yr oeddym yn ddigon adnabyddus a'r oil o'r emynau a ganwyd eto yr oedd ya anmhosibl deall bath oeddynt yn ganu, oddigerth ambell i linell yn y penillion cyntaf o bob emyn. Nid oedd ond rhyw own marwaidd i'w glywed. Beth bynag fyddo ar ol, ymdrechwn gael diwygiad yn hyn. 8. Gair at yr arweinyddion. Y mae yn rhaid cyfaddef ein bod t i, fel arwein- yddion yn y gwahanol gapelau, wedi bod yn dra esgeulus yn y gorphenol. Go- Deithio y bydd i ni ddiwygio yn y dyfod- ol. Y mae genym lawer iawn i'w wneud. Ymarferwn y tonau yn amser Mr. Parry; cofiwn ei hyfforddiadau ac ymarferwn hwy. Ynairechwn eirio yn dda, a dar- lleawn bob pe iill II v'el1 byth y mc)drom er cynorthwjo bob un yn y cor i eirio yn eglur a phriodoL Ymdrechwn a'n holl egni i wasgu ar y cantorion y ditrifol- deb a ddylii fod yn eu meddianu pan yn siarad a Duw mewn mawl. Na esgeul- uswn y canu crefyddol er mwyn codi rhyw ganu arall. Gwnawn ein goreu o hyn i'r gymanfa, yna gallwn ddysgwyl am un dda. Musico.

TAIBACH.

: CWMOGWY. !

CYFARFODYDD URDDO.

BLAENRHONDDA.

TRIOEDD TON, YSTRAD,

ABERTAWE.

i TABERNACL, PONTARDULAIS.

AT Y BEIRDD.

FY CHW AER.

GADEWCH I MI FARW.

YR YSGOL SABBOTHOL.

- FY NGWEDDI DROS FY NHAD.

Y MYTFYDI).

Y CERDDOR.

Advertising