Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SEION, WAUNARLWYDD. BYDDED hysbys y cynelir Eisteddfod JO fawreddog yn y lie uchod ar dydd Gwener y Groglith nesaf, Ebrill yr 19eg, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr Uwyddianus mewn Cerddoriaeth, Bardd- oniaeth, &c. rr Cor a gano yn oreu yr 4 Ar- glwydd yw fy Mugail,' gan Pro- ffeswr Parry »• 8 0 0 r, Cor a gano yn oreu 'Y Ffjwd,'Caya Gwflym Gwent 2 0 0 AmyDeuawd goreu, yr aw- dwr i ddewis ei eiriau 0 10 0 Beirniaid,- Y Gerddoriaeth, Mr. Silas Evans, 15, Henrietta-street, Swansea; y Farddoniaeth. Parch. R. E. Williams Twrfab), Raven Hill, Swansea. Mae y Programmes i'w cael am geiniog a dimai yr un drwy y Post. REES REES Slant Cottage, Waunarlwydd, Swansea. I ALLAN O'B WASG, CANEUON NEWYDDION, Yn y ddau Nodiant. Pr's 6e. yr un, trwy y Post, 6Jc. Gweno Fwyn Gu.-Gan Eos Rhondda. Y Mynydd i mi.-Gan R. S. Hughes. Dewrder Livirgston. Gan D. Davies. Pwy eydd eieiau Papyr Newydd. — Gan Boa Bradwen. Yn pr Bm Noiiant, Pris Is Y Oymro.-Gtn D. Emlyn Evans. Anthem fin y dd.u Nodiant, Pris ie. Yr Arglwydd yw fy Magail.- Gan J. Thomas, Llanwrt; d. Darnau a Bad'euon at wasanaeth cyfarfodydd adroddiadol gan Deinoodyn. Piis 60. Fob archebion i'w danfon i MB. I. JONES, Stationers' Hall, Treherbert. Mor 0 gstn yw Cymrn gyd." TABERNACL, PONTARDULAIS. CYNELIR y Chweched Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod dydd Gwener y Groglith, Ebrill 19eg, 1878, plJd y gwobrwyir yr ymgeiswyr Uwydd- ianus mewn traethodau, bar idoniaeth, a chaniadaeth. Prif ddam corawl: — Then Round about the Starry Throne, gwobr, £ 10. Beirniad y Ganiadaeth: Mr. J. WAT- sms, A.C., Treforis. Y Traethodau, &c.: MB. D. BOWEN (Deheufardd), Llanelli. Y programs i'w cael gan yr ysgrifen- ydd am y pris arferoL JOHN LEWIS, Hendy, Pontardulais. Ail eisteddfod Flvnyddol Deri • byabya fliell Ormm peabaladr i> ycynelir Eisteddfod fawreddog ar ddydd Linn, A wet 5 id, 1879, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr UwyddianiU mown Caniadaeth, Bardd- oniaetb, ftc, Llywydd: WAI/TEK HOGG, Yaw., Plasyooed. Beimfaid-J, Ganiadaeth, Mr. REBS EVANS, Aberdar; y FarMoniaeth, Mr. R. SMITH (Homo Daa), Tonypindy. Am y gweddill o'r teetyn&n, yn nghyda threfn y gwel y program, yr hwn sydd yn awr yn barod, ao i'w gsol addiwrth yr yegrifenyddion Mny pris arferol Llywydd y Pwyllgor: WALTIK HOGe, YSW. Is^ywydd: Wit. JBBSXIAH, Taw. Tryaorvddion: 14&. Jotm Koaou, Darran Hotel, a Mr. JOHN EVANS, Jankin's Row. Ysgrifenydd Mygedol: MB. JOHN JOHN, Deri Board School Ysgrifenydd Gohebol: Ma. JOXN LBwu, 6, TankiWo Row, Deri, Caerdydd. D.S.—Y mae yr Eisteddfod hon wedi ei gohirio hyd Awst. EISTEDDFOD YR ONLLWYN. CYNELIR yr Eisteddfod nckoA Meheftn y 27*ia, 1878, rhwng yr Onllwjn a Coelbren, pryd y rhoddir JEM mews gwobrwyoa. DAAKAV CERDDOROL. JB )t. d. 1. I'r cor, hsb kA d*n60 mewn rhi^ a gano yn oreu Y Btoleuyn O'af' (J, R.'Lloyd), o r Cerddor Gymrsig' ,,800 2. I'rotr, hebfid dan 40mawn rh't a rao yn oreu F^non get fy Mwth' (ioaw Ddu) a 18 0 |. I'r oor a yn oreu y don gya-» Tretor I (Stephens a Jones) 100 4; I'r parti o 18 a gano yn oreu O^RSBANT Gwanwyn (gan Gwflym QnrttnQ 0 18 0 Rhoddir £ 8 yn web wjon am y ferddoalaath. Y wobr am y Traetbawd fydd XI. Bydd y Programmes i'w oael am y priiaedd Camant Route, OnHwyn, Wr. Nea.th SIOP DDILLAD BRAD Y GWEITE WYB. YMAE ROBEBT JONBS, Cill«dydd, am JL byeb rln ei fod yn gwerthu allan lot dda o Ddillad Parod, Hetiau, a Chap- iau am brisoedd ag y byda yn hawdd i bawb eu cael er fod yr amser lD dlawd. B-hoddwohdro er gwelod beth ellir gael arian. "Yn agos i Farchnad Aberdar. Coffiaau Bhad I Coffiaan Rhad DYMUNA MB. WILLIAM HOWILLS, builder &c undertaker, 11, Pembroke btreet, a 3, Little Wind Street, Aberdar, tra yu cyflwyno ei ddiolchgarch gwres- ooaf fw gyfeillion am.eu cefnogaeth am gyoifer o fiynyddau, en bysbyan ei f jd wn pwbau i wneud Ooffinau yn hynod thad a'i fod yB ymgymeryd ag edryoh at pi angladdau, arolyga, gwako y bedd- »u, *0., ei hun. Noder y Oyfemad— Mtt. WiLUAM HOWILLS, '1 Builder Und«tek#v^ Pembrcka St., & 3, Little WfedSt., Aberdare, g-wyl gerddorol EBENEZER, TONYPANDY. Llun y Sulgwyn, 1878. Cynelir dau berfformiad o Gerddoriaeth o radd uchel. Prif gantorion, ac offeryn- wyr cyflogedig; a Chor Undebol Lluos- og. Arweinydd: Mr. D. Baallt Jones. PONTYPRIDD. — YMDDIHEIRIAD. At Mrs. Jane Jones, Bridgend Inn, Pontygwaith. — Dymunwyf, drwy y cyf- rwng hwn, ddatgan fy ngofid dwys am y cyhuddiadau cableddus a_ ledaenais yn ddiweddar yn nghylch eich cymeriad moesol, a pha rai oeddynt a thuedd i achosi mawr niwea i'ch enw da a'ch mas- nach fel gwestywraig. Yr wyf hefyd yn y modd mwyaf diamodol a phendant yn tynu yn ol y cyhuddiadau dywededig, ae .1 yn cyhoeddi eu bod yn hollol ddisail ac anwireddus. Yr wyf yn awr yn gwneuth- ur yr ymddiheiriad i chwi yn y modd mwyaf gostyngedig am y poen a achosais i chwi, ac am y camwri niweidiol a hollol ddiachos a wnaeth fy nghyhuddiadau ffol ac anwireddus i chwi. Hefyd, yr wyf yn diolch i chwi am dderbyn yr ymddiheir- iad hwn, ac yn boddloni talu y treuliau a fu arnoch. Dyddiedig yr 16eg ddydd o Mawrth, 1878. — DANIEL RICHARDS, quarry man, Pontygwaith, near Ferndale. Tyst: Jouff EDWARD PRICE, cyfreithiwr, Pontypridd. AT EIN GOHEBWYR A'N DAR- LLENWYR. HELAETHIAD Y "DARIAN." Am y tair blynedd a haner yr ydym wedi cyhoeddi y DARIAN, nid oes wythnos wedi myned dros ein penau nad oedd genym luaws o ysgrifau a gohebiaethau nad allem gael lie iddynt, a gofid ar ein calonau o'r herwydd, heblaw fod am- ryw o'n gohebwyr goreu yn haner digio wrthym. Yr oeddym ar y cyntaf wedi gwneud y DARIAN yn gymaint ag a allasem gyda'r peiriant presenol, ac yn rhy dylawd i gael un oedd fwy; ond bellach yr ydym wedi derbyn y fath gefnogaeth, a'm cylchrediad wedi cy- nyddu i'r fath raddau—11,000—fel yr ydym wedi ein gorfodi i anturio i gael peiriant sydd lawer yn fwy, ac un a weithia yn gyflymach, fel y byddwn yn alluog mewn ychydig wytnnosau i gyf- arfod yn well a'n lluosog ohebwyrheb eu siomi, ac hefyd i allu anfon ein sypynau bob amser yn brydlawn, yr hyn a fethwn yn awr, er gyru nes yr ydym wedi tori y peiriant bedair o weithiay. Bydd y DARIAN yn fwy o UN-AR-BYM- THEG o GOLOFNAU 0 leiaf! Felly fe gydymddyga ein gyfeillion a ni am bump neu chwech wythnos eto, yr ydym wedi cael aadewid y byad 3^ peiriant newydd yn barod. Y mae genym i'ch hysbysu hefyd fod y chwarter presenol ar ben gyda'r rhifyn presenol, ac yn taer erfynar i bawb ein talu yn gyflawn y tro hwn o hyn i ben mis, fel na byddom yn cael ein blino gan ddyled wedi helaethiad y DARIAW. BWRDD Y GOLYGYDD. GOHIRIAD EISTEDDFOD PONTARDULAIS. —Nid oes un gohiriad i gymeryd lie yn nghynaliad yr eisteddfod hon. Dylasai y linell oedd ar waelod y cyfrvw eis- teddfod am yr wythnoa ddiweddaf, fod arwaelod Eisteddfod y Deri, yr hon sydd wedi ei gohirio. DYNION A'U HYSTRANCIAU.—Yn ein irhif- yn dair wythnos yn ol, ymddangoaodd ysgrif o dan y penawa uchod. jr hon sydd wedi achosi cryn deimlad. 1 mae yn wir i hi gael yr enw priodol gyda'r ysgrif, ond erbyn hyn yr ydyw yn ofni mai dyn gwellt ydoedd; ond hyn sydd genvm i'w ddweyd, os na chlywn oddi- wrtho mewn ychydig ddyddiau, t>ydd- wn yn gorfod ymarfogi gyda dialwy* ▼ gwaed i geiaio dyfod pJEyd iddo. Y mae yn ofidus fod personau drwg yn eymerydmantais ar i*yddid y waag i fwrw eu llid" peraonol ar bersonan. jf mae Leyshon Jones (Eryr Avan), wedi gofyn i ni ei ryddhau ef o awduraeth y cyfryw, trwy ei fod yti cael eigyhuddo, yr hyn a allwh ei wneud yn gydwybod- ol. Wedi eu derbyn -,At Griffith Davies (Gutyn Ddu), Cantorion Rhondda ac Eisteddfod Birkenhead, At v Llwynog o Dreorci, Lloffion Cynganeddol, Boni- face ac Afanfab, &c., &c., yn nghyda lluawa ereill, y rhai a gant ymddangos yn eln nesaf. klob Gohebiaeth. i'w chyfeirio, "Editor of thp TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Mills a Lynch, T alAN Office, Abedar.

' tJYTUN^EB HEDDWCH.

.. IQUACS YSTALYFERA ,.

. TREORCI—CYNGERDD Y PLANT.

. CWMBACH.

HENFAES, PONTARDULAIS.

♦ CYMDEITHAS GYNORTHWYOL .YSGUBORWEN,…

~ PRIODASAU. ^

GENEDIGAETHAU.