Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

0WEITHFAOL A MASNACHOL.

News
Cite
Share

0WEITHFAOL A MASNACHOL. Casnewydd.—Nid oes yr unrcyfne- Widiad yn masnach yr haiam wedi ein hadroddiad diweddaf, ac ymddengys mai marweidd- dra sydd yn debyg o Ibarhau am rhyw gymaint o amser drwy gylchoeddrhanbartholyportbladd hwn. Dywedir nad oes ond ychydig o orders Biewn gafael yn bresenol. Allforiwyd yr wythnos ddiweddaf 12,322 o dycelli o to, a 2,981 o dycelli o haiarn a dnro TH y gweitfcfeydd sydd yn gweithio riur yn yrhanbarth hwn, y maegwaith rheolaidd yn myned yn mlaen, a llawer •9 archebion am y cyfryw mewn gafael. Abertawe.—Y mae ychydig welliant ac adfywiad yn ganfyddadwy mewn un nen ddau o'r prif weithfeydd yn adran Abertawe. Hid oes un arwydd am adfywiad yn yr archebion am haiarn, ac am hyny nid oes gobaith am well- iant yn y pris. Y mae cryn fywiog- rwydd yn y gweithfeyda alcan, ond dy- wedir fod y prisiau yn eu hiselder mwyaf. Gweithfeydd glo yn weddol fywiog, a galwad da am dano i'w all- forio. Llonglwythwyd yr wythnos ddi- weddaf i wledydd tramor 12 656 o dy- Tielli joj.o, a 3,650 o dynelli o patent -fuel, ond dim haiarn. Y mae rhyb- yddrwedi ei roddi i amryw o'r gweith- wyr yn ngwaith copr yr Hafod, a chyda fod hyn yn hysbys, daeth y newydd fod ihybydd yn cael ei roddi yn ngweithfeydd dnr Glendwr—yr hen waith a'r newydd-fod y cytundebau presenol a'r holl weithwyr yno, ac hefyd a'r holl lowyr perthynol iddynt, i der- A'r si syddjir led yw y teflir pob gweithiwr allan, ac y bydd i'r holl weithfeydd gael eu cau. XJmae yn perthyn i'r gweithfeydd hyn ♦ddeutn dwy El o weithwyr. Oaerdydd.-Nid oes yr un gwelliant lpellach wedi cymeryd lie yma yr wyth- < BBS ddiweddaf yn massach y glo. All- foriwyd 77,960 o dynelli o lo, 2,030 qgjjatent fuel, a 1,^95 o haiarn a dnr. prisaedd yn parhau yn yr nn iselder. y mae y cais am lo o wledydd tramor paThau yn dda, ond marwaidd yw •glo tai. Gwneir ychydig yn y rhan- f>arth mewn haiamr ond y mae y mas- nach wyr yn cadw yn ol yr archebion, meddir, er gwasgu y pris yn is, WDd tybir na lwyddant. i Bymni. Y mae mwy o waith wed .-ti wneud yma yr wythnos ddiweddaf, a gwell cais am lo i'r farcnnad, yn gystal a chartref. Y mae agos yr holl waith Jiaiarn wedi ei atal, a pbob reilen haiarn fredt ei chlurio ymaith. Cais bywiogam reiliau dur, a bydd hyny yn debyg o barhau am ychydig eto. Y mae un felin yn gweithio er gwneud 700 o dynelli, ac y mae aicbebion ar law sydd yn ddigonol i gadw y melinau i weithio am wythnosan. Merthyr.-Masnach y glo yn parhan yn fywiog, a holl lofeydd y gymydog- -$eth mewn Blfwn waith.

'::"_.,',.. "i GWEITHIAU LANDORE.

. CANLYNIAD Y DAFARN.

-. HYN A'R £ L ALL YR WYTHNOS.

YR HELYN r DWYRLINIOL

+-TRI 0 DDYNION WEDI EU MYGU…

INDIAID AMERICA.

LLONGDDRYLLIAD A CHOLLIAD…

YFED GWENWYN MEWN "MEDDWDOD.

TANCHWA A CHOLLI BYWYDAU.

HUNANLADDIAD YN PENDAR-REN,…

CRAIG OLEW, AMERICA.

I I TONYREFAIL.

---IAT LOWYR Y RHONDDA.

- GLOFA Y NAVIGATION, MOUNTAIN…

LLANIDLOES. , -«

. GWYNFE. ;

TRECYNON, ABERDAR.