Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gwaed Pur. I Croen lach.) Nerves Cadarn. YMATB y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at riorhui IEOHYD ae HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd—<3waed Drwgyyr yrachos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y,Corf Dynol. Folly gwelir y pwye mawr o bwro, cryfhau a glanhau y fwaed o bob drwg (humour) trwy y Feddyginiaeth Femur ganiynol at y Cwaedj sef <&W A EP-j^SBs^' GWAED DRWG DRWG B0aryey™'KiCH0S0'B Olefjd 7 Brenin, 'BJklllJliJ JJ if Dia.VTreulM Neu'r Hanwynian, Mflyg Arohwoth, Owynegcm, Dd»nodd, dynod, Bpleen nen Rhenms, Oornwydon, Wf f//A? Boat, Clwyfaa o bob math, Fits, CIefyd Melyn, Cancer, y^\ j#/ Nerves Egwan, A phob Tarddiant ary Cnawd, vv*/ Clefydau Benywaidd, t a yn ?i \^7 Aur rhan fwyaf o GHefydan yr Inflammation y Llygaid, &c. V Afn, Arenau, a'r Ysgyfaint. (li-EG-TST'ICTJ.ETJ.J Y mae y Fills hynod hynSyn dadwreiddio yn nniongyrchol yrholl GHefydau nchod. Allan o'r canoedd yn fy meddiant wele y Tystiolaethan canlynol :— TYSTIOLAETH PWVSIG. STB,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eioh Pills, set Hughes' Patent Blood Pills,' i mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl ignawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael ..ich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i, Fortunatns Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Bhwmatie Mever am dri mis, ao yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills hynod, sef Hughes' Patent Blood Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William-street, Llanelli. F. DAVIES. RHYBUDD. Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y trade mark aohod, sef llun Calon, ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar stanp y Llywodraetb. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corf, oblegyd eu bod yn cynwys yr essence, nen y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at buro a chryfhau y gwaed, a thrwy hyny yn dwyn yr afu, y cylla, y salon, yr aitmm, y croen a'r nerves i'w naturiol a pherffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn hawdd i'w cymeryd, ac nid 088 eisieu cadw i mewn tra yn eu g/meryd. Ar werth yr hollDeyrnas am Is. 1ie., 28. ge., a 46. 6c.; trwy y Post, Is. 3c., 2e, lie., a 48. 9c., oddiwrth yPerchenog,— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. Hughes' Patent Dropsy Pills. YMAH y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Dargacfyddiadau Rbyfeddaf yr oes, y rhai ya nniongyrchol a wellant y DBOIST yn ei hall ganghenau. ARWYDDION Y ^^WYDDION Y DROPSY. DBOPSY. Oramp a Chwsg 1 Gwynk Ymysgaroedd, &o. SlSlS J*? ^ifefygDwfr, Asthma, Chwydd yn y Gloesiadau, ||| Traed. Diflyg Anadl, Cluniau, Poen Pen, Ymysgaroedd, &a Penysgafoder, v Poenyny Uefn m N a'r Arenau, Traed Oer,'&c. ostBJGHs-rEs.am.i Curiad y Gblon* Y rhai hynoll sydd yn aehos non yn effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddirfawr bwys i bawb gymeryd y P^enau gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefpd&u uchod yn ymddango», ± el prawf o r eSaith neulduol sydd yr ddynt, doder yma rai o'r Tystiol aethau sydd yn fy meddiant* IIAJSES RHYFEDD. A ddanfonwydimi gan^y]!3arch. William Jones, Gweinidog y Bedyddwyrt Mbbw Valet Ste,—Dymuna Evan Franois, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnbf yegrifenu Tystiolaeth i effeith* iolrwydd a rhinwedd eich Patent Dropsy Pills. Y mae Evan Francis yn hen wr dros 66 oed; dyodd- efau yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ystod y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol an- alluog i dd'od or gwely gan faint y ohwydd a'r poen. Yr oedd o byd o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriaa yn gy?oa, elai yn waeth bob dydd, ao ni feddyliai neb y buasAi yn gwella. Tua r pedwerydd ddydd wedi dechreu cjmeryd eich Peleni, yr oedd arwydd. ion ei fod yn well. Cysgodd yn lied y bedwerodd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen or-d y nesaf peth I a dim am wythnesau. Effeitbient ar y Gwynt a'r Dwfr yn rhyfeddol; ao yn mhen tuag wythnos, yr oedd y chwvdd wedi cilio yn fawr, a.'1 goesau yn llai tua'r haner daethalit i lawr o 24 modfedd i 12! Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hjsbyg i'r oyhoedd, fal y byddo i eiexll a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wreud prawf o'r nn feddyginiaeth werthfawr. Yr eiddoch, WILLIAM JOKES. P.8.-1 visited E. Francis daily, and the rapidity with whic h he emerged from such tiemendocs swelling was most marvellous to me. GWELLHAD GWYRTHIOL. m SYj'"7^r -°^ yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diflyg Dwfr, Chwydd mawr yn y lraed, Lluman, ar Ymysgaroedd, Oariad y Galon, yn methu braidd a symad beb gym hot th ac yn bur annhebygol o wellhad, y mae yn dda genyf eich hysbysu yn faan wedi eymeryd eich Pills, sef JIvphes Patent Dropsy tills,' yr oeddwn yn aHu-g i fyned oddiamgylch, ao yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad weed peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Llanarthney, Caermaithea, Jan. 10,1877. MARY MAINWAMNO, RHYBYDD. Er mwyn sicrhau pl,wb rhag twyll, gofaler cael y 'Trade Mark" rchod (sef llun Diamond), ar geiriau Dropsy Pills oddifewn ar bob blwch, a'r enw Jacob Hughes' ar Stamp y Llywodrueth, heb hyn, twyll ydyw. T,ede DROPSY PILLS;' cospir pob Sugiad. Ar werth trwy yr holl Deymas am Is lie, 2s 9c, a 4s 6c; trwy y post Is 3c, 2s lie, 4s ge, oddwrth y perchenog, Jacob Hughes, Apothecaries Hall, Llanelli, ¡ Wbol-sile by all Patent Medicine and Drug Houses. EVANS S Patent Cough Pills. I Y maey Peleni hyn yn hynod fel meddygin- iaeth at Beewch, Diffyg Anadl, Influenza, Tyn- dra ynjr Fipau Anadliol a'r Fynwes, BronohltiB, fto. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a bhwy bynag eydd yn dyoddef oddiwrth rai o'* anhwyl- -deran ncbod, nid oee aohoe iddynt ond gitnend prawf o un blychaid er cael en bod y gwellhad goren sydd wedi cael ei gynyg i'r oyhoedd at beewch iethmataidd a Darfodedigol, Crygni, Colliad Llaiø, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r Langs. Y maent yn symud ar ullwalth lbob teimiad o ddifiyg a thrymdra yn yr anadliad, yr hwn sydd yn atalhnn y gweithiwr blinderas. Y maent yn rhoddi eemwythad ag eydd bron yn 1micngvrchiol i'r rhai a ddyoddefant oddiwrth yr •anhwlderau hyn, y rhai o'u hesgenloso sydd yn dra pherygms. Bedded i onrhyw berson sydd dyoddef i roddi prawf ar BELKNI FRSWOn EVANS y bydd iddynt weithredu gyda bundra bron yn wyrthiol. Symndir y mathan gwaethaf o beewch aewn ychydig amser. Jemes Jenkins, Regent street, Aber- dare, a ddywed,—"DM<u i'r blyohaid peleni abrynais genych esmwythhau fy mheewch wedi y dogn oyntaf, âc y maent parhau i'm llesoli." Ar wezth mewn blychau Is lie, a 2s 9c yr un. Trwy y post, Is 4o, a 3s. Evans' Celebrated Gout & Rheumatic Pills. Cyfriflr y Peleni hyn y feddyginiaeth ddiogelax ao efeithiolaf at y Gout, Bheumatic, Lumbago, Bheumatinn, Sciatica, Eheumatio Gout, a phob math o boeuau yn y joints a'r cymaiau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r cawl oymerant i gadw yn y ty, na ohyf- newid ymborth, a gall y eyfanroddiad gwanaf eu eymeryd yn hollol ddiberygl. Y neb a ddyodde £ a o'r anhwrlderau hyn, taer gymheHir hwynt i roddi prawf i nn blychiad e'r peleni hyn er profl eu hekeithioldeb. TY8TIOLAETHAU PWYSIG. lIvaIl Svans, Patent Fuel Cottage, Cwmbwbi, got Aberdar, a ddywed,—Bom am wythnesau yn methu dilyn 11: ngalwedigaeth, yn dyoddef yn fawr oddiwrth Boeaau y Kheumatio yn fy nghoesaa a'm oorfl, gymaint felly fel yr oeddwn, yn gripfl perfiatth, ao yr oeddwn yn gorfed myned o'r ao i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- v liniau. Darbwyllwyd fl l fynll blyohaid (Tab pelenaa at y Gout a'r Rheumatic, ac y mae; yn dda genyfeieh hysbysu 11 mod mewn llai nag wythnos yn aul 1 fyned at fy ngwaith. Nis gall-, «f siarad yn rhy oohel am aanynt. Byddwoh i oystal a rhoddi 1 mi flychaid arall, y rhai y 01 bwriadaf eu oadw yn y ty. Gallwoh gyfeirio: nnrhyw berson ataf am wirionedd yr hyn a ddy- weda^ ao argyhoeddaf y mwyaf angaredadwy o'u lurfiaith hynod arnaf & Gwerthir y pdeoi hyn mewn blyohaa Is. liCk. a 2s. ac. yr 1ID. Trwy'r Poet, In. ic., t &h. FXLENI EVANS AT Y DBANODD. Meddyginiaeth sior I bawb a ddyoddefant oddi- wrth Ddanodd, Tiodoloreaoz, Bheama, Fcaa yn y Gwyneb, Poea yn y Gums, Ao. Ar werth mewn blyohaa In. lie. a 2s. 9c Mae y darpariadan uchod yn cael en hamddi- ffyn gan stamp y llywodraeth, ao yn dwyn llaw- nodiad y gwnenthurwr, heb yr hyn aid oee dim yn iawn. Gellir en cael oil gan bob fferyllydd cyfrifolneu omchwyliwyr apwyntfedlg, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerthmewn stamps. Trwy y Post Is. 4o„ a So. yr an. PAHAM Y DYODDEFWCH ? TKEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuiiad ac Anhwyldeb yr Ysgyfaint, &c. Y meey Peleni hyn wedi eu parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o iysiau, ac yn gweithredu yn naturiol a sier ar y cyf. ansoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan nnthyw berson, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn cyflawni unrhyw orchwyl. Y maent yn gweith. redu yn neillduol ar yr ysgyfaint, ac yn clirio pob ymgasgliad a duedda i aiihwyl- deb. Y mae y rhanau mewnol yn cael eu rheoleiddio wrth eu eymeryd, so y mae y rheeleiddiad yn cael eu sicrhau wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent yn sicr yf Bddyginiaeth oren i weithred- Bit v iadau treuliol aemharedig, yn nghyd w a'r gwahanol fathau o anhwylderau perthynol i'r treuiiad a'r ysgyfaint, y rhai addygant yn mlaen Selru A ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penysgafoder, Poen yn y Oylla, Gwyntchwyddiad, Tynerweh yn nghymydoneth yr Ys- gyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Gravel, Olefyd Meyn, Cysgadrwydd, Oplled chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwynt, Iselder Ysbryd, Poenau ar draws y Llwyoau a'r Cefn, Toriad alan ar v wyneb a'r oorfl, Anmhuredd y Gwaed, Rumatism, Poenau yn yr Ystumog a'r Ochreu, Diflyg Treuiiad, Imflamation, Curiad y (Jalon, &o. James Davies, 58, Wind-street, a ddy- we«lj—" Y mae y lleshad mawr a dder- byniais oddiwrth eioh Bilious a Liver Pills y tuhwnt i ganmoliaeth." Fe symuda y Peleni hyn glatychodd, yr Y stumog, ae iawn rheoleiddiad gweithrediadau yr Ysgyfaint a hoU weithrediadau y treuliant. Ar werth mewn blyehau swllt a chein. iog a dimai, 2s. 9c., yr un; trwy y post am Is. 4o., a 3s., i w oael oddiwm y gwnettthurwr. Daxparedig yn nnig gan T. W. Xtajti, M.B.P^ Chemist, 14, Oommeroial-«t., Aberdare, Glamorganshire. Gwilym Evans's Quinine Bitters, or Vegetable Tonic. ,< Y feddyginiaeth oreu addycbymygwyd aa a ddy- feiaiwyd or cryfhau y cyfansoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol ly«- ieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melas-lysien wedi eu haddas gymysflpa, eef, Quir,ine, Sarsaparilla, S&fron, La- vender, Burdock, Liverwort, Gentain Root, &c. Mem gair y mae bm bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth refeddol hOD, so y maent wedi cael en parotoi ar ol Ilawer o fyfyr- iaeth yn y raoad goreu er eu perfleithio i fod yn wellhad difethiant at y dolurian canlynol:— 1. Gwendidau o bob math yn ym- ddangos fel un nen ragor o'r anhwyl. deran canlynol:—Iselder ysbryd, nervous- ness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diflyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiau atydarfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuiiad a'i ganlyniadau, sefgwaelder cyn bwyd, trymder anar- feroi ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeth, brathiadau msymwth yn yr ochr, y plewricy, yr afn yn afiach, thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r Uygaid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchreoiad y gwaed, y maont yn hynod o effeithiol at blum neu'r awelon, gwynegon, ystyfldra y oymalau, y croen yn bigog ao anes- mwyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Theale, near Beading, Msy Ilth, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very tfticaciuus in numerous instanoee that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended them with marked suc- cess. SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S., (Ebg.), L.B.A., (LoIuL) LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol profi ao adnabod ^Xeithian GWILYM EVANS' QUININE BITTERS. Mor hoenus aa amrywiol yw 'R doluriau ffinant ddynolryw; Ni4 oee 1m cliwrD04 18 ckUhoeá, • ¡ Na neb heb wybod beth yw poen; Y n wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw Gysegrant en meddyliau doeth I chwilio, drwy wyddosiaeth goeth, Am diwythau sydd o gjflawn rin I weilalr aBhvyiderau blin. Mae Gwilyk Evaks, Gyiuro ohweg, Fferyllydd mawr Lianelli deg, Drwy 'i feddwl cryfa'i r erthol fryd, Am t*yr weilhau'n doluriau 1 gyd. Mae wedi profilr myfMN gJân, Eu rbinian oil yn fawr a miin; Cymyggn'r chwerw a'r melus na I wneud un dwve feddyplyn da; Mae lluoedd wedi profi 'ilnerth, Ond byth nis gellir dweya ei werth. Tanygrisiau, Ffestiniog, June 7,1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y traint a anfon hyn atoch, fely caffooh ohwi a phftwb ereill wybod beth y mae eica Quinine Bitters yn ei wneuthur yn N^ogledd Cymru Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluawa bersonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy ) gymysgtdd ardderchog hon, ond yn unig enwi fy htinan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botel- aid, nn i mi a'r Hall i gyfaiil, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweya nad oes dim, ie, eylwch, dim wedi cittod i'r golen eto gan neb, undyn byw, i'w ftymharti A'tQuinint Bitters tuag at ddiffyg truliad, iselder ytibryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr oocr to rbvng yr yegwgddau, a phoeaau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi en llwyr wellbau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un boteiaid 4a. 6ch. o'r Quin- ine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth an a gafodd well- had cvflawn —Yr eiddoch, yn dra diolchtrar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). BYBDED HYBBYS I BAWB. (A.)y »id, ydyw yn bosibl dodi'r holl gyffairiati sydd ynv feddyginiaeth h;n mewn Pills. iB.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaetli brinder y Quinine aT Sur- saparilla. (C.) Gellir gweithio M arfer, heb un anghyf- leusdra, ao nitt oes perygl anwyd, ond yu hytrach y mae jpn atal anwyd. < (D.), Y mae y Bitters yn oryfhan y rhan hen' yr aelod o'r corff eydd yn wanach, ac felly yn fwy agored^i heintiau ao'afi^olkyd sag arferol, a dylid ooflo fod bron pob matb o Bills yn gwanhau y oyfaneoddia$ab yn raonyddu y cjlia» (B.) Ntd Qumine Wine, na Tincturs of Qui- nine, nao unrhyw gymregedd arall o elddb y Druggist ei hun, ond I Evans, Quinine Bitters,' mewn potelan 2s. 9o. a 4s. 60., a'r enw GwiQIU Evans, Ph.C., M.R.P.S., wedi ei ysgrife^s ftr Stamp y Llywodraeth; heb hyn twyU a ftugiol ydynt. Ar werth yn mliob tref, neu yn direct i bcJb rhan o'r wlad oddiwrth y perchenog,— b Ma. GWILYM EVAN8,, Pbermaceutlfiti LtaniIly. D.S.—OB Bt ellir oael y Bitters heb drafitfth yegrifener at y pefcheneg, i 111 FJFA^LUNELL YR ALLAN — A.GEBLONGAU LLYTHYRGOIM)L BREINIOL. Y moo y llinell hon yn oynyg m xjwjis- ton neillduol, a dylai ymfudwjr i artm 'byw ran o Canada neu yr Ux <5 aethau, os ydynt yn awyddua ar»f &ctlub ariac ac ameor, ymofyn a T. L. JONES, Swyddfa'r AavdarG Times, Ai eruar; J. W. JONES, Diliedyc 4c., 57, Oxford-street, Monrtuiis^h; OWEN MORGAN, Sibent V,|ifo> Llanwyno road, Pontypridd, neu a ALLAN BROTHERS f*Y I; Vn, James-street, L > rx> Y mae Cymdeithas Adeiladu hU rtnyr a Dowlais YN barod i roddi Bectbyg, nr Y.-c- i. JL gage, ar y Rhybydd Byn f, iaoa o £100 i 410,000. i'w talu yn ol yn G-yfrauau Misol neu ChwBrterol.: Y mae i FenthycwjTyA y Gymceitha* hen facte,sion arbenig na cbeii mewn CymdeitbBSfcu ereill, neu gan b^bcnaa uuigol. Telir y treuliau cyfieitiisi.i gan v Gymdeithas, a dyogelir anmbyt i^ethy Betitkycjdc), cyhyd ag y parbeir 1 dalu yr addawedig, gar> Oof- restrydd dan Gyfraith y Oymdwnh^u Cyfeillg^r. Cedwir y dirgelwcb man- ylat Dymuna y Cyfarwyddwyr hysbjsu en bodyn barod i dderbyn symiau o .rian fel arian benthyg ar y telerau cylynot o elw :— £ 4 Ý cant i'w galw ar d' &n fis; 241 y cant ar bedwar mis; a 9 -3 y ar ckwech mis. Am hysbjirwydd pellaeh, ymofyn»p a MR. E. RoBBRTs, yn Swyddfa y Oym. deithas 3f; Victoria Street, Merthyr. 4 TEA! TEA!! TEA! 1 DYMUNA un o'r T«a Merchants goren yn Briete ujebysu fod arEO eisian Goruwob- wyliWr, a i fod yn gwerthu yn rhstach nn neb arall, sef am la 9c, Is it)c, 2s) 2s 4c, a 2s 60 y pwys mewn blychau 16, 18, 2d, 22, byd gaft' pwrs. Anfonir santp'e am dri stimp. Post office Or« ders i w gwwud yn daladwy yn Aberavjn Pos| Offloa, Tr goruwchwyliwr, gyae phab otden All* hrycba'tt uohod i unrhyw ot'eaf ar y — ^(ftu-wchwyliwr droa Ddehendir Cjnun— f "a ~x ;• T. MORGANS, ss ? Timaa a Arm". • "/t Nr. Abera. ,ii f: y4VV7