Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

EISTEDDFOD GADEIRIOL GOSEN,…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD GADEIRIOL GOSEN, RHYMNI. GAN TWYNOG JEFFREYS. Hector.-Dyma 11 o benillion tlysion a barddonol ag y buaswn yn falch o'u cyhoeddi yn fuddugol; ond y mae un, a dim end un o'r 10 yn y gystadleuaeth sydd yn sefyll yn uwch. Agora ei gan gyda'r penill hwn: Ferfwynhaol, fynrdd sanctaidd, Cyaegrtdiif wyt erioed, Y mae ffrydiau nloewon Cedron Yn ymhoffi golchl'th droed; Pur arddonedd a ymdaena, Gan golLidb'th lethrau cu, Ceir aruthredd yn ymserchu v Eistedd ar dy goryn di. Dichon y gallai beirniadaeth fanol gon- demnio "ffrydiau gloewon Cedron," gan mai llwyd-ddu ydyw lliw ei ffrydiau yn wastad. Y gwreiddair ydyw Cidhar, ac yn arwyddo ffrwd ddu, gan fod llaid yn gymysgedig a'i dwfr; ond braidd mae Dfychau fel yma yn werth eu nodi mewn c&n mor loew. Ymlwybra yn mlaen yn nerth ei awen dlos hyd y diwedd. Nis gallwn lai na difynu penill neu ddau, er fod dethol yn anhawdd: Gwelir talchder yr Iorddonen Oddiar dyrau'th goryn gwyrdd, Dail y coed., dd a ohwarenant A'u oyegodan hyd y ffyrdd; Ac ymgwyd mynyddoedd Moab Ya y gorWel pell yn gllr, Fel ar fUenAit 'a treed i edryoh V «' > i-, Ardy gysegredig dir. -Eto: ,r 1) Freiniol fynydd, er na wisgwyd r; _Mwjr o dlyani ar df ben Na? By'ngwtego hen fynyddiv r,. ^Xywy'^gaida Gw&lia Wen, .1 v Ete tiyMoh i'r Crittion, JfefoleiddUcb wjt i'wft|d, Artist rhV^ir'd oysagredigrwydd Gan Wtfrtdwr mawr y bjd. Paham bu bardd o'i allu ef mor eageulus gyda ei odlau? Gallasai wneud ei ben- Qlion yn dlysach nag ydynt gydag odli y linell gyntaf a'r drydedd. Pnf fai y gan hon vdyw fod ei phenillion, tlysion yr un mor bwrpasol 1 ryw fynydd arall, fel y gwelir wrth y penill hwn: LIeda'r owmwl gwyn ei edyn, Gan addnrno th goron wen, A cheir niwl y boreu'n gorphwye Ar dy ddyichafadig ben A phan gilia'r dysglaer huan ) s • Hwnt i'w orllewinol gell, Daw y ser i wel d dy harddwch 0 ymylon y wlad well.' I Hen Bublican.—Wele gan, yr hon sydd uwchlaw fy meirniadaeth: ac os nad ydyw yn fyw o'r farddoniaetn gyda'r tlysaf a fu ar lwyfan eisteddfod erioed, rhaid i mi addef nad ydwyf yn gwybod dim am farddouiaeth. Caiff y darllenydd farnu ei hun: Mor bcff gan breswj Iwyr y nefoedd ymweled A "liopa ben fynydd yr Olewydd gynt, A braidd nad oedd cintt yr hen Inddew yn clywed 'il v Swn tyner eu hedys yo paeio'n y gwynt. Olewydd, a phinwydd, a myrtwydd irelddiol Gy ego dent ei ben oysegredig erioed, A Ghedron a gwen ar ei gtuddlan dymunol A ganai yn Hawen wrth olchi ei droed; Ond ha! pftn fydd Cedron yn crogi ei ■ talyn, A 'i nodyn diweddaf yn diano o'r byd. Yn anthem drag'wyddol y nef fe fydd r.oci n Yn chwyddo olodforedd y mynydd hy Mae Gardd Gethsemane fan draw ar ei fynwea— Hen ardd eydd a'i henw'n blodeuo o hyd, A'i llwyni taredig fan plygu yn lloches Ar lawer nos oer i Greawdwr y byd Fan fjddai yn nnig a thlawd heb aneddle, A phawb yn ei yru mewn dirmyg o'u plith, Ar gwrlid o flodau yn Ngardd Getbsemane Gorphwysai yn dawel a'i ben yn y gwlith. Bdrychai i fyny trwy frigau'r Olewydd Am nertb i orchfyRU pob dychryn a braw, A chwpan trueni d noiiaeth andwjol I'w j led i'r gwaelod a ddaliai n ei law.

CYFYGNIAD LLAFUR.

DYNION A'U HYSTRANCIAU.

CONTRACTORS A'U GWEITHRED.…

GLANDWR A'I HELYNTION.

.--..I YSTALYFERA.

PORTH, CWM RHONDDA.

IARLL beaconsfield