Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

IÇ.. GWEITHFAOL A MASNACHOL.

News
Cite
Share

IÇ.. GWEITHFAOL A MASNACHOL. GOGLEDDCYMRU.- Hyd yn hyn nid oes dim gwelliant i'w nodi yn masnach g10 sir Amwythig a Gogledd Cymru; ond yil hytrach i'r gwrthwyneb. Y mae cais son. agerlo yn gyfnewidiol, ond ddim yn v&f £ k Y^mae y piiseedd iseP STesenblyn 'sefydlog, yn enwedig am l<y a. NiwyAo yn jnyned hytrach ar y gori- waered yn y cais am dano. Rhyw ychydig olarwyddion'e? a gpbe^bion ci'yf am- amy wiad masnach rayfri* a"" haiarn bWwvv Y nta^ y chwar^li, lleclii yn iveddol weithgar a bywiog, a'r chwareli ■drfg fa gyffetyh r • ;A^i?^AWY.—Allforwyd; oddiymayr ■ wytBBos ddiweddaf 10,225 o lo, 3,144 6 dynelli o, patent fuel* a 165 o dynelli o Haiarn^ o'r olaf aeth 145 o dynelli i Havre, a'rgweddill i Cadiz. Y mae mas-' rtach gyftredindl rhanb'arthati Abertawy yn parhau fel yr adroddasom ddiweddaf, yn adfywio. Mae y gweithfeydd dur hefyd yn gymhedrol .fywiog, ond er hyny. nid yvy ceisiadau am y nwydd hwn yn cynyddiJL Mae y gweithfeydd alcan yn gweitluo yn rlieolaidd, ond dywedir yn d<Melw, Dj^jwyd yma wmbredd i mewn di*os y..mor o* fwn 'haiarn a chopr yr 's^fh&os ddiweddaf, y rhai a- anfonwyd I'r gwahanol weithfeydd yn rhanaumewn- oi y„Dy^ysogaeth. CAERDYDD.- Y mae yn ymddangos yrnafod masnack y glo yn weddol fywiog dfwy y gwahanol barthauglofaol aanfon- ant eu glo ynaa i'w aliform: Y ma6 by wy d' newydd 'wedi cael ei osod mewn gwanan- ok lofeydd, trwy fod corrircbcte y Llywodr- aeth wedi eu cael yn Nghaerdydd i ad- gyflenwi y. llynges. Allforiwyd oddiyma yr wythnos ddiweddaf mewn 58 o ager-; fongau, a 84 o longau hwylio, 95?516 o. dynelli o lo, 2,321 o dynelli o haiarn a dttr/a 1,796 o dynelli o pLitentJu 1. Aeth 'l;{)ffi o dynelli o'r haiarn i Sautos, 530 i Uombay, 500 i Gothenburg, 1001 Matan- zas- a'lOO i Antwerp; a'r glo yn agos i l^war- « £ waete* » becfer CciurifeMi' *>y<id yn eisiau ym», fel y byddo mwy o Sysur i'r meistr a'r gweitn'wr, yw codiad ynmhris y glo, yr hwn sydd yn parhau yn yr unrnyw bte'elb acy, mae. wedi bod er ys amser maeth beMch. Mae yma gais da am lo ager, a haiarn llongau i'w fikido i borthladoedd Mor y.Canoldir. RYMNi.—Nid yw y marweidd-dra masnachol yma wedi cyrhaedd ei glimax, yn neillduolgyda golwg ar weithio haiarn. JV unig felin haiarn sydd yn awr yn gweithio, o'r braidd y gall ddal at hyny atvythnos yn ychwaneg, gan fod yr archeb olaf ar y llyfrau am haiarn ar gael ei ^weithio olL -DowLAisf,i MERTHÝR.- Y mae mas- aiach y glo yn y lleoedd hyn yn fywiog a fcrysiog yn yr holl lofeydd. Y mae yma ynl newydd wedi cael ei osod i fewn drwy y cytundeban a'r Llywodraeth am Bgerlo at "wasanaeth y llynges. Y mae gweithfeydd dur Dowlais yn gweithio yn gysbn a rheolaidd. NXNTYGLO A'R BLAINA.-Y mae ne- wyddion cysurlawu yn awr i'w hadrodd am y lleoedd hyn. Y mae y Mri. John Lancaster a'i,Gwmni wedi- gwneud cy- iundeb a'r hen gwmni i gymeryd prydles ar lofeydd y Blaina, a dywedir hefyd eu Jood mewn cydymddyddan am brydles ar y ffwrnesi toddi. Mae hyn yn newydd irhagorol o dda i'r rhan hon o'r wlad, lie y mae yn awr gyfyngder a thlodi mawr yn fcodoli. Y mae yn awr yr oil o lofeydd perthynol i'r hen gwmni wedi eu rhentti, a diau y bydd 11awer o gyfalaf newydil-i gael ei ddwyn i'r ardal. III 9. CASNEWYDD.—Nid oe^ yma yr un ar- ivydd yn ychwanegol at yr hyn- 'a ad- yoddasom yn flaenorol am welliant yn masnach yr haiam. Mae y cais am reil- ia-q. yn (farwaidd, a'r.un m' dd y gellir dweyd am fasnach bariau haiarn. Nid oes »rchebion, neumodd bynagrhywychydig 0 rai dibwys' sydd ar la,w. Mae masnachy dur yn cynyddu yn y sylw a wneir o honi gan y meistri haiarn. Y mae gwaiih dur newydd yn cael ei adeiladu yn filaen- afon. Allforiwyd oddiyma yr wythnos ddiweddaf 12,132 o dynelli o lo, a,860 o dynelli o haiarn a'dur. f ? V

[No title]

| CYFIKFOD CYNRYCHIOLWYK Y…

« COR UNDEBOL ABERDAR, No.…

[No title]

I.''.DAM,WAIN GL0F4P1WA>'…

YR HitLYNT DWYRtlNIOL

♦■■ MARWOLAETH FICAR LLANDILO

..., -.-CALFPI AR,Y MOIL

YN A'R LLALL YR WYTHNOSL

EIN TLODI A'N TLODION.

TRIOEDD CWMPARC. ,'

,'-, Y CYF YN GDfiR-YN NEHEUDIR…

r- ,t? emtmrnmEm?

Y LLOFRUDDIAETH YN > ,'..MAESTEG.…

Family Notices